Wersje 2016 i wczesna 2017
an_appicon_128

Wersje 2016 i wczesna 2017 programu Animate CC zawiera doskonałe nowe elementy skierowane do projektantów gier, programistów, twórców animacji i autorów materiałów edukacyjnych. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.


Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu Animate CC można znaleźć w artykule Podsumowanie funkcji | Animate CC 2015.

Predefiniowane i własne krzywe dynamiki

Ulepszenie w programie Animate CC (czerwiec 2017)

W tej wersji jest dostępny zestaw standardowych predefiniowanych krzywych dynamiki animacji klasycznych i animacji kształtów, które ułatwiają pracę w programie Animate. Można wybrać predefiniowaną krzywą dynamiki z listy i zastosować ją do odpowiedniej krzywej dynamiki dla wybranej właściwości. Można też zastosować własną krzywą dynamiki do animacji kształtu.

Opcje predefiniowanych krzywych dynamiki
Opcje predefiniowanych krzywych dynamiki

Generowanie atlasu tekstur

Nowość w programie Animate CC (czerwiec 2017)

Programiści mogą przy użyciu programu Animate organizować animacje i eksportować je jako atlasy tekstur do ulubionej platformy gier, na przykład Unity. Programiści mogą korzystać z wtyczki przykładowej do platformy Unity i dostosować ją do innych platform.  

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie atlasu tekstur.

Opcje eksportowania atlasu tekstur
Opcje eksportowania atlasu tekstur

Pakowanie, rozpowszechnianie i instalowanie własnych składników HTML5

Ulepszenie w programie Animate CC (czerwiec 2017)

Programiści korzystający z programu Animate mogą pakować i rozpowszechniać gotowe do użycia, spakowane składniki przeznaczone dla projektantów. Projektanci korzystający z programu Animate mogą instalować rozpowszechnione składniki bez pisania kodu.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Pakowanie i rozpowszechnianie

Opcje panoramowania kamery

Ulepszenie w programie Animate CC (czerwiec 2017)

W tej wersji programu Animate dostępne są opcje sterowania współrzędnymi x i y kamery, co ułatwia panoramowanie. Współrzędne x i y kamery są dostępne w sekcji Kamera w inspektorze Właściwości. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Panoramowanie przy użyciu opcji współrzędnych.

Integracja programu Flash Player i środowiska Adobe AIR

Ulepszenie w programie Animate CC (czerwiec 2017)

Program Animate integruje najnowszy program Flash Player z zestawem SDK środowiska AIR 25. Najnowszy zestaw SDK środowiska Adobe AIR dla systemów iOS i Android obsługuje języki norweski, hebrajski i duński.Program Animate obsługuje najnowsze serwery znaczników czasowych na potrzeby podpisywania certyfikatów. Można dodać własny adres URL serwera znaczników czasowych.

Ulepszona obsługa szkicowania przy użyciu narzędzia Pędzel

Ulepszenie w programie Animate CC (marzec 2017)

W tej wersji poprawiono wydajność narzędzia Pędzel. We wcześniejszych wersja podczas szybkiego rysowania lub szkicowania tym narzędziem występowało wyraźne opóźnienie. W tej wersji można szybko szkicować lub rysować bez potrzeby czekania na wygładzenie wcześniejszych fragmentów szkicu.

Lepszy wygląd dzięki obsłudze wysokich rozdzielczości w systemach operacyjnych Windows

Ulepszenie w programie Animate CC (styczeń 2017)

Program Animate CC automatycznie optymalizuje ustawienia, kiedy monitor oferuje wysoką rozdzielczość. Ikony i tekst są zawsze wyraźne dzięki dodatkowym pikselom wyświetlanym na ekranie.

Uwaga:

Program Animate stosuje ustawienie skalowania wybrane dla głównego ekranu w systemie Windows. 

Udoskonalony próbnik klatek

Ulepszenie w programie Animate CC (styczeń 2017)

Udoskonalony panel Próbnik klatek zawiera pole wyboru Utwórz klatkę kluczową, które pozwala automatycznie tworzyć klatki kluczowe przy wybieraniu klatek w tym panelu. Można także wybrać opcje filtrowania wymienione w panelu:

 • Wszystkie klatki
 • Tylko klatki kluczowe
 • Tylko klatki z etykietami

W panelu Próbnik klatek jest również dostępna opcja zapętlania symboli graficznych. 

Opcja zapętlania symboli graficznych
Opcja zapętlania symboli graficznych

Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie i modyfikowanie wystąpień symboli.

Kolor obszaru wklejania

Ulepszenie w programie Animate CC (styczeń 2017)

We wcześniejszych wersjach programu Animate kolory obszaru wklejania były zawsze ustalone zgodnie z motywem interfejsu użytkownika. Od tej wersji można ustawić taki sam kolor obszaru wklejania i stołu montażowego, aby uzyskać nieskończony obszar roboczy. Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z panelu Narzędzia.

Zastosuj do obszaru wklejania
Zastosuj do obszaru wklejania

Obsługa dodawania skryptów globalnych i innych firm

Ulepszenie w programie Animate CC (styczeń 2017)

Podczas tworzenia animacji jest często używany kod JavaScript obejmujący cały materiał. Dawniej nie było możliwe tworzenie zmiennych ani skryptów globalnych, które obejmowały całą animację, z poziomu programu Animate. Od tej wersji jest możliwe dodawanie skryptów globalnych niezwiązanych z konkretnymi klatkami. Więcej informacji można znaleźć w artykule Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate CC.

Obsługa skryptów globalnych i innych firm
Obsługa skryptów globalnych i innych firm

Obsługa właściwości „mute” i „poster” w składniku wideo HTML5

Ulepszenie w programie Animate CC (grudzień 2016)

W tej wersji programu Animate wprowadzono dwie nowe właściwości składników wideo HTML5: mute i poster. Modyfikując właściwość mute, można włączyć lub wyłączyć dźwięk składnika wideo. Właściwość poster umożliwia wybranie statycznego obrazu plakatu wyświetlanego przed odtworzeniem wideo.

Właściwości obrazu: mute i poster
Właściwości obrazu: mute i poster

Wysyłanie aktywnych plików OAM do Bibliotek Creative Cloud dla programu Adobe Muse

Ulepszenie w programie Animate CC (grudzień 2016)

W tej wersji programu Animate CC podczas wysyłania całej animacji do Bibliotek Creative Cloud jest używany bieżący profil publikowania. Oznacza to kaskadowe przekazywanie ustawień publikowania, w tym właściwości aktywnych, w przypadku używania zawartości w programach Adobe Muse i InDesign. Więcej informacji można znaleźć w artykułach Udostępnianie zasobów animacji i Ustawienia publikowania.

Obsługa czcionek z giełdy Typekit

Ulepszenie w programie Animate CC (grudzień 2016)

Po uruchomieniu programu Animate CC wszystkie czcionki kupione na giełdzie Typekit są wczytywane i dostępne do użytku w dokumentach HTML5 Canvas. Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z czcionek Typekit.

 

Obsługa kamery wirtualnej

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

Do poprzedniej wersji symulowanie ruchu kamery wymagało używania zewnętrznych rozszerzeń o różnej jakości lub modyfikowania animacji. Od tej wersji można użyć następujących funkcji ważnych dla każdego filmu:

 • Panoramowanie względem obiektu w klatce
 • Powiększanie w celu podkreślenia obiektu i uzyskania dramatyzmu
 • Oddalanie klatki w celu przypomnienia widzom całego obszaru akcji
 • Zmienianie punktu skupienia w celu przeniesienia uwagi widzów między obiektami
 • Obracanie kamery
 • Stosowanie efektów kolorystycznych przy użyciu tinty i filtrów
Przestrzeń robocza kamery
Przestrzeń robocza kamery

A. Kontur stołu montażowego B. Ikona kamery C. Właściwości kamery D. Efekty kolorystyczne kamery E. Narzędzie Kamera F. Ikona kamery G. Warstwa kamery 

Więcej informacji o tej nowej funkcje można znaleźć w rozdziale Korzystanie z kamery. Aby wyświetlić samouczek wideo o tej funkcji, przejdź do sekcji Używanie wirtualnej kamery w programie Animate CC.

Wielokrotne używanie składników w zawartości HTML5 Canvas

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

Składniki oferują funkcję lub grupę powiązanych własnych elementów do wielokrotnego użytku. Pozwala to na osiągnięcie wyższej produktywności. Dawniej program Animate CC obsługiwał składniki Flash używane z elementami docelowymi Flash. Od tej wersji program Animate obsługuje składniki zbudowane z użyciem zawartości HTML5 Canvas.

Składniki HTML5 Canvas
Składniki HTML5 Canvas

Więcej informacji o składnikach można znaleźć w rozdziale Korzystanie ze składników w elemencie HTML5 Canvas.

Współpraca oparta na Bibliotekach Creative Cloud

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

Od tej wersji symbole lub całe animacje można udostępniać za pomocą Bibliotek Creative Cloud. Pozwala to na wygodną współpracę wielu animatorów oraz uproszczenie pełnego obiegu pracy — od projektowania do programowania — podczas tworzenia gier lub aplikacji.

Z kolei użycie zasobów powiązanych pozwala zadbać o synchronizację zasobów z oryginałami. W obsługiwanych aplikacjach, takich jak Adobe Muse lub Adobe InDesign, można wygodnie importować zasoby animacyjne z Bibliotek Creative Cloud.

Udostępnianie symboli
Udostępnianie zasobów animacyjnych przez Biblioteki Creative Cloud

Więcej informacji o udostępnianiu symboli można znaleźć w artykule Współpraca oparta na Bibliotekach Creative Cloud.

Tworzenie i porządkowanie pędzli wektorowych

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

W programie Animate wprowadzono możliwość tworzenia i udostępniania pędzli wektorowych (pędzli kompozycji i wzorków) przy użyciu kształtów narysowanych w tym programie. Przed wprowadzeniem tej funkcji pędzle można było tworzyć w aplikacji Adobe Capture CC, a następnie synchronizować z programem Animate za pomocą Bibliotek Creative Cloud. Dzięki tej funkcji można tworzyć własne pędzle z zasobów wektorowych dostępnych w programie Animate CC.

Tworzenie pędzla malarskiego
Tworzenie pędzla malarskiego

Więcej informacji o tej nowej funkcji można znaleźć w artykule Tworzenie i udostępnianie pędzli wektorowych.

Obsługa nacisku i pochylenia dla pędzli wektorowych

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

Od tej wersji program Animate CC może reagować na nacisk i pochylenie w przypadku pociągnięć rysowanych narzędziem Pędzel malarski. Można rysować kompozycje i pociągnięcia wzorków o zmiennej szerokości zależnej od siły nacisku i kąta pochylenia rysika. Dodatkowe ustawienia punktów szerokości można wprowadzić za pomocą narzędzia Szerokość.

Pędzel malarski i pochylenie
Pędzel malarski i pochylenie

Więcej informacji można znaleźć w artykule Nacisk i pochylenie dla pędzli malarskich.

Uwaga:

Funkcja ta ma zastosowanie tylko na tabletach graficznych.

Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

Od tej wersji w programie Animate obowiązuje nowy obieg pracy w zakresie eksportowania obrazów i animowanych plików GIF. W oknie dialogowym Eksportowanie obrazu są dostępne funkcje optymalizacji wraz z opcją podglądu przetworzonych obrazów w różnych formatach i z różnymi atrybutami.

Funkcje okna dialogowego Eksportowanie obrazu / Eksportowanie animowanego pliku GIF:

 • Jednoczesne wyświetlanie wielu wersji jednego obrazu oraz modyfikowanie ustawień optymalizacji
 • Wyświetlanie podglądu obrazu w celu dobrania najlepszego zestawienia ustawień
 • Określanie przezroczystości i otoczki
 • Wybieranie opcji sterujących ditheringiem
 • Zmienianie wymiarów obrazu przez podawanie wymiarów w pikselach lub jako wartości procentowej pierwotnego rozmiaru
Eksportowanie obrazu
Eksportowanie obrazu

Więcej informacji można znaleźć w artykule Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF.

Publikowanie warstw jako archiwum SWF

Nowość w programie Animate CC (listopad 2016)

W tej wersji programu Animate wprowadzono nowy format publikacji — archiwum SWF. Poszczególne warstwy znajdują się w nim w formie oddzielnych plików SWF. Archiwum może zostać potem zaimportowane do programu Adobe After Effects.

Publikowanie warstw
Publikowanie warstw

Więcej informacji można znaleźć w artykule Publikowanie warstw jako archiwum SWF.

Uwaga:

Ta funkcja dotyczy tylko dokumentów ActionScript oraz FLA.

Pozostałe udoskonalenia

Udoskonalenia stołu montażowego

Ulepszenie w programie Animate CC (listopad 2016)

W tej wersji wprowadzono następujące udoskonalenia stołu montażowego:

 • Przycinanie zawartości poza stołem montażowym: Wycina zawartość, która nie mieści się na stole montażowym.
 • Kontur stołu montażowego: Tworzy kontur stołu montażowego oraz wskazuje jego granice. 
Udoskonalenia stołu montażowego
Udoskonalenia stołu montażowego

A. Przycinanie zawartości poza stołem montażowym B. Domyślny kontur stołu montażowego 

Integracja najnowszego programu Flash Player i zestawu SDK środowiska Adobe AIR

Ulepszenie w programie Animate CC (listopad 2016)

Program Animate obsługuje najnowszą wersję wtyczki Flash Player (wersja 23) i integruje się z zestawem SDK środowiska Adobe AIR 23.0.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online