Der er forskellige måder at oprette en PDF-fil med Acrobat på. Generer hurtigt en PDF-fil ved at bruge menukommandoer, trække og slippe filer til Acrobat -programikonet eller konvertere data i Udklipsholder.

Bemærk: Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruger Acrobat XI, skal du se under Acrobat XI Hjælp.

 

Konverter en fil til PDF med Acrobat-menukommandoer

 1. Vælg Opret > PDF ud fra fil i menuen Filer i Acrobat.

 2. Find filen, du vil konvertere, i dialogboksen Åbn. Du kan gennemse alle filtyper eller vælge en bestemt type i rullemenuen Filtype.

  Acrobat viser alle Microsoft Word-dokumenter i den valgte mappe
  Acrobat viser alle Microsoft Word-dokumenter i den valgte mappe.

 3. Du kan også klikke på Indstillinger for at ændre konverteringsindstillingerne, hvis du konverterer en billedfil til PDF. De tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af filtypen.

  Bemærk: Knappen Indstillinger er ikke tilgængelig, hvis du vælger Alle filer som filtype, eller hvis der ikke er nogen konverteringsindstillinger for den valgte filtype. Knappen Indstillinger er f.eks. ikke tilgængelig for Microsoft Word- og Microsoft Excel-filer.

 4. Klik på Åbn for at konvertere filen til PDF.

  Afhængigt af hvilken filtype der konverteres, åbnes oprettelsesprogrammet automatisk, eller også vises der en statusdialogboks. Hvis filen ikke er et understøttet format, vises en meddelelse om, at filen ikke kan konverteres til PDF-format.

 5. Når en ny PDF åbnes, skal du vælge Filer > Gem eller Filer > Gem som og derefter vælge et navn og en placering til PDF'en.

Bemærk: Når du navngiver en PDF, som skal distribueres elektronisk, skal du begrænse filnavnet til otte tegn (uden mellemrum) og medtage filtypenavnet .pdf. På den måde sikres det, at mailprogrammer eller netværksservere ikke afkorter filnavnet, og at PDF-filen åbnes som forventet.

Brug træk og slip for at oprette PDF-filer

Denne metode er bedst til små, enkle filer som f.eks. billedfiler eller almindelige tekstfiler, hvis afvejningen mellem filstørrelse og outputkvalitet ikke er vigtig. Du kan bruge denne teknik sammen med andre filtyper, men du kan ikke justere nogen konverteringsindstillinger under processen.

 1. Vælg ikonerne for en eller flere filer i Windows Stifinder eller Mac OS Finder.

 2. Træk filikonerne over på Acrobat-programikonet. Eller (kun Windows) træk filerne til det åbne Acrobat-vindue.

  Hvis en meddelelse om, at filen ikke kunne åbnes i Acrobat, vises, betyder det, at denne filtype ikke kan konverteres til PDF ved hjælp af metoden med træk og slip. Brug en af de andre konverteringsmetoder til den pågældende fil.

  Bemærk: Du kan også konvertere PostScript- og EPS-filer til PDF ved at trække og slippe dem over på Acrobat-vinduet eller Acrobat-programikonet.

 3. Gem PDF-filen.

  Bemærk: (Kun Windows) Du kan også højreklikke på en fil i Stifinder og vælge Konverter til Adobe PDF.

Konvertering af data i Udklipsholder til PDF

Du kan oprette PDF-dokumenter ud fra tekst og billeder, som du kopierer fra programmer i Mac OS eller Windows.

 1. Tilføj indhold i Udklipsholder:
  • Brug kopieringskommandoen i programmerne.
  • Tryk på tasten PrintScreen (Windows).
  • Brug programmet Grab (Programmer > Hjælpeprogrammer > Grab), og vælg Rediger > Kopiér for at placere indholdet i Udklipsholder. (Mac OS)
  • I PDF-filen kan du vælge objekter ved hjælp af værktøjet Rediger objekt (Værktøjer > Produktion til udskrivning > Rediger objekt) og derefter kopiere de valgte objekter.
 2. I Acrobat skal du vælge Filer > Opret > PDF fra Udklipsholder. Eller vælg Værktøjer > Opret PDF > Udklipsholder > Opret.

  Bemærk: Kommandoen PDF ud fra Udklipsholder vises kun, når indhold er kopieret til Udklipsholder Hvis Udklipsholder er tom, er kommandoen nedtonet.

Opret et tom PDF-fil

Du kan oprette et tomt PDF-dokument i stedet for at begynde med en fil, et billede i Udklipsholder eller en scanning.

Denne proces kan være praktisk til oprettelse af PDF-dokumenter på én side. Til længere, mere komplekse eller stærkt formaterede dokumenter er det bedre at oprette kildedokumentet i et program med flere layout- og formateringsindstillinger, f.eks. Adobe InDesign eller Microsoft Word.

 1. I Adobe Acrobat  skal du lukke alle åbne dokumenter.

 2. Vælg Værktøjer > Opret PDF > Tom side > Opret.

  Der oprettes et tomt PDF-dokument på én side.

Bemærk: Hvis du vil føje en tom side til en eksisterende PDF, skal du åbne PDF'en og derefter vælge Værktøjer > Organiser sider > Indsæt > Tom side.

Opret flere PDF-filer fra flere filer (Acrobat Pro)

Du kan oprette flere PDF-filer ud fra flere oprindelige filer, herunder filer af forskellige understøttede formater, i samme handling. Denne metode er praktisk, når du skal konvertere et større antal filer til PDF-format.

Bemærk: Når du bruger denne metode, anvender Acrobat de senest anvendte konverteringsindstillinger uden at give adgang til disse indstillinger. Hvis du vil justere konverteringsindstillingerne, skal du gøre det, inden du bruger denne metode.

 1. Vælg Filer > Opret > Opret flere PDF-filer.

 2. Vælg Tilføj filer > Tilføj filer eller Tilføj mapper, og vælg derefter filerne eller mappen.

  Dialogboksen Opret flere PDF-filer
  Klik på Tilføj filer i dialogboksen, og vælg derefter de filer, du vil konvertere til PDF.
 3. Klik på OK. Dialogboksen Outputindstillinger åbnes.

 4. Angiv indstillingerne for destinationsmappen og filnavnet i dialogboksen Outputindstillinger, og klik på OK.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online