Wersje 2015.x programu Animate CC

Uwaga:

Dostępna jest wersja 2017 programu Animate CC. Więcej informacji zawiera artykuł Podsumowanie nowych funkcji.

an_appicon_128

Program Adobe® Flash Professional® CC nosi teraz nazwę Adobe® Animate® CC.

Program Adobe Animate CC oferuje środowisko projektowe oparte na osi czasu, które umożliwia tworzenie animacji wektorowych, reklam, elementów multimedialnych, rozbudowanych materiałów, aplikacji, gier oraz innej zawartości. Program Animate zapewnia natywną obsługę wielu formatów wyjściowych, między innymi HTML5 Canvas i WebGL, a także rozszerzalność na potrzeby formatów niestandardowych, takich jak SnapSVG.

Dzięki elastycznej obsłudze formatów wyjściowych w programie Animate zawartość można wyświetlać na dowolnych urządzeniach bez konieczności stosowania wtyczek.

Program Animate oferuje najlepsze w klasie narzędzia do rysowania i tworzenia ilustracji, a także zaawansowaną integrację z funkcją Adobe CreativeSync. Ponieważ program Animate CC stanowi element usługi Adobe Creative Cloud, użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich najnowszych aktualizacji oraz przyszłych nowych wersji w chwili ich udostępnienia. 


Adobe Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

Sierpniowa aktualizacja programu Animate CC 2015.2 oferuje obsługę czcionek Google Fonts w zawartości HTML Canvas, dodatkowe rozmiary pędzli, nowy format publikowania profilów APR, zmiany zachowania powiększania na osi czasu i ulepszenia znaczników zakresów przenikania ujęć. W tym dokumencie można zapoznać się z funkcjami wprowadzonymi w tej wersji.

Obsługa czcionek Google Fonts w dokumentach HTML Canvas

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

Gdy podczas animowania stosuje się czcionki komputerowe, a następnie publikuje takie materiały, ich wygląd u użytkowników końcowych może być zniekształcony i niespójny. Program Animate 2015.2 obsługuje dodawanie czcionek Google do stron internetowych i oferuje spójny interfejs użytkownikom końcowym na urządzeniach dowolnego rozmiaru. 

Google-Fonts
Czcionki Google Fonts

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Czcionki Google Fonts.

Nowe rozmiary pędzli

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

Program Animate CC udostępnia szeroki wybór rozmiarów narzędzia Pędzel pozwalający precyzyjniej dobrać narzędzie, a także następujące ulepszenia:

 • Nowe rozmiary pędzli w zakresie od 1 do 200 pikseli
 • Aktywny podgląd zmian rozmiarów pędzli
 • Kursory narzędzi Pędzel i Gumka z widokiem obramowania — zapewniające dobrą widoczność przy rysowaniu w kontekście innych kompozycji
 • Zapamiętywanie ustawień narzędzia Pędzel, na przykład ostatniego rozmiaru, kształtu i trybu pędzla, między sesjami programu Animate
 • Udoskonalona obsługa rysowania, szczególnie przy krótkich pociągnięciach pędzlem

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nowe rozmiary pędzli.

Erasor tool Cursor Outline
Narzędzie Gumka: obrys kursora

Brush Size Slider - Live Preview
Suwak rozmiaru pędzla: aktywny podgląd


New Brush Cursors
Nowe kursory pędzla

Brush Size Slider
Suwak rozmiaru pędzla


Nowy format profilu publikowania

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

Gdy w programie Animate CC wprowadzono możliwość tworzenia szablonów, graficy zaczęli tworzyć własne szablony reklam i stron internetowych przy użyciu wbudowanych ustawień profilów publikowania. Z powodu ograniczeń systemu twórcy animacji nie mogli udostępniać własnych szablonów z ustawieniami profilów publikowania. Zamiast tego szablony były udostępniane oddzielnie lub jako szablony stosowano pliki FLA.

Od tej wersji w programie Animate CC obsługiwany jest format plików APR. Umożliwia to łączenie szablonów publikowania dokumentów Canvas wraz z ustawieniami profilów publikowania. W przyszłości z profilem publikowania będzie łączony nowy udostępniany zasób.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Określanie ustawień publikowania.

Ulepszone zmienianie rozmiaru widoku osi czasu

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

Ulepszenia opcji Zmień rozmiar widoku osi czasu poprawiają wygodę powiększania osi czasu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Dostosowywanie widoku Oś czasu.

Ulepszenia znaczników zakresów przenikania ujęć

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

We wcześniejszych wersjach programu Animate CC zmienianie zakresów przenikania ujęć wymagało przeciągania znaczników zakresów.W tej wersji można przeciągać je z wciśniętym klawiszem Shift. Można też zapętlić zakres przy użyciu dowolnego ze znaczników na osi czasu. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Znaczniki przenikania ujęć.

Dodatkowa opcja tworzenia klatki kluczowej

 Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Sierpień 2016

Aby automatycznie utworzyć klatkę kluczową, wystarczy kliknij i przytrzymać obiekt pośredni należący do animacji klasycznej. 

Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Wersja 2015.2 zawiera szereg nowych funkcji, takich jak:

 

 • Pędzle wzorków
 • Próbnik klatek
 • Przezroczystość warstw
 • Ulepszone opcje publikowania w Internecie
  • Łączenie kodu JSON/JavaScript
  • Osadzanie kodu JavaScript na stronach HTML
  • Obsługa przezroczystego tła elementu Canvas
  • Dane wyjściowe HTML5 Canvas zgodne z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości
  • Skalowanie aktywne
  • Przezroczyste i aktywne pliki OAM
  • Przyciąganie bitmap podczas tworzenia
  • Moduł wczytywania wstępnego
  • Ulepszenia szablonu publikowania elementu Canvas języka HTML5
  • Obsługa interfejsu JSAPI podczas importu i eksportu szablonów HTML dokumentów Canvas
  • Publikowanie zasobów Canvas do folderu najwyższego poziomu
  • Środkowanie stołu montażowego
 • Pozostałe udoskonalenia
  • Kolorowe przenikanie ujęć definiowane przez użytkownika
  • Przypinanie skryptu
  • Zaawansowane opcje importu plików PSD
  • Zaawansowane opcje importu plików AI
  • Najwyższa wydajność na platformie Windows
  • Ulepszona obsługa narzędzia Pędzel malarski
  • Integracja najnowszego programu Flash Player i zestawu SDK środowiska AIR   

 

 

 

 

 


Pędzle wzorków

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W tym artykule omówiono stosowanie pędzli wzorków do malowania wzorków wektorowych wzdłuż ścieżki i rozciągania ich na całkowitą długość. Korzystanie z pędzli kompozycji i pędzli wzorków umożliwia zintegrowana globalna biblioteka w programie Animate. Do programu Animate, niezależnie od istnienia domyślnych predefiniowanych pędzli kompozycji, można importować nowe ich rodzaje za pośrednictwem Bibliotek Creative Cloud. 

more_pattern_brush
Pędzle wzorków

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Pędzle wzorków.

Próbnik klatek

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Próbnik klatek umożliwia wizualny podgląd i wybór pierwszej klatki symbolu graficznego. We wcześniejszych wersjach nie można było wyświetlać podglądu klatek bez uzyskania dostępu do wnętrza symbolu. Dzięki tej funkcji można łatwo dodać do obiegu pracy z animacją operacje takie jak synchronizacja ust.

Frame Picker_ PI
Próbnik klatek

thumbnail_view_final

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Próbnik klatek.

Przezroczystość warstw

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W programie Animate wprowadzono możliwość ustawienia przezroczystego poziomu widoczności warstwy. Aby ustawić przezroczystą widoczność, trzymając naciśnięty klawisz Shift, kliknij kolumnę oka na osi czasu.

LayerTransparency1
Przezroczystość warstw

Więcej informacji zawiera artykuł Przezroczystość warstw.

Ulepszone opcje publikowania w Internecie

Łączenie kodu JSON/JavaScript

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Program Animate umożliwia osadzanie plików JSON w skryptach JavaScript. Podczas tworzenia arkusza kształtów przy publikowaniu dokumentów Canvas nie jest tworzony zewnętrzny plik JSON. Zamiast tego jest on domyślnie zawarty w kodzie JavaScript. 

Dzięki tej zmianie podgląd opublikowanych plików można wyświetlać lokalnie, bez konieczności umieszczania ich na serwerze (co było konieczne wcześniej).

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Łączenie kodu JSON/JavaScript.

Osadzanie kodu JavaScript na stronach HTML

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W programie Animate wprowadzono możliwość osadzania pliku JavaScript w pliku HTML podczas publikowania dokumentów Canvas.

Mering Json
Osadzanie kodu JavaScript na stronach HTML

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Osadzanie kodu JavaScript na stronach HTML.

Obsługa przezroczystego tła elementu Canvas

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Chcesz podczas publikowania utworzyć przezroczysty element Canvas w celu uwidocznienia położonej niżej treści HTML?  Możesz ustawić tło elementu Canvas jako przezroczyste. Aby to zrobić, za pomocą opcji % alfa ustaw poziom przezroczystości, a za pomocą opcji próbki Bez koloru ustaw przezroczystość całego stołu montażowego elementu Canvas.

Przezroczystość elementu Canvas
Przezroczystość elementu Canvas

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Obsługa przezroczystego tła.

Dane wyjściowe HTML5 Canvas zgodne z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Dane wyjściowe wygenerowane w programie Animate są obecnie zgodne z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości i zapewniają lepszą czytelność materiałów wyjściowych na takich wyświetlaczach.

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Dane wyjściowe HTML5 Canvas zgodne z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości.

Skalowanie aktywne

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Chcesz utworzyć animację aktywną? W tym artykule opisano, w jaki sposób program Animate zmienia rozmiar opublikowanych danych wyjściowych na podstawie poszczególnych rozdzielczości ekranu w celu uzyskania aktywnego, bardziej ostrego i czytelnego obrazu zgodnego z wyświetlaczami o wysokiej rozdzielczości. 

responsive scaling
Skalowanie aktywne

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Skalowanie aktywne.

Przezroczyste i aktywne pliki OAM

W programie Animate można teraz generować przezroczyste i aktywne pliki OAM, a także osadzać je bezpośrednio w programach Muse, Captivate i Dreamweaver.

Więcej informacji zawiera dokument Publikowanie plików OAM.

Przyciąganie bitmap podczas tworzenia

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W tym artykule można się dowiedzieć, w jaki sposób podczas tworzenia przyciągać bitmapy do najbliższych pikseli, aby lepiej wyglądały w elemencie Canvas. W starszych wersjach bitmapy były rozmyte w elemencie Canvas, przez co nie zapewniały optymalnych warunków pracy. Począwszy od tej wersji, program Animate wymusza przyciąganie bitmap do najbliższych pikseli podczas publikowania dokumentu HTML Canvas, dzięki czemu mają one lepszy wygląd w elemencie Canvas.

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Przyciąganie bitmap podczas tworzenia.

Moduł wczytywania wstępnego w elemencie HTML5 Canvas

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Moduł wczytywania wstępnego to animowany plik GIF, który jest wyświetlany podczas wczytywania skryptów i zasobów wymaganych do renderowania animacji. Po wczytaniu zasobów moduł wczytywania wstępnego zostaje ukryty i jest wyświetlana rzeczywista animacja.

default
Animowany plik GIF

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Moduł wczytywania wstępnego w elemencie HTML5 Canvas.

Ulepszenia szablonu publikowania elementu Canvas języka HTML5

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W tym artykule można się dowiedzieć, w jaki sposób program Animate dzieli na moduły szablon elementu Canvas języka HTML 5 w celu umożliwienia jego lepszego dostosowywania i zapewnienia większej kontroli nad opublikowanymi danymi wyjściowymi.

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Ulepszenia szablonu elementu Canvas języka HTML5.

Obsługa interfejsu JSAPI podczas importu i eksportu szablonów HTML dokumentów Canvas

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Dostępne są nowe interfejsy JSAPI obsługujące import i eksport szablonów HTML dla dokumentów Canvas. 

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Obsługa interfejsu JSAPI.

Publikowanie zasobów Canvas do folderu najwyższego poziomu

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Funkcja ta umożliwia publikowanie zasobów Canvas do folderu najwyższego poziomu zamiast do podfolderów. 

Publish settings
Publikowane zasoby Canvas

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Publikowanie zasobów Canvas do folderu najwyższego poziomu.

Środkowanie stołu montażowego

Nowość w programie Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Popraw komfort pracy, korzystając z różnych opcji wyrównania w celu wyświetlania elementu Canvas w środku okna przeglądarki. Istnieje możliwość wyśrodkowania elementu Canvas w poziomie, w pionie albo w obu kierunkach. 

centre stage
Środkowanie stołu montażowego

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Środkowanie stołu montażowego

Pozostałe udoskonalenia

Kolorowe przenikanie ujęć definiowane przez użytkownika

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Indywidualnie dobrane kolory kodowania przenikania ujęć pozwalają łatwo rozpoznawać klatki przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Dzięki mechanizmowi przenikania ujęć klatki oddalone od aktywnej są wyświetlane z rosnącym poziomem przezroczystości. 

Więcej informacji o tej ulepszonej funkcji można znaleźć w artykule Kolorowe przenikanie ujęć definiowane przez użytkownika.

onion_skin color
Indywidualne opcje przenikania ujęć

Onion_skin_frames

Przypinanie skryptu

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Funkcja Przypnij skrypt umożliwia przypinanie zakładek poszczególnych skryptów w okienku ActionScript i pozwala przenosić je w odpowiedni sposób. Ta funkcja jest przydatna, jeśli nie uporządkowano kodu w pliku FLA w jednej, centralnej lokalizacji albo jest używanych wiele skryptów. Skrypt można przypiąć na potrzeby zachowania otwartej lokalizacji w kodzie w panelu Operacje oraz przełączania się między otwartymi skryptami. 

as_pin_scripts
Przypinanie skryptu

Więcej informacji o tej ulepszonej funkcji można znaleźć w artykule Przypinanie skryptu.

Zaawansowane opcje importu plików PSD

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Program Animate pozwala importować obrazy zapisane w wielu formatach, zwykle jednak obrazy importowane z programu Photoshop mają format PSD. Program Animate umożliwia zachowanie wielu atrybutów plików PSD przy ich importowaniu. Oferuje też szereg opcji, które sprzyjają zachowaniu wyglądu oryginalnych obrazów.

PSDAdvancedImportToLibrary
Zaawansowany import plików PSD

Więcej informacji o tej ulepszonej funkcji można znaleźć w artykule Zaawansowane opcje importu plików PSD.

Zaawansowane opcje importu plików AI

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Program Animate umożliwia importowanie plików AI (plików programu Adobe® Illustrator®) z zachowaniem większości opcji edycji, a także z dokładnie odwzorowaną kompozycją. Ulepszony moduł importowania plików AI pozwala dokładnie określić sposób importowania kompozycji z programu Illustrator do programu Animate. Umożliwia na przykład wybranie metod importowania poszczególnych obiektów w pliku AI.

AdvancedAIImportToLibrary
Zaawansowane opcje importu plików AI

Więcej informacji o tej ulepszonej funkcji można znaleźć w artykule Zaawansowane opcje importu plików AI.

Najwyższa wydajność na platformie Windows

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W oprogramowaniu znacznie zwiększono wydajność obsługi codziennych obiegów pracy z animacjami, takich jak odtwarzanie osi czasu, przewijanie osi czasu, rysowanie, panoramowanie, powiększanie czy przekształcanie.

Ulepszona obsługa narzędzia Pędzel malarski

Ulepszenia w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

W programie Animate ulepszono wydajność i obsługę pociągnięć pędzla malarskiego. Ulepszona wydajność pędzla malarskiego dotyczy takich przekształceń pociągnięć pędzla, jak skalowanie, przesuwanie czy obracanie, a także operacji powiększania i przesuwania stołu montażowego.

Integracja najnowszego programu Flash Player i zestawu SDK środowiska AIR

Ulepszenie w programie Adobe Animate CC 2015.2 | Czerwiec 2016

Program Animate obsługuje najnowszą wersję programu Flash Player (wersja 21) i integruje się z zestawem SDK środowiska AIR 21.0.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online