Rediger billeder eller objekter i en PDF

I dette dokument forklares det, hvordan du tilføjer, redigerer størrelsen af, flytter eller erstatter billeder og objekter i en PDF med Acrobat DC. (Hvis du leder efter oplysninger om, hvordan du redigerer eller formaterer tekst i en PDF eller redigerer en scannet PDF, skal du klikke på det relevante link ovenfor.)

Indsæt et billede eller et objekt i en PDF

 1. Åbn PDF'en i Acrobat, og vælg derefter Værktøjer > Rediger PDF > Tilføj billede .

  Værktøjet Rediger tekst og billede

 2. I dialogboksen Åbn skal du finde den billedfil, du vil placere.

 3. Vælg billedfilen, og klik på Åbn.

 4. Klik der, hvor du vil placere billedet, eller klik og træk for at tilpasse størrelsen på billedet, mens du placerer det.

  En kopi af billedfilen vises på siden i samme opløsning som den oprindelige fil.

 5. Brug afgrænsningsrammens håndtag til at ændre billedets størrelse eller værktøjerne i det højre panel under Objekter for at spejlvende, rotere eller beskære billedet.

Flyt et billede eller et objekt, eller foretag ændringer i størrelse

 1. Åbn PDF'en i Acrobat, og vælg derefter det ønskede værktøj, afhængigt af hvad du vil flytte:

  Billede: Vælg Værktøjer > Rediger PDF > Rediger . Når du holder markøren over et billede, du kan redigere, vises billedikonet øverst i venstre hjørne.

  Interaktive objekter: Rediger formularfelter, knapper eller andre interaktive objekter ved at vælge Værktøjer > Rich media > Vælg objekt .

 2. Gør noget af følgende:
  • Flyt et billede eller objekt ved at trække det til den ønskede placering. Billeder og objekter kan ikke trækkes til en anden side (du kan klippe dem ud og indsætte dem på en ny side i stedet). Du kan begrænse bevægelse op/ned eller højre/venstre ved at holde Shift nede, mens du trækker objektet.
  • Vælg et billede eller objekt, og træk i et håndtag for at ændre på dets størrelse. Du kan bevare det oprindelige format ved at holde Shift nede, mens du trækker i håndtaget.
  Bemærk:

  Hvis du vælger flere objekter, kan du flytte dem eller ændre deres størrelse samlet. Du kan vælge flere objekter ved at holde Shift nede, mens du trækker objekterne et efter et.

Roter, spejlvend, beskær (klip) eller erstat et billede.

 1. Åbn PDF'en i Acrobat, og vælg derefter Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

 2. Vælg billedet (eller billederne) – klik på billedet for at vælge det.

 3. Under Objekter i højre panel skal du klikke på et af følgende værktøjer:

  Vend lodret Vender billedet lodret om den vandrette akse.

  Vend vandret Vender billedet vandret om den lodrette akse.

  Roter mod uret Roterer det valgte billede 90 grader mod uret.

  Roter med uret Roterer det valgte billede 90 grader med uret.

  Beskær billede Beskærer eller klipper det valgte billede. Træk i et markeringshåndtag for at beskære billedet.

  Erstat billede Erstatter det valgte billede med et billede, du vælger. Find det nye billede i dialogboksen Åbn, og klik på Åbn.

Bemærk:

Roter det valgte billede manuelt ved at placere markøren lige uden for et markeringshåndtag. Når markøren skifter til rotation, markør  skal du trække i den retning, du vil rotere.

Flyt et billede eller objekt foran eller bag andre elementer

Med indstillingen Arranger kan du flytte et billede eller objekt foran eller bag andre elementer. Du kan skubbe et element ét niveau frem eller tilbage eller sende det frem eller tilbage i elementernes rækkefølge på siden.

 1. Åbn PDF'en i Acrobat, og vælg derefter Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

 2. Vælg objektet (eller objekterne) – klik på objektet for at vælge det.

 3. Under Objekter i højre side skal du klikke på Arranger og vælge den relevante indstilling.

  Alternativt kan du klikke på objektet (eller objekterne), pege på Arranger og derefter vælge den relevante indstilling.

  Bemærk:

  I forbindelse med komplekse sider hvor det er svært at vælge et objekt, kan det være nemmere at ændre rækkefølgen ved at bruge fanen Indhold. (Vælg Vis > Vis/skjul > Navigationsruder > Indhold.)

Juster billeder eller objekter

Med Juster Objekter    indstillinger i det højre panel kan du præcist justere flere objekter på en side – venstre, lodret midt, højre, top, vandret midt og bund.

Når du justerer objekter i forhold til hinanden efter deres kanter, forbliver et af objekterne stationær. Indstillingen venstre justerer f.eks. de valgte objekters venstre kanter i forhold til den venstre kant på objektet længst til venstre. Objektet længst til venstre forbliver stationært, og de andre objekter justeres i forhold til det.

Lodret midt justerer de valgte objekter lodret gennem midten af objekterne, og vandret midt justerer de valgte objekter vandret gennem midten af objekterne. Objekterne justeres langs en vandret eller lodret linje, der repræsenterer gennemsnittet af de originale positioner. Et objekt kan forblive stationært, hvis det allerede er justeret i forhold til den vandrette eller lodrette linje.

Afhængigt af den valgte justeringsindstilling flytter objekter sig lige op, ned, til venstre, til højre og kan overlappe et objekt, der allerede findes her. Hvis du ser et overlap, kan du fortryde justeringen.

 1. Åbn PDF'en i Acrobat, og vælg derefter Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

 2. Vælg objektet (eller objekterne) – hold Shift nede, mens du klikker på objekterne et efter et.

 3. Under Objekter i højre panel skal du klikke på Juster objekter og vælge den relevante justeringsindstilling.

  Alternativt kan du højreklikke på objektet (eller objekterne) og pege på indstillingen Juster objekter i genvejsmenuen og derefter vælge den ønskede justeringsindstilling i undermenuen.

Rediger et billede uden for Acrobat

Du kan redigere et billede eller en grafik ved hjælp af et andet program som f.eks. Photoshop, Illustrator eller Microsoft Paint. Når du gemmer billedet eller grafikken, opdaterer Acrobat automatisk PDF'en med ændringerne. De programmer, der vises i menuen Rediger brug, afhænger af, hvilke er installeret, og typen af det billede eller den grafik, du har valgt. Som et alternativ kan du angive, hvilket program du vil bruge.

 1. Åbn PDF'en i Acrobat, og vælg derefter Værktøjer > Rediger PDF > Rediger .

 2. Vælg et billede eller objekt.
  Bemærk:

  Vælg flere elementer, hvis du vil redigere dem samlet i den samme fil. Du kan redigere alle billeder eller objekter på siden ved at højreklikke på siden og vælge Rediger alle.

 3. Under Objekter i højre panel skal du klikke på Rediger med og derefter vælge et redigeringsprogram.

  Vælg et redigeringsværktøj, der ikke vises i menuen, ved at vælge Åbn med for at finde programmet og derefter trykke på Åbn.

  Bemærk:

  Hvis du i en meddelelse bliver spurgt, om ICC-profilerne skal konverteres, skal du vælge Konverter ikke. Hvis der vises et skakbrætmønster i billedvinduet, når det åbnes, kunne billeddataene ikke læses.

 4. Foretag de ønskede ændringer i det eksterne redigeringsprogram. Husk de følgende begrænsninger:
  • Hvis du ændrer størrelsen på billedet, justeres billedet muligvis ikke korrekt i PDF-filen.
  • Gennemsigtighedsoplysninger bevares kun for masker, der er angivet som indeksværdier i et indekseret farverum.
  • Hvis du arbejder i Photoshop, skal du sammenkopiere billedet.
  • Billedmasker understøttes ikke.
  • Hvis du skifter billedtilstand, mens du redigerer billedet, kan der gå vigtige oplysninger tabt, der kun kan anvendes i den oprindelige tilstand.
 5. Vælg Filer > Gem i redigeringsprogrammet. Objektet opdateres automatisk og vises i PDF-dokumentet, når du placerer Acrobat forrest.

  Bemærk:

  Hvis billedet er i et format, der understøttes af Photoshop 6.0 eller nyere versioner, gemmes det redigerede billede i PDF-dokumentet. Hvis grafikbilledet er i et ikke-understøttet format, håndteres billedet som et generisk PDF-billede i Photoshop, og det redigerede billede gemmes på disken i stedet for i PDF-dokumentet.

Eksportér billeder i en PDF til et andet format

Du kan gemme hver side (al tekst, alle billeder samt vektorobjekter på en side) til et billedformat ved at bruge kommandoen Filer > Eksportér til > Billede > [Billedtype]. Du kan også eksportere hvert billede i en PDF til en separat billedfil.

Få flere oplysninger under Konverter eller eksportér PDF'er til andre filformater.

Adobe-logo

Log ind på din konto