Når du tilføjer tekst i en PDF-fil, vælger Acrobat som standard lignende skrifttyper til den nye tekst. Når du redigerer eksisterende tekst i en PDF-fil, og skrifttypen ikke er tilgængelig i systemet, ændres skrifttypen som standard til en bestemt skrifttype i et bestemt script. Skrifttypen ændres f.eks. til Minion Pro i skrifttyper med romersk script. Denne standardhandling kan medføre, at skrifttyper har forskelligt udseende i et PDF-dokument. For at gøre udseendet ens i alle PDF-filer kan du i stedet for at bruge standardindstillinger vælge en bestemt skrifttype for både Tilføj tekst og fallback-muligheden i tekstredigeringsfunktioner ved hjælp af Skrifttypeindstillinger under indstillingerne for Indholdsredigering.

Skrifttypeindstillinger til tekstredigering og tilføjelse af ny tekst

Bemærk:

Hvis du ikke ser indstillingerne "Fallback-skrift til redigering" og "Standardskrift til teksttilføjelse" i sektionen Skriftindstillinger, skal du opdatere dit Acrobat DC til den nyeste version. Hvis du vil opdatere automatisk fra Acrobat DC, skal du vælge Hjælp > Søg efter opdateringer og derefter følge trinnene i vinduet Opdateringsprogram for at downloade og installere de seneste opdateringer.

Sådan ændrer du fallback-standardskriften for tekstredigering:

  1. Gå til Rediger > Indstillinger > Redigering af indhold > Skriftindstillinger.

  2. Vælg en ønsket skrifttype på rullelisten Fallback-skrift til redigering.

  3. Klik på OK.

Sådan ændrer du standardskriftens egenskaber for Tilføj tekst:

  1. Gå til Rediger > Indstillinger > Redigering af indhold > Skriftindstillinger.

  2. Vælg en ønsket skrifttype på rullelisten Standardskrift for Tilføj tekst.

  3. Vælg en ønsket skrifttype på rullelisten Skriftstørrelse.

  4. Klik på OK.

Bemærk:

Gendan standardindstillingen ved at vælge Lad Acrobat vælge på rullelisten.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online