Når du får vist en video, kan du føje kommentarer til de enkelte billeder. Hver enkelt kommentar vedhæftes et bestemt billede, så når du får vist kommentarerne, vises de i den kontekst, de blev oprettet.

  1. Åbn ruden Kommentarliste, mens videoen er åben (i en PDF-fil).

    Bemærk:

    Hvis du vil åbne ruden Kommentarliste, skal du vælge Værktøjer > Kommentar. Anmærkningsværktøjerne og tegneværktøjerne vises på den anden værktøjslinje, og kommentarerne vises i den højre rude.  

  2. Start videoen, og klik på Pause der, hvor du vil tilføje en kommentar.

  3. Vælg det kommentarværktøj, du vil bruge, på den anden værktøjslinje, og klik derefter på videobilledet for at tilføje kommentaren.

  4. Klik på Afspil for at fortsætte videoen.

Kommentarerne vises på listen Kommentarer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online