Kombiner to eller flere filer til én enkelt PDF-fil på kontoret eller på farten. Træk og slip miniaturebilleder for at placere siderne i den rigtige rækkefølge på din computer eller i en webbrowser.

Bemærk:

Dette dokument indeholder en vejledning til Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruger Acrobat XI, skal du se under Acrobat XI Hjælp.

Oprettelse af flettede PDF-filer

Brug værktøjet Kombiner filer til at flette Word-, Excel-, PowerPoint-, lyd- eller videofiler, websider samt eksisterende PDF-filer. I Acrobat kan du få en forhåndsvisning og arrangere dokumenterne og siderne, før du opretter en fil. Du kan slette uønskede sider og flytte individuelle sider fra et dokument alle steder i de sider, der kombineres. Acrobat konverterer siderne fra de forskellige filer til fortløbende sider i én PDF-fil.

 1. Vælg Værktøjer > Kombiner filer. Grænsefladen Kombiner filer vises øverst sammen med værktøjslinjen.

  Værktøjslinjen Kombiner filer
 2. Træk filer eller e-mails direkte ind i grænsefladen Kombiner filer. Alternativt kan du vælge en indstilling i menuen Tilføj filer. Du kan tilføje en mappe med filer, en webside, en fil, der er åben nu, elementer fra udklipsholder, sider fra en scanner, en e-mail eller en fil, du tidligere har kombineret (Genbrug filer).

  Bemærk:

  Hvis du tilføjer en mappe, der indeholder andre filer end PDF-filer, tilføjes de filer, der ikke er PDF, ikke.

 3. Gør følgende efter behov:

  Omarranger sider

  I miniaturebilledvisning skal du trække og slippe filen eller siden på plads. Når du trækker, flytter en blå streg sig mellem sider eller dokumenter for at angive den aktuelle position.

  Udvid sider eller Skjul dokument

  I miniaturebilledvisningen skal du holde markøren over siden eller filen og derefter klikke på miniaturebilledet Udvid sider . I den udvidede visning kan du nemt flytte de enkelte sider mellem de andre sider og dokumenter.

  Hvis du vil skjule siderne, skal du holde markøren over den første side og derefter klikke på miniaturebilledvisningen Skjul dokument .

  Vis sider

  Hold markøren over siden, og klik derefter på miniaturebilledet Zoom .

  Slet sider

  Hold markøren over siden, og klik derefter på miniaturebilledet Slet .

  Sortér filer

  I listevisning skal du klikke på det kolonnenavn, du vil sortere efter. Klik igen for at sortere i modsat rækkefølge. Rækkefølgen af filerne på listen svarer til rækkefølgen af filerne i den kombinerede PDF-fil. Hvis du sorterer, omarrangeres siderne i den kombinerede PDF-fil.

  Flyt filerne op og ned på fillisten

  I listevisning skal du vælge den eller de filer, du vil flytte. Klik derefter på knappen Flyt op eller Flyt ned .

 4. Klik på Indstillinger, og vælg en filstørrelse for den konverterede fil:

  Mindre filstørrelse

  Reducerer store billeder til skærmopløsningen og komprimerer billederne ved hjælp af JPEG i lav kvalitet. Denne indstilling er velegnet til skærmvisning, e-mail og internettet.

  Bemærk: Hvis nogen af kildefilerne allerede er PDF-filer, anvender indstillingen Mindre filstørrelse funktionen Reducer filstørrelse på disse filer. Funktionen Reducer filstørrelse anvendes ikke, hvis enten indstillingen Standard filstørrelse eller Større filstørrelse er valgt.

  Standardfilstørrelse

  Opret PDF-filer, der egner sig til pålidelig gengivelse og udskrivning af forretningsdokumenter. PDF-filerne på listen bevarer deres oprindelige filstørrelse og -kvalitet.  

  Større filstørrelse

  Opretter PDF-filer, der er velegnede til udskrivning på computerprintere. Anvender forhåndsindstillingen High Quality Print for konvertering, hvorefter PDF-filerne bevarer den oprindelige størrelse og kvalitet.

  Bemærk:

  Denne indstilling kan medføre, at den endelige PDF-fil bliver større.

 5. I dialogboksen Indstillinger skal du angive konverteringsindstillingerne efter behov og klikke på OK.

 6. Når du er færdig med at arrangere siderne, skal du klikke på Kombiner.

  En statusdialogboks viser status for filkonverteringerne. Nogle kildeprogrammer starter og lukker automatisk.

Indsæt en PDF-fil i en anden

 1. Åbn den PDF-fil, der fungerer som basis for den kombinerede fil.
 2. Vælg Værktøjer > Organiser sider. Værktøjssættet til organisering af sider vises i den anden værktøjslinje.

 3. Vælg Indsæt > Fra fil på den anden værktøjslinje.

  Alternativt kan du højreklikke på en side og vælge Indsæt side for at hente indsættelsesindstillingerne.

  Indsæt fra filindstillingen i værktøjet Organiser sider
 4. Vælg den PDF-fil, du vil indsætte, og klik på Åbn.

 5. Angiv i dialogboksen Indsæt sider, hvor dokumentet skal indsættes (før eller efter den første eller sidste side eller på en angiven side). Klik på OK.

 6. Hvis du vil bevare den oprindelige PDF-fil intakt som en separat fil, skal du vælge Gem som og skrive et nyt navn til det flettede PDF-dokument.

Bemærk:

Du kan også føje en eksisterende fil til en åben PDF-fil. Træk filikonet direkte over i panelet Sideminiaturebilleder i navigationsruden.

Indsætning af en markering fra Udklipsholder til en PDF-fil (Windows)

Du kan indsætte en eller flere sider med det valgte indhold kopieret fra et program til en eksisterende PDF-fil.

 1. Åbn dokumentet med det indhold, du vil tilføje. Markér indholdet, og kopiér derefter markeringen (i de fleste programmer ved at vælge Rediger > Kopiér fil til Udklipsholder).

 2. Åbn den PDF-fil, der fungerer som basis for den kombinerede fil.
 3. Vælg Værktøjer > Organiser sider. Værktøjssættet til organisering af sider vises i den anden værktøjslinje.

 4. Vælg Indsæt > Fra Udklipsholder på den anden værktøjslinje.

  Alternativt kan du også højreklikke på en side og vælge Indsæt sider for at hente indsættelsesindstillingerne.

 5. Angiv i dialogboksen Indsæt sider, hvor markeringen skal indsættes (før eller efter den første eller sidste side eller på en angiven side). Klik på OK.

 6. Hvis du vil bevare den oprindelige PDF-fil intakt som en separat fil, skal du vælge Gem som og skrive et nyt navn til det flettede PDF-dokument.

Indsæt en webside eller en tom side i en PDF-fil

Du kan indsætte en webside i en eksisterende PDF-fil ved at vælge Værktøjer > Organiser sider > Indsæt > Fra webside. I den viste dialogboks skal du angive webadressen på den side, du vil tilføje.

Du kan også føje en tom side til dit PDF-dokument ved at:

 • Vælge Værktøjer > Organiser sider > Indsæt > Tom side

  I dialogboksen Indsæt sider skal du angive den placering, du vil føje den tomme side til.

 • Du kan også bruge genvejsmenuen til at tilføje en tom side mellem to sider. Vælg Værktøjer > Organiser sider for at få visningen med sideminiaturebilleder. I sideminiaturevisningen skal du højreklikke på den side, hvor du vil indsætte et tom side. Vælg Indsæt sider > En tom side.

Placering af PDF-filer som sammenkædede filer i andre dokumenter

Du kan medtage PDF-filer i andre filtyper, som understøtter OLE (Object Linking and Embedding), f.eks. InDesign®- eller Word-filer. Disse filer kaldes OLE beholderdokumenter. Hvis du senere redigerer den oprindelige PDF-fil, vil OLE-funktionerne i beholderprogrammet opdatere den integrerede fil i beholderdokumentet, så den viser dine rettelser.

 1. Gør et af følgende:
  • Vælg OLE-beholderprogrammets kommando Indsæt objekt eller Indsæt link.

  • (Windows) I Acrobat skal du vælge Rediger > Kopiér fil til Udklipsholder og derefter vælge kommandoen Indsæt speciel i beholderprogrammet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online