Deltagelse i en PDF-gennemgang

Gennemgå en PDF, der hostes i Adobe Document Cloud

Hvis igangsætteren delte PDF'en med af Adobe Document Cloud-gennemgangstjenesten, indeholder mailinvitationen et link til gennemgangs-PDF'en. Når du klikker på linket, åbnes PDF'en i en webbrowser. Du kan tilføje kommentarer i PDF'en ved hjælp af de kommenteringsværktøjer, der er tilgængelige i browservinduet. Ingen login kræves. Fra nettet kan du også åbne Acrobat Reader DC eller Acrobat DC for at tilføje kommentarer.

Du kan deltage i gennemgangen på en af følgende måder:

 1. I din mailinvitation til gennemgang skal du klikke på linket eller knappen Gennemgå.

  Bemærk! Nedenfor er et eksempel på en mailinvitation, der er sendt via Adobe Document Cloud. Invitationen kan se anderledes ud, hvis igangsætteren sendte dig et offentligt link til gennemgangs-PDF'en.

  Gennemgangslink i en mail

 2. PDF'en åbnes i en webbrowser. Deltag som en gæst, eller log på med dit Adobe ID og din adgangskode. Login lader dig bruge @ omtal-tags, redigere eller slette dine kommentarer når som helst.

  Gennemgå i en webbrowser

 3. Føj kommentarer til PDF'en med kommenteringsværktøjerne. Alle reviewere kan se dine kommentarer.

  Tilføjelse af kommentarer

 4. Ved gennemgangen kan du også gøre følgende:

  • Brug @ omtale for at få reviewerens opmærksomhed. Brug af @ omtale sender en notifikation til den navngivne reviewer.
  • Filtrer kommentarer () baseret på kommentarstatus som Ulæst, Løst, @ omtaler eller kommentar fra en reviewer.
  • Brug menuen Indstillinger () til at se alle reviewere, kopiere delt link, fjerne dig selv som deltager i en gennemgang eller rapportere misbrug.
 5. Når du er færdig med din gennemgang, skal du klikke på Færdig. En notifikation vises i Acrobat DC, og der sendes en mail til igangsætteren.

 1. I din mailinvitation til gennemgangen skal du klikke på linket eller knappen Åbn. PDF'en åbnes i en webbrowser.

 2. På værktøjslinjen skal du klikke på Åbn i Acrobat. PDF'en downloades og åbnes i Acrobat Reader DC eller Acrobat DC afhængigt af, hvilket program der som standard bruges til PDF'er.

  Gennemgå i skrivebordsapp

  Bemærk:

  Hvis du vil deltage i gennemgangen, skal du have den nyeste version af Acrobat Reader DC eller Adobe Acrobat DC installeret. For mere information, se Adobe Document Cloud-gennemgangstjeneste | Åbn i Acrobat

 3. I Acrobat Reader DC eller Acrobat DC skal du føje kommentarer til PDF'en ved hjælp af kommenteringsværktøjerne. Kommentarerne gemmes automatisk, og alle reviewere kan se dine kommentarer.

  Bemærk:

  Hvis du ikke er forbundet til internettet, kan du stadig føje kommentarer til PDF'en. Kommentarerne gemmes i Document Cloud, hver gang du opretter forbindelse til internettet.

 4. Ved gennemgangen kan du også gøre følgende:

  • Brug @ omtale for at få reviewerens opmærksomhed. Brug af @ omtale sender en notifikation til den navngivne reviewer.
  • Brug feltet Søg efter kommentarer for at søge efter et specifikt ord.
  • Sortér kommentarer () baseret på side, forfatter, dato, type, ulæst status eller farve.
  • Filtrer kommentarer () baseret på kommentarstatus som Ulæst, Løst, Ulæst, @ omtaler eller kommentarer fra en reviewer, kommentartyper og farve.
  • Brug indstillingsmenuen () til at redigere, markere som ulæst, løse eller slette den valgte kommentar.
  • Tjek gennemgangsstatussen for alle deltagerne ved at klikke på reviewer-avataret øverst til venstre.
  Andre gennemgangshandlinger på en PDF

  A. Klik for at se alle deltagere B. Annoteringsværktøjer C. Klik for at skifte mellem administration af den delte fil og visning af kommentarer D. Søg efter kommentarer E. Sorter kommentarer F. Filtrer kommentarer G. @ Omtale 

 5. Når du har fuldført din gennemgang, skal du klikke på Udfør. Gennemgangen af PDF'en er lukket. Igangsætteren får en notifikation i Acrobat/Reader, og der sendes en mail.

Gennemgå en PDF, der hostes på SharePoint, WebDAV-server eller en netværksmappe

Når du modtager en mailinvitation til en PDF-gennemgang, indeholder invitationen typisk PDF'en som vedhæftet eller angiver en URL-adresse til PDF'en. Alternativt kan nogle invitationer indeholde en vedhæftet FDF-fil (Forms Data Format). Når du åbner en FDF-fil, konfigurerer den dine korrekturindstillinger og åbner PDF-dokumentet i Acrobat.

PDF-dokumenter i en korrektur indeholder særlige funktioner, som kommenteringsværktøjer og en dokumentmeddelelseslinje med vejledning. Brug kommenteringsværktøjerne til at føje kommentarer til PDF'en, og send dem derefter. Udgiv enten kommentarerne på en kommentarserver, hvor andre brugere kan se dem, eller send kommentarer som en vedhæftet fil i en e-mail til korrekturens initiativtager.

Bemærk:

Det er muligt at modtage en PDF-fil, som ikke indeholder specialfunktioner. Hvis det er tilfældet, så tilføj dine kommentarer ved hjælp af værktøjer i værktøjslinjen Værktøjer > Kommentar. Gem derefter PDF-filen, og send den tilbage.

Du kan gennemgå PDF'en senere ved at åbne den igen fra Sporing. Det sikrer, at dine kommentarer føjes til den sporede kopi af PDF'en, og at igangsætteren modtager dine kommentarer. Hvis du ikke sender eller udgiver dine kommentarer med det samme, skal du gemme PDF'en, inden du lukker det, for ikke at miste dine kommentarer. Indtil initiativtageren modtager dine kommentarer, findes de kun i din lokale kopi af PDF-dokumentet og er ikke synlige for andre reviewere.

 1. Åbn PDF'en i mailprogrammet ved at klikke på URL-adressen eller dobbeltklikke på den vedhæftede fil (PDF eller FDF).
 2. Gør et eller flere af følgende, hvis du bliver bedt om det:
  • Log på Adobe Document Cloud med dit Adobe ID og din adgangskode.
  • Klik på Opret forbindelse i dialogboksen Delt korrektur.
  • Klik på OK i vinduet Velkommen til delt korrektur. I dette vindue vises korrekturens deadline, deltagere, om hver korrekturlæser har oprettet kommentarer og kommentarserverens placering.
  • Angiv dit navn, din e-mail-adresse, dit firmanavn og din titel.
 3. Gem filen et sted, hvor den er let at finde, f.eks. på skrivebordet.
 4. Tilføj kommentarer til PDF'en ved hjælp af værktøjer i værktøjslinjen Værktøjer > Kommentar. Hvis du vil slette en kommentar, skal du markere den og trykke på Slet. (Du kan kun slette de kommentarer, du selv har oprettet).

 5. Gør følgende:
  • Hvis du bliver underrettet om, at der er nye kommentarer fra andre reviewere, skal du klikke på meddelelsen. De nye kommentarer vises i PDF'en.
  • Hvis du vil se, om der er nye kommentarer fra andre korrekturlæsere, skal du klikke på knappen Se, om der er nye kommentarer .
 6. Send dine kommentarer ved at klikke på Udgiv kommentarer eller Send kommentarer til initiativtager på dokumentmeddelelseslinjen.

  Når du sender kommentarer, sendes en PDF-fil med dine kommentarer som en vedhæftet fil i en e-mail til korrekturinitiativtageren. Når du udgiver kommentarer, gemmes dine kommentarer på kommentarserveren.

Indstillingerne i dokumentmeddelelseslinjen afhænger af, hvordan igangsætteren opsætter gennemgangen, og om du kan få adgang til kommentarserveren.

Kontrollér for nye kommentarer

Beder Acrobat om at synkronisere kommentarer mellem kommentarserveren og den lokale harddisk. Hvis du ikke klikker på denne knap, kontrollerer Acrobat for nye kommentarer hvert 10. minut, hvis dokumentet er åbent, og hver time, hvis dokumentet er lukket.

Flet kommentarer

Kopierer kommentarerne fra den åbne PDF til din kopi. Denne indstilling er kun tilgængelig for PDF'er, som du modtager fra reviewere i mailbaserede gennemgange.

Udgiv kommentarer

Kun tilgængelig i delte gennemgange. Sender dine nye kommentarer til kommentarserveren. Knappen er deaktiveret, hvis gennemgangen er afsluttet.

Gem en kopi i arkivet

Kun tilgængelig i delte gennemgange, når en gennemgang er afsluttet. Gemmer en kopi af dokumentet med gennemgangskommentarer på harddisken.

Send kommentarer

Opretter en mail, der er adresseret til gennemgangens igangsætter, og som indeholder den kommenterede PDF som en vedhæftet fil. Denne indstilling er altid tilgængelig for reviewere i mailbaserede gennemgange. Den vises i delte gennemgange, hvis revieweren har valgt at arbejde offline, eller hvis et forsøg på at oprette forbindelse til kommentarserveren er mislykket.

Status

Et ikon, der viser kommentarserverens forbindelsesstatus. Ikonet vises som ikonet for det sidste succesfulde forsøg , ikonet for det sidste forfejlede forsøg  eller ikonet for forsøget på at oprette forbindelse . Hvis du klikker på ikonet, vises en menu med flere indstillinger: Spor gennemgange åbner Sporing; Gem som arkivkopi gemmer en kopi af PDF'en, der ikke længere er forbundet med gennemgangen; Arbejd offline giver dig mulighed for at arbejde i offline-tilstand, hvor du kan komme med kommenterer, men ikke offentliggøre dem, før du skifter tilbage til online-tilstand. Du skifter til onlinetilstand ved at klikke på Genopret forbindelse til serveren.

Når du deltager i en delt gennemgang, synkroniserer Acrobat udgivne kommentarer på din lokale harddisk med kommentarerne på serveren. Acrobat underretter dig, når nye kommentarer er tilgængelige. Da synkroniseringen fortsætter, efter PDF-dokumentet lukkes, vil du fortsætte med at modtage meddelelser.

Meddelelser i meddelelsesområdet orienterer dig, når nye korrekturlæsere deltager i korrekturen, når der kommer opdateringer (flere korrekturer), når en deadline ændres, og når forsøg på synkronisering mislykkes. De informerer dig også, når der tilføjes et nyt udsendelsesabonnement i Sporingen. Du kan ændre hyppigheden af meddelelser og synkronisering af kommentarer, og du kan manuelt aktivere synkroniseringsprocessen.

Hvis du vil se nye kommentarer i en delt gennemgang, skal du kunne oprette forbindelse til det netværk, hvor kommentarserveren er placeret. Hvis du ikke kan få forbindelse, skal du kontrollere serverstatus i sporingen for at finde årsagen til problemet.

 1. Klik på knappen Kontroller for nye kommentarer på dokumentmeddelelseslinjen.

Hvis du gennemgår en PDF offline eller uden for en firewall, eller hvis forbindelsen til kommentarserveren afbrydes, kan du sende dine kommentarer via mail.

 1. Vælg Filer > Send fil > Vedhæft til mail.

 2. I dialogboksen Send e-mail skal du vælge Standardmailprogram eller Brug webmail og vælge din webmailklient fra menuen Vælg

 3. Klik på Fortsæt, og følg vejledningen på skærmen.

  Bemærk:

  Hvis PDF'en overskrider grænsen for filstørrelse på 5 MB, beder Acrobat dig om at sende dine kommentarer i en FDF-fil (Forms Data Format). Initiativtageren kan importere denne mindre fil. Du kan justere grænsen ved at åbne dialogboksen Indstillinger og vælge Gennemgang. Angiv derefter den nye værdi for Send kommentarer som FDF-filer for filer større end [#] MB.

Når du deltager i en gennemgang, kan du modtage kommentarer fra andre reviewere. Hvis en reviewer f.eks. ikke kan få adgang til kommentarserveren, kan vedkommende sende dig kommentarer. Som et andet eksempel, lad os antage, at du har anmodet om feedback fra personer, der ikke oprindeligt blev inviteret til at deltage i gennemgangen. Disse reviewere kan returnere en kopi af PDF-gennemgangen til dig med deres kommentarer. Ved at tage ejerskab af kommentarerne kan du dele dem med alle, der deltager i korrekturen.

 1. Åbn den PDF-fil, der indeholder kommentarerne.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på OK, når du bliver spurgt, om du ønsker at udgive kommentarer for denne reviewer. De udgivne kommentarer vises i PDF'en. Dit navn vises i titellinjen, og forfatterens navn vises i kommentarens brødtekst efter teksten På vegne af.
  Bemærk:

  For at skjule teksten "På vegne af", i dialogboksen Præferencer under Gennemgang, fravælg Vis tekst “På vegne af” i kommentar, når brugeren overtager kommentarer i en delt gennemgang.

  • Klik på Ja, når du bliver spurgt, om du vil flette kommentarer, eller klik på Flet kommentarer på dokumentmeddelelseslinjen og derefter på Send kommentarer. Tilføj e-mail-adresser på andre korrekturlæsere efter behov, og klik på Send.
  • Åbn en kopi af PDF-filen i Acrobat eller Reader, og vælg Kommentar > Kommentarliste > Indstillinger > Importér datafil. Vælg en fil med kommentarer fra reviewere. Tilføj mailadresser på andre reviewere efter behov, og klik på Send.

Det er kun nye eller redigerede kommentarer, der bliver udgivet eller sendt.

Brug sporingen til at genåbne PDF'er i en aktiv gennemgang. Sporing viser kun de PDF'er du har gemt. Hvis du ikke gemte en PDF, første gang du åbnede den, skal du åbne den igen fra dit mailprogram.

 1. Vælg Vis > Sporing.

 2. Dobbeltklik på PDF-filen i sporingen.

 3. Tilføj nye kommentarer eller rediger eksisterende kommentarer. Hvis du vil slette en kommentar, skal du markere den og trykke på Slet. Du kan kun slette kommentarer, du selv har oprettet.

  Acrobat fjerner slettede kommentarer fra PDF-onlinedokumentet, næste gang kommentarer synkroniseres. Hvis du sletter kommentarer, du tidligere har sendt via e-mail, bliver de ikke slettet i initiativtagerens dokument.

 4. Klik på Udgiv kommentarer i dokumentmeddelelseslinjen.

  Det er kun nye eller redigerede kommentarer, der bliver udgivet eller sendt.

Adobe-logo

Log ind på din konto