Brukerveiledning Avbryt

Sideoverganger

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

 InDesign støtter ikke lenger plassering, import, eksport og kobling av Flash-filer, for eksempel .FLV, .F4V og .SWF. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Flash Player avvikles | Innvirkning på InDesign.

Sideoverganger gir en dekorativ effekt slik som en oppløsning eller bortskyvning når du blar om sidene i et dokument som er eksportert til interaktivt PDF-format. Du kan bruke forskjellige overganger på forskjellige sider, eller én enkelt overgang på alle sidene. Sideoverganger er spesielt nyttige når du oppretter en lysbildefremvisning i et interaktivt PDF-format.

Bruke sideoverganger

Du kan bruke sideoverganger på enkeltoppslag eller på alle oppslag i dokumentet. Sideovergangene vises når du eksporterer et InDesign-dokument til et interaktivt PDF-format. Du kan ikke bruke overganger på forskjellige sider i samme oppslag eller på malsider.

 1. Marker oppslagene du vil bruke sideovergangen på, i Sider-panelet.

  Kontroller at oppslaget er markert, ikke bare angitt. Tallene under sidene i Sider-panelet skal være uthevet.

 2. Hvis du vil vise Sideoverganger-panelet, velger du Vindu > Interaktiv > Sideoverganger.

 3. Velg en overgang på Overgang-menyen.

 4. Tilpass overgangen slik du ønsker, ved å angi valg på Retning- og Hastighet-menyene.

 5. (Valgfritt) Hvis du vil bruke den valgte overgangen på alle oppslag i dokumentet, klikker du på ikonet Bruk på alle oppslag  eller velger Bruk på alle oppslag på menyen i Sideoverganger-panelet.

 6. (Valgfritt) Velg et annet oppslag i Sider-panelet, og bruk en annen sideovergang.

Når du bruker en sideovergang på et oppslag, vises det et sideovergangsikon  ved siden av oppslaget i Sider-panelet. Du kan skjule disse ikonene i Sider-panelet ved å fjerne markeringen for Sideoverganger-valget i dialogboksen Panelvalg.

Merk:

Hvis du vil forhåndsvise sideovergangene, eksporterer du dokumentet til interaktivt PDF-format.

Fjerne overganger

 • I Sider-panelet velger du oppslaget du vil fjerne fra overgangen, og deretter velger du Ingen fra Overganger-panelet på menyen i Sideoverganger-panelet.

 • Hvis du vil fjerne overganger fra alle oppslag, velger du Fjern alle på menyen i Sideoverganger-panelet.

Vise sideoverganger i et PDF-dokument

Hvis du vil ta med sideoverganger når du eksporterer PDF-dokumentet, velger du en sideovergang på Sideoverganger-menyen i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF.

Hvis du vil se sideovergangene i den eksporterte PDF-filen, plasserer du PDF-filen i fullskjermsmodus ved å trykke på Ctrl+L (Windows) eller Kommando+L (macOS) i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Trykk på Esc for å avslutte fullskjermsmodus.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din