På fliken Paket i Admin Console kan du skapa anpassade paket. Arbetsflödet när du skapar ger dig exakt kontroll över vilka program som tas med i ett paket. Du kan även ange inställningar för exempelvis avsedd plattform och språk.

På fliken Paket kan du skapa den här typen av paket:

Självbetjäningspaket:

Installerar Adobe Creative Cloud-datorprogrammet på användarnas datorer med administratörsbehörighet. Se Skapa ett självbetjäningspaket.

Hanterat paket:

Ger dig kontroll över installationer och uppdateringar av program som är installerade på användarnas datorer. Se Skapa ett hanterat paket.

Paket med endast Acrobat:

Om ditt företag bara är berättigat till Document Cloud i Admin Console kan du skapa paket med endast Acrobat.

Obs!

Om du vill skapa paket som innehåller produkter som t.ex. Adobe Captivate och Presenter, som varken ingår i Creative Cloud eller Document Cloud, kan du anpassa de befintliga Adobe-mallarna. Du kan inte använda de procedurer som beskrivs i det här dokumentet.

Skapa självbetjäningspaket

Använd det här paketet för att ge användarna fullständig kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som de kan hämta och installera. Om dina användare inte har administratörsbehörighet för att hantera program och uppdateringar kan du skapa ett självbetjäningspaket åt dem.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

  Listan med tillgängliga paket visas.

  Paketlista
 2. Klicka på Skapa ett paket.

  En dialogruta visas där du kan välja distributionsmetod.

  choose-self-service-package
 3. Välj Självbetjäningspaket och klicka på Välj.

  Välj paketalternativ
 4. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen:

  Plattform: Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars). Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att köra ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator.

  Språk: Välj vilket språk som ska användas för paketet.

  Använd OS-språkversion: Välj det här om du vill skapa ett paket som distribueras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet distribueras på.

  Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager: Skapa en undermapp i din paketmapp som du kan använda för att ta med tillägg som behöver installeras tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.

  Dirigera om till intern uppdateringsserver: Dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information för den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i Paketera program via Admin Console.

 5. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Validering av självbetjäningspaket

  Du kan även se den återstående tiden som paket är tillgängliga på Admin Console i informationsfönstret genom att klicka på raden för varje paket.

 6. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 7. Om du vill hämta och distribuera paketet vid ett senare tillfälle klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i den högra rutan.

Skapa hanterat paket

Använd det här paketet om du vill ha större kontroll över de Adobe-program och -uppdateringar som användarna kan installera.

Obs!

Om du vill skapa paket som innehåller produkter som t.ex. Adobe Captivate och Presenter, som varken ingår i Creative Cloud eller Document Cloud, kan du anpassa de befintliga Adobe-mallarna. Du kan inte använda följande procedur.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

  En dialogruta visas där du kan välja distributionsmetod.

  Välja hanterat paket
 3. Välj Hanterat paket och klicka på Välj.

  Konfigurera ett paket
 4. Välj de obligatoriska alternativen:

  Plattform: Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars). Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att köra ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator.

  Språk: Välj vilket språk som ska användas för paketet.

  Använd OS-språkversion: Välj det här om du vill skapa ett paket som distribueras på klientdatorns operativsystemspråk. I så fall är OS-språket det standardspråk som paketet distribueras på.

  Visa appanel: Visa/dölj panelen Apps i Creative Cloud-datorprogram för slutanvändare. Om du aktiverar/inaktiverar panelen Apps automatiskt, aktiveras/inaktiveras uppdateringarna på klientdatorerna.

  Tillåt icke-administratörer att uppdatera och installera appar: Tillåter slutanvändare som inte har administratörsbehörighet att installera och hantera sina program och uppdateringar via självbetjäning.

  Aktivera Remote Update Manager: Välj det här alternativet om du vill aktivera användning av Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.

  Skapa en mapp för tillägg och ta med kommandoradsverktyget för Extension Manager: Skapa en undermapp i din paketmapp som du kan använda för att ta med tillägg som behöver installeras tillsammans med paketet. Mer information finns i Hantera tillägg i paket.

  Dirigera om till intern uppdateringsserver: Dirigera om alla uppdateringar för det här paketet till en intern uppdateringsserver. Information för den interna servern anges i en XML för åsidosättning på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.

  Installera till den anpassade katalogen: Installera programmen i det här paketet i en egen katalog. Katalogen definieras på fliken Paket > Inställningar i Admin Console. Mer information finns i avsnittet Inställningar i artikeln Paketera program via Admin Console.

  Inaktivera filsynkronisering: Stänger av den automatiska synkroniseringen av filer till klientdatorer. Alternativet är praktiskt när du installerar paket i en testmiljö där du vill inaktivera filsynkronisering. Endast tillgängligt för utbildningsorganisationer.

 5. Klicka på Nästa.

  En skärm visas där du kan välja de program som du behöver lägga till i paketet.

  Välj program

  Obs!

  Om du lägger till en produkt som har tillhörande produkter, läggs den tillhörande produkten till automatiskt. Om du till exempel lägger till Photoshop CC läggs Camera Raw CC och Adobe Preview CC till automatiskt. Men du kan välja att ta bort de tillhörande produkterna.

 6. Klicka på Plus-ikonen bredvid motsvarande program för att inkludera dem i paketet och klicka sedan på Nästa.

 7. På skärmen Slutför anger du ett namn för det paket som du skapar.

  Du kan också förhandsvisa paketets konfiguration och de program som ingår innan du skapar paketet.

 8. Klicka på Skapa paket.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Giltighet för hanterat paket

  Du kan även se den återstående tiden som paket är tillgängliga på Admin Console i informationsfönstret genom att klicka på raden för varje paket.

 9. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 10. Om du vill hämta och distribuera paketet senare klickar du var som helst på raden för det aktuella paketet och klickar sedan på Hämta i sidopanelen med paketinformation.

Skapa paket med endast Acrobat

Om ditt företag bara är berättigat till Document Cloud i Admin Console kan du skapa paket med endast Acrobat.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Paket > Paket.

 2. Klicka på Skapa ett paket.

 3. Ange ett paketnamn och välj de obligatoriska alternativen.

  create-acrobat-only-package

  Plattform:

  Välj operativsystem och stöd för processor (32-bitars eller 64-bitars). Du måste skapa separata paket för 32-bitars- och 64-bitarsinstallationer. Det går inte att köra ett 32-bitarspaket på en 64-bitarsdator.

  Språk:

  Välj vilket språk som ska användas för paketet.

  Aktivera Remote Update Manager:

  Välj det här alternativet om du vill göra det möjligt att använda Remote Update Manager. Du kan använda Adobe Remote Update Manager för att fjärrköra uppdateringsprogrammet på klientdatorn, vilket ger fördelen att programmet körs med administratörsbehörighet. Mer information finns i Remote Update Manager.

 4. Klicka på Skapa paket.

  Sidan Paket visas. Du kan följa byggförloppet i paketlistan.

  Ett meddelande visas när byggprocessen är slutförd. Om paketet skapas utan fel visar meddelandet även den tidsperiod under vilken paketet kan laddas ned från Admin Console.

  Giltighet för paket med endast Acrobat
 5. I dialogrutan Spara som väljer du en plats på datorn där du vill spara paketet.

 6. Om du vill hämta och distribuera paketet vid ett senare tillfälle, klickar du på paketnamnet i paketlistan och klickar sedan på Hämta i den högra rutan.

Skapa paket med hjälp av Creative Cloud Packager

Du kan använda Creative Cloud Packager för att skapa egna paket när du behöver annan licensiering än namngiven, till exempel serienummerbaserad licensiering.

Om du vill hämta Creative Cloud Packager loggar du in på Admin Console och går till Paket > Verktyg och meddelanden.

Välja Creative Cloud Packager

Klicka på hämtningsalternativet i Creative Cloud Packager-rutan utifrån ditt operativsystem.

De paket som skapas via Creative Cloud Packager visas inte på fliken Paket i Admin Console.

Läs igenom systemkraven innan du laddar ned och installerar Creative Cloud Packager.

Mer information om hur du skapar och distribuerar paket finns i Användarhandbok för paketering.

Använda Acrobat Customization Wizard

Du kan använda Adobe Customization Wizard för att anpassa ditt paket ytterligare efter att du skapat paket med endast Acrobat eller paket där Acrobat är en av produkterna med de metoder som beskrivs i det här dokumentet.

Customization Wizard underlättar anpassningen och konfigurationen av Acrobat-funktioner och program i installationsprogrammet före distributionen till organisationen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy