Konvertering af websider til PDF

Websider og PDF-dokumenter

Kernen i en webside er en fil, der er skrevet i HTML (Hypertext Markup Language). Normalt indeholder HTML-filen tilknytninger til andre filer, der enten vises på websiden eller styrer, hvordan den ser ud eller fungerer.

Når du konverterer en webside til PDF, er HTML-filen og alle tilknyttede filer – som f.eks. JPEG-billeder, Adobe FLA-filer, CSS (Cascading Style Sheets), tekstfiler, grafikobjekter og formularer – medtaget i konverteringsprocessen.

Den nye PDF-fil fungerer stort set som den oprindelige webside. For eksempel vises og fungerer grafik, links, grafikobjekter og de fleste mediefiler normalt i PDF-filen. (Animerede GIF-filer vises som stillbilleder, der viser den seneste ramme af animationen.)

PDF-filen fungerer også akkurat som enhver PDF-fil. For eksempel kan du navigere gennem filen ved at bladre eller bruge bogmærker. Brugere kan tilføje kommentarer til den, og du kan tilføje sikkerhed, formularfelter og andre funktioner, der forbedrer den.

Når du forbereder konvertering af websider til PDF-format, er der nogle faktorer, du skal overveje, da har betydning for din tilgang til konverteringen:

 • Hvor meget vil du konvertere?

  Hvis du kun vil konvertere udvalgte områder af den aktuelt åbne webside, skal du bruge PDFMaker i Internet Explorer. Hvis du vil konvertere flere niveauer af eller et helt websted med flere sider til PDF-format, skal du arbejde i Acrobat.

 • Vil du oprette en ny PDF-fil ud fra websiderne eller føje de konverterede sider til en eksisterende PDF-fil?

  Du kan gøre begge dele i Acrobat eller Internet Explorer, men du skal vælge forskellige knapper eller kommandoer for at udføre disse handlinger.

Bemærk:

For at konvertere sider på kinesisk, japansk og koreansk (CJK) til PDF i en vestligt system i Windows, skal du have installeret CJK-sprogfilerne, da Acrobat blev installeret. Du bør også vælge en hensigtsmæssig kodning i konverteringsindstillingerne for HTML.

Konvertering af websider til PDF-format i Internet Explorer, Google Chrome og Firefox (Windows)

Acrobat installerer en Adobe PDF-værktøjslinje i Internet Explorer (8.0 eller nyere), Google Chrome og Firefox. Ved hjælp af kommandoerne på denne værktøjslinje kan du på forskellig vis konvertere den aktuelt viste webside til en PDF. Du kan for eksempel konvertere hele websiden eller udvalgte dele af den. Du kan også oprette en PDF-fil eller føje den konverterede webside til en eksisterende PDF-fil. Værktøjslinjen indeholder også kommandoer, der starter yderligere handlinger efter konvertering, f.eks. vedhæftning af den nye PDF-fil til en ny mailmeddelelse eller udskrivning af filen.

Få mere at vide ved at se videoen Oprettelse af PDF-filer fra en webbrowser.

PDF-værktøjslinje
En menu på PDF-værktøjslinjen giver adgang til nemme konverterings- og udskrivningsfunktioner.

Konverter en webside til PDF-format

Hvis du vil konvertere en webside til en PDF-fil, skal du gøre følgende:

 1. Gå til websiden.
  • Brug Internet Explorer, Firefox eller Chrome til Windows.

  • Brug Firefox til Mac.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder via menuen Konverter på værktøjslinjen Adobe PDF:
  • Hvis du vil oprette et nyt PDF-dokument ud fra den aktuelt åbne webside, skal du vælge Konverter webside til PDF. Vælg derefter en placering, indtast et filnavn, og klik på Gem.

  • Hvis du vil føje en PDF-version af den webside, du har åbnet, til et andet PDF-dokument, skal du vælge Føj webside til eksisterende PDF. Find og vælg derefter den eksisterende PDF-fil, og klik på Gem.

  • (Kun Internet Explorer og Firefox) Hvis du vil oprette og udskrive en PDF-fil ud fra den aktuelt åbne webside, skal du vælge Udskriv webside. Angiv indstillinger, og klik på OK, når konverteringen er gennemført, og dialogboksen Udskriv vises.

  • (Kun Internet Explorer og Firefox) Hvis du vil oprette en PDF-fil ud fra den aktuelt åbne webside og vedhæfte den i en tom e-mail, skal du vælge Konverter webside og e-mail. Angiv derefter en placering og et filnavn til PDF-filen, og klik Gem. Indtast relevante oplysninger i mailmeddelelsen, som åbnes, når konverteringen er gennemført.

  • For alle disse indstillinger skal du vælge Vis Adobe PDF-resultater for at åbne PDF-outputfilen efter konverteringen.

Bemærk:

Adobe Create PDF-fil føjes til de understøttede browsere, når du installerer Acrobat. Hvis du ikke ser ikonet Opret PDF-fil, skal du gøre følgende:

 • Vælg Vis > Værktøjslinjer > Adobe Acrobat Create PDF Toolbar i Internet Explorer.

 • Vælg Funktioner > Tilføjelsesprogrammer > Tilføjelser i Firefox, og aktivér derefter tilføjelsen Adobe Acrobat – Opret PDF. (Få mere at vide under Aktivér Opret PDF-udvidelsen til Mozilla Firefox.)

 • Vælg Tilpas menu > Indstillinger og derefter Udvidelser i venstre rude i Google Chrome. Aktivér udvidelsen Adobe Acrobat – Opret PDF. (Få mere at vide under Aktivér Opret PDF-udvidelsen til Google Chrome.)

Konverter del af en webside til en PDF-fil (Internet Explorer og Firefox)

 1. Marker tekst og billeder på en webside ved at trække markøren.
 2. Højreklik på det markerede indhold, og benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil oprette en ny PDF, skal du vælge Konverter til Adobe PDF eller Konverter webside til Adobe PDF (Internet Explorer) eller Konverter markering til Adobe PDF (Firefox). Vælg derefter et navn og en placering til PDF-dokumentet.

  • Hvis du vil føje det markerede indhold til en anden PDF-fil, skal du vælge Tilføj til eksisterende PDF-fil (Internet Explorer) eller Tilføj markering til eksisterende PDF-fil (Firefox). Find og marker derefter det PDF-dokument, som markeringen skal føjes til.

Konvertere markerede områder på en webside til PDF-format (Kun Internet Explorer)

Du kan bruge indstillingen Marker til at markere bestemte områder på en webside til konvertering. Du kan bruge denne indstilling til at konvertere vigtigt indhold på en webside og udelade uønsket indhold som f.eks. annoncer.

 1. På værktøjslinjen Adobe PDF skal du klikke på Vælg (ved siden af Konverter).

 2. Når du bevæger markøren rundt på websiden, angiver en rødprikket streg de områder, der kan markeres på websiden. Klik på de områder, der skal konverteres. De markerede områder vises i blå kasser. Klik igen for at fjerne markeringen af et område.
 3. Fortsæt med konverteringen på normal vis.
 4. Hvis du vil fravælge alle områder og afslutte markeringstilstanden, skal du klikke på Vælg igen.

Konverter en sammenkædet webside til PDF

 1. Højreklik på den sammenkædede tekst i den åbne webside, og vælg et af følgende:
  • Hvis du vil føje den sammenkædede webside til en eksisterende PDF-fil, skal du vælge Føj linkdestinationen til en eksisterende PDF-fil. Find og vælg derefter den eksisterende PDF-fil, og klik på Gem.

  • Hvis du vil konvertere den sammenkædede webside til en ny PDF-fil, skal du vælge Konverter hyperlinkdestination til Adobe PDF.

Bemærk:

Genvejsmenuen indeholder også indstillingerne Føj til en eksisterende PDF-fil og Konverter til Adobe PDF. Hvis du vælger en af disse indstillinger, bliver den aktuelt åbne webside konverteret, og ikke det markerede link.

Konverter websider til PDF-format i Acrobat

Du kan konvertere en åben webside til en PDF-fil fra Internet Explorer; Google Chrome eller Firefox, men konvertering fra Acrobat tilbyder flere indstillinger. Du kan f.eks. medtage et helt websted i PDF-filen eller blot nogle niveauer af webstedet.

Konverter en webside til PDF-format

 1. Vælg Filer > Opret > PDF-fil ud fra webside.  Alternativt kan du vælge Værktøjer > Opret PDF > Webside.

 2. Angiv den fulde sti til websiden, eller klik på Gennemse for at finde en HTML-fil.

 3. Hvis du vil ændre antallet af niveauer på webstedet, der skal konverteres, skal du klikke på Hent flere niveauer. Skriv det antal niveauer, du vil medtage, eller vælg Hent hele webstedet for at medtage alle niveauerne fra webstedet.

  Bemærk:

  Nogle websteder indeholder hundredvis eller tusindvis af sider. Konvertering af et stort websted kan medføre, at systemet bliver langsomt eller holder op med at svare. I værste fald kan handlingen opbruge al ledig plads og hukommelse på harddisken og dermed forårsage systemnedbrud. Du kan med fordel begynde med kun at hente ét niveau med sider og derefter gennemgå siderne for at finde bestemte links, der skal hentes.

 4. Hvis Hent kun N niveauer er valgt, skal du vælge den ene af eller begge disse indstillinger:

  Bliv på samme sti

  Overfører kun websider, som er underordnet den URL-adresse, du angiver.

  Bliv på samme server

  Overfører kun websider, der er gemt på den samme server.

 5. Klik på Indstillinger/Avancerede indstillinger, rediger indstillingerne i dialogboksen Konverteringsindstillinger for webside, og klik på OK.

 6. Klik på Opret.

  Bemærk:

  Du kan få vist PDF-sider, mens de hentes. Men du kan ikke redigere en side, før downloaden er afsluttet.

Du skal ikke vente på, at konverteringen er gennemført, før du tilføjer nye anmodninger. Mens en konvertering er i gang, kan du konvertere en anden side til en PDF-fil, og denne føjes til køen. Antallet af anmodninger i køen angives af feltet Afventende konverteringer i dialogboksen Status for overførsel.

Føje en webside, der ikke er sammenkædet, til et eksisterende PDF-dokument

Benyt denne fremgangsmåde til at føje sider til en PDF-fil, der kan skrives til. Hvis den originale PDF-fil er skrivebeskyttet, bliver resultatet en ny PDF-fil i stedet for nye sider i den eksisterende PDF-fil.

 1. Åbn det eksisterende PDF-dokument i Acrobat (dvs. det PDF-dokument, som du vil føje en webside til).
 2. Vælg Værktøjer > Organiser sider > Indsæt > Indsæt fra webside.

 3. Angiv websidens adresse, du til tilføje, og vælg indstillinger som beskrevet for konvertering af websider til PDF, og klik derefter på Tilføj.

 4. Når websiden er konverteret til PDF, vil du se dialogboksen Indsæt side. Vælg nøjagtigt, hvor du vil tilføje denne side i den eksisterende PDF, og klik derefter på OK.

Føje en sammenkædet webside til et eksisterende PDF-dokument

 1. Åbn dokumentet, som tidligere er blevet konverteret til PDF i Acrobat. Rul evt. til den side, som indeholder links til de sider, du vil tilføje.
 2. Højreklik på linket, og vælg Føj til dokument.

  Bemærk:

  Når sider er blevet konverteret, ændres links til disse sider til interne links, og hvis du klikker på et link, kommer du til PDF-siden i stedet for til den oprindelige HTML-side på internettet.

Konvertere en sammenkædet webside til et nyt PDF-dokument

 1. Åbn dokumentet, som tidligere er blevet konverteret til PDF i Acrobat. Rul evt. til den side, som indeholder et weblink, du vil konvertere.
 2. Højreklik på webhyperlinket, og vælg Åbn weblink som nyt dokument.

Bemærk:

I Windows kan du også konvertere et sidelink fra en webside, der er vist i Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox, ved hjælp af en tilsvarende genvejskommando.

Brug denne fremgangsmåde til at kopiere stien til et webhyperlink til udklipsholderen, så det kan bruges til andre formål.

 1. Åbn dokumentet, som tidligere er blevet konverteret til PDF i Acrobat. Rul evt. til den side, som indeholder links til de sider, du vil kopiere.
 2. Højreklik på linket, og vælg Kopiér hyperlinkplacering.

Ændring af indstillinger for websidekonvertering

Indstillingerne for konvertering af websider til PDF kan anvendes på konverteringsprocessen. Ændringerne af indstillingerne berører ikke de eksisterende PDF-filer.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • I Internet Explorer, Google Chrome eller Firefox skal du på værktøjslinjen Adobe PDF vælge Konverter > Indstillinger.
  • I Acrobat skal du vælge Filer > Opret > PDF ud fra webside og derefter klikke på Indstillinger.
  • I Acrobat skal du vælge Værktøjer > Opret PDF > Webside og derefter klikke på Avancerede indstillinger.
 2. Vælg de ønskede indstillinger under Konverteringsindstillinger og PDF-indstillinger på fanen Generelt. Klik på Indstillinger for at få vist flere indstillinger for den valgte filtype.

 3. Vælg de ønskede indstillinger for sidestørrelse, retning og skalering på fanen Sidelayout.

Indstillinger for websidekonvertering

Dialogboksen Konverteringsindstillinger for webside er tilgængelig i Internet Explorer, Google Chrome, Firefox og Acrobat.

Fanen Generelt

Konverteringsindstillinger

Angiver konverteringsindstillingerne for HTML og tekst. Vælg en filtype, og klik på Indstillinger for at angive egenskaber for skrifttype og andre egenskaber.

Opret bogmærker

Opretter et kodet bogmærke for hver konverteret webside og bruger sidens titel (elementet HTML Titel) som bogmærkenavn. Hvis siden ikke har en titel, anvendes URL-adressen som bogmærkenavn.

Oprette PDF-koder

Gemmer en struktur i den PDF-fil, der svarer til HTML-strukturen på websiderne. Med denne struktur kan du oprette kodede bogmærker for afsnit, listeelementer og andre elementer, der anvender HTML-elementer.

Anbring sidehoved og sidefod på nye sider

Anbringer et sidehoved og en sidefod på hver side. Sidehoveder viser websidens titel eller, hvis ingen titel er tilgængelig, websidens URL-adresse eller filsti. Sidefødder viser websidens URL-adresse eller filsti samt dato og klokkeslæt for downloaden.

Fanen Sidelayout

Med indstillingerne for sidelayout kan du angive sidestørrelser og indstillinger for bredde, højde, margenmålinger og sideretning.

Indstillingerne for Skalering er følgende:

Skaler bredt indhold, så det passer til siden

Skalerer en sides indhold igen, hvis dette er nødvendigt for at få indholdet til at passe til bredden på siden. Hvis denne indstilling ikke er valgt, justeres papirstørrelsen, så den passer til sidens indhold, hvis det er nødvendigt.

Skift til liggende, hvis der skaleres til mindre end

Ændrer sideretningen til liggende, hvis størrelsen på den nye udgave af siden er mindre end den angivne procentdel af den oprindelige størrelse. Denne indstilling er kun tilgængelig, når der er valgt stående sideretning.

Konverteringsindstillinger for HTML

Denne dialogboks åbnes, når du vælger HTML under fanen Generelt i dialogboksen Konverteringsindstillinger for webside og derefter klikker på knappen Indstillinger.

Standard Kodning

Gør det muligt at vælge følgende indstillinger:

Standard Kodning

Indstiller inputkodningen af en fils tekst fra en menu med operativsystemer og alfabeter.

Altid

Ignorerer alle kodninger, der er angivet i HTML-kildefilen, og bruger valget, der er vist i indstillingen Standardkodning.

Når siden ikke angiver kodning

Bruger kun valget, der er vist i indstillingen Standardkodning, hvis HTML-kildefilen ikke angiver en kodningstype.

Sprogspecifikke skrifttypeindstillinger

Med disse indstillinger kan du ændre sprogscriptet, brødtekstens skriftsnit og den grundlæggende skriftsnitstørrelse.

Standardfarver

Angiver standardfarver for tekst, sidebaggrunde og weblinks. Åbn en palet ved at klikke på farveknappen, og vælg farven. Hvis du vil bruge disse i PDF-filen, skal du vælge Gennemtving disse indstillinger for alle sider. Når denne indstilling ikke er valgt, anvendes standardfarverne kun på de sider, der ikke har et angivet farveskema.

Multimedieindhold

Angiver, om hentning af multimedier skal deaktiveres, om multimediefiler skal integreres, når det er muligt, eller om der skal oprettes links til multimedier (f.eks. SWF-filer) via en URL-adresse.

Bevar sidebaggrund

Angiver, hvorvidt der skal vises farver og fliselagte billeder i sidebaggrunde samt farver i tabelceller. Hvis disse indstillinger ikke er valgt, kan konverterede websider se anderledes ud, end de gør i en webbrowser, men de kan være nemmere at læse, når de udskrives.

Konverter billeder

Medtager billeder i konverteringen til PDF-format.

Understreg links

Understreger tekstweblinks på siderne.

Udvid blokke, der kan rulles i

Udvider blokke, der kan rulles i, for at omfatte alle oplysninger om den konverterede PDF-fil.

Tekstindstillinger

Inputkodning

Angiver inputkodningen af tekst for en fil.

Sprogspecifikke skrifttypeindstillinger

Med disse indstillinger kan du ændre sprogscriptet, brødtekstens skriftsnit og den grundlæggende skriftsnitstørrelse.

Standardfarver

Indstiller standardfarverne for tekst og sidebaggrunde. Åbn en palet ved at klikke på farveknappen, og vælg farven.

Ombryd linjer ved margen

Indsætter et blødt linjeskift, når teksten når kanten af tekstområdet på siden.