Grundlæggende om PDF-formularer

I dette dokument forklares det grundlæggende om PDF-formularer i Acrobat DC. (Få mere at vide eller se spørgsmål/svar om PDF-formularer ved at klikke på det relevante link ovenfor.)

 

Om formularer

Du kan udfylde formularer ved hjælp af enten Acrobat eller den gratis Acrobat Reader. Du kan oprette statiske eller interaktive formularer i Acrobat. Interaktive formularer strømliner processen for udfyldning og indsamling af data.

Du kan bruge Acrobat til at oprette formularer ved at bruge en af følgende metoder:

  • Konverter et eksisterende elektronisk dokument (f.eks. et Adobe PDF-, Microsoft Word- eller Excel-dokument) til en PDF-formular.

  • Scan en papirformular for at konvertere den til en PDF-formular.

Når du har konverteret et eksisterende dokument til en PDF-formular, kan du føje felter til den for at konvertere den til en interaktiv formular.

En interaktiv formular kan udfyldes på computer og sendes via internettet eller et netværk.

Formularindstillinger

Brug formularindstillinger til at styre forskellige aspekter af interaktionen med formularfelter.

Vælg Formularer til venstre i dialogboksen Indstillinger. Formularindstillingerne er opdelt i tre afsnit: Generelt, Fremhævningsfarve og Udfyld automatisk.

Bemærk:

Formularindstillinger vedrører den måde, programmet håndterer åbne formularer på, mens du arbejder. Indstillingerne gemmes ikke sammen med selve PDF-formularerne.

Generelt

Beregn automatisk feltværdier

Udfører automatisk alle feltberegninger efter indtastning.

Bemærk:

Indstillingen i denne funktion gælder kun den aktuelle session.

Juster automatisk tabuleringsrækkefølgen, når du redigerer felter

Nulstiller tabuleringsrækkefølgen, når du opretter, sletter eller flytter formularfelter.

Vis fokusrektangel

Angiver, hvilket formularfelt, der aktuelt er markeret.

Vis overløbsindikator for tekstfelt

Viser et plustegn (+) i tekstfelter, som overskrider de grænser, der blev angivet ved oprettelse af feltet.

Vis felteksempler ved oprettelse og redigering af formularfelter

Viser et formularfelts udseende ved oprettelse eller redigering af formularer.

Registrer automatisk formularfelter

Registrerer automatisk formularfelterne og placerer de respektive felter.

Fremhævningsfarve

Vis transparente rammefarver for felter

Viser en sort kontur omkring et formularfelt, når markøren placeres over formularfeltet.

Felters fremhævningsfarve

Åbner en farvevælger til valg af farve på de fremhævede formularfelter. Fremhævningen vises, når du klikker på knappen Fremhæv eksisterende felter  i dokumentets meddelelseslinje.

Fremhævningsfarve for påkrævet felt

Åbner en farvevælger til at vælge en bestemt rammefarve omkring påkrævede formularfelter. Rammen vises for de påkrævede formularfelter, når knappen Fremhæv eksisterende felter er valgt, eller når du har forsøgt at sende formularen.

Udfyld automatisk

Menuen Udfyld automatisk

Viser tre muligheder for automatisk udfyldning: Deaktiver, Grundlæggende eller Avanceret.

Husk numeriske oplysninger

Foreslår dine tidligere indtastede numeriske værdier, når du indtaster det samme første tegn i et tilsvarende felt. Når muligheden fravælges, kommer Udfyld automatisk kun med forslag ved indtastning af tekst. (Kun tilgængelig, når Grundlæggende eller Avanceret er valgt).

Rediger liste over poster

Viser aktuelle poster, der er gemt i hukommelsen Udfyld automatisk. Du kan vælge og slette alle poster, du ikke vil beholde til udfyldelse af kommende formularer. (Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis der ikke er poster i hukommelsen).

Links til alle formularemner