Sporing og administration af PDF-gennemgange

Spor gennemgang for PDF'er, der deles via Adobe Document Cloud

Tilgængelig i: Acrobat DC

Du kan spore og administrere gennemgang via følgende metoder:

For at se gennemgangskommentarerne skal du følge trinnene nedenfor:

 1. Klik på gennemgangslinket i din mail.

 2. Gennemgangs-PDF'en er åben i en browser. Log på med dit Adobe ID for at deltage i gennemgangen og se kommentarer.

Igangsætter

Når reviewerne tilføjer kommentarer på PDF'en, får du en notifikation i Acrobat. Klik på notifikationsikon (), og klik derefter på notifikationen. Acrobat åbner gennemgangs-PDF'en.

Reviewer

Du får en notifikation i Acrobat. Klik på Gennemgå i notifikationen for at åbne gennemgangs-PDF'en i Acrobat. De PDF'er, der deles med dig til gennemgang, vises også i Acrobat > Hjem > Seneste. Dobbeltklik på PDF'en for at åbne den i Acrobat.

Bemærk:

Kommentarikonet () ved siden af en delt fils navn indikerer, at det er en gennemgangsfil. Hvis der ikke er noget kommentarikon () ved siden af en delt fil, er filen kun blevet delt til gennemsyn. 

For at se og spore alle PDF'er, der er delt til gennemgang, skal du gøre følgende:

 1. Klik på Hjem.

 2. I sektionen Delt skal du gøre ét af følgende:

  • For at se de filer, du har sendt til gennemgang, skal du klikke på Delt af dig.
  • For at se de filer, du har modtaget til gennemgang, skal du klikke på Delt af andre.

  Kommentarikonet () ved siden af en delt fils navn indikerer, at det er en gennemgangsfil.

  Gennemgå filer i Acrobat

  Alle de PDF'er, der er delt til gennemgang, vises sammen med følgende oplysninger:

  • Navn: navnet på den PDF, der er delt til gennemgang
  • Status: viser antallet af personer, der har kommenteret filen.
  • Seneste aktivitet: tidsstemplet for den seneste aktivitet, der er udført på PDF'en.
 3. Vælg PDF'en for at se dens detaljer. Der vises en miniature af PDF'en i højre rude. Hvis du vil se gennemgangsstatussen og listen over reviewere, skal du udvide listen ved at klikke på pilen ().

  Afhængigt af om du er igangsætter eller reviewer, kan du udføre enhver af følgende handlinger:

 4. Dobbeltklik på filen for at se kommentarerne. Gennemgangs-PDF'en åbnes. Kommentarmulighederne vises i den højre rude.
  Øverst til højre skal du klikke på  ikonet   for at skifte mellem visning af kommentarer og administration af gennemgange.

  Afhængigt af om du er igangsætter eller reviewer, kan du udføre enhver af følgende handlinger fra muligheden Del:

Spor gennemgange for PDF'er, der deles via en netværksmappe

Tilgængelig i: Acrobat DC, Acrobat 2017 og Acrobat DC 2015 (Classic)

Bemærk:

(kun Acrobat DC)

Hvis du vil spore og administrere PDF'er, der deles via en netværksmappe, skal du deaktivere følgende indstilling i Acrobat DC:

 1. Gå til Rediger > Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger vises.
 2. I den venstre rude skal du klikke på Gennemgang. Under sektionen Indstillinger for delt gennemgang skal du fravælge afkrydsningsfeltet Del til gennemgang med Adobe Document Cloud og derefter klikke på OK.

Brug sporingen til at administrere dokumentgennemgange og distribuerede formularer, få vist status for gennemgang- og formularservere og til at administrere webbroadcast-abonnementer (kendt som RSS-kilder). Du åbner sporingen ved at vælge Vis > Sporing.

Oversigt over sporing
Brug sporingen til at administrere gennemgange, formularer og webbroadcast-abonnementer (RSS-kilder). Venstre panel indeholder links til gennemgangsfiler, formularer, meddelelser om serverstatus og RSS-kilder. Højre panel indeholder oplysninger om det markerede element i venstre panel.

Bemærk:

Hvis knappen RSS ikke vises i sporingen, skal du åbne dialogboksen Indstillinger i Acrobat og vælge Sporing. Vælg Aktivér RSS-kilder i Sporing, og klik på OK. Luk og åbn derefter sporingen igen.

Du kan bruge sporingen til at abonnere på webindhold, der benytter RSS-formatet (Really Simple Syndication), f.eks. nye kilder og musikkanaler. RSS-formatet er kompatibelt med XML og RDF-formater.

Serverstatus viser status for alle servere, der bruges til gennemgange og distribuerede formularer. Afkrydsningsikonet ud for servernavnet angiver, at det seneste synkroniseringsforsøg lykkedes. Advarselsikonet angiver, at det seneste synkroniseringsforsøg mislykkedes. Advarselsikonet angiver, at serveren er afbrudt fra netværket, har problemer med at skrive data til disken eller har et andet problem. Kontakt netværksadministrator for at få hjælp.

RSS

Serverstatus

Brug sporing til at administrere de formularer, du har distribueret eller modtaget. Med Tracker kan du få vist og redigere placeringen af svarfilen og holde styr på, hvilke modtagere der har svaret. Du kan også tilføje flere modtagere, sende mail til alle modtagere og få vist svarene til en formular. Yderligere oplysninger finder du under Om Formularsporing.

Formularer

Tracker viser, hvem der deltager i en delt gennemgang, og hvor mange kommentarer de har udgivet. Fra sporingen kan du deltage i en gennemgang og sende mail til deltagerne. Hvis du har startet korrekturer, kan du tilføje eller ændre deadlines, tilføje korrekturlæsere, afslutte en korrektur og starte en ny korrektur med eksisterende korrekturlæsere.

Venstre side af sporingen viser alle PDF-dokumenter i administrerede korrekturer. Informationsruden til højre angiver den dato og det klokkeslæt, PDF-filen blev sendt på, og listen over inviterede gennemgangere. Links til delte PDF-dokumenter giver yderligere oplysninger, inklusive deadline og antal kommentarer sendt pr. gennemganger. Hvis du sletter et link i Sporing, slettes PDF-dokumentet og alle kommentarer fra serveren, og gennemgangen afsluttes permanent.

Gennemgange

Panelet Seneste opdateringer indeholder en oversigt over de seneste ændringer i delte gennemgange, formularfiler og servere. Hvis du ikke har aktive gennemgange eller formularer, indeholder dette panel instruktioner og links til at oprette administrerede gennemgange, oprette formularer og distribuere formularer. I panelet Seneste opdateringer kan du også slå sporingsmeddelelser til eller fra i Acrobat og på proceslinjen (kun i Windows).

Seneste opdateringer

 1. Udvid den ønskede mappe i sporingen.

  Sendt

  Viser PDF-dokumenter til gennemgang, som du har startet. (Ikke tilgængelig i Reader.)

  Deltaget i

  Indeholder PDF-dokumenter til gennemgang, som du har modtaget. PDF-dokumenter vises først på denne liste, når du har åbnet dem. Hvis du åbner en PDF-fil, der er vedhæftet til en mail, og ikke gemmer den, fjernes posten fra sporingen, når du lukker filen.

  Bemærk:

  PDF-filer med fed skrift indeholder en eller flere af følgende opdateringer: Kommentarer, du ikke har læst endnu, en opdatering af deadline fra korrekturens initiativtager og korrekturlæsere, som deltager i korrekturen.

 2. Vælg et PDF-dokument.

  Oplysninger, som omhandler den valgte PDF-gennemgang, vises til højre. Delte korrekturer viser oplysninger om deadline, korrekturlæsere, som deltager i korrekturen, og antal kommentarer.

Du kan gemme en kopi af det korrekturlæste PDF-dokument, som indeholder alle de kommentarer, som korrekturlæserne har udgivet, eller du har importeret (flettet).

Hvis PDF-filen er en delt korrekturfil, kan du gemme en arkivkopi. Kopien er ikke længere tilknyttet den delte korrektur, og du kan redigere både indhold og kommentarer.

Bemærk:

Hvis du ønsker at oprette en kopi af et delt PDF-dokument, som du vil distribuere til andre, skal du bruge kommandoen Gem som. Den efterfølgende fil indeholder alle kommentarer, der var udgivet op til dette tidspunkt. Den kan flyttes, kopieres eller omdøbes uden at påvirke dens forbindelse til korrekturen eller kommentarserveren.

 1. Åbn filen, og gør følgende for at gemme en kopi af en PDF-korrektur:
  • Få en delt gennemgang ved at vælge Filer > Gem som arkivkopi. Du kan også klikke på knappen Status på dokumentmeddelelseslinjen og vælge Arkiver som arkivkopi.

  • Ved en mailbaseret gennemgang skal du vælge Filer > Gem som for at gemme en ny kopi af PDF-dokumentet. Den sidst gemte version er nu det sporede PDF-dokument. Den gamle version er din arkivkopi.

Hvis du er igangsætter til en gennemgang, kan du invitere andre til at deltage i gennemgangen. Hvis du er gennemganger og vil have andre til at deltage, kan du bede gennemgangsstarteren om at invitere gennemgangerne. På den måde kan igangsætteren automatisk spore alle deltagere og få besked, når der modtages kommentarer.

 1. Vælg PDF-dokumentet i sporingen under Sendt, og klik derefter på Tilføj gennemgangere til højre.

 2. Angiv mailadresserne på de korrekturlæsere, der skal tilføjes. Rediger meddelelsen efter behov, og send derefter meddelelsen.

  Yderligere korrekturlæsere vises sammen med andre deltagere i den højre rude i sporingen.

Gennemgangens igangsætter kan tilføje eller ændre en deadline i en eksisterende gennemgang.

 1. Marker PDF-filen i sporingen, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis gennemgangen ikke har en deadline, skal du klikke på Tilføj deadline.

  • Hvis korrekturen har en deadline, skal du klikke på Skift deadline.

 2. Klik på Deadline for gennemgang, skift deadline efter behov, og klik på OK.

 3. Foretag ændringer af mailmodtagere, emne og meddelelse efter behov, og klik derefter på Send.

Gennemgangens igangsætter kan afslutte en eksisterende gennemgang. Når en gennemgang er afsluttet, kan deltagerne ikke udgive kommentarer til serveren. Du kan ændre gennemgangens deadline senere, hvis du vil starte gennemgangen igen.

 1. Marker PDF-filen i sporingen, og klik på Afslut gennemgang.

 1. Marker en PDF-fil i sporingen, og klik på Start ny gennemgang med samme gennemgangere.

 2. Følg fremgangsmåden til at starte en delt gennemgang.

Nogle gange under en gennemgang kan du få behov for at kontakte andre reviewere eller sende dem en påmindelse om, at deres deadline nærmer sig.

 1. Vælg PDF-dokumentet i sporingen, og klik på Send mail til alle gennemgangere.

 2. Rediger felterne Til og Emne i mailmeddelelsen eller meddelelsens brødtekst efter behov, og klik derefter på Send.

Dine kommentarer identificerer dig som forfatter ved at vise dit navn - det navn, du har angivet, da du deltog i eller startede en gennemgang, eller dit systemlogin. Du kan når som helst ændre forfatternavnet og andre profiloplysninger. Hvis du gør det, vises din opdaterede profil kun i nye kommentarer. Eksisterende kommentarer bliver ikke påvirket.

Opdater din korrekturprofil

 1. Under kategorier i dialogboksen Indstillinger (Rediger > Indstillinger) skal du vælge Kommentering.

 2. Fjern markeringen af Brug altid loginnavn som forfatternavn.

 3. Vælg Identitet fra listen til venstre.

 4. Rediger din profil, og sørg for at medtage den mailadresse, du vil bruge til gennemgange. Klik på OK.

Opdater din profil i en delt gennemgang

 1. Vælg Identitet under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

 2. Rediger din profil, og sørg for at medtage en gyldig mailadresse, og klik på OK.

 1. Klik på knappen RSS i venstre side af sporingen.

  Bemærk:

  Hvis knappen RSS ikke vises i sporingen, skal du åbne dialogboksen Indstillinger i Acrobat og vælge Sporing. Vælg Aktivér RSS-kilder i Sporing, og klik på OK. Luk og åbn derefter sporingen igen.

 2. Klik på Abonner på RSS-kilde, og skriv derefter en webadresse i boksen URL.

Hvis du vil angive indstillinger for sporingen, skal du vælge Sporing under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

Søg automatisk efter nye kommentarer og formulardata

Angiver, hvor ofte kommentarer synkroniseres. Hvis du vil deaktivere automatisk synkronisering, skal du flytte skyderen længst til højre, indtil værdien Aldrig vises.

Annuller søgning efter nye kommentarer og formulardata

Angiver, hvor længe der skal gå uden korrektur- eller formularaktivitet, før søgningen efter kommentarer eller nye formulardata standses.

Fjern brugerdefinerede serverplaceringer

En serverprofil fjernes ved at markere den på listen og klikke på Fjern serverprofil.

Notifikationer

Angiver, hvor der vises sporingsmeddelelser.

Aktiver RSS-kilder i Sporing

Når denne indstilling er valgt, vises en RSS-kategori til venstre for Sporing. Du kan abonnere på RSS-kilder fra Sporing.

Ryd alle gemte legitimationsoplysninger

Klik for at fjerne alle gemte legitimationsoplysninger, der bruges til delte korrekturer.

Adobe-logo

Log ind på din konto