Roter, flyt, slet og omnummerer PDF-sider

Se, hvordan du roterer, flytter, sletter, udtrækker eller omnummererer sider i en PDF.

Hvis du vil manipulere sider i en PDF, skal du sørge for at have tilladelse til at redigere PDF'en. Det kan du kontrollere ved at vælge Filer > Egenskaber og derefter klikke på fanen Sikkerhed. Tilladelser vises i Oversigt over dokumentbegrænsninger.

Sådan roterer du sider i en PDF

Du kan rotere alle sider eller markerede sider i et dokument. Rotation er baseret på intervaller på 90 grader. Du kan rotere sider ved at bruge roteringsværktøjerne i ruden Sideminiaturebilleder eller ved at bruge indstillingen Roter (beskrevet nedenfor).

 1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til organisering af sider vises i den anden værktøjslinje.

  Værktøjssættet til Organiser sider i den anden værktøjslinje.

 2. I den anden værktøjslinje skal du angive det sideområde, hvorpå du vil anvende roteringen.

  Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider, eller du kan angive det sidetal, du vil udføre handlingen på.

 3. Når du har angivet sideområdet, skal du for Retning enten vælge 90 grader mod uret eller 90 grader med uret .

 4. Du kan også anvende siderotationen på en bestemt side ved at klikke på knapperne mod eller med uret i visningen med sideminiaturebilleder.

  Visning med sideminiaturebilleder
  Siderotation i visningen med sideminiaturebilleder.

  Bemærk:

  Hvis du vil ændre sidevisningen midlertidigt, skal du vælge Vis > Roter visning > Med uret eller Mod uret. Den oprindelige sideretning gendannes næste gang, du åbner PDF-filen.

Sådan udtrækker du sider fra PDF

Udtræk er en proces til genbrug af valgte sider fra et PDF-dokument i et andet PDF-dokument. Udtrukne sider indeholder ikke kun indholdet, men også alle formularfelter, kommentarer og hyperlink i forbindelse med det oprindelige sideindhold.

Du kan efterlade de udtrukne sider i det oprindelige dokument eller fjerne dem under udtræksprocessen – svarende til de kendte processer med at klippe og indsætte eller kopiere og indsætte, men på sideniveau.

Bemærk:

Eventuelle bogmærker eller artikeltråde, der er knyttet til sider, bliver ikke udtrukket.

 1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til organisering af sider vises i den anden værktøjslinje.

 2. Klik på Udtræk i den anden værktøjslinje.

  Der vises en ny værktøjslinje under den anden værktøjslinje med specifikke kommandoer til at udtrække.

  Vælg Udtræk fra den nye værktøjslinjen for at trække en eller flere sider fra PDF'en.

 3. Angiv det sideområde, der skal udtrækkes.

  Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider eller Alle sider, eller du kan angive det sidetal, du vil udføre handlingen på.

 4. I den nye værktøjslinjen skal du gøre et eller flere af følgende, før du klikker på Udtræk:

  • Hvis du vil fjerne de udtrukne sider fra det oprindelige dokument, skal du vælge Slet sider efter udtrækning.
  • Vælg Udtræk sider som separate filer for at oprette et PDF-dokument på en enkelt side til hver enkelt udtrukket side.
  • Fravælg begge afkrydsningsfelter for at efterlade de oprindelige sider i dokumentet og oprette et enkelt PDF-dokument, som indeholder alle de udtrukne sider.

De sider, der udtrækkes, indsættes i et nyt dokument.

Bemærk:

Forfatteren af et PDF-dokument kan angive sikkerhedsindstillinger for at forhindre udtrækning af sider. Du kan se sikkerhedsindstillingerne for et dokument ved at vælge Filer > Egenskaber og vælge fanen Sikkerhed.

Sådan opdeler du PDF'er i flere dokumenter

Du kan opdele én eller flere PDF'er til flere mindre PDF'er. Når du opdeler en PDF, kan du angive opdelingen efter det maksimale antal sider, den maksimale filstørrelse eller efter bogmærker på øverste niveau.

 1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til organisering af sider vises i den anden værktøjslinje.

 2. Klik på Opdel i den anden værktøjslinje.

  Der vises en ny værktøjslinje under den anden værktøjslinje med specifikke kommandoer til at opdele.

  Vælg Opdel i den anden værktøjslinje for at se dokumentets opdelingsmuligheder.

 3. På rullelisten Opdel efter skal du vælge kriterierne for dokumentopdeling:

  Antal sider

  Angiv det maksimale antal sider for hvert dokument i opdelingen.

  Filstørrelse

  Angiv den maksimale filstørrelse for hvert dokument i opdelingen.

  Bogmærker på øverste niveau

  Hvis dokumentet indeholder bogmærker, skal du oprette ét dokument for hvert bogmærke på øverste niveau.

 4. Hvis du vil angive en destinationsmappe til de opdelte filer og indstillinger for filnavne, skal du klikke på Outputindstillinger. Angiv indstillinger efter behov, og klik derefter på OK.

 5. (Valgfrit) Du kan anvende den samme opdeling på flere dokumenter ved at klikke på Opdel flere filer. I dialogboksen Opdel dokumenter skal du klikke på Tilføj filer og vælge Tilføj filer, Tilføj mapper eller Tilføj åbne filer. Vælg filerne eller mappen, og klik derefter på OK.

Sådan flytter eller kopierer du sider i en PDF

Du kan bruge sideminiaturebilleder i navigationsruden eller dokumentområdet til at kopiere eller flytte sider i et dokument og til at kopiere sider mellem dokumenter.

Flyt eller kopiér en side i et PDF-dokument ved hjælp af sideminiaturebilleder

 1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg så VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til Organiser sider vises i den anden værktøjslinjen, og sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

  Dokumentområdet skifter for at vise sideminiaturebilleder.

 2. Vælg et eller flere sideminiaturebilleder.

 3. Gør ét af følgende:
  • Hvis du vil flytte en side, skal du trække sidetalsboksen for det tilsvarende sideminiaturebillede eller selve sideminiaturebilledet til en ny placering. En bjælke vises for at angive sideminiaturebilledets nye placering. Siderne omnummereres.
  • For at klippe eller kopiere en side skal du højreklikke og vælge Klip eller Kopiér. Klik mellem sideminiaturerne der, hvor du vil indsætte siden. En blå vandret markør viser det valgte sted, hvor du vil indsætte den. Højreklik, og vælg Indsæt. Du kan også indsætte siderne i en anden PDF.
  Højreklik, og kopiér siden

  Bemærk:

  Du kan også udføre ovenstående handlinger i venstre navigationsrude ved at klikke på knappen Sideminiaturebilleder .

Kopiering af en side mellem to PDF'er ved hjælp af sideminiaturebilleder

 1. Åbn begge PDF'erne, og få dem vist ved siden af hinanden.
  Bemærk:

  Vælg Vindue > Flise > Lodret for at få vist PDF-filerne side om side.  

 2. Åbn panelet Sideminiaturebilleder for begge PDF-filer. Alternativt kan du gå til Værktøjer > Organiser sider på begge PDF'er.

  Bemærk:

  Klik på knappen Sideminiaturebilleder i venstre navigationsrude for at åbne panelet Sideminiaturebillede.  

 3. Vælg den side, som du vil klippe eller kopiere. Hvis du vil vælge mere end én side, skal du trykke på Ctrl og derefter vælge siderne. Højreklik på sideminiaturen, og vælg Kopiér.

  Højreklik, og kopiér siden

 4. I sideminiaturerne for den ønskede PDF skal du klikke mellem sideminiaturerne der, hvor du vil indsætte siden. En blå vandret markør viser det valgte sted, hvor du vil indsætte den. Højreklik, og vælg Indsæt. Siden kopieres ind i dokumentet, og siderne omnummereres. Du kan også indsætte siderne i en anden PDF.

  Alternativt kan du også trække sideminiaturen til panelet Sideminiaturer for mål-PDF'en.

  Højreklik, og indsæt siden

Sådan sletter eller erstatter du sider i en PDF

Du kan erstattet en hel PDF-side med en anden PDF-side. Det er kun teksten og billederne på den oprindelige side, der bliver erstattet. Eventuelle interaktive elementer, der er knyttet til den oprindelige side, f.eks. hyperlinks og bogmærker, påvirkes ikke. På samme måde bliver bogmærker og hyperlinks, der tidligere kan have været knyttet til erstatningssiden, heller ikke overført. Kommentarer overføres imidlertid og kombineres med eventuelle eksisterende kommentarer i dokumentet.

Når du har slettet eller erstattet sider, er det en god ide at bruge kommandoen Reducer filstørrelse til at omdøbe og gemme det omstrukturerede dokument til den mindst mulige filstørrelse.

En side før og efter, at den erstattes. Sidens bogmærker og hyperlinks bevares på de samme placeringer.

Sådan sletter du sider med kommandoen Slet

Bemærk:

Du kan ikke fortryde kommandoen Slet.

 1. Vælg VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til Organiser sider vises på den anden værktøjslinjen, og sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

 2. Angiv det sideområde, der skal slettes.

  Du kan vælge Lige sider, Ulige sider, Liggende sider, Stående sider, Alle sider, eller du kan angive den eller de sider, du vil slette.

 3. I den anden værktøjslinje skal du klikke på Slet sider og klikke på OK for at bekræfte.

  Du kan ikke slette alle sider. Der skal mindst bevares én side i dokumentet.

  Bemærk:

  Hvis du vælger Brug logiske sidenumre i panelet Sidevisning i dialogboksen Indstillinger, kan du indsætte et sidetal i parentes for at slette sidetallets logiske ækvivalent. Hvis den første side i dokumentet f.eks. er nummereret med i, kan du skrive (1) på rullelisten Angiv sideområdet, og siden slettes.

Sådan sletter du sider med sideminiaturer

 1. Vælg VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til Organiser sider vises på den anden værktøjslinjen, og sideminiaturebilleder vises i dokumentområdet.

 2. Vælg et sideminiaturebillede, du vil slette, og klik på ikonet for at slette siden.

 3. Alternativt kan du klikke på knappen Sideminiaturebilleder i venstre navigationsrude for at åbne panelet Sideminiaturebillede og derefter vælge den side eller gruppe af sider, du vil slette.

 4. Klik på Slet sider  øverst i panelet Sideminiaturer.

Sådan erstatter du indholdet på en side i en PDF

 1. Åbn det PDF-dokument, der indeholder de sider, du vil erstatte.
 2. Vælg VærktøjerOrganiser sider, eller vælg Organiser sider i højre rude.

  Værktøjssættet til organisering af sider vises i den anden værktøjslinje.

 3. Klik på Erstat i den anden værktøjslinje.

  Dialogboksen Vælg filer med nye sider vises.

 4. Markér det dokument, der indeholder erstatningssiderne, og klik på Åbn.

 5. Angiv de sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument, under Oprindelig.

 6. Angiv den første side i erstatningssideområdet under Erstatning. Den sidste side beregnes ud fra det antal sider, der skal erstattes i det oprindelige dokument.

 7. Klik på OK.

Sådan erstatter du sider med et sideminiature

 1. Åbn den PDF, der indeholder de sider, du vil erstatte, og åbn derefter PDF-dokumentet med erstatningssiderne.
 2. Vælg en side eller en gruppe sider på panelet Sideminiaturebilleder i den PDF, som indeholder erstatningssiderne:
  • Marker sidetalsfelterne til det eller de sideminiaturebilleder, der skal bruges som erstatningssider.
  • Hold Skift nede, og klik for at markere flere sideminiaturebilleder. Hold Ctrl nede, og klik for at føje til markeringen.
  • Træk et rektangel rundt om en gruppe sideminiaturebilleder.
 3. Tryk på Ctrl+Alt, og træk det valgte sideminiaturebillede hen på panelet Sider for destinationsdokumentet. Slip museknappen, når markøren befinder sig lige over sidetalsboksen til det første sideminiaturebillede, der skal erstattes, så disse sider fremhæves.

  De sider, du har markeret i det første dokument, erstatter det samme antal sider i det andet dokument. Der begyndes ved det sidetal, hvor du valgte at slippe de nye sider.

Sådan omnummererer du sider i en PDF

Sidetallene på dokumentsiderne passer ikke altid med de sidetal, der vises under sideminiaturebillederne og på værktøjslinjen Sidenavigation. Sider nummereres med heltal, og der begyndes med side 1 for den første side i dokumentet. Eftersom nogle PDF'er kan indeholde indledende sider, f.eks. en side med copyrightoplysninger og en indholdsfortegnelse, følger siderne med brødtekst ikke nødvendigvis den nummerering, der vises på værktøjslinjen Sidenavigation.

Nummerering på trykte sider (øverst) sammenlignet med logisk sidenummerering (nederst)

Du kan nummerere siderne i dokumentet på forskellige måder. Du kan angive forskellig nummerering for grupper af sider, f.eks. 1, 2, 3 eller i, ii, iii eller a, b, c. Du kan også tilpasse nummereringssystemet ved at tilføje et præfiks. Nummereringen for kapitel 1 kan f.eks. være 1-1, 1-2, 1-3 osv., og for kapitel 2 kan den være 2-1, 2-2, 2-3 osv.

Bemærk:

Brug af kommandoen Nummerer sider påvirker kun sideminiaturebilleder på panelet Sider. Du kan fysisk føje nye sidetal til et PDF-dokument ved hjælp af funktionen til sidehoveder og sidefødder.

 1. I venstre navigationsrude skal du klikke på knappen Sideminiaturebilleder for at åbne panelet Sideminiaturebilleder.

 2. Vælg Sideetiketter i menuen Indstillinger.

  Vælg sideetiketter
  Kommandoen Taletiketter findes i menuen Indstillinger i panelet Sideminiaturebilleder.

 3. Angiv et sideområde. (Valgte henviser til sider, der er markeret på panelet Sideminiaturebilleder).
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder, og klik derefter på OK:

  Begynd nyt afsnit

  Starter en ny nummereringssekvens. Vælg en typografi i pop op-menuen, og skriv det første sidetal for afsnittet. Angiv et Præfiks, hvis du vil.

  Udvid nummerering brugt i foregående afsnit til valgte sider

  Fortsætter nummereringssekvensen fra de forrige sider uden afbrydelse.

Adobe-logo

Log ind på din konto