Creative Cloud Packager stöder inte programversion CC 2019 eller senare

När du öppnar Creative Cloud Packager visas ett meddelande om att den senaste versionen av Creative Cloud-programmen baraärendast tillgängliga i Administratörskonsolen. För information, se Förpackningsprogram med hjälp av administratörskonsolen.

Du kan använda administratörskonsolen för att skapa paket som innehåller CC 2019-versioner av programmen. Du kan inte använda Creative Cloud Packager för att skapa paket som innehåller CC 2019-program eller senare.  Skärmen Creative Cloud Packager Program och uppdateringarstöderinteCC 2019-program.

Programmen CC 2019 stöder inte enhets- eller serienummerlicenser. Du kan inte skapa enhetslicens eller serienummerpaket som innehåller CC 2019-program.

CC-program är inte tillgängliga i CCP

Lösning

För att skapa namngivna användarpaket för CC 2019-program gå till fliken Paket i Administratörskonsolen. Se Paketera program via Admin Console för hjälp med att skapa paket. Se Användarhandbok för paketering för mer information.

Du kan använda administratörskonsolen för att skapa paket för de flesta scenarier och Creative Cloud Packager används också för att skapa licensierade paket för några äldre användarfall och arbetsflöden som kan påverkas. Seytterligareinformation nedan.

Ytterligare information

Det senaste CC 2019-programmet stöder inte Enhetslicenser Om din institution använder enhetslicens kan du fortsätta använda den tidigare versionen av programmet.

För att fortsätta använda enhetslicenser, se till att slutanvändarna inte uppgraderar till CC 2019-versionen avprogrammetoch fortsätter på versionerna som är installerade för närvarande.

  • Om ditt paket uppdateras med Creative Cloud Packager krävs ingen åtgärd, och du borde förbli i 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till programmet Creative Desktop och kan installera produkter själva rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Förhindra slutanvändare från att installera program och uppdateringar.

Om dina slutanvändare har uppgraderat programvaran med Creative Cloud-skrivbordsprogram och tagit bort de äldre versionerna måste du återinstallera CC 2018 Enhetslicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Vi håller på att övergå till en uppdateradAdministratörskonsol. Men om du just nu har följande erfarenhet av Administratörskonsolen, kan du inte använda Creative Cloud Packager eller Administratörskonsolen för att paketera CC 2019-program och distribuera dessa till dina slutanvändare.

old-teams

För att distribuera CC 2019-program till dina slutanvändare måste du ge dem tillåtelse att hämta och installera programmen själva. 

Du kan skapa ett paket för endast Creative Clouds skrivbordsprogram. Gör så här: 

  1. Skapa ett paket som endast innehåller Creative Clouds skrivbordsprogram.
  2. Välj alternativet Förhöjd behörighet.
  3. Distribuera paketet.
  4. Slutanvändare kan sedan installera CC 2019-program via skrivbordsprogrammet för Creative Cloud.

Se den här artikeln för mer information.

De senaste CC 2019-programmen stöder inte serienummer. Om din institution eller organisation använder serienummer för att licensiera programmen kan du fortsätta använda tidigare versioner av programmen. För att fortsätta använda serienummerlicenser, se till att du inte uppgraderar till CC 2019-versionen av programmet.

För att fortsätta använda dina program, se till att slutanvändarna inte uppgraderar till CC 2019-versionen avprogrammetoch fortsätter på versionerna som är installerade för närvarande.

  • Om ditt paket uppdateras med Creative Cloud Packager krävs ingen åtgärd, och du borde förbli i 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till programmet Creative Desktop och kan installera produkter själva rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Förhindra slutanvändare från att installera program och uppdateringar.

Om dina slutanvändare har uppgraderat programvaran med Creative Cloud-skrivbordsprogram och tagit bort de äldre versionerna måste du återinstallera CC 2018 Serielicenspaketet med Creative Cloud Packager.

För att distribuera CC 2019-program rekommenderar vi att du antar Namngivna licenser. Du kan snabbt Ställa in Identitet och sedan lägga till användare för att ge tillgång till de senaste programmen och tjänsterna.