Brukerveiledning Avbryt

Koble tekst

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign
Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Koble tekstrammer

Teksten i en ramme kan være uavhengig av andre rammer, eller den kan flyte mellom koblede rammer. Hvis du vil at teksten skal flyte mellom koblede rammer (også kalt tekstbokser), må du først koble rammene. Koblede rammer kan være på samme side eller oppslag, eller de kan være på forskjellige sider i dokumentet. Når du forbinder tekst i flere rammer, kalles dette å koble tekst. Det kalles også å koble tekstrammer eller koble tekstbokser.

Hver ramme inneholder en startboks og en sluttboks som brukes til å opprette koblinger til andre tekstrammer. En tom start- eller sluttboks angir begynnelsen eller slutten på en artikkel. En pil i en start- eller sluttboks angir at rammen er koblet til en annen ramme. Et rødt plusstegn (+) i en sluttboks angir at det er mer tekst i artikkelen som skal monteres, men at det ikke er flere tekstrammer å montere den i. Den gjenværende teksten kalles skjult tekst.

Koblede rammer

A. Startboksen ved begynnelsen av artikkelen B. Sluttboksen som angir en kobling til den neste rammen C. Tekstkobling D. Startboksen som angir en kobling fra forrige ramme E. Sluttboksen som angir skjult tekst 

Velg Vis > Tillegg > Vis tekstkoblinger hvis du vil se visuelle markører for koblede rammer. Du kan koble tekstrammer uansett om de inneholder tekst eller ikke.

Legge til en ny ramme i artikkelen

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere en tekstramme, og klikk deretter på start- eller sluttboksen for å laste inn et tekstikon.

  Hvis du klikker i startboksen, legges rammen til foran den markerte rammen. Hvis du klikker i sluttboksen, legges rammen til bak den markerte rammen.

 2. Plasser det lastede tekstikonet  der du vil at den nye tekstrammen skal vises, og klikk eller dra for å lage den.
Merk:

Når det lastede tekstikonet er aktivt, kan du bla gjennom sidene, lage nye sider og zoome inn og ut. Hvis du begynner å koble to rammer og så ombestemmer deg, kan du avbryte koblingen ved å velge et hvilket som helst verktøy i verktøykassen. Du mister ingen tekst.

Legge til en eksisterende ramme i artikkelen

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere en tekstramme, og klikk deretter i start- eller sluttboksen for å laste inn et tekstikon.
 2. Plasser det lastede tekstikonet over rammen du vil lage en kobling til. Det lastede tekstikonet endres til koblingsikonet.
  Legge til en eksisterende ramme i en artikkel

 3. Klikk inne i den andre rammen for å koble den til den første.

Når du kobler et rammerutenett til en tom tekstramme eller til et annet rammerutenett med forskjellige innstillinger for rutenett, vil den koblede rammens tekstramme omdefineres til å stemme overens med innstillingene i rammerutenettet det kobles fra.

Merk:

Du kan legge til automatiske hopplinjer, for eksempel "forts. på" eller "forts. fra", som sporer koblede artikler fra ramme til ramme. (Se Automatiske sidetall for artikkelhopp.)

Legge til en ramme inne i en serie med koblede rammer

 1. Bruk markeringsverktøyet til å klikke på sluttboksen der du vil legge til en ramme i artikkelen. Når du slipper museknappen, vises det lastede tekstikonet.
 2. Dra hvis du vil opprette en ny ramme, eller marker en annen tekstramme. Rammen kobles inn i serien av koblede rammer som inneholder artikkelen.
Legge til en ramme inne i en kobling (øverst) og resultatet (nederst)

Fjerne koblinger mellom tekstrammer

Når du opphever koblingen av en tekstramme, bryter du forbindelsen mellom rammen og alle påfølgende rammer i artikkelen. Tekst som tidligere ble vist i rammene, blir skjult (ikke slettet). Alle påfølgende rammer er tomme.

 1. Gjør ett av følgende med markeringsverktøyet:
  • Du kan også dobbeltklikke på en start- eller sluttboks hvis du vil bryte koblingen mellom rammer.
  • Klikk på en start- eller sluttboks som representerer en kobling til en annen ramme. Hvis for eksempel to rammer er koblet sammen, klikker du på sluttboksen på den første rammen eller startboksen på den andre. Plasser det lastede tekstikonet over den forrige eller neste rammen for å vise ikonet for fjerning av koblinger . Klikk i rammen du vil fjerne fra artikkelen.
  Fjerne en ramme fra en artikkel

Merk:

Hvis du vil bryte opp én artikkel i to, klipper du først ut teksten som skal i den andre artikkelen. Deretter bryter du koblingen mellom rammene, og så limer du inn teksten i den første rammen i den andre artikkelen.

Klippe ut eller slette koblede tekstrammer

Når du klipper ut eller sletter tekstrammer, slettes ikke teksten. Den beholdes i artikkelen.

Klippe ut en ramme fra en artikkel

Du kan koble en ramme fra en artikkel og lime den inn et annet sted. Selv om rammene fjernes med en kopi av teksten, fjernes ingen tekst fra originalartikkelen. Hvis du klipper ut og limer inn en serie med koblede tekstrammer på en gang, beholder rammene du limer inn, koblingene til hverandre, men de mister koblingene til alle andre rammer i originalartikkelen.

 1. Bruk markeringsverktøyet til å markere én eller flere rammer (hold nede Skift og klikk hvis du vil markere flere objekter).
 2. Velg Rediger > Klipp ut. Rammen forsvinner, men all tekst som var i rammen, flyter til den neste rammen i artikkelen. Hvis du klipper ut den siste rammen i artikkelen, beholdes teksten som skjult tekst i den forrige rammen.
 3. Hvis du vil bruke den frakoblede rammen et annet sted i dokumentet, går du til siden der du vil at den frakoblede teksten skal vises, og deretter velger du Rediger > Lim inn.

Slette en ramme fra en artikkel

Når du sletter en tekstramme som inngår i en artikkel, slettes ikke tekst – den blir skjult eller flyter inn i neste ramme i serien. Hvis tekstrammen ikke er koblet til andre rammer, slettes både rammen og teksten.

 1. Marker tekstrammen på én av følgende måter:
  • Bruk et markeringsverktøy til å klikke i rammen.
  • Bruk tekstverktøyet, hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og klikk deretter i rammen.
 2. Trykk på Tilbake eller Delete.

Lage manuell eller automatisk tekstflyt

Pekeren endres til et lastet tekstikon  når du har montert tekst eller klikket på en start- eller sluttboks. Ved hjelp av det lastede tekstikonet kan du angi tekstflyt på sidene. Hvis du holder nede en endringstast, kan du bestemme hvordan tekstflyten skal være. Det lastede tekstikonet endres avhengig av hvor det plasseres.

Når du plasserer det lastede tekstikonet over en tekstramme, settes ikonet  i parentes. Når du plasserer det lastede tekstikonet ved en hjelpelinje eller et festepunkt i et rutenett, blir den svarte pekeren hvit .

Det finnes fire metoder for tekstflyt:

Metode

Resultat

Manuell tekstflyt 

Legger til tekst i én ramme om gangen. Du må laste tekstikonet på nytt hvis du vil fortsette med tekstflyt.

Halvautomatisk tekstflyt . Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker.

Virker på samme måte som manuell tekstflyt, bortsett fra at pekeren blir et lastet tekstikon hver gang du når slutten av en ramme, helt til all tekst er lastet inn i dokumentet.

Automatisk tekstflyt . Hold nede Skift mens du klikker.

Det legges til sider og rammer til all tekst er lastet inn i dokumentet.

Automatisk tekstflyt med faste sider . Hold nede Skift+Alt (Windows) eller Skift+Tilvalg (Mac OS) mens du klikker.

Flyter all tekst inn i dokumentet, legger til rammer etter behov uten å legge til sider. Eventuell tekst som gjenstår, skjules.

Til tekstflyt i rammer, gjenkjenner InDesign horisontal eller vertikal type. Når tekst flytes med semi-automatisk eller automatisk flyt, skjer dette i henhold til rammetypen og retningen angitt i artikkelpanelet. Ikonene gir visuell tilbakemelding om i hvilken retning teksten vil flyte.

Lage manuell tekstflyt

 1. Bruk kommandoen Monter til å markere en fil, eller klikk på sluttboksen  til en markert tekstramme.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Plasser det lastede tekstikonet hvor som helst i en eksisterende ramme eller bane, og klikk. Teksten flytes inn i rammen og eventuelle andre rammer som er koblet til den. Merk at teksten alltid begynner å fylle rammen øverst i venstre spalte selv om du klikker i en annen spalte.
  • Plasser det lastede tekstikonet i en spalte hvis du vil lage en tekstramme med samme bredde som denne spalten. Toppen av rammen vises der du klikker.
  • Dra det lastede tekstikonet for å lage en tekstramme med bredden og høyden til området du angir.
 3. Hvis du vil montere mer tekst, klikker du på sluttboksen og gjentar trinn 1 og 2 til all tekst har blitt montert.
Merk:

Når du monterer tekst i en ramme som er koblet til andre rammer, flytes tekst automatisk gjennom de koblede rammene uansett hvilken metode for tekstflyt du bruker.

Lage halvautomatisk tekstflyt

 1. Hold nede Alt og klikk (Windows), eller hold nede Tilvalg og klikk (Mac OS) på en side eller i en ramme med et lastet tekstikon.

Teksten flyter gjennom én spalte om gangen, som ved manuell flyt, men det lastede tekstikonet lastes automatisk på nytt etter at hver spalte er montert.

Lage automatisk tekstflyt

 1. Gjør ett av følgende med det lastede tekstikonet mens du holder nede Skift:
  • Klikk med det lastede tekstikonet i en spalte hvis du vil opprette en ramme med samme bredde som denne spalten. Nye tekstrammer og dokumentsider opprettes til all tekst har blitt lagt til i dokumentet.
  • Klikk i en tekstramme som er basert på en maltekstramme. Teksten flytes automatisk inn i rammen på dokumentsiden, og nye sider genereres etter behov med attributtene til malrammen. (Se Om maler, rekkefølge og lag.)

Lage automatisk tekstflyt uten å legge til sider

 1. Hold nede Skift+Alt (Windows) eller Skift+Tilvalg (Mac OS) med et lastet tekstikon.

Bruke Smart tilpassing av tekstflyt

Du kan bruke funksjonen Smart tilpassing av tekstflyt til å legge til eller fjerne sider mens du skriver eller redigerer tekst. Denne funksjonen er nyttig når du bruker InDesign som et tekstredigeringsprogram, og du vil at en ny side skal legges til hver gang du skriver inn mer tekst enn det er plass til på den gjeldende siden. Den er også nyttig ved at du kan unngå skjult tekst eller tomme sider når tekstflyten endres fordi du redigerer tekst, viser eller skjuler betinget tekst eller gjør andre endringer i tekstflyten.

Smart tilpassing av tekstflyt er som standard begrenset til maltekstrammer – tekstrammer som er på en malside. Hvis dokumentet inneholder motstående sider, må maltekstrammer vises på både venstre og høyre malside, og maltekstrammene må være koblet for at Smart tilpassing av tekstflyt skal fungere.

Du kan endre innstillingene for å tillate at sider legges til eller fjernes når du arbeider i tekstrammer som ikke er basert på malsider. En tekstramme må imidlertid være koblet til minst én annen tekstramme på en annen side for at Smart tilpassing av tekstflyt skal fungere.

Innstillingene for Smart tilpassing av tekstflyt vises i Tekst-innstillinger. Disse innstillingene gjelder for det gjeldende dokumentet. Hvis du vil endre standardinnstillinger for alle nye dokumenter, lukker du alle dokumenter og angir innstillingene.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).

 2. Velg Smart tilpassing av tekstflyt.

 3. Velg ett av valgene nedenfor, og velg deretter OK.

Legg til sider i

Bruk dette valget til å angi hvor den nye siden skal opprettes. Sett at du for eksempel har et tresiders dokument med tekstrammer på de første to sidene og en helsides grafikk på den tredje siden. Hvis du skriver til slutten av side to, kan du angi om den nye siden skal legges til før eller etter den helsides grafikken på tredje side. Velg Slutten av artikkelen hvis du vil legge til en ny side etter den andre siden. Velg Slutten av dokumentet for å legge til en nye side etter siden med helsides grafikk.

I et dokument med flere seksjoner kan du velge Slutten av seksjonen hvis du vil legge til siden på slutten av seksjonen.

Begrens til maltekstrammer

Hvis dette valget er deaktivert, kan du også legge til eller fjerne sider når du redigerer tekstrammer som ikke er basert på malsider. For å unngå at tekst flytes på nytt uten at det er angitt, brukes Smart tilpassing av tekstflyt bare hvis tekstrammen du redigerer, er koblet til minst én annen tekstramme på en annen side.

Merk: Når du bruker Smart tilpassing av tekstflyt i tekstrammer som ikke er basert på malsider, legges sider til med helsides tekstrammer med én spalte, uavhengig av attributtene til tekstrammen som den nye rammen er koblet til.

Behold oppslag med motstående sider

Med dette valget kan du angi om oppslag med motstående sider bevares når tekst flytes på nytt midt i et dokument. Hvis dette valget er angitt når tekst flytes på nytt midt i et dokument, legges det til et nytt tosiders oppslag. Hvis dette valget ikke er angitt, legges det til én ny side, og etterfølgende sider "blandes".

Hvis layouten inneholder designobjekter som er spesifikke for høyre eller venstre side i oppslaget, aktiverer du dette valget. Hvis høyre og venstre side kan byttes om, deaktiverer du dette valget. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis dokumentet ikke har motstående sider.

Slett tomme sider

Angi dette valget hvis du vil slette sider når du redigerer tekst eller skjuler betingelser. Sider slettes bare hvis den tomme tekstrammen er det eneste objektet på siden.

Merk:

Hvis du vil se hvordan du med Smart tilpassing av tekstflyt kan bruke InDesign som et tekstredigeringsprogram, oppretter du et dokument med Dobbeltsidig deaktivert og Opprett tekstramme på malside aktivert. Kontroller at Smart tilpassing av tekstflyt og Slett tomme sider er aktivert, i Tekst-innstillinger. Hold nede Ctrl+Skift (Windows) eller Kommando+Skift (Mac OS) på den første siden, og klikk på maltekstrammen for å overstyre den. Når du skriver inn nok tekst til å fylle denne tekstrammen, legges det til en ny side og en tekstramme automatisk. Hvis du sletter nok tekst, slettes det en side.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din