Oversigt over Acrobat Distiller

I Acrobat Distiller kan du vælge indstillinger, der skal bruges til konvertering af dokumenter til PDF-format, sikkerhedsindstillinger og oplysninger om skrifttype. I Acrobat Distiller-vinduet kan du også overvåge job, du har stillet i kø til PDF-konvertering.

Acrobat Distiller-vinduet
Hovedvinduet i Acrobat Distiller (Windows)

A. Menuer B. Adobe PDF-indstillingsfiler C. Filer i jobkøen D. Mislykket job E. Genvejsmenu F. Statusvindue 

Bemærk:

I Acrobat Pro kan du konvertere PostScript-filer automatisk ved at konfigurere en overvåget mappe i Distiller.

Start Acrobat Distiller (Windows) ved at vælge Alle programmer > Adobe Acrobat Distiller DC.

Styr konverteringskøen

I Distiller er det muligt at sætte PostScript-filer, du har oprettet i oprettelsesprogrammer, i kø og derefter overvåge dem under PDF-konverteringsprocessen.

Sæt en PostScript-fil i kø

 1. Vælg en Adobe PDF-indstillingsfil i pop op-menuen Standardindstillinger i Distiller.
 2. (Valgfrit) Vælg Indstillinger > Sikkerhed, og vælg et krypteringsniveau.
 3. Åbn PostScript-filen, og start konverteringsprocessen med en af følgende metoder:
  • Vælg Filer > Åbn, marker en PostScript-fil, og klik derefter på Åbn.

  • Træk en eller flere PostScript-filer fra skrivebordet til Acrobat Distiller-vinduet.

Bemærk:

Klik på pause, før du udfører trin 3, hvis du vil gennemse køen, før Distiller påbegynder konvertering af filerne.

Skift køen under behandling

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Klik på Pause, hvis du vil stoppe behandlingen af det aktuelle job midlertidigt.
 • Klik på Fortsæt, hvis du vil genoptage behandlingen af det aktuelle job.
 • Du kan slette filer i køen ved at klikke på Annuller job. Annuller job sletter alle filer i køen, som endnu ikke er færdigbehandlet. Du kan også (Kun i Windows) markere og højreklikke på de enkelte filer i jobkøen, du vil slette, og derefter vælge Annuller job for kun at slette disse filer.
 • (Kun Windows) Hvis du vil åbne mappen med de valgte filer, skal du højreklikke på jobkøen og vælge Gennemse.
 • (kun Windows) Hvis du vil åbne den valgte PDF-fil i Acrobat, en browser eller Reader, skal du højreklikke på jobkøen og vælge Vis. Eller du kan åbne PDF-filen i Acrobat ved at dobbeltklikke på den.

Gem en oversigt over jobkøen (kun Windows)

 1. Højreklik på jobkøen, og vælg Gem liste.

Distiller gemmer og åbner oversigten som en PDF-fil.

Ryd køen

Fjern alle midlertidigt afbrudte og konverterede filer fra listen:

 • (Windows) Højreklik på jobkøen, og vælg Ryd oversigten.
 • (Mac OS) Klik på knappen Ryd liste over køen.

Indstillinger i Distiller

Indstillingerne for Distiller styrer globale Distiller-indstillinger. Du kan konfigurere indstillinger i Distiller ved at vælge Filer > Indstillinger (Windows) eller Distiller > Indstillinger (Mac OS).

Giv mig besked, når overvågede mapper ikke er tilgængelige (Acrobat Pro)

Returnerer en meddelelse, hvis en overvåget mappe er utilgængelig eller ikke kan findes.

(Windows) Giv besked, når Windows-mappen TEMP er næsten fuld

Advarer dig, hvis den ledige plads på harddisken er mindre en 1 MB. Den ledige plads på harddisken skal som udgangspunkt være dobbelt så stor som den PostScript-fil, der behandles.

Bed om at få oplyst destination for PDF-fil

Gør det muligt for dig at angive navn og placering på filer, når du bruger trække og slippe eller kommandoen Udskriv.

Bed om, at den eksisterende PDF-fil bliver erstattet

Advarer dig, hvis du er i færd med at overskrive en eksisterende PDF-fil.

Vis PDF-fil, når Distiller er i brug

Åbner automatisk den konverterede PDF-fil.

Slet logfiler til udførte jobs

Opretter kun en logfil (med navnet messages.log), hvis der er meddelelser fra fortolkning af PostScript-filen, eller hvis der opstår en PostScript-fejl. (Der oprettes altid logfiler for mislykkede jobs.)

Retningslinjer for oprettelse af PostScript-filer

Hvis du vil finjustere oprettelsen af PDF-filen med Distiller-parametre eller pdfmark-operatorer, skal du først oprette en PostScript-fil og derefter konvertere denne fil til PDF-format. Se Acrobat Developer Centerhttp://www.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dkwww.adobe.com/go/learn_acr_devcenter_dkAdobe Acrobat DC SDK.

I programmer til oprettelse af dokumenter, f.eks. Adobe InDesign, konverteres en fil til PostScript-format ved hjælp af kommandoen Udskriv sammen med Adobe PDF-printeren. Dialogboksene til udskrivning kan variere fra et program til et andet. I dokumentationen til programmet finder du en beskrivelse af, hvordan du opretter en PostScript-fil i det pågældende program.

Vær opmærksom på følgende retningslinjer, når du opretter PostScript-filer:

 • Brug PostScript Sprogniveau 3, når det er muligt, for at benytte de mest avancerede PostScript-funktioner.

 • Brug Adobe PDF-printeren som PostScript-printer.

 • (Windows) Send de skrifttyper, der er brugt i dokumentet.

 • Giv en PostScript-fil det samme navn som det oprindelige dokument, men med filtypenavnet .ps. Nogle programmer bruger i stedet filtypenavnet .prn.

 • Brug farve og brugerdefinerede sidestørrelser, der er tilgængelige for Adobe Acrobat Distiller DC PPD-filen. Andre PPD-filer kan forårsage uønskede farver, skrifttyper eller sidestørrelser i PDF-filen.

 • Når du bruger FTP til overførsel af filer mellem computere, skal du sende PostScript-filerne som 8 bit binære data, især hvis platformene er forskellige. Det konvertering af linjeafslutninger til vognretur eller omvendt.

Om overvågede mapper (Acrobat Pro)

Du kan konfigurere Distiller til at søge efter PostScript-filer i bestemte mapper kaldet overvågede mapper. Der kan overvåges op til 100 mapper i Distiller. Når Distiller finder en PostScript-fil i den indgående mappe i en overvåget mappe, konverteres filen til PDF, og PDF-dokumentet (og normalt PostScript-filen og evt. tilknyttede logfiler) flyttes til den udgående mappe. En overvåget mappe kan have sine egne Adobe PDF-indstillinger og -sikkerhedsindstillinger, som gælder for alle de filer, der behandles fra den pågældende mappe. Sikkerhedsindstillinger for en overvåget mappe har forrang for sikkerhedsindstillingerne for Distiller. Distiller konverterer f.eks. ikke en PostScript-fil i en overvåget mappe, hvis filen er skrivebeskyttet.

(Windows) Indstillinger er entydige for hver bruger. På et ikke-NTFS-filsystem har alle brugere af systemet læse- og skriveadgang til de brugerdefinerede indstillingsfiler i denne indstillingsmappe. På et NTFS-system er det kun filer, som er oprettet af de respektive brugere, der er læse- og skriveadgang til. Indstillingsfiler, som er oprettet af andre brugere, er skrivebeskyttede. (De standardindstillingsfiler, der installeres sammen med Adobe Acrobat Distiller DC, er skrivebeskyttede og skjulte.)

(Mac OS) Hver brugers indstillinger for Distiller er normalt ikke tilgængelige for andre brugere. Hvis en overvåget mappe skal deles med andre brugere, skal den person, der har oprettet mappen, angive de relevante tilladelser til de ind- og udgående mapper. Deling gør det muligt for andre brugere at kopiere filer til den indgående mappe og hente filer fra den udgående mappe. Personen, der opretter mappen, skal være logget på systemet og have Distiller kørende. De andre brugere skal logge på eksternt for at få adgang til den aktivt overvågede mappe og få filerne behandlet.

Bemærk:

Du kan ikke angive overvågede mapper som en netværkstjeneste for andre brugere. Alle brugere, som opretter PDF-filer, skal have licens til Acrobat Pro.

Indstil overvågede mapper (Acrobat Pro)

 1. Vælg Indstillinger > Overvågede mapper i Acrobat Distiller DC.

 2. Klik på Tilføj mappe, og vælg destinationsmappen. Distiller anbringer automatisk en indgående og en udgående mappe i destinationsmappen. Du kan placere ind- og udgående mapper på ethvert niveau af et diskdrev.
 3. Hvis du vil definere sikkerhedsindstillinger for en mappe, skal du markere mappen og klikke på Rediger sikkerhed. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Overvågede mapper.

  Bemærk:

  Der vises et sikkerhedsikon foran de mappenavne, der er angivet sikkerhed for. Hvis en mappe skal indeholde de oprindelige indstillinger, du valgte i vinduet Distiller, skal du markere mappen og klikke på Ryd sikkerhed.

 4. Angiv indstillinger for Adobe PDF-konvertering for mapperne:
  • Hvis du vil redigere de Adobe PDF-indstillinger, der skal anvendes på en mappe, skal du markere mappen, klikke på Rediger indstillinger og redigere Adobe PDF-indstillingerne. Klik på OK for at gemme indstillingerne i den overvågede mappe som en mappe med filbetegnelsen .joboptions.

  • Hvis du vil bruge et andet sæt Adobe PDF-indstillinger, skal du markere mappen og klikke på Indlæs indstillinger. Brug en af de indstillinger, du har defineret, navngivet og gemt, og klik derefter på OK.

 5. Angiv indstillinger til at styre behandlingen af filer:
  • Skriv et antal sekunder, der angiver, hvor ofte mapperne skal kontrolleres. Du kan skrive op til 9999 sekunder. (F.eks. er 120 lig med 2 minutter, og 9999 lig med 2 timer og 45 minutter)

  • Vælg, hvad du vil gøre med PostScript-filen, når den er behandlet. Filen kan flyttes til den udgående mappe sammen med PDF-filen, eller den kan slettes. En eventuel logfil kopieres automatisk til den udgående mappe.

  • Hvis du vil slette PDF-filer efter en bestemt periode, skal du indtaste et antal dage mellem 1 og 999. Når det angivne antal dage er gået, slettes filerne automatisk. Denne indstilling sletter også PostScript- og logfiler, hvis du har valgt, at de skal slettes.

 6. Hvis du vil fjerne en mappe, skal du markere den og klikke på Fjern mappe. Sørg for, at Distiller er færdig med at behandle alle filerne i mappen, før du fjerner den.

  Bemærk:

  Når du fjerner en overvåget mappe, slettes de ind- og udgående mapper, indholdet eller filen Mappe.joboptions ikke. Du kan slette dem manuelt efter behov.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online