Egenskaber for PDF-formularfelter

I dette dokument forklares PDF-formularfelternes egenskaber i Acrobat DC. (Hvis du leder efter flere oplysninger om formularfelters egenskaber, skal du klikke på det relevante link overfor)

 

Om egenskaber for formularfelter

Et formularfelts funktionsmåde bestemmes af indstillinger i dialogboksen Egenskaber for det enkelte felt. Du kan indstille egenskaber for formatering, bestemme, hvordan formularfeltets oplysninger skal være forbundet med andre formularfelter, fastsætte begrænsninger for, hvad brugeren kan indtaste i formularfeltet, udløse brugerdefinerede scripts osv.

Du kan angive forskellige egenskaber for et Acrobat-formularfelt, afhængigt af formularfeltets type. Egenskaberne for hver formularfelttype vælges på en række faner. Når du ændrer en egenskab, anvendes den straks, når du vælger en anden egenskab eller trykker på Enter.

Alle formularfelttyper har fanen Generelt og Handlinger. Andre faner vises kun ved bestemte formularfelttyper. Fanen Indstillinger vises for de fleste formularfelttyper, men de indstillinger, der er til rådighed, er unikke for hver formularfelttype.

To elementer er til rådighed på alle faner. Hvis du vælger et af elementerne på en af fanerne, vises en afkrydsning, og indstillingen afkrydses på alle faner. Disse elementer er:

Låst

Når det vælges, forhindrer det alle yderligere ændringer i alle egenskaber for formularfelter.

Luk

Lukker dialogboksen Egenskaber for formularfeltet. Hvis du skal ændre egenskaberne for flere felter, kan du lade dialogboksen Egenskaber forblive åben. Klik på det enkelte felt for at ændre dets egenskaber.

Bemærk:

Hvis du vælger Låst på en af fanerne, låses alle indstillinger for feltet, ikke kun indstillingerne på denne fane.

Rediger egenskaber for formularfelter

Du kan kun åbne egenskaber for formularfelter, når du er i redigeringstilstand. Du kan ændre egenskaberne for flere formularfelter på en gang.

 1. Hvis du ikke er i formularredigeringstilstand, skal du vælge Værktøjer > Forbered formular.

 2. Åbn dialogboksen Egenskaber ved at bruge en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil redigere et enkelt formularfelt, skal du dobbeltklikke på det og vælge Egenskaber.

  • Hvis du vil redigere flere formularfelter, skal du markere de pågældende felter, du vil redigere, højreklikke på et af dem og vælge Egenskaber.

 3. Rediger de egenskaber, du vil have ændret, på hver af de tilgængelige faner.

  Egenskaberne ændres, så snart du vælger en anden egenskab eller trykker på Enter.

 4. Klik på Luk.

Hvis du markerer formularfelter med forskellige egenskabsværdier, er visse indstillinger i dialogboksen Egenskaber ikke tilgængelige. Ellers anvendes ændringer af de tilgængelige indstillinger på alle markerede formularfelter.

Bemærk:

Du kan undgå utilsigtede ændringer af formularfeltet ved at vælge Låst i nederste venstre hjørne af dialogboksen Egenskaber, før du lukker den. Klik på indstillingen igen for at låse den op.

Fanen Generelt (egenskaber for formularfelter)

Fanen Generelt vises for alle formularfelttyper og indeholder følgende indstillinger:

Navn

Angiver det markerede formularfelts unikke navn.

Værktøjstip

Viser tekst, som hjælper usikre brugere med at udfylde formularfeltet. Værktøjstip vises, når markøren kortvarigt holdes over formularfeltet.

Formularfelt

Angiver, om formularfeltet kan ses på skærmen og i udskrift. Der er følgende indstillinger: Synligt, Skjult, Synligt, men udskrives ikke, og Skjult, men kan udskrives.

Retning

Roterer formularfeltet 0, 90, 180 eller 270 grader.

Skrivebeskyttet

Forhindrer, at brugeren ændrer formularfeltets indhold.

Påkrævet

Brugeren skal udfylde det valgte formularfelt. Hvis brugeren forsøger at sende formularen, mens et påkrævet felt er tomt, vises en fejlmeddelelse, og det tomme påkrævede felt fremhæves.

Fanen Udseende (egenskaber for formularfelter)

Egenskaber for udseende bestemmer, hvordan formularfelterne ser ud på siden. Fanen Udseende vises for alle formularfelttyper med undtagelse af stregkoder og indeholder følgende indstillinger:

Rammefarve

Åbner en farvevælger, hvor du kan vælge en farveprøve til feltets ramme. Hvis du ikke vil have en ramme om feltet, skal du vælge Ingen farve.

Stregtykkelse

Angiver tykkelsen af feltets ramme: Tynd, Mellem eller Tyk.

Fyldfarve

Åbner en farvevælger, hvor du kan vælge en farveprøve til feltets baggrund. Hvis du ikke vil have en baggrundsfarve, skal du vælge Ingen farve

Bemærk: Hvis du vælger en anden Fyldfarve end Ingen farve, dækkes alle billeder bag formularfeltet på PDF-siden.

Stregtype

Ændrer rammens udseende. Vælg Ubrudt, Stiplet, Facet, Indsat eller Understreget.

Skriftstørrelse

Angiver størrelsen af brugerindtastet tekst eller af markører i alternativknapper og afkrydsningsfelter. Valgmulighederne omfatter Automatisk, forskellige forudindstillede værdier og indtastning af en ny værdi. Hvis du vælger Automatisk for et tekstfelt, skifter skriftstørrelsen, så den passer til teksten i boksen, mens brugeren skriver.

Tekstfarve

Åbner en farvevælger, hvor du kan vælge en farveprøve til tekst eller markører.

Skrifttype

Viser skrifttyperne på din computer. Denne indstilling er ikke tilgængelig for formularfelter, der ikke viser tekst.

Bemærk:

Indstillingerne for højre-mod-venstre-sprog i panelet Sprog i dialogboksen Indstillinger afgør, hvad der vises på fanen Udseende i dialogboksen Egenskaber. Når denne indstilling vælges, indeholder fanen Udseende indstillinger til at ændre talformat og tekstretning i tekstfelter, rullelister og lister.

Fanen Position (egenskaber for formularfelter)

Fanen Position giver dig mulighed for at placere eller tilpasse størrelsen på det alle de aktuelt valgte felter med en nøjagtighed på op til 10.000. del af en tomme. Du kan flytte felterne til den placering, du angiver, på siden. Brug indstillingerne Højde og Bredde, hvis du kun vil ændre felternes størrelse. Hvis du vil flytte felter uden at tilpasse størrelsen, skal du vælge Tilpas ikke højde og bredde, når positionen ændres.

Formularfelters nøjagtighed op til 10.000. del af en tomme

Fanen Indstillinger (egenskaber for formularfelter)

De indstillinger, der er tilgængelige på denne fane, varierer, afhængigt af hvilken formularfelttype der er markeret. Fanen Indstillinger vises for alle formularfelttyper bortset fra digitale signaturer.

Stregkoder

Fanen Indstillinger under egenskaber for stregkodefelter indeholder følgende:

Symbol

Indeholder stregkodetyperne PDF417, QR Code og Data Matrix.

Bemærk: Hvis din organisation behandler formularer på flere måder, skal du vælge den måde, der bedst kan håndtere den dårligste kvalitet af stregkodebilleder. Hvis formularer f.eks. returneres via fax og mail, skal du vælge Faxserver som afkodningsbetingelse for at sikre høj læsbarhed af alle formularer.

Komprimer data før kodning til stregkode

Angiver, at data komprimeres, inden de kodes. Data komprimeres ved hjælp af Flat-komprimeringsmetoden. Komprimerede data fylder som regel mindre i stregkoden, så den kan indeholde flere data. Vælg generelt denne indstilling, hvis du vil bruge dekoderen i Acrobat til at fortolke de returnerede stregkodedata. Vælg ikke denne indstilling, hvis du vil bruge en håndholdt stregkodescanner, fordi de fleste scannere af denne type ikke kan afkode komprimerede data.

Afkodningsbetingelse

De forudindstillede afkodningsbetingelser repræsenterer anbefalede udgangspunkter, som du kan justere ved at klikke på knappen Brugerdefineret.

Brugerdefineret

Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge de brugerdefinerede behandlingsparametre, der passer bedst til din specifikke scanner eller fax. (De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af stregkodetyper).

X-dimension

Cellens bredde i mils (1 mil = 0,001 tomme eller 0,0254 mm).

Y/X-forhold

Cellens højde/bredde-forhold. Indtast f.eks. 2 for en datacelle, der er dobbelt så høj, som den er bred. (Kun tilgængelig for PDF417-stregkoder). 

Bemærk: Undgå at oprette stregkoder, der er mere end 10,2 cm brede (4 tommer), hvis du vil afkode stregkoden med en håndholdt laserscanner. Højere og smallere stregkoder fungerer almindeligvis bedre med håndholdte scannere. Stregkodehøjde og -bredde er ikke et problem, hvis du bruger en Adobe-stregkodeafkoder (sælges separat).

Fejlkorrektionsniveau

Svarer til det niveau for dataredundans, der er tilknyttet stregkoden for at rette potentielle afkodningsfejl. Et højere niveau giver større redundans og en mere robust stregkode, der vil give bedre afkodningsresultater. Et højere niveau vil dog også give en større stregkode og reducere mulighederne for at kode brugerdata eller data om formularstruktur i stregkoden. En mere robust stregkode kan reducere problemer med håndskrift, dårlig udskriftskvalitet og forringelser som følge af faxtransmission eller krøllede dokumenter. Denne indstilling er kun tilgængelig for PDF417- og QR-stregkoder.

Administrer stregkodeparametre

Gør det muligt at gemme dine brugerdefinerede stregkodevalg i en fil. Du kan derefter eksportere filen og gøre den tilgængelig for andre, der opretter formularer i din organisation.

Afkrydsningsfelter

Afkrydsningsfelttype

Angiver formen af den markør, der vises inde i afkrydsningsfeltet, når brugeren vælger det: Hak (standard), Cirkel, Kryds, Diamant, Kvadrat eller Stjerne. Denne egenskab ændrer ikke selve afkrydsningsfeltets form.

Bemærk: Markørens størrelse i afkrydsningsfeltet afhænger af størrelsen på den skrifttype, du angiver på fanen Udseende.

Eksportværdi

Angiver en værdi, der repræsenterer elementet, hvis dataene skal eksporteres. Hvis du ikke angiver en værdi, anvendes navnet på fanen Generelt som eksportværdi.

Afkrydsningsfeltet afkrydses som standard

Viser det afkrydsningsfelt, der markeres, medmindre brugeren fravælger det.

Under fanen Indstillinger kan du oprette en liste med elementer, som brugeren kan vælge på enten rullelister eller lister.

Selvom de fleste egenskaber på denne fane er fælles for begge formularfelttyper, er der nogle få, som kun findes for den ene eller den anden type.

Element

Accepterer teksten, du skriver, til de indstillinger, der skal vises i feltets menu.

Tilføj

Flytter den aktuelle post under Element til Elementlisten.

Eksportværdi

Her indtaster du en værdi, der repræsenterer elementet, hvis dataene skal eksporteres. Hvis du ikke angiver en værdi, anvendes navnet på fanen Generelt som eksportværdi.

Elementliste

Viser de valgmuligheder, der vil være tilgængelige på listen. 

Bemærk: Det fremhævede element i feltet Elementliste vises som det element, der er valgt som standard i rulleliste- eller listefeltet. Hvis du vil ændre standardelementet, skal du fremhæve et andet element på listen.

Knapperne Op og Ned

Skift rækkefølgen af elementerne på rullelisten. Disse knapper er ikke tilgængelige, hvis Sorter elementer er valgt.

Slet

Fjerner det valgte element fra listen.

Sortér elementer

Arrangerer elementerne på listen numerisk og alfabetisk. En numerisk sortering (hvis relevant) udføres før en alfabetisk sortering.

Giv brugeren mulighed for at indtaste brugerdefineret tekst

(Kun rulleliste) Giver brugerne mulighed for at indtaste en anden værdi end dem, der står på listen.

Stavekontrol

(Kun rulleliste) Stavekontrollerer brugerindtastet tekst. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Lad brugeren indtaste brugerdefineret tekst er valgt.

Flere valg

(Kun lister) Giver brugerne mulighed for at vælge flere elementer på listen.

Bekræft den valgte værdi med det samme

Gemmer værdien, så snart brugeren vælger den. Hvis denne funktion ikke er valgt, gemmes værdien kun, når brugeren flytter ud af det aktuelle felt til et andet formularfelt ved hjælp af Tab-tasten eller musen. Denne indstilling, som kun gælder for lister, er ikke tilgængelig, hvis Flere valg er markeret.

Alternativknapper

Opret en gruppe alternativknapper, hvis du ønsker, at brugeren kun skal vælge én af mulighederne i et sæt af valgmuligheder. Alle alternativknapperne i en gruppe deler det samme navn, men hver enkelt knap skal have en forskellig knapværdi.

Knaptype

Angiver formen af den markør, der vises inde i knappen, når brugeren vælger den: Hak, Cirkel (standard), Kryds, Diamant, Kvadrat eller Stjerne. Denne egenskab ændrer ikke selve alternativknappens form.

Valg af alternativknap

Identificerer alternativknappen og adskiller den fra andre alternativknapper med samme navneværdi.

Knappen er markeret som standard

Angiver knappens markeringstilstand, når brugeren åbner formularen første gang.

Knapper med samme navn og indhold er markeret samlet

Giver mulighed for at vælge flere, relaterede alternativknapper med et enkelt klik. Hvis brugeren f.eks. vælger en alternativknap, der har samme feltnavn og valgte indhold som en anden, markeres begge alternativknapper.

Tekstfelter

Tekstfelter tillader brugerinput, som kan bestå af bogstaver, tal eller begge dele.

Justering

Gør teksten venstre- eller højrestillet eller centreret i feltet.

Standardværdi

Angiver den tekst, der vises, indtil brugeren overskriver den ved at skrive i feltet. Angiv standardværdien ved at indtaste den her.

Flere linjer

Giver mulighed for at indtaste flere linjer i tekstfeltet.

Rul gennem lang tekst

Kompenserer for tekst, der er for lang til at være inden for tekstfeltets rammer.

Tillad RTF-formatering

Tillader brugere at knytte formateringsoplysninger til teksten, f.eks. fed eller kursiv. Dette kan være praktisk i bestemte tekstfelter, hvor sådanne formateringsoplysninger er vigtige for tekstens betydning, f.eks. et essay.

Begrænset antal tegn

Tillader indtastning af tegn op til det antal, du angiver.

Bemærk:

Hvis du angav en standardværdi, afkortes den pågældende værdi til denne grænse.

Adgangskode

Viser brugerindtastet tekst som en række stjerner (*). Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis Stavekontrol er fravalgt.

Felt bruges til valg af filer

Tillader brugeren at indtaste en filsti som feltets værdi, når en fil sendes sammen med formularen. Denne indstilling er kun tilgængelig, når Rul gennem lang tekst er den eneste indstilling, der er valgt på fanen Indstillinger.

Stavekontrol

Stavekontrollerer brugerindtastet tekst.

Kombination af tegn

Fordeler brugerindtastet tekst ensartet over tekstfeltets bredde. Hvis der på fanen Udseende er angivet en rammefarve, adskilles alle tegn, der indtastes i feltet, af linjer i denne farve. Denne indstilling er kun tilgængelig, når ingen andre afkrydsningsfelter er markerede.

Tekstfelter i Acrobat
Tekstfelter med og uden komb-egenskaben

A. Fire tekstfelter med en rammefarve, der anvender komb-egenskaben B. Tekstfelt uden komb-egenskaben 

Fanen Handlinger til formularfeltegenskaber

Egenskaber for handlinger angiver de handlinger, du vil knytte til formularfeltet, f.eks. at springe til en bestemt side eller afspille et medieklip. Fanen Handlinger vises for alle formularfelttyper og indeholder følgende indstillinger:

Vælg udløser

Angiver den brugeradfærd, der aktiverer en handling: Mus op, Mus ned, Mus Enter, Mus afslut, I fokus eller Sløret.

Vælg handling

Angiver den hændelse, der finder sted, når brugeren aktiverer handlingen: Udfør et Menupunkt, Gå til en visning i 3D/multimedier, Gå til en Sidevisning, Importér fra data, Multimediehandling (Acrobat 9 og nyere ), Åbn en fil, Åbn et Weblink, Afspil en lyd, Afspil medie (Kompatibelt med Acrobat 5 ), Afspil medie (Kompatibelt med Acrobat 6 og nyere), Læs en artikel, Nulstil en formular, Kør et JavaScript, Angiv lagsynlighed, Vis/skjul et felt og Send en formular.

Tilføj

Åbner et vindue til den valgte handling.

Handlinger

Viser listen over de udløsere og handlinger, du har defineret.

Knapperne Op og Ned

Ændrer rækkefølgen af de valgte handlinger på listen under udløseren. (Kun tilgængelig, når du har defineret flere handlinger for den samme udløser).

Rediger

Åbner en dialogboks med bestemte indstillinger for den valgte handling.

Slet

Fjerner den valgte handling eller kombination af udløser og handling.

Fanen Beregning (egenskaber for formularfelter)

Fanen Beregning vises kun i dialogboksen Egenskaber for tekstfelter og rullelister. Brug disse indstillinger til at udføre matematiske beregninger i eksisterende formularfelter og vise resultatet.

Værdien er ikke beregnet

Vælg dette, hvis du vil have brugeren til at indtaste oplysninger.

Værdien er

Vælg denne indstilling for at gøre flere indstillinger tilgængelige:

Pop op-menu

Viser de matematiske funktioner, der kan anvendes i de valgte felter. Vælg Sum for at få summen af værdierne i de valgte felter, Produkt for at multiplicere dem, Gennemsnit, Minimum eller Maksimum.

Vælg

Åbner en dialogboks med en liste over formularens tilgængelige felter, som du kan vælge for at inkludere i beregningen eller fravælge for at udelukke fra beregningen.

Forenklet feltnotation

Bruger JavaScript med feltnavne og enkle aritmetiske symboler. Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive, redigere og tilføje scripts.

Bemærk:

Der skelnes mellem store og små bogstaver i feltnavne.

Brugerdefineret beregningsscript

Viser alle de brugerdefinerede scripts, du har tilføjet til beregninger. Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive og tilføje nye JavaScripts.

Indstilling af beregningsrækkefølgen for formularfelter

Når du definerer to eller flere beregninger i en formular, udføres beregningerne i den rækkefølge, de blev defineret i. I visse tilfælde skal du muligvis ændre denne beregningsrækkefølge for at opnå de korrekte resultater.

Hvis du f.eks. vil anvende det resultat, der er opnået ved beregning af to formularfelter, til at beregne værdien af et tredje formularfelt, skal de første to formularfelter beregnes først for at opnå de korrekte slutresultater.

 1. I højre rude skal du vælge Mere > Indstil feltberegningsrækkefølge.

  I dialogboksen til beregning af felter vises alle de felter i din formular, der kan beregnes, og den rækkefølge, som beregningerne udføres i.

 2. Hvis du vil ændre feltberegningsrækkefølgen, skal du markere feltet på listen og derefter klikke på knappen Op eller Ned efter behov.

Acrobat udfører automatisk alle tildelte feltberegninger, når du opretter og tester formularfelterne. Mens du arbejder, kan du for nemheds skyld slå automatisk beregning fra i formularindstillingerne.

Fanen Underskrevet (egenskaber for formularfelter)

Fanen Signeret er kun tilgængelig i dialogboksen Egenskaber for digital signatur. De valg, der træffes her, afgør, hvad der sker, når brugeren anvender en digital signatur i formularen.

Intet sker ved underskrivelse

Det er standarden.

Markér som skrivebeskyttet

Forhindrer yderligere ændringer i den digitalt signerede formular i overensstemmelse med valget i pop op-menuen:

Alle felter

Forhindrer alle ændringer i alle formularfelter.

Alle felter undtagen disse

Tillader kun ændringer i de formularfelter, du vælger, ved at klikke på knappen Vælg og ved at vælge afkrydsningsfelter for de felter, du ønsker, at brugeren skal kunne redigere efter signering.

Kun disse felter

Forhindrer ændringer i de formularfelter, du vælger.

Dette script afvikles, når feltet er underskrevet

Aktiverer et brugerdefineret JavaScript, når brugeren e-underskriver formularen. Brug knappen Rediger for at ændre eller oprette en ny JavaScript-handling.

Fanen Formater for formularfeltegenskaber

Fanen Formater vises kun i dialogboksen Egenskaber for tekstformularfelter eller rullelisteformularfelter. Hvilke indstillinger, der er tilgængelige, afhænger af dine valg i pop op-menuen Vælg formatkategori .

Feltet Eksempel på aktuelt format viser et direkte eksempel på indstillingerne.

Ingen

Ingen yderligere indstillinger er tilgængelige. Input i en tekstboks eller rulleliste med denne egenskab kræver ingen bestemt formatering.

Antal

Anvender automatisk de valgte formateringsindstillinger på numeriske dataindtastninger.

Decimalposition

Angiver antallet af cifre, der vises til højre for decimalkommaet.

Separatortype

Angiver placeringen af kommaer og punktummer.

Valutasymbol

Angiver valutatypen, f.eks. euro, dollar eller yen.

Symbolplacering

Angiver placeringen af valutasymbolet i forhold til tallet. Dette felt er aktiveret, hvis der er valgt et valutasymbol.

Negativt talformat

Angiver, hvordan negative tal vises. Du kan vælge Vis parenteser, Brug rød skrift, ingen af delene eller begge dele.

Procentdel

Anvender automatisk de valgte formateringsindstillinger på numeriske data vist som procenter.

Decimalposition

Angiver antallet af cifre, der vises til højre for decimalkommaet.

Separatortype

Angiver placeringen af kommaer og punktummer.

Dato

Listen indeholder et-, to- og firecifrede variationer, hvor d står for dato, m står for måned, og y står for år.

Tid

Listen indeholder visningsvariationer, hvor h står for timer på et 12-timers ur, H står for timer på et 24-timers ur, MM står for minutter, ss står for sekunder, og tt står for AM eller PM.

Speciel

Postnummer

Til et femcifret amerikansk postnummer.

Postnummer + 4

Til et nicifret amerikansk postnummer.

Telefonnummer

Til et ticifret telefonnummer.

CPR-nummer

Til et 9-cifret amerikansk CPR-nummer. Bindestreger indsættes automatisk efter det tredje og femte tal.

Vilkårlig maske

Ændrer formatkategorien til Brugerdefineret og åbner et andet tekstfelt, hvor du kan angive et brugerdefineret format. Brug denne indstilling til at angive, hvilke typer tegn brugeren kan indtaste på et givet sted, og hvordan dataene vises i feltet.

A

Tillader kun bogstaver (A-Å, a-å).

X

Tillader mellemrum og de fleste tegn, der kan udskrives, herunder alle tegn på et almindeligt tastatur og ANSI-tegn i intervallerne 32-126 og 128-255.

O

Bogstavet "O" tillader alfanumeriske tegn (A-Å, a-å og 0-9).

9

Tillader kun numeriske tegn (0-9).

En maskeindstilling med AAA--p#999 tillader f.eks. inputtet BOE--p#767. En maskeindstilling med OOOOO@XXX tillader f.eks. inputtet vad12@3Up.

Vilkårlig maske-post i Acrobat
Eksempel på en arbitrær maskepost

Brugerdefineret

Gør yderligere indstillingsmuligheder tilgængelige for formulardesignere, som ønsker at skrive deres egne JavaScripts til formatering og tastetryk. Du kan f.eks. definere et nyt valutaformat eller begrænse brugeradgangen til bestemte tegn med et brugerdefineret script.

Brugerdefineret formateringsscript

Viser alle de brugerdefinerede scripts, du har tilføjet til formater. Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive og tilføje nye scripts.

Brugerdefineret tastetryksscript

Viser alle de brugerdefinerede scripts, du har tilføjet til at validere tastetryk. Knappen Rediger åbner en dialogboks, hvor du kan skrive og tilføje nye scripts.

Oplysninger om JavaScript for Acrobat API Reference finder du under Acrobat Developer Centerwww.adobe.com/go/learn_acr_javascript_dk (PDF, kun på engelsk).

Fanen Validering for formularfeltegenskaber

Fanen Validering vises kun i dialogboksene Egenskaber for tekstfelt og Egenskaber for rullemenu. Egenskaber for validering begrænser indtastning til bestemte intervaller, værdier eller tegn for at sikre, at brugerne indtaster korrekte data i et angivet formularfelt.

Feltværdien er ikke valideret

Deaktiverer validering.

Feltværdien ligger i området

Angiver et numerisk interval for formularfelter i form af værdier, du indtaster som et tal eller en procentsats.

Kør Brugerdefineret valideringsscript

Validerer med et JavaScript, du opretter eller indlæser.

Fanen Værdi (egenskaber for formularfelter)

Fanen Værdi vises kun for stregkoders formularfelter.

Afkod med

Aktiverer følgende indstillinger:

XML

Koder dataene ind i stregkoden i almindeligt XFDF-format. JavaScript-scriptet genereres automatisk.

Tabulatorsepareret

Koder felterne ind i stregkoden som tabulatorseparerede værdier. JavaScript-scriptet genereres automatisk. Hvis formularen er konfigureret til at udskrive dataene i separate XFDF- eller XDP-filer, skal dataene være i et tabulatorsepareret format med feltnavnene i første linje. Denne indstilling er også nyttig, hvis der skal være plads til flere data i en stregkode, eller hvis du vil kopiere dataene til en database eller til tabeller i regneark.

Vælg

Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge, hvilke brugerdatafelter der skal kodes ind i den stregkode, som du vil hente.

Medtag feltnavne

(Denne funktion er kun tilgængelig, når der er valgt tabulatorsepareret kodning.) Koder feltnavne som den første linje i stregkodeindholdet. Værdierne er kodet ind under linjerne.

Brugerdefineret beregningsscript

Viser standardscriptet. Klik på knappen Rediger for at åbne dialogboksen JavaScript-redigeringsprogram, som du kan bruge til at skrive brugerdefinerede beregningsscripts til din stregkode.

Reference til udgivet formular

Viser stien til PDF-formularen. Du kan redigere den ved at indtaste URL-adressen til den udgivne formular. Derefter kan du senere gendanne en digital version af den udfyldte formular ved at flette formularskabelonen med en forekomst af brugerdata. Du kan også bevare forholdet mellem en specifik formularskabelon og de relaterede stregkodedatafiler. Når du koder en stregkode med XML-værdier, kodes URL-referencen i stregkoden og vises i formularen under stregkoden.

En stregkodetype med URL-referencen nedenfor
En stregkodetype med URL-referencen nedenfor

Administration af brugertilpassede stregkodeindstillinger

Du kan gemme, genbruge og dele et sæt brugerdefinerede indstillinger for stregkodeparametre og anvende dem, når du opretter nye stregkodeformularfelter. Du kan foretage yderligere ændringer af de brugerdefinerede parametersæt, når du har defineret dem.

Alle processerne begynder ved at dialogboksen med egenskaber for stregkodeformularfelter åbnes. Du åbner dialogboksen med egenskaber ved at dobbeltklikke på stregkodefeltet.

Oprette et nyt stregkodeparametersæt

 1. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter, og klik derefter på Administrer stregkodeparametre.

 2. Markér det eksisterende parametersæt, du vil bruge som grundlag for det nye sæt, og klik på Ny.

 3. Indtast et navn i feltet Navn og en beskrivelse i feltet Beskrivelse.

 4. Vælg indstillinger for Symbol, X-dimension, Y-X-skalering og Fejlkorrektionsniveau, og klik derefter på OK.

Det nye parametersæt vises på listen i dialogboksen Administrer stregkodeparametre, og alle knapperne i højre side af dialogboksen bliver tilgængelige. Den nye definition vises også i menuen Afkodningsbetingelse på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter.

Redigering eller sletning af et sæt brugerdefinerede stregkodeparametre

 1. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter, og klik derefter på Administrer stregkodeparametre.

 2. Marker et brugerdefineret parametersæt på listen.
 3. Vælg den relevante handling:
  • Klik på Rediger, foretag indstillingerne, og klik derefter på OK.

  • Klik på Slet. Klik på OK for at bekræfte sletningen i den viste meddelelse.

Eksportér eller importér et sæt brugerdefinerede stregkodeparametre

 1. Klik på fanen Indstillinger i dialogboksen Egenskaber for stregkodefelter, og klik derefter på Administrer stregkodeparametre.

 2. Vælg den relevante handling:
  • Markér et stregkodeparametersæt på listen, og klik på Eksportér. Vælg en placering og et filnavn på filen med filtypenavnet .bps.

  • Klik på Importér, og gå til og markér den BPS-fil, du vil importere.

Omdefinering af standardegenskaber for formularfelter

Når du har ændret egenskaberne for en bestemt formularfelttype, kan du vælge disse egenskaber som standardsættet for denne type. Du kan f.eks. oprette et afkrydsningsfelt, ændre dets egenskaber og derefter gemme egenskaberne som standardværdier. Standardværdierne kan kun være for feltets udseende- og størrelsesrelaterede attributter. Egenskaber for formatrelaterede attributter som f.eks. Dato kan som standard ikke indstilles.

 1. Vælg om nødvendigt Værktøjer > Forbered formular for at gå til formularredigeringstilstand.

 2. Højreklik på det formularfelt, som du allerede har ændret egenskaber for, og vælg Brug aktuelle egenskaber som nye standarder.

Bemærk:

Ændring af standardegenskaberne ændrer ikke indstillingerne for eksisterende formularfelter af denne type. De nye standarder gælder kun nye felter, du opretter.

Adobe-logo

Log ind på din konto