I dette dokument forklares det, hvordan du tilføjer eller erstatter tekst, retter slåfejl, skifter skrifttype, justerer placering og ændrer tekststørrelse i en PDF. (Få oplysninger om, hvordan du redigerer billeder, objekter eller scannede PDF'er, ved at klikke på det relevante link ovenfor.)

Vælg, hvad du vil gøre

By Matthew Pizzi (http://www.trainsimple.com/)

Når du tilføjer tekst i en PDF, vælger Acrobat som standard lignende skrifttyper til den nye tekst. Når du redigerer eksisterende tekst i en PDF-fil, og skrifttypen ikke er tilgængelig i systemet, ændres skrifttypen som standard til en bestemt skrifttype i et bestemt script. Skrifttypen ændres f.eks. til Minion Pro i skrifttyper med romersk script. Denne standardadfærd kan medføre, at skrifttyper har forskelligt udseende i et PDF-dokument. For at gøre det konsistent i alle PDF'er kan du vælge en specifik skrifttype for både teksttilføjelse og tekstredigering via Skriftindstillinger under Redigering af indhold.

 1. I Acrobat skal du i menuen Rediger vælge Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger vises.
  (Alternativt kan du trykke på Ctrl+K taster på Windows eller Command+K nøgler på macOS.)

 2. I dialogboksen skal du klikke på Redigering af indhold under Kategorier. Skriftindstillingerne vises som vist på skærmbilledet nedenfor.

  Skift standardskrifttype for tilføjelse og redigering af tekst i en PDF
 3. Vælg en passende skrifttype på rullelisterne:

  • Fallback-skrift for redigering
  • Standardskrifttype for Tilføj tekst og Skriftstørrelse
 4. Klik på OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen Indstillinger.

Du kan tilføje eller indsætte ny tekst i et PDF-dokument ved hjælp af en hvilken som helst af de skrifttyper, der er installeret på systemet.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj tekst .

  Værktøj til teksttilføjelse
  Åbn en PDF, og vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj tekst.

 2. Træk for at definere bredden på den tekstboks, du vil tilføje.
 3. Hvis teksten skal være lodret, skal du højreklikke på tekstboksen og vælge Gør tekstretning lodret.

 4. Værktøjet Tilføj tekst registrerer på intelligent vis følgende tekstegenskaber for tekst, der er tæt på klikpunktet:

  • Navn, størrelse og farve for skrifttype
  • Tegn, afsnit og linjeafstand
  • Vandret skalering

  Disse tekstegenskaber anvendes automatisk på den tekst, du tilføjer på det sted, du klikker.

  Du kan ændre tekstegenskaberne ved hjælp af indstillingerne under Format i den højre rude.

 5. Skriv teksten.
 6. Træk i markeringshåndtaget for at tilpasse tekstboksens størrelse.
 7. For at flytte tekstboksen skal du placere markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Træk boksen til den nye placering, når markøren ændres til flyttemarkøren . Tryk på Skift, mens du trækker, for at vedligeholde justeringen.

Når du redigerer tekst, ombrydes teksten i afsnittene i dens tekstboks for at tilpasse sig ændringerne. Hver tekstboks er uafhængig, så hvis der indsættes tekst i en tekstblok, skubbes en tilstødende tekstboks ikke ned eller ombrydes til næste side.  

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

  Vælg Værktøjer, Rediger PDF, Rediger
  De prikkede konturer identificerer den tekst og de billeder, du kan redigere.
 2. Markér den tekst, du vil ændre. Tekstboksen bliver blå, når den vælges, og der vises et rotationshåndtag øverst i den valgte tekstboks.

  Markér den tekst, du vil ændre
 3. Rediger teksten ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv ny tekst for at erstatte den valgte tekst, eller tryk på Slet for at fjerne den.
  • For at rotere tekstboksen skal du bruge rotationshåndtaget øverst i den valgte tekstboks.
  • Administrer listepunkter ved hjælp af listekontrolelementerne (i punktform og nummereret) i det højre Format-panel. Du kan oprette listepunkter, konvertere et eksisterende afsnit til et listepunkt, konvertere et eksisterende listepunkt til et afsnit og konvertere fra én listetype til en anden.
  • Vælg en skrifttype, skriftstørrelse eller andre formateringsindstillinger i højre Format-panel. Du kan også bruge de avancerede formateringsindstillinger som f.eks. linjeafstand, tegnafstand, vandret skalering, stregbredde og farve.
  Formateringsindstillinger
  Formateringsindstillinger i højre rude

  Bemærk:

  Af juridiske årsager skal du have købt en skrifttype og installeret den på dit system for at kunne redigere tekst med den pågældende skrifttype.

  Du kan kun redigere tekst, hvis den skrifttype, der er anvendt til teksten, er installeret på dit system. Hvis skrifttypen ikke er installeret på dit system, men er integreret i PDF'en, kan du kun ændre skriftfarve og -størrelse. Hvis skrifttypen hverken er installeret eller integreret, kan intet af teksten redigeres.

 4. Klik uden for markeringen for at fjerne markeringen og begynde forfra.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

  Vælg Værktøjer, Rediger PDF, Rediger
  De prikkede konturer identificerer den tekst og de billeder, du kan redigere.
 2. Markér den tekst, du vil ændre.

 3. I det højre Format-panel kan du vælge en skrifttype, skriftstørrelse eller andre formateringsindstillinger. Du kan også bruge de avancerede formateringsindstillinger som f.eks. linjeafstand, tegnafstand, vandret skalering, stregbredde og farve.

  Formateringsindstillinger
  Formateringsindstillinger i højre rude

  Bemærk:

  Af juridiske årsager skal du have købt en skrifttype og installeret den på dit system for at kunne redigere tekst med den pågældende skrifttype.

  Du kan kun redigere tekst, hvis den skrifttype, der er anvendt til teksten, er installeret på dit system. Hvis skrifttypen ikke er installeret på dit system, men er integreret i PDF'en, kan du kun ændre skriftfarve og -størrelse. Hvis skrifttypen hverken er installeret eller integreret, kan intet af teksten redigeres.

 4. Klik uden for markeringen for at fjerne markeringen og begynde forfra.

Du kan flytte eller rotere tekstblokke på en side. Værktøjet Rediger tekst & billeder viser hver enkelt tekstboks, så det er tydeligt, hvilken tekst der ændres. Redigering begrænses til siden. Du kan ikke trække en tekstblok til en anden side eller flytte eller roterer individuelle tegn eller ord i tekstboksen. Du kan dog kopiere tekstbokse og sætte dem ind på en anden side.

Ændringer af en tekstboks' størrelse fører til en ombrydning af teksten inden for de nye rammer for tekstboksen. Det ændrer ikke på tekstens størrelse. Som ved anden tekstredigering er ændring af størrelse begrænset til den aktuelle side. Tekst ombrydes ikke til den næste side.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

 2. Klik på den tekstboks, du vil flytte, rotere eller ændre størrelsen på.
  Markér den tekst, du vil ændre
  En afgrænsningsramme med markeringshåndtag omgrænser den tekstboks, du klikkede på.
 3. Gør ét af følgende:

  Flyt

  Placer markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Når markøren ændres til flyttemarkøren , skal du trække boksen til den ønskede placering. Hold Skift-tasten nede, mens du trækker, for at begrænse bevægelsen lodret eller vandret.

  Flyt tekstboks

  Roter

  Klik og hold nede på Rotation-pegeren , og træk i den retning, du vil rotere.

  Roter tekstboks

  Tilpas

  Placer pegeren over et af de cirkulære markeringshåndtag, og træk håndtaget for at tilpasse tekstblokkens størrelse.

  Tilpas tekstboksens størrelse

Hvis du vil opmærke markeret tekst med fremhævning, gennemstregning eller understregning, skal du bruge værktøjet Kommentar. Den faktiske tekst ændres ikke i PDF'en. Disse opmærkninger indikerer kun, hvor og hvordan teksten skal redigere i kildefilen. Få mere at vide under Fremhævning, gennemstregning eller understregning af tekst.

Du kan bruge værktøjer til annoteringer og tegnemarkeringer til at tilføje kommentarer. Kommentarer er noter og tegninger, som formidler ideer eller giver feedback i PDF-dokumenter. Du kan skrive en tekstbesked med værktøjet Sticky note. Du kan også bruge et tegneværktøj til at tilføje en linje, cirkel eller anden form og derefter skrive en besked i den tilknyttede pop op-note. Få mere at vide under Brug værktøjer til annotering og tegnemarkering til at tilføje kommentarer i PDF'er.

Du kan føje punkter til en tal- eller punktliste, oprette listepunkter, konvertere et eksisterende afsnit til et listepunkt, konvertere et eksisterende listepunkt til et afsnit og konvertere fra én listetype til en anden.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

  Bemærk:

  Acrobat registrerer afsnit og lister separat. Derfor kan både et afsnit og en liste vises i den samme afgrænsningsboks under redigering. Når du gemmer eller gemmer som den ændrede fil og genåbner den, vises afsnittet og listepunkterne i separate afgrænsningsbokse.

 2. Gør følgende:

  Sådan tilføjer eller fjerner du punkter fra en tal- eller punktliste:

  • Du kan fjerne eller føje elementer til listen på alle indlejrede niveauer ved hjælp af de samme velkendte taster, som du bruger i MS Office. Tryk f.eks. på Enter i slutningen af et listeelement for at indsætte en ny række. Tryk på Tilbage for at fjerne den nye række og placere markøren tilbage til slutningen af det forrige listeelement.

  Sådan opretter du en tal- eller punktliste:

  1. Placer markøren det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en liste.
  2. Vælg den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.

  Sådan konverterer du et eksisterende afsnit til et listepunkt:

  • Placer markøren i afsnittet, og vælg derefter den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.

  Sådan konverterer du et eksisterende listepunkt til et afsnit:

  1. Vælg alle punkter på listen. Den ønskede listetype fremhæves under Format i højre rude.
  2. Klik på den fremhævede listetype.

  Sådan konverterer du fra én listetype til en anden:

  1. Placer markøren på listepunktet, eller vælg alle punkter på listen.
  2. Vælg den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.
  Formateringsindstillinger
  Formateringsindstillinger i højre rude

  Bemærk:

  Du kan også bruge tastaturet til at tilføje et listepunkt. Før et afsnit kan du f.eks. skrive tallet "a" efterfulgt af lukkeparentesen ")" og derefter tilføje et mellemrum. Så tilføjes der opstilling med tal/bogstaver, der begynder med "a)".

Gør mere med din PDF

Rediger en PDF-formular

Du kan bruge værktøjet Udfyld og underskriv til at tilføje tekst og andre symboler hvor som helst på formularen. Få instruktioner under Udfyld og underskriv din PDF-formular.

Du kan oprette, distribuere, spore, udfylde og underskrive PDF-formularer med Acrobat. Få mere at vide under Hjælp til PDF-formularer.

Opdater sidehoveder, sidefødder, baggrund og vandmærker

Acrobat gør det muligt at tilføje et sidehoved og en sidefod hele vejen igennem en PDF. Sidehoveder og sidefødder kan indeholde dato, automatisk sidenummerering, Bates-numre på juridiske dokumenter eller titlen og forfatteren. Få mere at vide under Føj sidehoveder, sidefødder og Bates-nummerering til PDF'er.

Du kan vælge at anvende en baggrund på bestemte sider eller sideområder i en eller flere PDF-filer. En PDF-fil understøtter kun én baggrund pr. side, men baggrundene kan variere fra side til side. Få mere at vide under Føj baggrunde til PDF'er.

Et vandmærke er en tekst eller et billede, som vises enten foran eller bag ved eksisterende dokumentindhold som et stempel. Du kan f.eks. anvende et "Fortroligt"-vandmærke på sider med følsomme oplysninger. Du kan tilføje flere vandmærker til én eller flere PDF-filer, men hvert vandmærke skal tilføjes separat. Få mere at vide under Føj vandmærker til PDF'er.

Roter, flyt, slet, udtræk eller omnummer sider

Du kan nemt organisere sider i en PDF, hvis du har tilladelse til at redigere den. Få mere at vide under Roter, flyt, slet, udtræk eller omnummer PDF-sider.