En serialiserad produkt som har installerats från ett distributionspaket som du skapar med Creative Cloud Packager identifieras unikt via en licensidentifierare (LEID). Om produktnamnet till exempel är Photoshop CS6 Extended och det installeras i Mac OS, är LEID ”Photoshop-CS6-Mac-GM”.

Här följer en lista över LEID för produkter i Creative Cloud.

Creative Cloud-medlemskap

Produkt Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud CreativeCloud-CS6-Mac-GM CreativeCloud-CS6-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Edge 2.0 V7{}Edge-4-Mac-GM V7{}Edge-4-Win-GM
Edge Animate CC Edge-CS7-Mac-GM Edge-CS7-Win-GM
Edge Code 1.0 V7{}EdgeCode-1-Mac-GM V7{}EdgeCode-1-Win-GM
Edge CS6 Edge-CS6-Mac-GM Edge-CS6-Win-GM
Edge Reflow 1.0 V7{}EdgeReflow-1-Mac-GM V7{}EdgeReflow-1-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Plug-in för Flash Builder FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev InCopyDev-CS7-Mac-GM InCopyDev-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
InDesign Dev InDesignDev-CS7-Mac-GM InDesignDev-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
Premiere Pro PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM

Creative Cloud-medlemskap för team

Produkt Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Mac-GM V6{}CreativeCloudTeam-1.0-Win-GM
Acrobat X AcrobatPro-AS1-Mac-GM AcrobatPro-AS1-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects CS6 AfterEffects-CS6-Mac-GM AfterEffects-CS6-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
Audition CS6 Audition-CS6-Mac-GM Audition-CS6-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Dreamweaver CS6 Dreamweaver-CS6-Mac-GM Dreamweaver-CS6-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Edge CS6 Edge-CS6-Mac-GM Edge-CS6-Win-GM
Edge 2.0 V7{}Edge-4-Mac-GM V7{}Edge-4-Win-GM
Edge Animate CC Edge-CS7-Mac-GM Edge-CS7-Win-GM
Edge Code 1.0 V7{}EdgeCode-1-Mac-GM V7{}EdgeCode-1-Win-GM
Edge Reflow 1.0 V7{}EdgeReflow-1-Mac-GM V7{}EdgeReflow-1-Win-GM
Encore CS6 EncoreApp-CS6-Mac-GM EncoreApp-CS6-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Builder 4.6 Premium FlashBuilder-CS5.5-Mac-GM FlashBuilder-CS5.5-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Plug-in för Flash Builder FlashBuilderPlugin-CS5.5-Mac-GM FlashBuilderPlugin-CS5.5-Win-GM
Flash Pro CS6 FlashPro-CS6-Mac-GM FlashPro-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Plash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Illustrator CS6 Illustrator-CS6-Mac-GM Illustrator-CS6-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
InCopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign CS6 InDesign-CS6-Mac-GM InDesign-CS6-Win-GM
InDesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesign Server 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CS6 LightRoom-CS6-Mac-GM LightRoom-CS6-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop CS6 Photoshop-CS6-Mac-GM Photoshop-CS6-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Prelude CS6 Prelude-CS6-Mac-GM Prelude-CS6-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Premiere Pro Suite CS6 PremiereProSuite-CS6-Mac-GM PremiereProSuite-CS6-Win-GM
Premiere Pro PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
Premiere Pro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade CS6 SpeedGrade-CS6-Mac-GM SpeedGrade-CS6-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Creative Cloud-medlemskap för Enterprise

Produkt Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud-medlemskapet Enterprise V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Mac-GM V7{}CreativeCloudEnt-1.0-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Adobe Media Encoder 8.0 V7{}AdobeMediaEncoder-8-Mac-GM V7{}AdobeMediaEncoder-8-Win-GM
After Effects 13.0 V7{}AfterEffects-13-Mac-GM V7{}AfterEffects-13-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition 7.0 V7{}Audition-7-Mac-GM V7{}Audition-7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver 14.0 V7{}Dreamweaver-14-Mac-GM V7{}Dreamweaver-14-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Edge 2.0 V7{}Edge-4-Mac-GM V7{}Edge-4-Win-GM
Edge Animate CC Edge-CS7-Mac-GM Edge-CS7-Win-GM
Edge Code 1.0 V7{}EdgeCode-1-Mac-GM V7{}EdgeCode-1-Win-GM
Edge Reflow 1.0 V7{}EdgeReflow-1-Mac-GM V7{}EdgeReflow-1-Win-GM
Fireworks CS6 Fireworks-CS6-Mac-GM Fireworks-CS6-Win-GM
Flash Pro 14.0 V7{}FlashPro-14-Mac-GM V7{}FlashPro-14-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator 18.0 V7{}Illustrator-18-Mac-GM V7{}Illustrator-18-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy 10.0 V7{}InCopy-10-Mac-GM V7{}InCopy-10-Win-GM
InCopy  InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InCopy Dev 10.0 V7{}InCopyDev-10-Mac-GM V7{}InCopyDev-10-Win-GM
InDesign 10.0 V7{}InDesign-10-Mac-GM V7{}InDesign-10-Win-GM
InDesign InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
InDesign Dev 10.0 V7{}InDesignDev-10-Mac-GM V7{}InDesignDev-10-Win-GM
InDesignServer 10 V7{}InDesignServer-10-Mac-GM V7{}InDesignServer-10-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom CC 2015 V7{}Lightroom-6-Mac-GM V7{}Lightroom-6-Win-GM
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Muse 2.0 V7{}Muse-80-Mac-GM V7{}Muse-80-Win-GM
Photoshop 15.0 V7{}Photoshop-15-Mac-GM V7{}Photoshop-15-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude 3.0 V7{}Prelude-3-Mac-GM V7{}Prelude-3-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
PremierePro 8.0 V7{}PremierePro-8-Mac-GM V7{}PremierePro-8-Win-GM
SpeedGrade 8.0 V7{}SpeedGrade-8-Mac-GM V7{}SpeedGrade-8-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM

Creative Cloud-datorprogram

Produkt Mac OS LEID Windows LEID
Creative Cloud-datorprogram V7{}CreativeCloudApps-1.0-Mac-GM
V7{}CreativeCloudApps-1.0-Win-GM
After Effects  AfterEffects-CS7-Mac-GM AfterEffects-CS7-Win-GM
Audition  Audition-CS7-Mac-GM Audition-CS7-Win-GM
Dreamweaver  Dreamweaver-CS7-Mac-GM Dreamweaver-CS7-Win-GM
Edge Animate CC Edge-CS7-Mac-GM Edge-CS7-Win-GM
Edge 2.0 V7{}Edge-4-Mac-GM V7{}Edge-4-Win-GM
Adobe Flash Builder 4.7 Premium FlashBuilder-CS6-Mac-GM FlashBuilder-CS6-Win-GM
Flash Pro CC FlashPro-CS7-Mac-GM FlashPro-CS7-Win-GM
Illustrator  Illustrator-CS7-Mac-GM Illustrator-CS7-Win-GM
InCopy InCopy-CS7-Mac-GM InCopy-CS7-Win-GM
InDesign  InDesign-CS7-Mac-GM InDesign-CS7-Win-GM
Lightroom 5 LightRoom-5.0-Mac-GM LightRoom-5.0-Win-GM
Lightroom 5.5 V7{}Lightroom-55-Mac-GM V7{}Lightroom-55-Win-GM
Lightroom  V7{}Lightroom-6-Mac-GM
V7{}Lightroom-6-Win-GM 
Muse Muse-1.0-Mac-GM Muse-1.0-Win-GM
Photoshop CC Photoshop-CS7-Mac-GM Photoshop-CS7-Win-GM
Prelude  Prelude-CS7-Mac-GM Prelude-CS7-Win-GM
Premiere Pro PremiereProSuite-CS7-Mac-GM PremiereProSuite-CS7-Win-GM
SpeedGrade CC SpeedGrade-CS7-Mac-GM SpeedGrade-CS7-Win-GM
Acrobat XI V6{}AcrobatPro-AS2-Mac-GM V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Elements-familjen

Produkt Mac OS LEID Windows LEID
Photoshop Elements 15 V7{}PhotoshopElements-15-Mac-GM V7{}PhotoshopElements-15-Win-GM
Premiere Elements 15 V7{}PremiereElements-15-Mac-GM V7{}PremiereElements-15-Win-GM
Photoshop Elements 2018 V7{}PhotoshopElements-2018-Mac-GM V7{}PhotoshopElements-2018-Win-GM
Premiere Elements 2018 V7{}PremiereElements-2018-Mac-GM V7{}PremiereElements-2018-Win-GM
Photoshop Elements 2019 V7{}PhotoshopElements-2019-Mac-GM V7{}PhotoshopElements-2019-Win-GM
Premiere Elements 2019 V7{}PremiereElements-2019-Mac-GM V7{}PremiereElements-2019-Win-GM

Technical Communication Suite

Obs!

Technical Communication Suite stöds endast på Windows.

Produkt

Windows LEID

ExtendScript Toolkit CC

ESTK-CS7-Win-GM

Acrobat XI

V6{}AcrobatPro-AS2-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

FrameMaker 11

V6{}FrameMaker-TS4-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

RoboHelp 10

V6{}RoboHelp-TS4-Win-GM

Acrobat DC

V7{}AcrobatESR-12-Win-GM

Captivate 8.0
V7{}Captivate-8.0-Win-GM

Captivate 9.0

V7{}Captivate-9.0-Win-GM

Captivate 7.0

V7{}Captivate-ES7-Win-GM

FrameMaker 12

V7{}FrameMaker-TS5-Win-GM

FrameMaker 2015

V7{}FrameMaker-TS6-Win-GM

Presenter 10

V7{}Presenter-10.0-Win-GM

Presenter 11

V7{}Presenter-11-Win-GM

Presenter 7.0

V7{}Presenter-ES7-Win-GM

RoboHelp 11

V7{}RoboHelp-TS5-Win-GM

RoboHelp 12

V7{}RoboHelp-TS6-Win-GM

eLearning Suite

Produkt

Mac OS LEID

Win LEID

Acrobat XI Pro

AcrobatPro-AS1-Mac-GM

AcrobatPro-AS1-Win-GM

Audition CS6

Audition-CS6-Mac-GM

Audition-CS6-Win-GM

Dreamweaver CS6

Dreamweaver-CS6-Mac-GM

Dreamweaver-CS6-Win-GM

Flash Pro CS6

FlashPro-CS6-Mac-GM

FlashPro-CS6-Win-GM

Photoshop CS6

Photoshop-CS6-Mac-GM

Photoshop-CS6-Win-GM

Captivate 6.0

V6{}Captivate-ES6-Mac-GM

V6{}Captivate-ES6-Win-GM

Presenter 6.0

V6{}Presenter-ES6-Mac-GM

V6{}Presenter-ES6-Win-GM

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy