Indsaml automatisk alles kommenterer i én enkelt PDF-fil. Spor status, og saml kommentarer.

Bemærk:

Adobe tester en ny PDF-delingsoplevelse i Acrobat DC. Hvis de trin, der er vist i dette dokument, ikke matcher din version af Acrobat, skal du se under Start af en PDF-gennemgang | Ny oplevelse.

Del en PDF til gennemgang med Adobe Document Cloud-gennemgangstjenesten

Tilgængelig i: Acrobat DC

Brug Adobe Document Cloud-gennemgangstjenesten for nemt at dele PDF-filer til gennemgang fra Acrobat DC-programmet, Document Cloud på nettet og Acrobat Reader-mobilappen. Når reviewere klikker på URL'en i mailinvitationen på deres computer, kan de nemt give feedback i en browser uden at skulle logge på eller installere nogen ekstra software.

Du kan bruge tjenesten til at dele PDF-filer til gennemgang på en af følgende måder:

Send tilpassede invitationer med delingsmuligheden i Document Cloud

 1. Klik på knappen Del øverst til højre, når et PDF-dokument er åbent i Acrobat. Ellers kan du vælge Værktøjer > Del og derefter gennemse og vælge PDF'en. Delingsmulighederne vises i den højre rude.

  Del PDF'er til gennemgang

  Bemærk:

  • Computeren skal være forbundet til internettet for at starte en delt gennemgang i Acrobat.
  • Du kan også starte en delt gennemgang direkte fra andre programmer, som bruger PDFMaker, f.eks. Microsoft Word. Vælg Acrobat > Opret og send til gennemgang.

 2. I sektionen Inviter personer skal du angive eller vælge mailadressen på dem, der skal gennemgå filen. Du kan også bruge Adressebog-linket til at vælge mailadresser. Vælg Gennemgå fil.

 3. Felterne Navn og Meddelelse er ligesom dem, du bruger til at sende mailen, og vises for dine modtagere på samme måde. Angiv de ønskede oplysninger.

 4. Hvis du vil indstille gennemgangsdeadlinen, skal du vælge Indstil deadline. Angiv klokkeslæt, vælg dato, og klik på OK. Du kan indstille påmindelsen for de inviterede ved at vælge Indstil påmindelse. Angiv klokkeslæt, vælg dato, og klik på OK.

  Indstil gennemgangsdeadline og påmindelse
 5. Klik på Send.

Revieweroplevelse

Reviewerne modtager en mailinvitation med et link til gennemgangs-PDF'en. Når de klikker på linket eller knappen Gennemgå i invitationen, åbnes PDF'en i en webbrowser. De kan bruge kommenteringsværktøjerne til at føje kommentarer til PDF'en. De kan også bruge programmerne Acrobat Reader DC eller Acrobat DC til at tilføje kommentarer.

Få flere oplysninger under Deltagelse i en PDF-gennemgang.

Send et anonymt eller offentligt link i en mail

Et anonymt eller offentligt link gør filerne tilgængelige for alle, der klikker på linket. Følg nedenstående trin for at oprette et gennemgangslink, og del det via din mailklient.

 1. Klik på knappen Del øverst til højre, når et PDF-dokument er åbent i Acrobat. Ellers kan du vælge Værktøjer > Del og derefter gennemse og vælge PDF'en. Delingsmulighederne vises i den højre rude.

  Del PDF'er til gennemgang

  Bemærk:

  • Computeren skal være forbundet til internettet for at starte en delt gennemgang i Acrobat.
  • Du kan også starte en delt gennemgang direkte fra andre programmer, som bruger PDFMaker, f.eks. Microsoft Word. Vælg Acrobat > Opret og send til gennemgang.

 2. Klik på Hent et link.

  Hent link
 3. Gå til sektionen Hent link, vælg Gennemgå fil, og klik på Opret link. Den valgte fil uploades til Document Cloud, og der oprettes et offentligt link.

  Bemærk:

  Du kan ikke indstille en deadline eller påmindelse, når du opretter et offentligt link eller deler filen til gennemgang.

 4. Du kan kopiere gennemgangslinket ved at klikke på Kopiér link. Del gennemgangslinket med reviewerne i en mail.

Revieweroplevelse

Reviewerne modtager en mailinvitation med et link til gennemgangs-PDF'en. Når de klikker på linket eller knappen Gennemgå i invitationen, åbnes PDF'en i en webbrowser. De kan bruge kommenteringsværktøjerne til at føje kommentarer til PDF'en. De kan også bruge programmerne Acrobat Reader DC eller Acrobat DC til at tilføje kommentarer.

Få flere oplysninger under Deltagelse i en PDF-gennemgang.

Du kan få oplysninger om sporing af reviewernes aktivitet på dokumentet under Sporing og styring af PDF-gennemgange.

Del en PDF til gennemgang ved at hoste den på SharePoint, WebDAV-server eller en netværksmappe

Tilgængelig i: Acrobat DC, Acrobat 2017 og Acrobat DC 2015 (Classic)

Trin til at sende en PDF til gennemgang

 1. Hvis du bruger Acrobat 2017 eller Acrobat DC 2015 (Classic), skal du gå videre til det næste trin. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du gøre følgende, før du starter gennemgangen:

  1. Gå til Rediger > Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger vises.
  2. I den venstre rude skal du klikke på Gennemgang. Under sektionen Indstillinger for delt gennemgang skal du fravælge afkrydsningsfeltet Del til gennemgang med Adobe Document Cloud og derefter klikke på OK.
 2. Vælg VærktøjerSend til gennemgang. Værktøjssættet Send til kommentering vises på den anden værktøjslinje.

  Bemærk:

  Du kan også starte en delt gennemgang direkte fra andre programmer, som bruger PDFMaker, f.eks. Microsoft Word. Vælg Adobe PDF > Konverter til Adobe PDF og Send til delt kommentering. I Office 2010-programmer skal du vælge Acrobat > Opret og send til delt kommentering.

 3. Klik på Send til delt kommentering på den anden værktøjslinje.

  Bemærk:

  Hvis du bliver bedt om det, skal du vælge en PDF-fil, du vil sende til delt gennemgang.

 4. Vælg den måde, du vil indsamle kommentarer fra revieweren på, og klik på Næste.

 5. Vælg, hvordan du gerne vil hoste den delte gennemgangsfil, og angiv placeringen.

  • Netværksmapper: Hvis alle modtagere er på et lokalt netværk, er netværksmapper og SharePoint-servere det bedste valg til en kommentarserver. Netværksmapper er generelt de billigste og mest pålidelige.
  • SharePoint/Office 365-underwebsteder: Hvis dine modtagere arbejder bag en firewall, og alle har adgang til en almindelig server, kan du bruge din egen interne serverplacering som f.eks. et Microsoft SharePoint-underwebsted. Få flere oplysninger under Hosting af delte gennemgange på SharePoint/Office 365-websteder.
  • WebDAV-servere: WebDAV-servere (webservere, der bruger WebDAV-protokollen) bør primært bruges, hvis dine reviewere befinder sig uden for en firewall eller et lokalt netværk. Få flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer Acrobat til at anvende en WebDAV-tjeneste, under Hosting af en delt gennemgang: et alternativ til Acrobat.com.
 6. Vælg en distributions- og indsamlingsmetode. Klik på Næste.

 7. Skriv et nyt profilnavn, og klik på Næste, eller klik på Næste for at bruge standardindstillingen.

 8. Angiv efter behov følgende indstillinger på mailskærmen:

  Leveringsmetode

  Klik for at angive en anden leverings- og indsamlingsmetode end den, der er valgt i øjeblikket.

  Til, Cc

  Angiv reviewernes mailadresser. Indsæt et semikolon eller et linjeskift efter hver adresse. Klik på knappen Til eller Cc for at vælge mailadresser fra dit adressekartotek i mailprogrammet.

  Emne, Meddelelse

  Se og rediger mailens emne og meddelelse efter behov. Acrobat gemmer ændringer, som du foretager, og viser dem, næste gang du sender et dokument til gennemgang. Klik på Nulstil standardmeddelelse for at anvende standardmeddelelsen.

  Deadline for gennemgang

  Klik for at angive en anden dato eller ingen deadline. Når gennemgangens deadline udløber, kan reviewere ikke sende kommentarer.

  Bemærk:

  Hvis gennemgangens deadline udløber, mens en reviewer har dokumentet åbent i Acrobat, kan vedkommende sende kommentarer inden lukning af dokumentet.

 9. Klik på Send.

Den delte PDF-fil, som du sender, indeholder panelerne Anmærkning og Opmærkning og tegning samt vejledningen i dokumentmeddelelseslinjen.

Acrobat opretter en kopi af den delte gennemgangsfil med navnet [oprindeligt filnavn]_gennemgang.pdf i den samme mappe som den oprindelige fil, du angav til gennemgangen.

Start en mailbaseret gennemgang

Tilgængelig i: Acrobat DC, Acrobat 2017 og Acrobat DC 2015 (Classic)

Når du starter en mailbaseret gennemgang, udsender du en sporet kopi af PDF-dokumentet, som giver dig mulighed for at flette de kommentarer, du modtager. (Formularfelter i et PDF-dokument kan ikke udfyldes under gennemgangen). Når du har startet en delt gennemgang, kan du også starte en mailbaseret gennemgang med den samme PDF-fil.

Inden du starter en mailbaseret gennemgang, skal du sørge for, at dit mailprogram eller din webmailkonto er konfigureret til at fungere sammen med Acrobat.

Trin til at starte en mailbaseret gennemgang

 1. Hvis du bruger Acrobat 2017 eller Acrobat DC 2015 (Classic), skal du gå videre til det næste trin. Hvis du bruger Acrobat DC, skal du gøre følgende, før du starter gennemgangen:

  1. Gå til Rediger > Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger vises.
  2. I den venstre rude skal du klikke på Gennemgang. Under sektionen Indstillinger for delt gennemgang skal du fravælge afkrydsningsfeltet Del til gennemgang med Adobe Document Cloud og derefter klikke på OK.
 2. Vælg VærktøjSend til gennemgang.

  Værktøjssættet Send til kommentering vises på den anden værktøjslinje.

 3. Klik på Send til kommentering med mail.

 4. Indtast oplysninger i dialogboksen Identitetskonfiguration, hvis du bliver bedt om det.

 5. Angiv en PDF-fil, hvis den ikke allerede er åbnet, og klik derefter på Næste. Det PDF-dokument, du angiver, bliver masterfilen. Flet de kommentarer, du modtager fra reviewer, ind i denne fil.

 6. Angiv reviewere ved at skrive deres mailadresser. Indsæt et semikolon eller et linjeskift mellem hver adresse. Klik på Adressekartotek for at vælge mailadresser fra dit adressekartotek i mailprogrammet eller webmailen.

 7. Se og rediger mailinvitationen efter behov, og klik derefter på Send invitation.

 8. Vælg en mailklient til at sende invitationen, og klik på Fortsæt.

  En kopi af PDF-dokumentet sendes til reviewerne som et vedhæftet dokument. Når denne vedhæftede PDF-fil åbnes, indeholder den kommenteringsværktøjer og instruktioner.

Trin til at flette kommentarer

Når du har modtaget kommentarer fra reviewere, kan du flette kommentarerne i PDF-masterdokumentet.

 1. Når en reviewer har sendt dig kommentarer, skal du åbne den vedhæftede fil i dit mailprogram. Hvis mailprogrammet ikke kan finde den oprindelige version af PDF-filen, beder det dig om at søge efter den.

  Bemærk:

  Det er muligt at videresende kommentarer til igangsætteren, hvis du ikke startede gennemgangen. Du skal først flette disse kommentarer i din kopi af PDF-dokumentet. Send derefter kommentarerne. Se Send kommentarer i mail. Hvis du allerede har sendt dine kommentarer, modtager igangsætteren kun nye kommentarer. Flettede kommentarer bevarer det oprindelige forfatternavn.

 2. Hvis du har startet gennemgangen, vil dialogboksen Flet kommentarer blive vist. Vælg en af følgende indstillinger:

  Ja

  Åbner masterkopien af PDF-dokumentet og fletter alle kommentarer ind i den. Gem master-PDF-dokumentet, efter kommentarerne er flettet ind i det.

  Nej, åbn kun denne kopi

  Åbner reviewerens kopi af PDF-dokumentet med kommentarer. Hvis du vælger denne indstilling, kan du stadig flette kommentarer ved at vælge Kommentarer > Flet kommentarer ind i master-PDF-fil.

  Annuller

  Lukker reviewerens PDF-dokument, som indeholder kommentarer.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online