Udskrivning af PDF-filer i brugerdefinerede størrelser

Udskriv et stort dokument

Du kan udskrive dokumenter i store formater, f.eks. plakater eller bannere, ved at dele siden i flere ark papir (dette kaldes "Opdeling af sider"). Indstillingen Opdeling af sider beregner, hvor mange ark papir der skal bruges. Du kan tilpasse størrelsen af originalen, så den på bedst mulig vis passer papiret, og angive, hvor meget "fliserne" skal overlappe. Derefter kan du sætte fliserne sammen.

Du kan også øge størrelsesforholdet på et dokument i standardstørrelse og udskrive det på flere sider.

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Klik på plakat.

 3. (Valgfrit) Anvend en af disse indstillinger, idet der henvises til billedeksemplet for at kontrollere outputresultaterne:

  Fliseinddelt skalering

  Justerer skaleringen. Skaleringen påvirker, hvordan afsnittene på PDF-siden tilknyttes det fysiske ark papir. (Klik på feltet Overlap for at tvinge skærmversionen til at lave en ny tegning med den nye skaleringsværdi.)

  Overlap

  Angiver den mindste mængde dublerede oplysninger, der skal udskrives på hver flise, så det bliver nemt at samle dem. Indstillingen Overlap bruger den måleenhed, der er angivet for dokumentet. Værdien skal være større end den mindste margen for de områder, printeren ikke kan udskrive på. Du kan angive et overlap på op til halvdelen af dokumentsidens korteste side. Fliser for en side, der måler 11 gange 17 tommer (279,4 mm gange 431,8 mm), kan f.eks. overlappe op til 5,5 tommer (139,7 mm).

  Mærker

  Inkluderer PDF-navnet, udskriftsdato og flisekoordinat på hvert ark. For eksempel betyder Side 1 (1,1) række 1, kolonne 1 på første side. Flisekoordinater bruges til at samle fliserne igen.

  Skæremærker

  Udskriver mærker i hvert hjørne af de fliseinddelte sider, så det bliver lettere at samle siderne. Brug denne indstilling i forbindelse med indstillingen Overlap. Når du angiver en overlappende kant og derefter lægger disse kanter henover, kan du bruge skæremærkerne til at justere fliserne.

  Inddel kun store sider

  Inddeler kun store sider og udskriver standardsider, som de er.

Skalere et dokument til udskrivning

Acrobat kan automatisk skalere en PDF-fil, så den passer til papiret, eller du kan tilpasse sidernes størrelse ved at indstille en bestemt procentdel.

 1. Vælg Filer > Udskriv.

 2. Klik på størrelse, og vælg en af følgende indstillinger:

  Tilpas

  Skaler små sider op og store sider ned for at passe til papiret.

  Formindsk sider i overstørrelse

  Ændrer kun størrelsen på store sider til at passe til papiret, og udskriver små sider, som de er.

  Brugerdefineret skala

  Tilpasser størrelsen af siderne med den angivne procentdel.

  Bemærk:

  Hvis du ikke kan se indstillingen Sideskalering, skal du klikke på pilen ud for menuen Printer for at få vist flere kontrolelementer i dialogboksen Udskriv.