I dette dokument forklares det, hvordan du tilføjer eller erstatter tekst, retter slåfejl, skifter skrifttype, justerer placering og ændrer tekststørrelse i en PDF med Acrobat DC. (Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du redigerer billeder, objekter eller scannede PDF'er, skal du klikke på det relevante link ovenfor.)

Bemærk! Dette dokument indeholder instruktioner til Acrobat DC eller 2017. Hvis du bruger Acrobat XI, skal du se under Acrobat XI Hjælp.

 

Rediger tekst i en PDF

Med værktøjet Rediger tekst og billeder kan du erstatte, redigere eller tilføje tekst i en PDF. Du kan rette slåfejl, ændre skrifttype og størrelse på skrifttypesnit, regulere justering, tilføje hævet skrift og sænket skrift og ændre størrelsen af tekst eller afsnit.

Værktøjet Rediger tekst og billede
Åbn en PDF i Acrobat, og vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger.

Du redigerer én PDF ad gangen. Hvis du skal foretage mere omfattende redigering eller lave globale formateringsrettelser i hele dokumentet, skal du redigere det oprindelige dokument. Hvis det oprindelige dokument ikke er tilgængeligt, kan du gemme PDF'en som Microsoft Word-dokument eller PowerPoint-præsentation. Rediger derefter, og gendan PDF'en.

Videohjælp: Rediger tekst og billede i en PDF med Acrobat

Se, hvordan du redigerer tekst og billeder i dine PDF'er med Acrobat på en pc, og hvordan du redigerer PDF'er på mobilenheder med et Acrobat Pro-abonnement.

Video (05:07) | Af Matthew Pizzi (train simple)

Formatér tekst i en PDF

Når du redigerer tekst, ombrydes teksten i afsnittene i dens tekstboks for at tilpasse sig ændringerne. Hver tekstboks er uafhængig, så hvis der indsættes tekst i en tekstblok, skubbes en tilstødende tekstboks ikke ned eller ombrydes til næste side.  

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

  Vælg Værktøjer, Rediger PDF, Rediger
  Konturer identificerer den tekst og de billeder, du kan redigere.

 2. Markér den tekst, du vil ændre.
 3. Rediger teksten ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Skriv ny tekst for at erstatte den valgte tekst, eller tryk på Slet for at fjerne den.
  • Administrer listepunkter ved hjælp af listefunktioner (punkt- og talopstilling) under Format i højre rude. Du kan oprette nye listepunkter, konvertere et eksisterende afsnit til et listepunkt, konvertere et eksisterende listepunkt til et afsnit og konvertere fra én listetype til en anden.
  • Vælg skrifttype, skriftstørrelse eller andre formateringsindstillinger under Format i højre rude. Du kan også bruge de avancerede formateringsindstillinger som f.eks. linjeafstand, tegnafstand, vandret skalering, stregbredde og farve.
  Formateringsindstillinger
  Formateringsindstillinger i højre rude

  Bemærk:

  Af juridiske årsager skal du have købt en skrifttype og installeret den på dit system for at kunne redigere tekst med den pågældende skrifttype.

  Du kan kun redigere tekst, hvis den skrifttype, der er anvendt til teksten, er installeret på dit system. Hvis skrifttypen ikke er installeret på dit system, men er integreret i PDF'en, kan du kun ændre skriftfarve og -størrelse. Hvis skrifttypen hverken er installeret eller integreret, kan intet af teksten redigeres.

 4. Klik uden for markeringen for at fjerne markeringen og begynde forfra.

Tilføj eller rediger en tal- eller punktliste

Du kan føje punkter til en tal- eller punktliste, oprette nye listepunkter, konvertere et eksisterende afsnit til et listepunkt, konvertere et eksisterende listepunkt til et afsnit og konvertere fra én listetype til en anden.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

  Bemærk:

  Acrobat registrerer afsnit og lister hver for sig. Derfor vises både afsnit og liste muligvis i den samme afgrænsningsramme under redigering. Når den ændrede fil gemmes eller gemmes som, og du åbner den, vises afsnittet og listepunkterne i separate afgrænsningsrammer.

 2. Gør følgende:

  Sådan tilføjer eller fjerner du punkter fra en tal- eller punktliste:

  • Du kan fjerne eller føje elementer til listen på alle indlejrede niveauer ved hjælp af de samme velkendte taster, som du bruger i MS Office. Tryk f.eks. på Enter i slutningen af et listeelement for at indsætte en ny række. Tryk på Tilbage for at fjerne den nye række og placere markøren tilbage til slutningen af det forrige listeelement.

  Sådan opretter du en tal- eller punktliste:

  1. Placer markøren det sted i dokumentet, hvor du vil tilføje en ny liste.
  2. Vælg den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.

  Sådan konverterer du et eksisterende afsnit til et listepunkt:

  • Placer markøren i afsnittet, og vælg derefter den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.

  Sådan konverterer du et eksisterende listepunkt til et afsnit:

  1. Vælg alle punkter på listen. Den ønskede listetype fremhæves under Format i højre rude.
  2. Klik på den fremhævede listetype.

  Sådan konverterer du fra én listetype til en anden:

  1. Placer markøren på listepunktet, eller vælg alle punkter på listen.
  2. Vælg den ønskede listetype (med tal eller punkter) under Format i højre rude.
  Formateringsindstillinger
  Formateringsindstillinger i højre rude

  Bemærk:

  Du kan også bruge tastaturet til at tilføje et listepunkt. Før et afsnit kan du f.eks. skrive tallet "a" efterfulgt af lukkeparentesen ")" og derefter tilføje et mellemrum. Det tilføjer en talliste, der starter med "a)".

Føj ny tekst til en PDF

Du kan tilføje eller indsætte ny tekst i et PDF-dokument ved hjælp af en hvilken som helst af de skrifttyper, der er installeret på systemet.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj tekst .

  Værktøj til teksttilføjelse
  Åbn en PDF, og vælg Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj tekst.

 2. Træk for at definere bredden på den tekstblok, du vil tilføje.
 3. Hvis teksten skal være lodret, skal du højreklikke på tekstboksen og vælge Gør tekstretning lodret.

 4. Værktøjet Tilføj tekst registrerer på intelligent vis følgende tekstegenskaber for tekst, der er tæt på klikpunktet:

  • Navn, størrelse og farve for skrifttype
  • Tegn, afsnit og linjeafstand
  • Vandret skalering

  Disse tekstegenskaber anvendes automatisk på den tekst, du tilføjer på det sted, du klikker.

  Du kan ændre tekstegenskaberne ved hjælp af indstillingerne under Format i den højre rude.

 5. Skriv teksten.
 6. Træk i markeringshåndtaget for at tilpasse tekstboksens størrelse.
 7. For at flytte tekstboksen skal du placere markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Træk boksen til den nye placering, når markøren ændres til flyttemarkøren . Tryk på Skift, mens du trækker, for at vedligeholde justeringen.

Flyt, roter eller skift størrelse på en tekstboks

Du kan flytte eller rotere tekstblokke på en side. Værktøjet Rediger tekst og billeder viser hver enkelt tekstboks, så det er tydeligt, hvilken tekst der ændres. Redigering begrænses til siden. Du kan ikke trække en tekstblok til en anden side eller flytte eller roterer individuelle tegn eller ord i tekstboksen. Du kan dog kopiere tekstbokse og sætte dem ind på en anden side.

Ændringer af en tekstboks' størrelse fører til en ombrydning af teksten inden for de nye rammer for tekstboksen. Det ændrer ikke på tekstens størrelse. Se Rediger eller formatér tekst i en PDF for at ændre skriftstørrelsen. Som ved anden tekstredigering er ændring af størrelse begrænset til den aktuelle side. Tekst ombrydes ikke til den næste side.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

 2. Klik på den tekstboks, du vil flytte, rotere eller ændre størrelsen på.
  Flyt, roter eller skift størrelse på et tekstfelt
  En afgrænsningsramme med markeringshåndtag omgrænser den tekstboks, du klikkede på.

 3. Gør noget af følgende:

  Flyt

  Placer markøren over afgrænsningsrammens linje (undgå markeringshåndtagene). Når markøren ændres til flyttemarkøren , skal du trække boksen til den ønskede placering. Hold Skift-tasten nede, mens du trækker, for at begrænse bevægelsen lodret eller vandret.

  Flyt tekstboks

  Roter

  Placer markøren lige uden for et markeringshåndtag. Træk markøren i den retning, du vil rotere, når markøren ændres til rotationsmarkøren .

  Roter tekstboks

  Tilpas

  Placer markøren over et markeringshåndtag. Træk i håndtaget for at ændre størrelsen på en tekstbloks, når markøren ændres til markøren for ændring af størrelse .

  Tilpas tekstboksens størrelse

Tilføj, rediger eller flyt tekst på ikke-interaktive formularer eller ved underskrivelse

Organisationer anvender nogle gange PDF-versioner af deres papirformularer uden interaktive formularfelter (kaldet "flade formularer"). Brug værktøjet Tilføj tekst på værktøjslinjen Kommentar for at udfylde ikke-interaktive formularer eller for at føje tekst til dokumenter, der skal underskrives. Tekst, der er tilføjet med dette værktøj, er faktisk en kommentar og ændrer ikke den oprindelige PDF.

Føj tekst til en ikke-interaktiv PDF (flad formular)

 1. Vælg Værktøjer > Kommentar > Tilføj tekstkommentar .

 2. Klik der, hvor du vil tilføje tekst.

 3. Vælg farve, skrifttype og skriftstørrelse for den tekst, du vil tilføje, på værktøjslinjen Tekstegenskaber.

  Værktøjslinjen Tekstegenskaber
  Værktøjslinjen Tekstegenskaber

  Bemærk:

  Hvis du ikke ser værktøjslinjen Tekstegenskaber, skal du klikke på Tekstegenskaber-ikonet på værktøjslinjen Kommentar eller trykke på CTRL+E.

 4. Skriv teksten. Tryk på Enter for at tilføje en ny linje.

Rediger tekst i en ikke-interaktiv PDF (flad formular)

Vælg den tekst, du vil redigere i, for at ændre tekstens egenskaber. Brug et af de følgende værktøjer på værktøjslinjen Tekstegenskaber:

Værktøjslinjen Tekstegenskaber
Brug de forskellige indstillinger på værktøjslinjen til at redigere tekstegenskaber

Bemærk:

Hvis du ikke ser værktøjslinjen Tekstegenskaber, skal du klikke på Tekstegenskaber-ikonet på værktøjslinjen Kommentar eller trykke på CTRL+E.

 • Vælg en skrifttype i menuen Skrifttype.
 • Vælg en skriftstørrelse i pop op-menuen.
 • Vælg en farve i menuen Tekstfarve.
 • Hvis du vil ændre linjeafstand (foranstillet), skal du klikke på knappen Formindsk tegnafstand eller Forøg tegnafstand.

Flyt eller skift størrelse på teksten i en ikke-interaktiv PDF (flad formular)

Hvis du vil flytte eller ændre størrelsen på en tekstblok, skal du vælge Værktøjer > Kommentar > Kommentarliste (i højre rude). Klik på den kommentar på kommentarlisten, der indeholder den tekst du vil flytte eller ændre størrelsen på. Når afgrænsningsrammen vises, skal du trække tekstblokken eller ét af blokkens hjørner.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online