Identitetstyper som stöds av Adobe

Adobe erbjuder tre olika typer av identiteter eller konton för att verifiera och auktorisera användare. Dessa identitetstyper är:

 • Federated ID
 • Enterprise ID
 • Adobe ID

Adobe rekommenderar alla företag med domäner som de gjort anspråk på att migrera sina Adobe ID-användare till Federated ID:n och Enterprise ID:n. Dessa identitetsmodeller stöder de bästa datametoderna och garanterar effektiv programdistribution.

Obs!

Det finns några produkter och tjänster, som Adobes licensieringswebbplats och Adobe-forum, som bara stöder Adobe ID.

Gå över från Adobe ID till Enterprise ID eller Federated ID

Som systemadministratör kan du redigera identitetstyp för användare i din organisation från Adobe ID till Enterprise ID eller Federated ID via Admin Console. Mer information om olika identitetstyper finns i Identitetstyper som stöds i Adobe.

Obs!

Om du vill redigera identitetstypen från Enterprise ID till Federated ID eller från Federated ID till Enterprise ID, kontaktar du Adobes support.

Inverkan på Creative Cloud-användare

Om du redigerar identitetstyp för användare från Adobe ID till Federated ID/Enterprise ID, kommer dessa användare att ha fortsatt tillgång till sina personliga Adobe ID:n. De har dock åtkomst till organisationens program, tjänster och lösningar från Adobe via de nya Federated ID:n eller Enterprise ID:n som de tilldelats.

Om dina användare redan har Adobe ID:n med resurser länkade till dem kan de migrera resurser från sina Adobe ID-konton till sina nya Enterprise-konton.

Om befintliga Creative Cloud-användare använder tjänster som inte ingår i Creative Cloud for enterprise ändras deras medlemskap till kostnadsfria versioner.

Redigera identitetstyp via CSV

Med den följande proceduren redigerar du identitetstyp för användare gruppvis. Du kan även redigera användarinformation som e-postadresser och namn för användare med hjälp av Admin Console, verktyget för användarsynkronisering eller API:t för användarhantering.

 1. Logga in på Admin Console och gå till Användare.

 2. Klicka på  och välj Redigera identitetstyp via CSV i listrutan.

  Dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV visas.

  Redigera identitetstyp via CSV
 3. Om du vill inkludera användare för att redigera deras identitetstyp, kan du ladda ned den aktuella användarlistan eller CSV-standardmallen genom att klicka på Ladda ned CSV-mall.

  Den hämtade CSV-filen innehåller fält med följande information.

  • Identitetstyp – Federated ID, Enterprise ID eller Adobe ID
  • Användarnamn
  • Domän
  • Ny identitetstyp – Federated ID, Enterprise ID eller Adobe ID
  • Ny e-postadress
  • Nytt användarnamn
  • Ny landskod
 4. Öppna CSV-filen i ett program där du kan redigera CSV-filer och redigera identitetstyperna efter behov.

  Obs!

  När du redigerar identitetstyp från Adobe ID till Federated ID/Enterprise ID måste e-postadressen för Adobe ID matcha e-postadressen för Enterprise-kontot.

 5. Öppna dialogrutan Redigera identitetstyp via CSV och överför den uppdaterade CSV-filen. Se till att den här filen sparas med UTF-8.

  Du får ett e-postmeddelande när processen har slutförts.

Den här processen migrerar behörigheter och tilldelade produkter för alla migrerade användare. Användarna vars identitet har ändrats får ett meddelande om att de måste använda sina nya Enterprise/Federated ID-konton när de arbetar med de tilldelade Adobe-produkterna.

Om dina användare använde Adobe ID:n tidigare och har resurser kopplade till dem, kommer dessutom samtycke till Asset Migration-processen att begäras av dessa användare. Resursmigreringsprocessen flyttar automatiskt användarnas resurser från deras Adobe ID-konton till deras nya Enterprise-konton.

Resursmigrering

När du redigerar identitetstyp för användare från Adobe ID till Federated ID/Enterprise ID, kan användarna migrera innehåll som stöds från sina befintliga företagstilldelade Adobe ID-konton till sina nya Enterprise-konton. Migreringen kan göras på två sätt:

För att användarna ska kunna migrera sitt innehåll automatiskt måste de tilldelas ett lagringsutrymme för Creative Cloud och Document Cloud. Gör något av följande för att ge användare tillgång till lagring för Creative Cloud och Document Cloud:

 • Tilldela en produktprofil som erbjuder Creative Cloud All Apps-planen med lagring och har PDF Services aktiverat.
 • Tilldela en Creative Cloud-produktprofil med lagring och en Document Cloud-produktprofil med lagring (gäller inte erbjudanden endast för dator) och med PDF Services aktiverat.

När processen med att redigera identitetstyp är slutförd, får slutanvändarna ett e-postmeddelande med information om hur de migrerar sina resurser.

Du som är IT-administratör kan ladda ned statusrapporten över resursmigrering för alla användare som ingick i processen för redigering av identitetstyp. Gör följande för att hämta rapporten:

 1. Gå till Admin Console > Användare.

 2. Klicka på  och välj Exportera migreringsrapport till CSV i listrutan.

  Rapporten laddas ned.

I rapporten står vem som har beviljat samtycke, vem har nekat samtycke, och som inte har vidtagit några åtgärder ännu. Om du vill veta mer om vilken typ av innehåll som migreringsprocessen stöder, kan du titta i Vanliga frågor och svar om resursmigrering.

Obs!

Ibland startar inte den automatiska resursmigreringsprocessen för vissa användare. Dessa användare får ett meddelande om att överföra sitt innehåll manuellt och tas inte med i migreringsrapporten.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy