Sideoverganger gir en dekorativ effekt som en oppløsning eller bortskyvning når du blar om sidene i et dokument som er eksportert til SWF- eller PDF-format. Du kan bruke forskjellige overganger på forskjellige sider, eller du kan bruke én enkelt overgang på alle sidene. Sideoverganger er spesielt nyttige når du oppretter en lysbildefremvisning i PDF- eller SWF-format.

Bruke sideoverganger

Du kan bruke sideoverganger på enkeltoppslag eller på alle oppslag i dokumentet. Sideovergangene vises når du eksporterer et InDesign-dokument til PDF- eller SWF-format. Du kan ikke bruke overganger på forskjellige sider i samme oppslag eller på malsider.

Sidevekslingsovergang i SWF-fil
Sidevekslingsovergang i SWF-fil. Klikk et bildehjørne for å vise overgangen.

 1. Marker oppslagene du vil bruke sideovergangen på, i Sider-panelet.

  Kontroller at oppslaget er markert, ikke bare angitt. Tallene under sidene i Sider-panelet skal være uthevet.

 2. Hvis du vil vise Sideoverganger-panelet, velger du Vindu > Interaktiv > Sideoverganger.

 3. Velg en overgang på Overgang-menyen.

  Merk:

  Hold musepekeren over miniatyren for å vise en animert forhåndsvisning av den valgte overgangen.

  Du lurer kanskje på om det er nødvendig å velge overgangen Bla (bare SWF) for å opprette en sidekrøllingseffekt i en SWF-fil. Det er ikke nødvendig å bruke denne overgangen for å kunne bla manuelt fra side til side i SWF-filen. Hvis du velger Inkluder interaktiv sidekrølling i dialogboksen Eksporter SWF, kan du enten bla om manuelt ved å dra i et hjørne i den eksporterte SWF-filen, eller du kan bruke piltastene eller navigasjonsknappene til å aktivere sideovergangen du har valgt for den siden.

 4. Tilpass overgangen slik du ønsker, ved å angi valg på Retning- og Hastighet-menyene.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den valgte overgangen på alle oppslag i dokumentet, klikker du på ikonet Bruk på alle oppslag  eller velger Bruk på alle oppslag på menyen i Sideoverganger-panelet.

 6. (Valgfritt) Velg et annet oppslag i Sider-panelet, og bruk en annen sideovergang.

Når du bruker en sideovergang på et oppslag, vises det et sideovergangsikon  ved siden av oppslaget i Sider-panelet. Du kan skjule disse ikonene i Sider-panelet ved å fjerne markeringen for Sideoverganger-valget i dialogboksen Panelvalg.

Merk:

Hvis du vil forhåndsvise sideovergangene, eksporterer du dokumentet til PDF- eller SWF-format.

Fjerne overganger

 • I Sider-panelet velger du oppslaget som du vil fjerne fra overgangen, og deretter velger du Ingen fra Overganger-panelet på menyen i Sideovergang-panelet.

 • Hvis du vil fjerne overganger fra alle oppslag, velger du Fjern alle på menyen i Sideoverganger-panelet.

Vise sideoverganger i et PDF-dokument

Hvis du vil ta med sideoverganger når du eksporterer PDF-dokumentet, velger du en sideovergang på Sideoverganger-menyen i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF.

Hvis du vil se sideovergangene i den eksporterte PDF-filen, plasserer du PDF-filen i fullskjermsmodus ved å trykke på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (Mac OS) i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Trykk på Esc for å avslutte fullskjermsmodus.