Animate CC (październik 2017, 18.0)
an_appicon_128

Wersja programu Animate CC z października 2017 zawiera doskonałe nowe elementy skierowane do projektantów i programistów gier, a także twórców animacji i materiałów edukacyjnych. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.


Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu można znaleźć w artykule Podsumowanie funkcji | Wcześniejsze wersje.

Udoskonalenia głębi warstw i sterowania kamerą

Nowość w wersji z października 2017

Twórcy gier 2D chcący użyć przewijania z efektem paralaksy, dodać interfejs użytkownika lub wprowadzić kamerę w czasie wykonywania potrzebują użyć warstw zaawansowanych. W programie Animate wprowadzono obsługę głębi warstw i udoskonalone narzędzie Kamera, które ułatwiają tworzenie takich atrakcyjnych materiałów. 

Umieszczając zasoby na oddzielnych płaszczyznach, można uzyskać iluzję głębi w animacjach. Program pozwala zmienić głębokość warstwy i animować ją, a także wprowadzić kamerę na danej głębokości warstwy w celu uzyskania efektu paralaksy. Można też powiększyć zawartość określonej płaszczyzny w kamerze. 

Domyślnie kamerę można stosować do wszystkich warstw w programie Animate. Aby wykluczyć warstwę, można zablokować ją przez przyłączenie do kamery. Ta funkcja jest przydatna między innymi podczas tworzenia animacji interfejsu użytkownika. 

Program Animate umożliwia zarządzanie głębokością kamery i warstw w czasie wykonywania. Jest to na przykład pomocne podczas pracy z kamerą interaktywną w grze. 

Oś czasu z warstwami oraz panelem Głębia warstwy
Oś czasu z warstwami oraz panelem Głębia warstwy

Ulepszenia osi czasu

  Ulepszenie w wersji z października 2017

Oś czasu w programie Animate zawiera szereg udoskonaleń, które ułatwiają jej używanie projektantom i twórcom animacji. Zmodernizowana oś czasu oferuje następujące ulepszenia:

  • Wyświetlanie czasu jednocześnie z numerami klatek
  • Wydłużanie i skracanie czasu zaznaczonego zakresu klatek
  • Skalowanie zakresu klatek razem ze zmianami liczby klatek na sekundę
  • Konwersja pustych zakresów na grupy 1-, 2- i 3-klatkowe
  • Panoramowanie animacji na stole montażowym

Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z osi czasu w programie Animate.

Udoskonalona oś czasu zawierająca czas i opcje
Udoskonalona oś czasu zawierająca czas i opcje

Kreator kodu operacji

Nowość w wersji z października 2017

Projektanci i twórcy animacji po raz pierwszy korzystający z programu Animate, którzy nie mają jeszcze doświadczenia z pisaniem kodu, mogą skorzystać z kreatora operacji. Podczas pracy z animacjami HTML5 Canvas można dodawać kod operacji za pomocą kreatora — bez pisania kodu. Aby otworzyć kreator, kliknij opcję Okna > Operacje i w oknie dialogowym Operacje kliknij przycisk Dodaj przy użyciu kreatora. Pozwala to na przykład rozpocząć animację przez kliknięcie przycisku.  

Więcej informacji można znaleźć w artykule Korzystanie z kreatora kodu operacji

Wideo ilustrujące dodawanie kodu przy użyciu kreatora operacji

Ulepszone predefiniowane krzywe dynamiki

  Ulepszenie w wersji z października 2017

Twórcy korzystający z programu Animate mogą dostosować predefiniowane krzywe dynamiki i korzystać z nich w innych projektach, co eliminuje powtarzane czynności tworzenia tych elementów. Udoskonalone własne predefiniowane krzywe dynamiki pozwalają łatwo sterować prędkością i rozmiarem animacji. Predefiniowane i własne krzywe dynamiki można teraz stosować do poszczególnych właściwości. Własne predefiniowane krzywe dynamiki można zapisywać na poziomie właściwości animacji klasycznych i animacji kształtu. 

Dostosowana predefiniowana krzywa dynamiki
Dostosowana predefiniowana krzywa dynamiki

Ulepszenia atlasu tekstur

  Ulepszenie w wersji z października 2017

Twórcy gier mogą importować te same efekty kolorystyczne i maski warstw natywnych animacji z programu Animate do stosowanych platform gier. Wtyczka Unity obsługuje teraz efekty kolorystyczne w plikach atlasów tekstur utworzonych za pomocą programu Animate. Wtyczka ta obsługuje również maskowanie przy użyciu warstw. Funkcja maskowania dotyczy tylko platformy Unity 2017 lub nowszej. 

Programiści mogą przy użyciu programu Animate organizować animacje i eksportować je jako atlasy tekstur do ulubionej platformy gier, na przykład Unity. Programiści mogą korzystać z wtyczki przykładowej do platformy Unity i dostosować ją do innych platform. Więcej informacji można znaleźć w artykule Importowanie atlasu tekstur do platformy Unity.

Konwertowanie na dokumenty innych typów

  Ulepszenie w wersji z października 2017

Najczęściej praktyczne jest jednorazowe zaprojektowanie animacji i korzystanie z niej na wielu urządzeniach oraz platformach. Dostępny jest łatwy w użyciu konwerter typów dokumentów, który pozwala przekształcić typ animacji odpowiednio do wymagań urządzenia. 

Projekty programu Animate można konwertować na dokumenty innych typów, korzystając z funkcji Plik > Konwertuj na. Jeśli w niestandardowych scenariuszach trzeba konwertować pliki na dokumenty innych typów, należy skorzystać z interfejsu JSAPI. Korzystając z metody JSAPI, można na przykład przekonwertować wiele plików naraz. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Konwertowanie projektów programu Animate CC na dokumenty innych typów.

Konwerter typów dokumentów w menu Plik
Konwerter typów dokumentów w menu Plik

Panel parametrów składnika

Nowość w wersji z października 2017

Twórcy korzystający z programu Animate mogą importować składniki zewnętrzne i budować z nich animacje. Aby uprościć ten obieg pracy, program Animate udostępnia właściwości parametrów składników w specjalnym panelu.

W tej wersji do okna dialogowego inspektora Właściwości dla obiektów dodano przycisk Pokaż parametry. Przycisk Pokaż parametry umożliwia otwarcie panelu właściwości składnika. 

Więcej informacji można znaleźć w artykule Używane panelu parametrów składników.

Przycisk wyświetlania parametrów w inspektorze Właściwości
Przycisk wyświetlania parametrów w inspektorze Właściwości
parameters
Panel parametrów składnika

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online