Brukerveiledning Avbryt

Opprette tekst langs en bane

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Opprette tekst langs en bane

Du kan formatere tekst slik at den flyter langs kanten av en åpen eller lukket bane av en hvilken som helst form. Du kan bruke valg og effekter på tekst på en bane, for eksempel skyve den langs banen, vende den over på den andre siden av banen eller bruke formen på banen til å forvrenge tegnene. Tekst langs en bane har en startboks og en sluttboks i likhet med andre tekstrammer, slik at du kan koble tekst til og fra den.

Du kan bare ha én tekstlinje på en bane. Tekst som ikke får plass på banen, skjules hvis du ikke har koblet den til en annen bane eller tekstramme. Du kan legge til forankrede linjebundne elementer eller forankrede elementer som er over linjen for tekst langs en bane. Du kan ikke lage tekst langs en bane hvis du bruker sammensatte baner, for eksempel banene du får når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer.

Tekst langs en bane

A. Startbanemerke B. Startboks C. Midtbanemerke D. Sluttbanemerke E. Sluttboksen angir koblet tekst 

 1. Velg verktøyet for tekst langs en bane . (Klikk og hold tekstverktøyet for å vise en meny som inneholder verktøyet Tekst langs en bane.)
 2. Plasser pekeren på banen til det vises et lite plusstegn ved siden av pekeren , og gjør deretter følgende:
  • Hvis du vil skrive inn tekst ved å bruke standardinnstillinger, klikker du på banen. Et innsettingspunkt vises i begynnelsen av banen som standard. Hvis de gjeldende standardinnstillingene angir et innrykk eller en annen justering enn venstrejustering, kan det hende at innsettingspunktet vises på et annet sted enn i begynnelsen av banen.

  • Hvis du vil begrense teksten til en bestemt del av banen, velger du banen der du vil at teksten skal begynne, drar langs banen til der du vil at teksten skal slutte, og deretter slipper museknappen. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer start- og sluttpunktet for tekst, kan du se Justere teksten på et banepunkt.)

  Endre plasseringen av tekst langs en bane

  Merk:

  Hvis du verken kan klikke eller dra, kontrollerer du at det lille plusstegnet vises ved siden av verktøyet for tekst langs en bane.

 3. Skriv inn teksten. Hvis du klikket for å plassere innsettingspunktet på banen, vises tekst langs hele lengden til banen. Hvis du dro, vises teksten bare langs strekningen du dro.
Merk:

Hvis banen opprinnelig var synlig, forblir den synlig etter at du har lagt til tekst langs den. Hvis du vil skjule banen, markerer du den med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren og angir Ingen for strek og fyll.

Redigere eller slette tekst langs en bane

Du kan bruke tegn- og avsnittsformatering på tekst langs en bane. Valg for strek før/etter avsnitt og avsnittsmellomrom påvirker ikke tekst langs en bane. Justeringsinnstillingen i Avsnitt-panelet kontrollerer justeringen av tekst langs en bane.

Redigere og formatere tegn i tekst langs en bane

 1. Bruk verktøyet for tekst langs en bane til å gjøre ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til et innsettingspunkt, klikker du mellom to tegn i teksten langs en bane.

  • Hvis du vil markere tegn, drar du gjennom teksten langs en bane.

 2. Rediger og formater teksten etter behov.

Slette tekst fra en bane

 1. Velg markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren , og marker ett eller flere Tekst langs en bane-elementer.
 2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane.

Hvis teksten er koblet, flyttes den til neste koblede tekstramme eller banetekstelement. Hvis baneteksten ikke er koblet, slettes teksten. Du beholder banen, men mister alle Tekst i en bane-attributter – alle banemerker, start- og sluttbokser og koblingsegenskaper fjernes.

Merk:

Hvis du har angitt Ingen for banens strek og fyll, vises ikke banen når du har slettet teksten. Hvis du vil gjøre banen synlig, trykker du på D like etter at du har valgt Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane. Når du gjør dette, brukes standard strek og fyll på den markerte banen.

Angi en tettere tegnavstand rundt skarpe kurver og spisse vinkler

 1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
 2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
 3. Angi en verdi i punkt for Mellomrom. Angi høyere verdier hvis du vil fjerne det ekstra mellomrommet mellom tegn på spisse kurver eller vinkler.
Tekst langs en bane før (til venstre) og etter (til høyre) avstandsjustering

Merk:

Verdien for Mellomrom kompenserer for måten tegn spres ut i vifteform rundt en kurve eller en spiss vinkel på. Den påvirker ikke tegn langs rette segmenter. Hvis du vil endre mellomrommet for tegn på banen, markerer du dem, og deretter bruker du utligning eller tegnavstand.

Justere teksten på et banepunkt

Du kan endre start- og sluttpunktet for tekst langs en bane, skyve tekst og endre banepunktet på andre måter.

Endre start- og sluttpunkt for tekst langs en bane

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
 2. Plasser pekeren på banetekstens start- eller sluttbanemerke til et lite ikon vises ved siden av pekeren . Ikke plasser den på start- eller sluttboksen til banemerket.
  Merk:

  Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

 3. Dra start- eller sluttbanemerket langs banen.
Plasser pekeren på start- eller sluttbanemerket, og dra for å flytte grensen for teksten langs banen.

Merk:

Hvis du bruker en verdi for avsnittsinnrykk, beregnes den fra start- og sluttbanemerket.

Skyve tekst langs en bane

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
 2. Plasser pekeren på midtbanemerket til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren  .
  Merk:

  Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

 3. Dra midtbanemerket langs banen.
Merk:

Du kan ikke flytte teksten hvis både start- og sluttbanemerket er på enden av banen. Hvis du vil lage litt rom for å dra teksten, drar du start- eller sluttbanemerket bort fra enden av banen.

Vende tekst langs en bane

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere teksten langs banen.
 2. Plasser pekeren på tekstens midtbanemerke til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren  .
 3. Dra midtbanemerket på tvers av banen.
  Plasser pekeren på midtbanemerket, og dra på tvers av banen for å vende teksten.

  Du kan også vende tekst langs en bane ved hjelp av en dialogboks. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg. Velg Vend, og velg OK.

Bruke en effekt på tekst langs en bane

 1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
 2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
 3. Velg ett av følgende under Effekt, og velg OK:
  • Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn parallelt med tangenten til banen, velger du Regnbue. Dette er standardinnstillingen.
  Effekter for tekst langs en bane

  A. Regnbue B. Skråstilling C. 3D-bånd D. Trappetrinn E. Tyngdekraft 

  • Hvis du vil beholde de vertikale kantene til tegnene helt vertikale uavhengig av baneformen mens de horisontale kantene skråstilles for å følge banen, velger du Skråstilling. Den resulterende horisontale forvrengningen er nyttig å bruke på tekst som ser ut til å følge bølger, eller som går rundt en sylinder, for eksempel et merke på en brusflaske.

  • Hvis du vil beholde de horisontale kantene til tegnene helt horisontale uavhengig av baneformen mens de vertikale kantene til tegnene står vinkelrett på banen, velger du 3D-bånd.

  • Hvis du vil beholde den venstre kanten av grunnlinjen til hvert tegn på banen uten å rotere noen av tegnene, velger du Trappetrinn.

  • Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn på banen mens de vertikale kantene holdes på linje med banens midtpunkt, velger du Tyngdekraft. Du kan kontrollere perspektivet til dette valget ved å justere buen til tekstens bane.

Legge til forankrede elementer til tekst langs en bane

 1. Velg tekstverktøyet eller verktøyet for tekst langs en bane, og klikk på et innsettingspunkt i teksten der du vil at ankeret for elementet skal vises.
 2. Legg til det forankrede elementet. Du kan legge til linjebundne elementer, elementer som er over linjen, eller rammer til banen. (Se Forankrede elementer.)
Merk:

Valgene for forankrede elementer som er over linjen i en tekst, er litt forskjellige fra valgene for forankrede elementer i en vanlig tekstramme. Valget Justering er i forhold til merket for det forankrede elementet, og valget Mellomrom foran er ikke tilgjengelig.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din