Når du eksporterer PDF-filer til forskellige filformater med værktøjet Eksportér PDF, indeholder hvert filformat entydige konverteringsindstillinger.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC. Hvis du bruger Acrobat Reader DC, kan du se under Hvad kan jeg gøre med Adobe Reader. Hvis du bruger Acrobat XI, kan du se under Acrobat XI Hjælp.

Adobe PDF-indstillinger (Acrobat Pro DC)

Du kan gemme PDF-filer igen som optimerede PDF-filer ved hjælp af indstillinger i dialogboksen PDF Optimizer. PDF Optimizer gør det muligt at ændre kompatibilitetsversionen af PDF-filerne, så de kan vises i ældre versioner af Acrobat DC eller Acrobat Reader DC. Hvis du ændrer kompatibilitetsindstillingerne, bliver nyere funktioner utilgængelige i PDF-filen. Se PDF-kompatibilitetsniveauer for at få en forklaring på hver enkelt kompatibilitetsindstilling.

Bemærk:

Hvis du vil bruge de samme indstillinger, hver gang du konverterer PDF-filer til et bestemt format, skal du angive disse indstillinger i dialogboksen Indstillinger. Vælg et filformat på listen i panelet Konverter fra PDF, og klik på Rediger indstillinger. (Du kan altid klikke på knappen Gendan standarder for at vende tilbage til standardindstillingerne).

Indstillinger for billedkonvertering

Indstillinger for JPEG og JPEG2000

Bemærk:

Hvis PDF-filen indeholder en samling billeder, kan du eksportere dem enkeltvist som JPEG-, PNG- eller TIFF-filer ved at vælge Værktøjer > Eksportér PDF > Billede > Eksportér alle billeder.

Vær opmærksom på, at de tilgængelige indstillinger afhænger af, om du eksporterer et dokument til JPEG eller JPEG 2000.

Gråtone/farve

Angiver en komprimeringsindstilling, der afstemmer filstørrelsen med billedkvaliteten. Jo mindre filen er, desto dårligere er billedkvaliteten.

Flisestørrelse

Opdeler det billede, der komprimeres, i fliser af en given størrelse. Hvis billedets højde eller bredde ikke er et lige multiplum af flisestørrelsen, bruges dele af fliser på kanterne. Billeddata for hver flise komprimeres individuelt og kan dekomprimeres individuelt. Standardværdien på 256 anbefales. Denne indstilling er kun tilgængelig for JPEG2000-format.

Format

Afgør, hvordan filen vises. Kun tilgængelig for JPEG-formatet.

Grundlinje (standard)

Viser billedet, når det er helt overført. Dette JPEG-format genkendes af de fleste webbrowsere.

Grundlinje (optimeret)

Optimerer billedets farvekvalitet og giver mindre filstørrelser, men understøttes ikke af alle webbrowsere.

Progressiv (3 scanninger-5 scanninger)

Downloader først billedet som et billede med lav opløsning med gradvis bedre billedkvalitet, efterhånden som overførslen gennemføres.

RGB/CMYK/gråtone

Angiver den type farvestyring, der skal anvendes i outputfilen, samt om der skal integreres en ICC-profil.

Bemærk:

Hvis du bruger kommandoen Eksportér til eller Eksportér alle billeder i et PDF-dokument, som indeholder JPEG- og JPEG 2000-billeder, og eksporterer indholdet til JPEG- eller JPEG 2000-format, kan det efterfølgende billede se anderledes ud, når det åbnes i Acrobat DC. Det kan ske, hvis billederne har en farveprofil på sideniveauet, men ikke i billeddataene. I dette tilfælde kan Acrobat DC ikke bringe sideniveauets farveprofil ind i det efterfølgende gemte billede.

Farverum/Opløsning

Angiver farverum og opløsning for outputfilen. Du kan lade Acrobat angive disse indstillinger automatisk. Hvis du vil konvertere farvebilleder i filerne til gråtonebilleder, skal du vælge Gråtone.

Bemærk:

Høje opløsninger, f.eks. 2400 ppi (pixels per inch), egner sig kun til små sidestørrelser (op til 6,826 tommer eller 173,380 millimeter).

PNG-indstillinger

PNG-formatet er velegnet til billeder, der skal bruges på internettet.

Skærminterlacing

Angiver, om billedfilen anvender interlacing. Ingen opretter et billede, der først vises i en webbrowser, når overførslen er afsluttet. Adam7 opretter et billede, der vises i lavopløsningsversioner i en browser, mens hele billedet hentes. Adam7 kan få overførselstiden til at virke kortere, og brugerne kan se, at overførslen er i gang. Filstørrelsen øges dog.

Filter

Gør det muligt at vælge en filteralgoritme.

Ingen

Komprimerer billedet uden et filter. Anbefales til indekserede farvebilleder og bitmapbilleder.

Sænket

Optimerer billedkomprimeringen med lige vandrette mønstre eller blandinger.

Op

Optimerer billedkomprimeringen med lige lodrette mønstre.

Gennemsnit

Optimerer komprimeringen af lavniveaustøj ved at tage gennemsnitsfarveværdien af de tilstødende pixels.

Kurve

Optimerer komprimeringen af lavniveaustøj ved at omfordele tilstødende farveværdier.

Adaptiv

Anvender den filtreringsalgoritme, dvs. Ned, Op, Gennemsnit eller Kurve, der passer bedst til billedet. Hvis du ikke er sikker på, hvilket filter du skal bruge, bør du vælge Adaptiv.

RGB/gråtone

Angiver den type farvestyring, der skal anvendes i outputfilen, samt om der skal integreres en ICC-profil.

Farverum/Opløsning

Angiver farverum og opløsning for outputfilen. Du kan lade Acrobat angive disse indstillinger automatisk. Hvis du vil konvertere farvebilleder i filerne til gråtonebilleder, skal du vælge Gråtone.

Bemærk:

Høje opløsninger, f.eks. 2400 ppi, egner sig kun til små sidestørrelser (op til 6,826 tommer eller 173,380 millimeter).

TIFF-indstillinger

TIFF er et fleksibelt bitmapbilledformat, som understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. Opløsningen bestemmes automatisk.

Monokrom

Angiver et komprimeringsformat. CCITTG4 er standarden og giver generelt den mindste filstørrelse. ZIP-komprimering giver også en lille fil.

Bemærk:

Nogle programmer kan ikke åbne TIFF-filer, der gemmes med JPEG- eller ZIP-komprimering. I disse tilfælde anbefales LZW-komprimering.  

RGB/CMYK/Gråtone/Andet

Angiver den type farvestyring, der skal anvendes til outputfilen.

Farverum/Opløsning

Angiver farverum og opløsning for outputfilen. Du kan lade Acrobat angive disse indstillinger automatisk. Hvis du vil konvertere farvebilleder i filerne til gråtonebilleder, skal du vælge Gråtone.

Bemærk:

Høje opløsninger, f.eks. 2400 ppi, egner sig kun til små sidestørrelser (op til 6,826 tommer eller 173,380 millimeter).

Indstillinger for Microsoft Word og RTF

Du kan eksportere et PDF-dokument til Word-format (DOCX eller DOC) eller RTF-format. Følgende indstillinger er tilgængelige.

Bevar flydende tekst

Angiver, at tekstforløbet skal bevares.

Bevar sidelayout

Angiver, at sidelayoutet skal bevares.

Medtag kommentarer

Eksporterer kommentarer til outputfilen.

Medtag billeder

Eksporterer billeder til outputfilen.

Genkend tekst, hvis det er nødvendigt

Genkender teksten, hvis PDF-dokumentet indeholder billeder med tekst.

Angiv sprog

Angiver sprogindstillingen for OCR.

Indstillinger for HTML-webside

Enkelt HTML-side

Angiver, at der oprettes en enkelt HTML-fil, når du eksporterer til HTML. Aktivér følgende for at tilføje en navigationsrude:

  • Tilføj overskriftsbaseret navigationsramme

  • Tilføj bogmærkebaseret navigationsramme

Flere HTML-sider

Angiver, at der oprettes flere HTML-filer, når du eksporterer til HTML. Vælg et af kriterierne for at opdele dokumenter i flere HTML-filer.

  • Opdel efter dokumentoverskrifter

  • Opdel efter bogmærkeoverskrifter

Medtag billeder

Angiver, om billeder eksporteres, når du eksporterer et PDF-dokument som HTML.

Registrer og fjern sidehoveder og sidefødder

Angiver, om sidehoved- og sidefodindhold i PDF-filen skal slettes og fjernes i HTML-filerne.

Genkend tekst, hvis det er nødvendigt

Genkender teksten, hvis PDF-dokumentet indeholder billeder med tekst.

Angiv sprog

Angiver sprogindstillingen for OCR.

Regnearksindstillinger

Indstillinger for Excel-projektmappe

Angiver, om der skal oprettes et regneark for hver tabel eller side eller for hele dokumentet.

Numeriske indstillinger

Angiver decimal- og tusindseparatorer for numeriske data. Vælg en af følgende:

  • Find decimal- og tusindseparatorer ved hjælp af regionale indstillinger

  • Behandl følgende som decimal- og tusindseparatorer. Angiv eller vælg separatorer i de tilhørende felter.

Genkend tekst, hvis det er nødvendigt

Genkender teksten, hvis PDF-dokumentet indeholder billeder med tekst.

Angiv sprog

Angiver sprogindstillingen for OCR.

Indstillinger for PostScript eller Encapsulated PostScript (EPS)

Du kan eksportere en PDF-fil til PostScript® til brug ved udskrivning og til prepress-formål. PostScript-filen indeholder komplette DSC-kommentarer (Document Structuring Conventions) og andre avancerede oplysninger, der bevares af Adobe Acrobat Distiller®. Du kan også oprette en EPS-fil fra en PDF-fil til indsættelse eller åbning i andre programmer. De tilgængelige indstillinger afhænger af, om du konverterer et dokument til PostScript eller EPS.

Bemærk:

Hvis du opretter EPS-filer til separationer i Acrobat Pro DC, bør alle billedfarverum være CMYK.

Printerbeskrivelsesfil

PPD (PostScript Printer Description) indeholder de nødvendige oplysninger til korrekt formatering af en PostScript-fil til en bestemt outputenhed. Enhedsuafhængig opretter kun sammensatte (ikke farveseparerede) PostScript- eller EPS-filer. Acrobat-standard er et udgangspunkt for og en reference til oprettelse af alle typer PostScript-filer og gendanner alle standardindstillinger for konverteringen. Adobe PDF 7.0 er kompatibelt med de fleste enheder. Denne indstilling er kun tilgængelig for PostScript-formatet (PS).

ASCII eller binær

Angiver billeddataenes outputformat. Binært output giver mindre filer, men ikke alle arbejdsprocesser kan tilpasses et binært output.

PostScript

Angiver niveauet af PostScript-kompatibilitet. Brug kun Sprogniveau 3, hvis måloutputenheden understøtter det. Sprogniveau 2 er egnet til EPS-filer, der skal integreres i et andet dokument og farvesepareres som en del af det pågældende dokument. Brug Sprogniveau 2 til EPS-filer, som skal importeres i Microsoft-programmer.

Medtagning af skrifttyper

Angiver de skrifttyper, der skal medtages i PostScript-filen. Integrerede skrifttyper hentes fra PDF-dokumentet, og skrifttyper, der henvises til, tages fra den anvendte computer.

Medtag kommentarer

Bevarer kommentarers udseende i den efterfølgende PostScript-fil.

Konverter TrueType til Type 1

Konverterer TrueType-skrifttyper til Type 1-skrifttyper i den efterfølgende PostScript-fil.

Medtag eksempel

Angiver, om et TIFF-eksempel skal oprettes til den efterfølgende EPS-fil. Denne indstilling er ikke tilgængelig, når du gemmer som PostScript.

Sideområde

Angiver de sider, der skal eksporteres. Når du eksporterer filer til EPS-output, gemmes hver side i området som en separat EPS-fil.

Indstillinger for tekst og XML

Kodning

Henviser til de binære værdier, der er baseret på internationale standarder, og som bruges til at repræsentere teksttegnene. UTF-8 er en Unicode-gengivelse af tegn, som bruger mere end 8-bit byte pr. tegn, UTF-16 gengiver tegn, som bruger 16-bit byte. ISO-Latin-1 er en 8-bit repræsentation af tegn, som indeholder ASCII som en delmængde. UCS-4 er et Universaltegnsæt, som er kodet i 4 oktetter. HTML/ASCII er en 7-bit repræsentation af tegn, der er udviklet af ANSI.

Anvend standardtilknytningstabellen bruger den standardkodning af tegn, der er defineret i tilknytningstabeller, som findes i mappen Plug-ins/SaveAsXML/MappingTables. Disse tilknytningstabeller angiver, hvordan dataoutputtet bliver, herunder følgende standardtegnkodninger: UTF-8 (Gem som XML eller HTML 4.0.1) og HTML/ASCII (Gem som HTML 3.2).

Opret bogmærker

Opretter bogmærker til indhold for HTML- eller XML-dokumenter. Hyperlinks indsættes i begyndelsen af det efterfølgende HTML- eller XML-dokument.

Generer koder til ukodede filer

Genererer koder for filer, der ikke allerede er kodede, f.eks. PDF-filer, som er oprettet med Acrobat 4.0 eller tidligere. Hvis denne indstilling ikke vælges, konverteres ukodede filer ikke.

Bemærk:

Koder anvendes kun som en del af konverteringen og kasseres efter konverteringen. Dette er ikke en metode til at oprette kodede PDF-filer fra ældre filer

Opret billeder

Styrer, hvordan billeder konverteres. Der henvises til konverterede billedfiler i XML- og HTML-dokumenter.

Brug undermappe

Angiver den mappe, som de genererede billeder skal gemmes i. Standarden er Billeder.

Brug præfiks

Angiver det præfiks, der føjes til billedfilnavnene, hvis du har flere versioner af den samme billedfil. Filnavne, der tildeles billederne, har formatet filnavn_img_#.

Outputformat

Angiver billeders endelige format. Standarden er JPG.

Nedsampl til

Nedsampler billedfiler til den angivne opløsning. Hvis du ikke vælger denne indstilling, har billedfiler den samme opløsning som i kildefilen. Der foretages aldrig opsampling af billedfiler.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online