Program som inte är tillgängliga i Creative Cloud Packager

När du startar Creative Cloud Packager visas ett meddelande om att versionerna efter Creative Cloud 2019 bara är tillgängliga i Admin Console. Detta medför att du inte kan använda Creative Cloud Packager för att skapa paket som innehåller tillgängliga Creative Cloud-program. Skärmen Program och uppdateringar i Creative Cloud Packager visar inte dessa program. De tillgängliga Creative Cloud-programmen stöder inte enhetslicenser eller serienummerlicenser.

Obs!

Mer information om tillgängliga versioner av Creative Cloud-program finns i Adobes dokument om supportpolicy för Creative Cloud.

Lösning

Om du vill skapa paket för namngivna användare för de senaste Creative Cloud-programmen rekommenderar vi att du går till fliken Paket i Admin Console. Se Paketera appar i Admin Console om du behöver hjälp med att skapa paket. Mer information finns i Distribuera och leverera program och uppdateringar.

Du kan använda Admin Console för att skapa paket för de flesta scenarier. Creative Cloud Packager används även för att skapa licensierade paket för vissa äldre användningsfall och arbetsflöden.

Mer information

Creative Cloud for Education: enhetslicens

De tillgängliga Creative Cloud-programmen stöder inte enhetslicenser. Om din institution använder enhetslicenser kan du fortsätta använda de tidigare versionerna av programmen.

Om du vill fortsätta att använda enhetslicenser måste du se till att slutanvändarna inte uppgraderar de tillgängliga Creative Cloud-programversionerna utan behåller sina nuvarande versioner.

  • Om du paketerar uppdateringar med Creative Cloud Packager behöver du inte göra något, och du bör ha kvar 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet och kan installera produkterna själva, rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Creative Cloud-program och -tjänster | Anpassningar.

Om användarna uppgraderar program med Creative Cloud-datorprogrammet och tar bort de äldre versionerna, måste du distribuera om Creative Cloud 2018-enhetslicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Creative Cloud för teams

Du kan inte använda Creative Cloud Packager eller Admin Console för att paketera de tillgängliga Creative Cloud-programmen.

Om du vill distribuera de tillgängliga Creative Cloud-programmen till slutanvändarna måste du låta dem hämta och installera programmen själva. 

Du kan skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet. Gör så här: 

  1. Skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet.
  2. Välj alternativet Utökade behörigheter.
  3. Distribuera paketet.
  4. Slutanvändarna kan då installera de tillgängliga Creative Cloud-programmen via Creative Cloud-datorprogrammet.

Mer information finns i den här artikeln.

Serienummerlicenser

De senaste Creative Cloud-programmen stöder inte serienummer. Om din institution eller organisation använder serienummer för att licensiera programmen kan ni fortsätta att använda de tidigare versionerna av programmen. Om du vill fortsätta att använda serienummerlicenser får du inte uppgradera till de tillgängliga Creative Cloud-programmen.

Om du vill fortsätta att använda programmen måste du se till att slutanvändarna inte uppgraderar till de tillgängliga Creative Cloud-versionerna utan behåller sina nuvarande versioner.

  • Om du paketerar uppdateringar med Creative Cloud Packager behöver du inte göra något, och du bör ha kvar 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet och kan installera produkter, rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Hindra slutanvändare från att distribuera program och uppdateringar.

Om användarna uppgraderar program med Creative Cloud-datorprogrammet och tar bort de äldre versionerna, måste du distribuera om Creative Cloud 2018-serielicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Vi rekommenderar att du använder Namngivna licenser om du vill använda de senaste Creative Cloud-programmen. Du kan snabbt Konfigurera identitet och sedan lägga till användare för att ge dem tillgång till de senaste programmen och tjänsterna. 

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto