När du startar Creative Cloud Packager får du ett meddelande som anger att den senaste versionen av Creative Cloud-programmen baraärtillgänglig i Admin Console. Mer information finns i Paketera program med hjälp av Admin Console.

Du kan skapa paket med CC 2019-versioner av programmen med Admin Console. Du kan inte skapa paket som innehåller CC 2019-program eller senare med Creative Cloud Packager.  Skärmen Creative Cloud Packager Program och uppdateringar visar inte CC 2019-program.

CC 2019-programmen stöder inte enhets- eller serienummerlicenser. Du kan inte skapa paket med enhetslicenser eller serienummer som innehåller CC 2019-program.

CC-program är inte tillgängliga i CCP

Lösning

Du kan skapa paket för namngivna användare med CC 2019-program från fliken Paket i Admin Console. Se Paketera appar i Admin Console om du behöver hjälp med att skapa paket. Mer information finns i Driftsätta och leverera program och uppdateringar.

Det går att skapa paket för de flesta scenarier med Admin Console, men Creative Cloud Packager används också för att skapa licensierade paket för vissa äldre användningsfall och arbetsflöden som kan påverkas. Se denytterligareinformationen nedan.

Ytterligare information

De senaste CC 2019-programmen stöder inte enhetslicenser. Om din institution använder enhetslicenser kan du fortsätta använda de tidigare versionerna av programmen.

Om du vill fortsätta använda enhetslicenser måste du se till att slutanvändarna inte uppgraderar till CC 2019-versionen avprogrammenutan behåller de nuvarande versionerna.

  • Om du paketerar uppdateringar med Creative Cloud Packager behöver du inte göra något, och du bör ha kvar 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet och kan installera produkterna själva, rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Hindra slutanvändare från att driftsätta program och uppdateringar.

Om slutanvändarna har uppgraderat programvaran med Creative Cloud-datorprogrammet och tagit bort de äldre versionerna måste du installera om CC 2018-enhetslicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Vi håller på att övergå till en omarbetad version av Admin Console. Men om det nu fungerar på följande sätt i Admin Console kan du inte använda Creative Cloud Packager eller Admin Console till att paketera CC 2019-program och distribuera dem till slutanvändarna.

old-teams

Om du vill distribuera CC 2019-program till slutanvändarna måste du låta dem hämta och installera programmen själva. 

Du kan skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet. Gör så här: 

  1. Skapa ett paket som bara innehåller Creative Cloud-datorprogrammet.
  2. Välj alternativet Utökade behörigheter.
  3. Driftsätt paketet.
  4. Slutanvändarna kan då installera CC 2019-program via Creative Cloud-datorprogrammet.

Mer information finns i den här artikeln.

De senaste CC 2019-programmen stöder inte serienummer. Om din institution eller organisation använder serienummer för att licensiera programmen kan ni fortsätta att använda de tidigare versionerna av programmen. Om ni vill fortsätta använda serienummerlicenser får ni inte uppgradera till CC 2019-versionen av programmen.

Fortsätt att använda programmen genom att se till att slutanvändarna inte uppgraderar till CC 2019-versionen avprogrammenutan behåller de nuvarande versionerna.

  • Om du paketerar uppdateringar med Creative Cloud Packager behöver du inte göra något, och du bör ha kvar 2018-versionerna av produkterna.
  • Om dina kreativa användare har tillgång till Creative Cloud-datorprogrammet och kan installera produkterna själva, rekommenderar vi att du inaktiverar uppdateringar. Se Hindra slutanvändare från att driftsätta program och uppdateringar.

Om slutanvändarna har uppgraderat programvaran med Creative Cloud-datorprogrammet och tagit bort de äldre versionerna måste du installera om CC 2018-serielicenspaketet med Creative Cloud Packager.

Du bör använda Namngivna licenser om du vill ta CC 2019-programmen i drift. Du kan snabbt Konfigurera identitet och sedan lägga till användare och ge dem tillgång till de senaste programmen och tjänsterna.