Program som inte är tillgängliga i Creative Cloud Packager | Creative Cloud 2019

Viktigt:

Creative Cloud Packager utvecklas inte längre och inga uppdateringar kommer att tillhandahållas. Creative Cloud Packager går inte att använda för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Läs mer.

Vi rekommenderar att du använder arbetsflödena för att skapa paket i Adobe Admin Console för att skapa Namngiven användare-licenspaket och Licensiering av delad enhet-paket.

När du startar Creative Cloud Packager visas ett meddelande om att den senaste versionen av Creative Cloud-programmen bara är tillgängliga i Admin Console. Mer information finns i Paketera program med hjälp av Admin Console.

Du kan skapa paket med Creative Cloud 2019-versioner av programmen med Admin Console. Du kan inte använda Creative Cloud Packager för att skapa paket som innehåller program från Creative Cloud 2019 eller senare. Skärmen Program och uppdateringar i Creative Cloud Packager visar inte Creative Cloud 2019-program.

Creative Cloud 2019-programmen stöder inte enhets- eller serienummerlicenser. Du kan inte skapa paket med enhetslicenser eller serienummer som innehåller Creative Cloud 2019-program.

Lösning

Du kan skapa paket för namngivna användare med Creative Cloud 2019-program från fliken Paket i Admin Console. Se Paketera appar i Admin Console om du behöver hjälp med att skapa paket. Mer information finns i Driftsätta och leverera program och uppdateringar.

Du kan använda Admin Console för att skapa paket för de flesta scenarier. Creative Cloud Packager används även för att skapa licensierade paket för vissa äldre användningsfall och arbetsflöden.

Mer information

Creative Cloud for Education: enhetslicens


De senaste Creative Cloud 2019-programmen stöder inte enhetslicenser. Om din institution använder enhetslicenser kan du fortsätta använda de tidigare versionerna av programmen.

Om du vill fortsätta att använda enhetslicenser måste du se till att slutanvändarna inte uppgraderar till Creative Cloud 2019-versionen av programmen utan behåller sina nuvarande versioner.

  • Om du paketerar uppdateringar med Creative Cloud Packager behöver du inte göra något, och du bör ha kvar 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet och kan installera produkterna själva, rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Creative Cloud-program och -tjänster | Anpassningar.

Om användarna uppgraderar program med Creative Cloud-datorprogrammet och tar bort de äldre versionerna, måste du distribuera om Creative Cloud 2018-enhetslicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Creative Cloud for teams

Vi håller på att övergå till en omarbetad version av Admin Console. Men om det fungerar på följande sätt i Admin Console kan du inte använda Creative Cloud Packager eller Admin Console för att paketera Creative Cloud 2019-program.

Om du vill distribuera Creative Cloud 2019-program till slutanvändarna måste du låta dem hämta och installera programmen själva. 

Du kan skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet. Gör så här: 

  1. Skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet.
  2. Välj alternativet Utökade behörigheter.
  3. Driftsätt paketet.
  4. Slutanvändarna kan då installera Creative Cloud 2019-program via Creative Cloud-datorprogrammet.

Mer information finns i den här artikeln.

Serienummerlicenser

De senaste Creative Cloud 2019-programmen stöder inte serienummer. Om din institution eller organisation använder serienummer för att licensiera programmen kan ni fortsätta att använda de tidigare versionerna av programmen. Om du vill fortsätta att använda serienummerlicenser får du inte uppgradera till Creative Cloud 2019-versionen av programmen.

Om du vill fortsätta att använda programmen måste du se till att slutanvändarna inte uppgraderar sina program till Creative Cloud 2019-versionen utan behåller sina nuvarande versioner.

  • Om du paketerar uppdateringar med Creative Cloud Packager behöver du inte göra något, och du bör ha kvar 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet och kan installera produkter, rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Hindra slutanvändare från att driftsätta program och uppdateringar.

Om användarna uppgraderar program med Creative Cloud-datorprogrammet och tar bort de äldre versionerna, måste du distribuera om Creative Cloud 2018-serielicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Vi rekommenderar att du använder Namngivna licenser om du vill distribuera Creative Cloud 2019-program. Du kan snabbt Konfigurera identitet och sedan lägga till användare och ge dem tillgång till de senaste programmen och tjänsterna. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto