Gem ved hjælp af PDF-optimering (Acrobat Pro DC)

PDF-optimering giver mange muligheder for at mindske størrelsen på PDF-filer. Nogle af indstillingerne for PDF-optimering svarer til de indstillinger, der er tilgængelige, når du opretter en PDF-fil med Distiller. Om du vil bruge alle indstillingerne eller kun nogle af dem, afhænger af den måde, du vil bruge filerne på, og af de egenskaber, en fil nødvendigvis må have. I de fleste tilfælde sikrer standardindstillingerne maksimal udnyttelse. De sørger for, at der spares plads ved at fjerne integrerede skrifttyper, komprimere billeder og fjerne elementer, der ikke længere er brug for i filen.

Før du optimerer en fil, er det en god idé at analysere filens pladsforbrug. Analysen af pladsforbruget kan give dig en ide om, hvordan du bedst kan formindske filstørrelsen. Du kan også reducere størrelsen på PDF-filen ved hjælp af kommandoen Reducer filstørrelse.

Bemærk:

Nogle komprimeringsmetoder kan gøre billeder uanvendelige i forbindelse med trykning. Du bør eksperimentere med forskellige indstillinger, før du foretager ændringer, som ikke kan fortrydes.

Åbn PDF-optimering

 1. Vælg Filer > Gem som andet > Optimeret PDF i et enkelt PDF-dokument.

Bemærk:

PDF-optimering er ikke tilgængelig, hvis Omløb er valgt i menuen Vis.

Analysér en PDF-fils pladsforbrug (Acrobat Pro DC)

Ved at analyse pladsforbruget får du en rapport over det samlede antal byte, der anvendes til bestemte dokumentelementer, herunder skrifttyper, billeder, bogmærker, formularer, navngivne destinationer samt kommentarer og samlet filstørrelse. Resultatet vises både i antal byte og som en procentdel af den samlede filstørrelse.

 1. Vælg Fil > Gem som andet > Optimeret PDF. Dialogboksen PDF-optimering åbnes.
 2. Klik på knappen Rediger pladsforbrug i toppen af dialogboksen.

Bemærk:

Du kan også redigere pladsforbruger for en PDF-fil i ruden Indhold. Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Indhold. Vælg Rediger pladsforbrug i indstillingsmenuen  for indholdsruden.

Optimer en PDF-fil (Acrobat Pro DC)

 1. Åbn dialogboksen PDF-optimering (Filer > Gem som andet > Optimeret PDF).

 2. Hvis du vil bruge standardindstillingerne, skal du vælge Standard i menuen Indstillinger og derefter gå videre til trin 6. Hvis du ændrer indstillinger i dialogboksen PDF-optimering, skifter menuen Indstillinger automatisk til Brugerdefineret.

 3. Vælg Bevar eksisterende i menuen Gør kompatibel med for at bevare denne aktuelle PDF-version, eller vælg en Acrobat-version. Dit valg er afgørende for, hvilke indstillinger der er tilgængelige i paneler.

 4. Marker afkrydsningsfeltet ud for et panel (f.eks. Billeder, Skrifttyper, Gennemsigtighed), og marker derefter indstillinger i det pågældende panel. Hvis du vil forhindre alle indstillingerne i et panel i at blive afviklet under optimering, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet for dette panel.

 5. (Valgfrit) Du kan gemme dine brugerdefinerede indstillinger ved at klikke på knappen Gem og navngive indstillingerne. (Hvis du vil slette en gemt indstilling, skal du markere den i menuen Indstillinger og klikke på Slet).

 6. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger.

 7. Overskriv den oprindelige PDF-fil med den optimerede PDF-fil ved at klikke på Gem i dialogboksen Gem optimeret som, eller vælg et nyt navn eller en ny placering.

  Bemærk:

  Hvis du vil optimere flere dokumenter samtidig, skal du bruge outputindstillingerne for handlingsguiden.

PDF-optimering-indstillinger (Acrobat Pro DC)

Brug indstillingerne fra panelerne i dialogboksen PDF-optimering til at reducere en PDF-fils størrelse.

Panelet Billeder

Med panelet Billeder i PDF-optimering kan du angive indstillinger for farve, gråtone, ensfarvet billedkomprimering og nedsampling af billeder.

Indstillinger for PDF-optimering i Acrobat
Skift PDF-kompatibilitet i panelet Billeder i dialogboksen PDF-optimering i Acrobat Pro DC.

Angiv følgende indstillinger efter behov:

Nedsampl

Formindsker filstørrelsen ved at sænke et billedes opløsning, hvilket medfører, at farverne fra de oprindelige pixel flettes sammen i færre pixel

Bemærk: Maskerede billeder og billeder, der er mindre end 16 x 16 pixel, nedsamples ikke.

Komprimering

Formindsker filstørrelsen ved at fjerne unødvendige pixeldata. Normalt giver JPEG- og JPEG2000-komprimering bedre resultater for billeder med glidende overgange mellem forskellige farver, f.eks. fotografier. ZIP er det bedste valg til illustrationer med store ensfarvede områder eller områder med mønstre i blege farver. Til ensfarvede billeder kan bruges JBIG2-komprimering, som kan benyttes i PDF-optimering, men ikke i Distiller, og er bedre end CCITT.

Kvalitet

Kun tilgængelig for JPEG- og JPEG2000-formater. JPEG- og JPEG2000-komprimering medfører tab af data, dvs. der mistes uigenkaldeligt nogle data. Du kan anvende JPEG- eller JPEG 2000-komprimering med tab af data på farvebilleder på forskellige niveauer (minimum, lav, mellem, høj, maksimum). For JPEG2000-komprimering kan du også angive Uden tab, så der ikke går nogen data tabt. Komprimeringen af ensfarvede billeder er uden tab, undtagen ved JBIG2-komprimering, som både kan give komprimering med og uden tab.

Flisestørrelse

Kun tilgængelig for JPEG2000-formatet. Opdeler det billede, der komprimeres, i fliser af en given størrelse. Hvis billedets højde eller bredde ikke er et lige multiplum af flisestørrelsen, bruges dele af fliser på kanterne. Billeddata for hver flise komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt. Standardværdien på 256 anbefales.

Optimer kun billeder, hvis der er en størrelsesmæssig reduktion

Når funktionen er valgt, springes optimering af det pågældende billede over, hvis billedindstillingen medfører en forøgelse af filstørrelsen.

Panelet Skrifttyper

Hvis du vil sikre en nøjagtig match med kildedokumentet, er det en god ide at integrere alle skrifttyper, der bruges i dokumentet. Hvis du ikke skal bruge en nøjagtig match, og du foretrækker en mindre fil, kan du vælge ikke at integrere skrifttyper for romersk skrift og østasiatisk tekst (traditionel kinesisk, forenklet kinesisk, koreansk og japansk). Tekst skrevet på disse sprog udskiftes med en erstatningsskrifttype, når teksten vises på et system, som ikke understøtter de oprindelige skrifttyper. Panelet Skrifttyper i PDF-optimering indeholder to lister til skrifttyper: Skrifttyper, som ikke kan udelukkes, og skrifttyper, som kan udelukkes. Nogle skrifttyper kan ikke udelukkes og vises derfor ikke i panelet Skrifttyper. Vælg en eller flere skrifttyper på listen over Integrerede skrifttyper for at ophæve integrering af skrifttyper i et dokument, og klik på knappen Ophæv integrering. Hvis du ikke vil integrere erstatningsskrifttyper for integrerede skrifttyper, skal du fravælge Gør alle integrerede skrifttyper til erstatningsskrifttyper. For at forhindre ophævelse af integreringen for alle skrifttyper i dokumentet skal du vælge Fjern ikke integreringen af skrifttyper.

Panelet Gennemsigtighed

Hvis et PDF-dokument indeholder gennemsigtige illustrationer eller grafik, kan du samkopiere gennemsigtigheden og nedsætte filstørrelsen ved at bruge indstillingerne i panelet Gennemsigtighed i PDF-optimering. Samkopiering af gennemsigtighed omfatter tilpasning til tilsvarende grafik ved at inddele den i vektorbaserede områder og rasterinddelte områder. Med PDF-optimering aktiveres Indstillingerne for gennemsigtighed på siderne i dokumentet, før alle andre optimeringsindstillinger.

Hvis du vælger kompatibilitetsindstillingen Acrobat 4.0 og nyere, aktiveres panelet Gennemsigtighed, og gennemsigtighed i filen samkopieres under optimering. Det sikrer kompatibilitet med Acrobat 4.0 og tidligere versioner, som ellers ikke understøtter gennemsigtighed.

Når du opretter forudindstillinger for samkopiering, vises disse indstillinger sammen med standardindstillingerne i panelet Gennemsigtighed.

Bemærk:

Sammenkopiering af gennemsigtighed kan ikke fortrydes, efter filen er blevet gemt.

Panelet Frasorter objekter

På panelet Frasorter objekter kan du angive objekter, der skal fjernes fra PDF-filen, og du kan optimere kurver i CAD-illustrationer. Du kan frasortere objekter, der er oprettet i Acrobat DC og i andre programmer. Hvis du vælger et objekt, fjernes alle forekomster af objektet i PDF-dokumentet.

I området Frasorter objekter kan du vælge mellem disse og andre indstillinger:

Frasorter alle formularoverførsler, importer og nulstil handlinger

Deaktiverer alle handlinger med relation til afsendelse og import af formulardata og nulstiller formularfelter. Denne indstilling bevarer formularobjekter med tilknyttede handlinger.

Samkopier formularfelter

Gør formularfelter uanvendelige uden at ændre på deres udseende. Formulardata flettes sammen med siden for at blive til sideindhold.

Frasorter alle JavaScript-handlinger

Fjerner alle handlinger i PDF-dokumentet, som bruger JavaScript.

Frasorter alle alternative billeder

Fjerner alle versioner af et billede, undtagen det billede der er beregnet til visning på skærmen. Nogle PDF-dokumenter kan indeholde flere forskellige versioner af det samme billede til forskellige formål, f.eks. visning på skærme med lav opløsning og udskrivning med høj opløsning.

Frasorter integrerede miniaturebilleder

Fjerner integrerede miniaturebilleder. Dette er nyttigt i forbindelse med store dokumenter, der kan bruge lang tid på at tegne miniaturebilleder, efter at du har klikket på knappen Sideminiaturebilleder.

Frasorter dokumentkoder

Fjerner koder fra dokumentet, hvilket omfatter de særlige tekstegenskaber for handicappede og omløbsegenskaber.

Konverter udjævnede linjer til kurver

Nedsætter antallet af kontrolpunkter, som bruges til at opbygge kurver i CAD-illustrationer, hvilket giver mindre PDF-filer og hurtigere skærmvisning.

Find og sammenflet billedfragmenter

Søger efter billeder eller masker, der er fragmenteret til tynde lag og forsøger at samle dem til et enkelt billede eller en enkelt maske.

Tilsidesæt integrerede udskriftsindstillinger

Fjerner integrerede udskriftsindstillinger, f.eks. sideskalering og dobbeltsidet tilstand, fra dokumentet.

Tilsidesæt integreret søgeindeks

Fjerner integrerede søgeindekser, hvilket reducerer filstørrelsen.

Tilsidesæt bogmærker

Fjerner alle bogmærker fra dokumentet.

Frasorter panelet Brugerdata

Du kan fjerne personlige oplysninger, som du ikke ønsker at videregive eller dele med andre, ved hjælp af panelet Frasorter brugerdata. Hvis du ikke umiddelbart kan finde personlige oplysninger, kan det betyde, at oplysningerne er skjulte. Du kan finde skjult tekst og brugerrelaterede oplysninger ved hjælp af kommandoen Undersøg dokument (VærktøjerRediger > Fjern skjulte oplysninger).

Frasorter Alle kommentarer, Formularer og multimedier

Fjerner alle kommentarer, formularer, formularfelter og multimedieelementer fra PDF-filen.

 

Frasorter dokumentoplysninger og metadata

Fjerner oplysninger i dokumentoplysningsordbogen og alle metadatastrømme. (Du kan gendanne metadatastrømme i en kopi af PDF-dokumentet ved hjælp af kommandoen Gem som.)

 

Frasorter Alle objektdata

Fjerner alle objekter fra PDF-dokumentet.

 

Frasorter vedhæftede filer

Fjerner alle vedhæftede filer, herunder filer, der er vedhæftet PDF-dokumentet som kommentarer. (PDF-optimering optimerer ikke vedhæftede filer.)

 

Frasorter eksterne krydsreferencer

Fjerner hyperlinks til andre dokumenter. Hyperlinks, som springer til andre placeringer i selve PDF-dokumentet, fjernes ikke.

 

Frasorter private data fra andre programmer

Fjerner data fra et PDF-dokument, der kun kan bruges i det program, hvori dokumentet er oprettet. Dette påvirker ikke funktionerne i PDF-dokumentet, men det formindsker filstørrelsen.

 

Fjern indhold i skjult lag, og sammenkopier synlige lag

Nedsætter filstørrelsen. Det optimerede dokument ser ud som det originale PDF-dokument, men indeholder ingen lagoplysninger.

Panelet Rens

Indstillingerne under panelet Rens i dialogboksen PDF-optimering gør det muligt at fjerne unødvendige elementer fra dokumentet. Det kan være elementer, der er forældede eller unødvendige til dokumentets tiltænkte brug. Hvis bestemte elementer fjernes, kan det påvirke PDF-dokumentets funktionalitet alvorligt. Som standard er det kun elementer, der ikke påvirker funktionalitet, som er markeret. Hvis du ikke er sikker på konsekvenserne ved at fjerne andre indstillinger, skal du bruge standardvalgene.

Indstillinger for objektkomprimering

Angiver, hvordan Flate-komprimering anvendes i filen.

Brug Flate til at kode strømme, der ikke er kodede

Anvender Flate-komprimering i alle strømme, der ikke er kodede.

Brug Flate i strømme, der anvender LZW-kodning

Anvender Flate-komprimering på alle indholdsstrømme og billeder, som bruger LZW-kodning.

Frasorter ugyldige bogmærker

Fjerner bogmærker, der peger på sider i dokumentet, der er blevet slettet.

Frasorter ugyldige hyperlinks

Fjerner hyperlinks der peger på ugyldige destinationer.

Frasorter navngivne destinationer uden reference

Fjerner navngivne destinationer, som der ikke henvises til internt i selve PDF-dokumentet. Eftersom denne indstilling ikke kontrollerer for kæder fra andre PDF-filer eller websteder, passer den ikke ind i nogle processer.

Optimer sideindhold

Konverterer alle tegn i slutningen af linjer til mellemrumstegn, hvilket forbedrer Flate-komprimering.

Optimer PDF til hurtig webvisning

Omstrukturerer et PDF-dokument til at hente én side ad gangen (byte-serving) fra webservere.

Aktiver hurtig webvisning i et PDF-dokument

Hurtig webvisning omstrukturerer et PDF-dokument for at gøre det klar til side for side-indlæsning (byte-serving) fra webservere. Med Hurtig webvisning sender webserveren kun den anmodede side i stedet for hele PDF-dokumentet. Det er især nyttigt ved store dokumenter, der kan være lang tid om at blive overført fra en server.

Kontakt din webmaster for at kontrollere, at den anvendte webserversoftware understøtter hentning side-for-side. Hvis du vil sikre dig, at PDF-dokumenterne på dit websted kan vises i ældre browsere, kan du også oprette HTML-hyperlinks (i modsætning til ASP-scripts eller POST-metode) til PDF-dokumenterne og bruge relativt korte stinavne på maks. 256 tegn.

Kontroller, om Hurtig webvisning er aktiveret i et eksisterende PDF-dokument

 1. Åbn PDF-filen i Acrobat DC, og vælg Filer > Egenskaber. Kig nederst i højre område af panelet Beskrivelse i dialogboksen efter indstillingen Hurtig webvisning (Ja eller Nej).

Kontrollér indstillingen Hurtig webvisning

Du kan kontrollere, om Acrobat DC er konfigureret til Hurtig webvisning i forbindelse med oprettelse af PDF-dokumenter, ved at følge denne fremgangsmåde.

 1. Vælg Dokumenter under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

 2. Kontrollér, at indstillingen Gem som optimerer til hurtig webvisning er markeret under Gem indstillinger i højre side af dialogboksen, og klik på OK.

Aktivér Hurtig webvisning for et eksisterende PDF-dokument

Følg denne fremgangsmåde, når du har kontrolleret indstillingerne for Hurtig webvisning og undersøgt PDF-egenskaberne for at sikre, at filen ikke allerede er aktiveret for Hurtig webvisning.

 1. Åbn PDF-dokumentet.

 2. Vælg Filer > Gem som. Vælg det samme filnavn og den samme placering.

 3. Klik på OK, når der vises en meddelelse, om du vil overskrive den eksisterende fil.

Bemærk:

I Acrobat Pro kan du også hurtigt aktivere Hurtig webvisning i hele mapper med Adobe PDF-filer ved hjælp af handlingen Klargør til offentliggørelse på nettet. Se Kørsel af en handling.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online