Navigation i PDF-sider

Åbne sider i en PDF-fil

Afhængigt af den PDF, du åbner, er du nødt til at gå frem gennem flere sider, se forskellige dele af siden eller ændre forstørrelsen. Der er mange måder at navigere på, men følgende elementer bruges almindeligvis:

Næste og forrige:

Knapperne Næste  Side  og  Forrige  Side  knapper  vises på værktøjslinjen Sidenavigation. Tekstboksen ved siden af dem er også interaktiv, så du kan indtaste et sidetal og trykke Enter for at gå direkte til den side.

Rullepaneler:

Lodrette og vandrette rullepaneler vises til højre og nederst i dokumentruden, når visningen ikke viser hele dokumentet. Klik på pilene eller træk for at se andre sider eller andre områder af siden.

Værktøjslinjen Vælg og zoom:

Denne værktøjslinje indeholder knapper og kontrolelementer til at ændre sideforstørrelsen.

Panelet Sideminiaturer:

Knappen Sideminiaturebilleder i venstre side af arbejdsområdet åbner navigationsruden til panelet Sideminiaturebilleder, som viser miniaturebilleder af hver side. Klik på et sideminiature for at åbne den side i dokumentruden.

Bemærk:

Vælg Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Nulstil værktøjslinjer, hvis du ikke kan se disse elementer.

Værktøjer til sidenavigation

Gennemse et dokument

Der er mange måder at bladre på i en PDF-fil. Mange gør brug af knapperne på værktøjslinjen Sidenavigation, men du kan også bruge piletaster, rullepaneler og andre funktioner til at flytte frem og tilbage i en PDF-fil med flere sider.

Værktøjslinjen Sidenavigation åbnes som standard. Standardværktøjslinjen indeholder ofte anvendte værktøjer: Vis Næste side , Vis Forrige side og Sidetal. Ligesom alle andre værktøjslinjer kan værktøjslinjen Sidenavigation skjules eller genåbnes ved at vælge den i menuen Værktøjslinjer i menuen Vis. Du kan få vist flere værktøjer på værktøjslinjen Sidenavigation ved at højreklikke på værktøjslinjen og vælge et individuelt værktøj, Vis alle værktøjer, eller Flere værktøjer og derefter markere og fjerne markeringen fra værktøjer i dialogboksen.

Flyt gennem en PDF-fil

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på Forrige  Side  eller  Næste  Side   i værktøjslinjen.

  • Vælg Vis > Navigation > [placering].

  • Vælg Vis > Navigation > Gå til side, skriv sidetallet i dialogboksen Gå til side, og klik derefter på OK

  • Tryk på tasten PageUp og PageDown på tastaturet.

Spring til en bestemt side

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Fra sidevisningen Enkelt side eller To sider skal du trække det lodrette rullepanel, indtil siden vises i det lille pop op-vindue.

  • For at udskifte det, der i øjeblikket er vist på værktøjslinjen Sidenavigation, skal du skrive sidetallet og trykke på Enter.

  Bemærk:

  Hvis dokumentets sidetal er forskellige fra den faktiske sideplacering i PDF-filen, vises sidens placering i filen i parentes efter det tildelte sidetal på værktøjslinjen Sidenavigering. Hvis du f.eks. tildeler nummerering for en fil, der er et kapitel på 18 sider, til at starte på side 223, er det tal, der vises, når den første side er aktiv, 223 (1 af 18). Du kan slå logiske sidetal fra i Indstillinger for sidevisning. Se Omnummerering af sider og Indstillinger for visning af PDF-filer.

  Logiske sidetal

Spring til sider med bogmærke

Bogmærker er en indholdsfortegnelse og repræsenterer normalt kapitler og afsnit i et dokument. Bogmærker vises i navigationsruden.

Panelet Bogmærker

A. Knappen Bogmærker B. Klik her for at åbne menuen Bogmærkeindstillinger C. Udvidet bogmærke 

 1. Klik på knappen Bogmærker, eller vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Bogmærker.

 2. Klik på bogmærket for at gå til et emne. Udvid eller skjul bogmærkers indhold efter behov.
  Bemærk:

  Afhængigt af hvordan bogmærket er defineret, kommer du ikke til den placering ved at klikke på den, men der udføres en anden handling i stedet.

  Hvis listen over bogmærker forsvinder, når du klikker på et bogmærke, skal du klikke på knappen Bogmærker for at få vist listen igen. Hvis du vil skjule knappen Bogmærker, når du har klikket på et bogmærke, skal du vælge Skjul efter brug i indstillingsmenuen.

Brug sideminiaturebilleder til at springe til bestemte sider

Sideminiaturebilleder indeholder miniaturevisninger af dokumentsider. Du kan bruge miniaturebilleder under panelet Sideminiaturebilleder til at ændre visningen af sider og til at gå til andre sider. Den røde sidevisningsboks i sideminiaturebilledet angiver, hvilket område af siden der vises. Du kan tilpasse størrelsen på denne boks for at ændre zoomprocenten.

 1. For at få vist panelet Sideminiaturer skal du klikke på knappen Sideminiaturer eller vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Sideminiaturer

 2. Klik på dens sideminiaturebillede for at gå til den pågældende side.

Rul automatisk gennem et dokument

Automatisk rulning fremfører visningen af PDF-filen i en jævn hastighed lodret ned gennem dokumentet. Hvis du afbryder processen ved at bruge rullepanelerne til at flytte tilbage eller frem til en anden side eller placering, fortsætter automatisk rulning fra det punkt. Ved slutningen af PDF-filen stopper automatisk rulning og begynder ikke, før du igen vælger automatisk rulning.

 1. Vælg Vis > Visningsindstillinger > Automatisk rulning.

 2. Tryk på Esc for at stoppe rulningen.

Gå samme vej tilbage

Du kan finde PDF-sider, som du fik vist tidligere ved at gå samme vej tilbage. Det er nyttigt at forstå forskellen mellem forrige og næste sider og forrige og næste visninger.

 • Forrige og næste sider henviser til to tilstødende sider, før og efter den aktuelt aktive side.
 • Forrige og næste visning henviser til din visningsoversigt. Hvis du f.eks. springer frem og tilbage i et dokument, går visningsoversigten tilbage og viser dig de sider, du fik vist, i den omvendte rækkefølge.
 1. Vælg Vis > Navigation > Forrige visning .

 2. Hvis du fortsat vil se en anden del af vejen, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Gentag trin 1.

  • Vælg Vis > Navigation > Næste visning .

  Bemærk:

  Du kan gøre knapperne Forrige visning og Næste visning tilgængelige i værktøjslinjeområdet ved at højreklikke på værktøjslinjen Sidenavigation og vælge dem i genvejsmenuen eller vælge Vis alle værktøjer.

Navigere med links

Links kan føre til et andet sted i det aktuelle dokument, til andre PDF-dokumenter eller til websteder. Du kan også åbne vedhæftede filer og afspille 3D-indhold, film og lydklip ved at klikke på et link. Den relevante hardware og software skal være installeret, for at disse medieklip kan afspilles.

Personen, som oprettede PDF-dokumentet, bestemmer udseendet på hyperlinks i PDF-filen.

Bemærk:

Medmindre et link blev oprettet i Acrobat med hyperlinkværktøjet, skal indstillingen Opret links fra URL-adresser være valgt i de generelle indstillinger, for at hyperlinket kan fungere korrekt.

 1. Vælg markeringsværktøjet.
 2. Anbring markøren over området med link på siden, indtil markøren skifter til en hånd med en pegende finger. Der vises et plustegn (+) eller et w i hånden, hvis hyperlinket peger på internettet. Klik derefter på hyperlinket.

PDF-filer med filvedhæftninger

Hvis du åbner en PDF-fil, som har en eller flere vedhæftede filer, åbner panelet Vedhæftninger automatisk og viser de vedhæftede filer. Du kan åbne disse filer til visning, redigere vedhæftningerne og gemme ændringerne, hvilket der er givet tilladelse til af dokumentets forfattere.

Hvis du flytter PDF-filen til en ny placering, følger vedhæftningerne automatisk med.

Artikeltråde

I PDF'er er artikler valgfrie elektroniske tråde, som PDF-forfatteren definerer i den PDF. Artikler fører læsere gennem PDF-indholdet og springer over de sider eller områder på sider, som ikke er inkluderet i artiklen. På samme måde, som når du skimmer en almindelig avis eller et magasin, hvor du følger én bestemt historie og ignorerer resten. Når du læser en artikel, zoomes der ind eller ud på siden, så den aktuelle del af artiklen fylder hele skærmen.

Åbn og naviger en artikeltråd

 1. Klik på håndværktøjet på værktøjslinjen med almindelige værktøjer.
 2. For at åbne panelet Artikler skal du vælge Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Artikler

  Bemærk:

  Du kan ikke åbne panelet Artikler, hvis PDF-filen vises i en webbrowser. Åbn i stedet PDF'en i Acrobat.

 3. Dobbeltklik på artiklens ikon for at gå til artiklens begyndelse. Ikonet ændres til følg artikel-markøren .

  Bemærk:

  Hvis panelet Artikler er tomt, har forfatteren ikke defineret nogen artikeltråde for denne PDF-fil.

 4. Hvis artikeltråden er åben, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Du kan rulle gennem artiklen rude for rude ved at trykke på Enter eller klikke i artiklen.

  • Du kan rulle tilbage gennem artiklen rude for rude ved at holde Skift nede og klikke på artiklen eller trykke på Skift+Enter.

  • Du går til begyndelsen af artiklen ved at holde Ctrl nede og klikke inde i artiklen.

 5. Klik i artiklen igen ved slutningen af denne.

  Den forrige sidevisning gendannes, og markøren skifter til Slutartikel-markør .

Afslut en tråd inden artiklens slutning.

 1. Sørg for, at håndværktøjet er valgt.
 2. Hold Skift+Ctrl nede, mens du klikker på siden.

Den forrige sidevisning gendannes.

Adobe-logo

Log ind på din konto