Vis dokumentegenskaber

Når du får vist et PDF-dokument, kan du få vist oplysninger om det, f.eks. titlen på dokumentet, anvendte skrifttyper og sikkerhedsindstillinger. Nogle af disse oplysninger er angivet af den person, der har oprettet dokumentet, og nogle er genereret automatisk.

I Acrobat DC kan du ændre alle de oplysninger, der kan angives af dokumentopretteren, medmindre filen er blevet gemt med sikkerhedsindstillinger, der forhindrer ændringer.

 1. Vælg Filer > Egenskaber.
 2. Klik på en fane i dialogboksen Dokumentegenskaber.

Dokumentegenskaber

Beskrivelse

Viser de grundlæggende oplysninger om dokumentet. Dokumentets titel, forfatter, emne og nøgleord kan være angivet af den person, der har oprettet dokumentet, i det oprindelige program, f.eks. Word eller InDesign, eller af den person, der har oprettet PDF-dokumentet. Du kan søge efter disse beskrivende elementer for at finde bestemte dokumenter. Sektionen Nøgleord kan være en særlig hjælp til at indsnævre søgninger.

Bemærk, at mange søgemaskiner anvender titlen til at beskrive dokumentet i deres søgeresultatliste. Hvis en PDF-fil ikke har en titel, vises filnavnet i stedet i listen med søgeresultater. En fils titel er ikke nødvendigvis det samme som dens filnavn.

Området Avanceret viser PDF-dokumentets versionsnummer, sidestørrelse og antal sider og angiver, om dokumentet indeholder koder, og om indstillingen Hurtig webvisning er aktiveret. (Størrelsen på den første side rapporteres i PDF-dokumenter eller PDF-porteføljer, der indeholder flere sider.) Disse oplysninger oprettes automatisk og kan ikke ændres.

Sikkerhed

Beskriver, hvilke ændringer eller funktioner der kan udføres i PDF-dokumentet. Hvis der er anvendt adgangskode, certifikat eller sikkerhedspolitik i forbindelse med PDF-dokumentet, er den anvendte metode angivet her.

Skrifttyper

Viser de skrifttyper, der anvendes i det originale dokument, samt de skrifttyper og den kodning, der anvendes til at vise de oprindelige skrifttyper.

Hvis der anvendes erstatningsskrifttyper, og du ikke er tilfreds med deres udseende, kan det være en god ide at installere de originale skrifttyper på systemet eller bede dokumentets forfatter om at oprette dokumentet igen med de originale skrifttyper integreret.

Startvisning (kun Acrobat)

Beskriver, hvordan PDF-dokumentet vises, når det åbnes. Disse oplysninger omfatter vinduesstørrelsen ved start, startsidenummeret og forstørrelsesniveauet, samt om bogmærker, miniaturebilleder, værktøjslinjen samt menulinjen skal vises. Du kan ændre alle disse indstillinger, så du kan styre, hvordan dokumentet vises, næste gang det åbnes Du kan også oprette JavaScript, som afvikles, når en side vises, et dokument åbnes m.m.

Brugerdefineret (kun Acrobat)

Giver dig mulighed for at føje dokumentegenskaber til dit dokument.

Avanceret

Angiver dokumentets PDF-indstillinger, konfigurerede dialogbokse for udskrivning og læseindstillinger.

Under PDF-indstillingerne for Acrobat kan du angive en URL-basisadresse (Uniform Resource Locator) for weblinks i dokumentet. Hvis du angiver en grund-URL-adresse, har du nemmere ved at administrere hyperlinks til andre websteder. Hvis URL-adressen til det andet websted ændres, kan du blot redigere grund-URL-adressen uden at behøve at redigere hvert enkelt hyperlink, der henviser til det pågældende websted. Grund-URL-adressen bruges ikke, hvis et hyperlink indeholder en fuldstændig URL-adresse.

Du kan også knytte en katalogindeksfil (PDX) sammen med PDF-filen. Hvis du søger i PDF-filen fra vinduet Søg i PDF, omfatter søgningen også alle de PDF-filer, der er indekseret af den angivne PDX-fil.

Du kan inkludere prepress-oplysninger, f.eks. diffusering, for dokumentet. Du kan definere printerforudindstillinger for et dokument, som udfylder dialogboksen Udskriv med dokumentspecifikke værdier. Du kan også konfigurere læseindstillinger, som angiver, hvordan PDF-dokumentet læses af en skærmlæser eller anden hjælpeenhed.

Føj en beskrivelse til Dokumentegenskaber

Du kan føje nøgleord til en PDF-fils dokumentegenskaber, som kan være nyttige for andre brugere, når de skal finde PDF-dokumentet ved hjælp af en søgemaskine.

 1. Vælg Filer > Egenskaber.
 2. Klik på fanen Beskrivelse, og skriv forfatternavn, emne og nøgleord.
 3. (Valgfrit) Tilføj yderligere beskrivende oplysninger, f.eks. oplysninger om copyright, ved at klikke på Ekstra metadata.

Opret dokumentegenskaber

Du kan tilføje brugerdefinerede dokumentegenskaber, som indeholder bestemte typer metadata, i et PDF-dokument, f.eks. versionsnummeret eller firmanavnet. De egenskaber, du opretter, vises i dialogboksen Dokumentegenskaber. De egenskaber, du opretter, skal have entydige navne, der ikke vises på andre faner i dialogboksen Dokumentegenskaber.

 1. Vælg Filer > Egenskaber, og vælg derefter Brugerdefineret.
 2. Hvis du vil tilføje en egenskab, skal du skrive egenskabens navn og værdi og derefter klikke på Tilføj.
 3. Hvis du vil ændre egenskaberne, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder og derefter klikke på OK:
  • Hvis du vil redigere en egenskab, skal du markere den, ændre Værdi og derefter klikke på Ret.

  • Hvis du vil slette en egenskab, skal du markere den og klikke på Slet.

  Hvis du vil ændre navnet på en brugerdefineret egenskab, skal du slette egenskaben og oprette en ny brugerdefineret egenskab med det ønskede navn.

Rediger dokumentmetadata

PDF-dokumenter, der er oprettet i Acrobat 5.0 eller en nyere version, indeholder dokumentmetadata i XML-format. Metadata omfatter oplysninger om dokumentet og dets indhold, f.eks. forfatterens navn, nøgleord og copyrightoplysninger, der kan bruges af søgeprogrammer. Dokumentets metadata omfatter bl.a. oplysninger, der også vises under fanen Beskrivelse i dialogboksen Dokumentegenskaber. Dokumentets metadata kan udvides og redigeres ved hjælp af tredjepartsprogrammer.

XMP (Extensible Metadata Platform) giver Adobe-programmer en fælles XML-ramme for standardiseret oprettelse, behandling og udveksling af dokumentmetadata i udgivelsesforløb. Du kan gemme og importere XML-kildekoden til dokumentets metadata i XMP-format, så det er let at dele metadata mellem forskellige dokumenter. Du kan også gemme dokumentmetadata i en metadataskabelon, som du kan genbruge i Acrobat.

Visning af dokumentmetadata

 1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på knappen Ekstra metadata under fanen Beskrivelse.
 2. Klik på Avanceret for at se alle de metadata, der er integreret i dokumentet (Metadata vises som skema - dvs. i foruddefinerede grupper med relaterede oplysninger). Vis eller skjul oplysningerne i skemaer efter skemanavn. Hvis et skema ikke har et godkendt navn, anføres det som Ukendt. XML-navnet vises i en parentes efter selve skemanavnet.

Rediger eller vedhæft dokumentmetadata

 1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata.
 2. Vælg Avanceret i listen til venstre.
 3. Hvis du redigere metadata, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder og derefter klikke på OK:
  • Hvis du vil indsætte data, der tidligere er gemt, skal du klikke på Tilføj, markere en XMP- eller FFO-fil og klikke på Åbn.

  • Hvis du vil tilføje nye oplysninger og erstatte de eksisterende metadata med oplysninger, der er gemt i en XMP-fil, skal du klikke på Erstat, vælge en gemt XMP- eller FFO-fil og derefter klikke på Åbn. Der tilføjes nye egenskaber, de eksisterende egenskaber, der også er angivet i den nye fil, erstattes, og eksisterende egenskaber, der ikke er med i erstatningsfilen, forbliver i metadataene.

  • Hvis du vil slette et XML-skema, skal du markere det og klikke på Slet.

  • Hvis du vil knytte de aktuelle metadata sammen med metadata fra en skabelon, skal du holde Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) nede og vælge et skabelonnavn fra menuen i dialogboksen i øverste højre hjørne.

  Bemærk:

  Du skal gemme en metadataskabelon, før du kan importere metadata fra en skabelon.

  Du kan erstatte de nuværende metadata med en metadataskabelon ved at vælge en skabelonfil (XMP) i menuen i dialogboksen.

Gem metadata som en skabelon eller fil

 1. Vælg Filer > Egenskaber, og klik på fanen Beskrivelse og derefter på Ekstra metadata.
 2. Vælg Avanceret i listen til venstre.
 3. Gem dokumentets metadata, og klik derefter på OK:
  • Hvis du vil gemme metadata i en ekstern fil, skal du klikke på Gem og navngive filen. Metadataene gemmes som en fil XMP-format. Hvis du vil bruge de gemte metadata i et andet PDF-dokument, skal du åbne dokumentet og følge den samme fremgangsmåde som for udskiftning eller vedhæftning af metadata i dokumentet.

  • Hvis du vil gemme metadataene som en skabelon, skal du vælge Gem metadataskabelon i dialogboksmenuen i øverste højre hjørne og navngive filen.

Vis objektdata og -metadata

Du kan få vist metadataene for visse objekter, koder og billeder i et PDF-dokument. Du kan kun redigere og eksportere metadata for Visio-objekter.

Værktøjet Objektdata i Acrobat
Brug værktøjet Objektdata til at se oplysninger om objektgruppering og objektdata.

Vis objektmetadata (Acrobat Pro)

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger tekst og billeder.

 2. Marker et objekt, højreklik på objektet, og vælg derefter Vis metadata. (hvis Vis metadata ikke er tilgængelig, er der ingen metadata knyttet til billedet).

Vis og rediger metadata for Visio-objekter

 1. Vælg Værktøjer > Mål > Værktøjet objektdata.

 2. Dobbeltklik på et objekt på siden for at få vist objektets metadata.

  Modeltræet åbnes og viser en hierarkisk liste over alle strukturelementer. De valgte objekters metadata vises som egenskaber og værdier, der kan redigeres, i bunden af modeltræet.

  Bemærk:

  Det valgte objekt er markeret på siden. Du kan vælge en anden farve ved hjælp af menuen Fremhævningsfarve i toppen af modeltræet.

 3. Du kan redigere metadataene ved at skrive i felterne i bunden af modeltræet.
 4. Hvis du vil eksportere objektmetadata, skal du vælge Eksportér som XML > Helt træ i indstillingsmenuen for at eksportere alle objekter i modeltræet eller vælge Eksportér som XML > Aktuel node for kun at eksportere det valgte objekt og dets underobjekter. Navngiv og gem filen.

Eksporter metadata for Visio-objekter

 1. Vælg Værktøjer > Mål > Værktøjet objektdata.

 2. Dobbeltklik på et objekt på siden for at få vist objektets metadata.
 3. Vælg et af følgende i indstillingsmenuen :
  • Vælg Eksportér som XML > Helt træ for at eksportere alle objekter.

  • Vælg Eksportér som XML > Aktuel node for kun at eksportere det valgte objekt og dets underordnede objekter.

 4. Navngiv og gem filen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online