Du kan justere det synlige sideområde ved hjælp af værktøjet Beskær sider og dialogboksen Indstil sidebokse. Beskæring kan være med til at skabe ensartethed i en PDF-fil, der består af sider af forskellig størrelse.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI Hjælp.

Beskær en side med beskæringsværktøjet

Bemærk:

Filstørrelsen reduceres ikke ved beskæring, da oplysninger ikke kasseres, men blot skjules.

 1. Vælg Værktøjer > Rediger PDF.

  Værktøjssættet Rediger PDF vises i den anden værktøjslinje.

 2. Klik på Beskær sider i den anden værktøjslinje.

 3. Træk et rektangel på siden, hvor du vil beskære. Træk om nødvendigt i beskæringsrektanglets hjørnehåndtag, indtil siden har den ønskede størrelse.
 4. Dobbeltklik i beskæringsrektanglet.

  Dialogboksen Indstil sidebokse åbnes og angiver margenmålene på beskæringsrektanglet og på den side, der skal beskæres. Du kan tilsidesætte det angivne beskæringsområde og dermed foretage nye markeringer i dialogboksen, før du klikker på OK.

 5. Hvis du vil anvende disse indstillinger på flere sider, skal du indstille sideområdet eller klikke på Alt under Sideområde.

 6. Klik OK for at beskære siden eller siderne.

Indstillinger for Margenkontrol i dialogboksen Indstil sidebokse

Dialogboksen Indstil sidebokse indeholder indstillinger for beskæring af sider. Indstillingerne for Margenkontrol er følgende:

Vis alle bokse (Acrobat Pro DC)

Viser sorte, røde, grønne og blå rektangler, der angiver CropBox, ArtBox, TrimBox og BleedBox i eksempelvisningen. Hvis to (eller flere) margener falder sammen, vises kun én farvet linje.

CropBox

Definerer grænsen for sidens indhold, når den vises eller udskrives.

ArtBox (Acrobat Pro DC)

Definerer sidens meningsfulde indhold, inklusive hvide områder.

TrimBox (Acrobat Pro DC)

Definerer de endelige mål på siden efter renskæring.

BleedBox (Acrobat Pro DC)

Definerer fritlægningskurven, når siden udskrives professionelt, for at tillade papirtrimning og falsning. Udskrivningsmærker kan falde uden for bleedområdet.

Begræns proportioner

Låser proportionerne for beskæringen, så alle margener har samme afstand.

Fjern hvide margener

Beskærer siden ud til grafikgrænsen. Denne indstilling er nyttig i forbindelse med trimning af kanter på præsentationsdias, der er gemt som PDF-filer.

Sæt til nul

Gendanner beskæringsmargenerne til nul.

Gå tilbage til det valgte

Går tilbage til den beskæringsmargen, som blev valgt med værktøjet Beskær side.

Fjern hvide margener

 1. Vælg Værktøjer > Produktion til udskrivning.

  Værktøjssættet til produktion til udskrivning vises i den højre rude.

 2. Klik på Indstil sidebokse.

  Dialogboksen Indstil sidebokse vises.

 3. Vælg Fjern hvide margener under Margenkontroller.

 4. Hvis du vil fjerne hvide margener fra flere sider, skal du indstille sideområdet eller klikke på Alt under Sideområde.

Fortryd beskæring

Filstørrelsen reduceres ikke ved beskæring af en PDF-fil, da oplysninger ikke kasseres, men blot skjules. Hvis du gendanner sidestørrelsen, kan du føre siden og dens indhold tilbage til deres oprindelige tilstand.

 1. Åbn dialogboksen Indstil sidebokse ved at vælge Beskær sider i indstillingsmenuen i panelet Sideminiaturebilleder i navigationsruden.

 2. Klik på knappen Sæt til nul for at nulstille margener til deres oprindelige sidemål.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online