Brukerveiledning Avbryt

Forstå spotfarger og prosessfarger

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. Kan ikke eksportere PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Finn ut mer om spotfarger og prosessfarger

Du kan tilordne farger som spot- eller prosessfargetyper, som samsvarer med de to hovedtypene av trykkfarger som brukes i kommersiell trykking. I Fargeprøver-panelet kan du identifisere fargetypen til en farge ved å se på ikonene ved siden av navnet på fargen.

Når du bruker farger på baner og rammer, må du ha i bakhodet hvilket medium grafikken skal publiseres i, slik at du velger farger ved å bruke fargemodusen som er best egnet.

Merk:

Hvis arbeidsflyten for farger omfatter overføring av dokumenter fra én enhet til en annen, kan det være lurt å bruke et fargestyringssystem (CMS – Color Management System) til å bevare og regulere fargene gjennom hele prosessen.

Spotfarger

En spotfarge er en spesiell ferdigblandet trykkfarge som brukes i stedet for eller i tillegg til prosessfarger, og som krever en egen trykkplate i en trykkpresse. Bruk spotfarger når få farger er angitt og fargenøyaktighet er spesielt viktig. Spotfarger kan gjengi farger som er utenfor fargeområdet til prosessfarger, helt nøyaktig. Det eksakte utseendet på den trykte spotfargen bestemmes imidlertid av kombinasjonen av trykkfargen som blandes av trykkeriet, og papiret den trykkes på, og ikke av fargestyring eller fargeverdiene du angir. Når du angir verdier for spotfarger, beskriver du bare den simulerte visningen av fargen for dataskjermen og sammensetningsskriveren (i henhold til begrensningene av fargeområdet til dette utstyret).

Husk følgende når du angir en spotfarge:

 • Du får best resultater i trykte dokumenter ved å angi en spotfarge fra et fargetilpasningssystem som støttes av trykkeriet. Det er inkludert flere systembiblioteker for fargetilpasning i programvaren.

 • Bruk færrest mulig spotfarger. Hver spotfarge du bruker, gjør at det må lages en ekstra spotfargetrykkplate for trykkpressen, noe som øker trykkekostnadene. Hvis du tror at du kanskje trenger flere enn fire farger, bør du vurdere å trykke dokumentene ved å bruke prosessfarger.

 • Hvis et objekt inneholder spotfarger og overlapper et annet objekt med gjennomsiktighetsegenskaper, kan du få uønskede resultater hvis du eksporterer til EPS-format, når du konverterer spotfarger til prosessfarger ved å bruke dialogboksen Skriv ut (Print), eller når du lager fargeseparasjoner i andre applikasjoner enn Illustrator og InDesign. Du får best resultat ved å bruke Forhåndsvisning av sammenslåing (Flattener Preview) eller Forhåndsvisning av separasjoner (Separations Preview) til å foreta en trykkfargesimulering på skjermen av effektene av sammenslåing av gjennomsiktighet før trykking. I tillegg kan du konvertere spotfargene til prosessfarger med Trykkfargebehandling i InDesign før trykking eller eksport.

 • Du kan bruke en trykkplate for spotfarger hvis du vil bruke ferniss på områder i en jobb med prosessfarger. I dette tilfellet brukes totalt fem farger: fire prosessfarger og én spotferniss.

Prosessfarger

En prosessfarge skrives ut ved hjelp av en kombinasjon av de fire standard prosessfargene: cyan, magenta, gul og svart (CMYK). Bruk prosessfarger hvis en jobb trenger så mange farger at det blir dyrt eller upraktisk å bruke egne spotfarger, for eksempel ved trykking av fargefotografier.

Husk følgende når du angir en prosessfarge:

 • For å få best mulig resultat ved trykking av et dokument med høy kvalitet angir du prosessfarger ved å bruke CMYK-verdier fra referansekart for prosessfarger, for eksempel slike som er tilgjengelige fra et trykkeri.

 • De endelige fargeverdiene for en prosessfarge er CMYK-verdier. Det betyr at hvis du angir en prosessfarge ved å bruke RGB, HSB eller LAB i InDesign, konverteres disse fargeverdiene til CMYK-verdier når du trykker fargeseparasjoner. Konverteringene varierer avhengig av innstillingene for fargestyring og dokumentprofilen.

 • Ikke angi en prosessfarge basert på hvordan den ser ut på dataskjermen uten at du har konfigurert et fargestyringssystem og forstår systemets begrensninger ved forhåndsvisning av farger.

 • Unngå å bruke prosessfarger i dokumenter som bare skal vises på Internett, for CMYK har et mindre fargeområde enn en vanlig dataskjerm.

 • I Illustrator og InDesign kan du angi at en prosessfarge enten er global eller ikke-global. I Illustrator forblir globale prosessfarger knyttet til en fargeprøve i panelet Swatches (Fargeprøver), så hvis du endrer fargeprøven for en global prosessfarge, oppdateres alle objekter som bruker fargen. Ikke-globale prosessfarger oppdateres ikke automatisk i dokumentet når fargen redigeres. Prosessfarger er som standard ikke-globale. I InDesign, når du bruker en fargeprøve på objekter, brukes fargeprøven automatisk som en global prosessfarge. Ikke-globale fargeprøver er ikke-navngitte farger som du kan redigere i fargepanelet.

Merk:

Globale og ikke-globale prosessfarger påvirker bare hvordan en bestemt farge brukes på objekter, aldri hvordan farger separeres eller opptrer når du flytter dem mellom applikasjoner.

Bruke spot- og prosessfarger sammen

Noen ganger er det praktisk å bruke prosessfarger og spotfarger i samme jobb. Du kan for eksempel bruke én spotfarge til å skrive ut en firmalogo i nøyaktige farger på samme side som en årsrapport der fotografier gjengis ved bruk av prosessfarger. Du kan også bruke en trykkplate for spotfarger hvis du vil bruke ferniss på områder i en jobb med prosessfarger. I begge tilfeller brukes totalt fem farger: fire prosessfarger og én spotfarge eller ferniss.

I InDesign kan du blande prosess- og spotfarger for å lage blandede trykkfarger.

Sammenligne farger i InDesign og Illustrator

Adobe InDesign og Adobe Illustrator bruker litt forskjellige metoder for bruk av navngitte farger. I Illustrator kan du angi en navngitt farge som enten global eller ikke-global, og InDesign behandler alle farger uten navn som ikke-globale prosessfarger.

I InDesign tilsvarer globale farger fargeprøver. Fargeprøver gjør det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert eneste objekt. Dette er spesielt nyttig i standardiserte, produksjonsorienterte dokumenter, for eksempel blader. Ettersom farger i InDesign er knyttet til fargeprøver i Fargeprøver-panelet, påvirker endring av en fargeprøve alle objektene som en farge er brukt på.

I InDesign tilsvarer ikke-globale fargeprøver farger uten navn. Farger uten navn vises ikke i Fargeprøver-panelet, og de oppdateres ikke automatisk i dokumentet når du redigerer fargen i Farge-panelet. Du kan imidlertid legge til en farge uten navn i Fargeprøver-panelet senere.

Farger med og uten navn påvirker bare hvordan en bestemt farge oppdateres i dokumentet, aldri hvordan farger separeres eller vises når du flytter dem mellom applikasjoner.


beslektede ressurser

Snakk med oss

Vi vil veldig gjerne høre fra deg. Del tankene dine med Adobe InDesign-fellesskapet

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?