Om spotfarger og prosessfarger

Du kan tilordne farger som spot- eller prosessfargetyper, som samsvarer med de to hovedtypene av trykkfarger som brukes i kommersiell trykking. I Fargeprøver-panelet kan du identifisere fargetypen til en farge ved å se på ikonene ved siden av navnet på fargen.

Når du bruker farger på baner og rammer, må du ha i bakhodet hvilket medium grafikken skal publiseres i, slik at du velger farger ved å bruke fargemodusen som er best egnet.

Merk:

Hvis arbeidsflyten for farger omfatter overføring av dokumenter fra én enhet til en annen, kan det være lurt å bruke et fargestyringssystem (CMS - Color Management System) til å vedlikeholde og regulere fargene gjennom hele prosessen.

Spotfarger

En spotfarge er en spesiell ferdigblandet trykkfarge som brukes i stedet for eller i tillegg til prosessfarger, og som krever en egen trykkplate i en trykkpresse. Bruk spotfarger når få farger er angitt og fargenøyaktighet er spesielt viktig. Spotfarger kan gjengi farger som er utenfor fargeområdet til prosessfarger, helt nøyaktig. Det eksakte utseendet på den trykte spotfargen bestemmes imidlertid av kombinasjonen av trykkfargen som blandes av trykkeriet, og papiret den trykkes på, og ikke av fargestyring eller fargeverdiene du angir. Når du angir verdier for spotfarger, beskriver du bare den simulerte visningen av fargen for dataskjermen og sammensetningsskriveren (i henhold til begrensningene av fargeområdet til dette utstyret).

Husk følgende når du angir en spotfarge:

  • Du får best resultater i trykte dokumenter ved å angi en spotfarge fra et fargetilpasningssystem som støttes av trykkeriet. Det er inkludert flere systembiblioteker for fargetilpasning i programvaren.

  • Bruk færrest mulig spotfarger. Hver spotfarge du bruker, gjør at det må lages en ekstra spotfargetrykkplate for trykkpressen, noe som øker utskriftskostnadene. Hvis du tror at du kanskje trenger flere enn fire farger, bør du vurdere å trykke dokumentene ved å bruke prosessfarger.

  • Hvis et objekt inneholder spotfarger og overlapper et annet objekt med gjennomsiktighetsegenskaper, kan du få uønskede resultater hvis du eksporterer til EPS-format, når du konverterer spotfarger til prosessfarger ved å bruke dialogboksen Skriv ut (Print), eller når du lager fargeseparasjoner i andre programmer enn Illustrator og InDesign. Du får best resultat ved å bruke Forhåndsvisning av sammenslåing (Flattener Preview) eller Forhåndsvisning av separasjoner (Separations Preview) til å foreta en trykkfargesimulering på skjermen av effektene av sammenslåing av gjennomsiktighet før trykking. I tillegg kan du konvertere spotfargene til prosessfarger med Trykkfargebehandling i InDesign før trykking eller eksport.

  • Du kan bruke en trykkplate for spotfarger hvis du vil bruke ferniss på områder i en jobb med prosessfarger. I dette tilfellet brukes totalt fem farger: fire prosessfarger og én spotferniss.

Prosessfarger

En prosessfarge skrives ut ved hjelp av en kombinasjon av de fire standard prosessfargene: cyan, magenta, gul og svart (CMYK). Bruk prosessfarger hvis en jobb trenger så mange farger at det blir dyrt eller upraktisk å bruke egne spotfarger, for eksempel ved trykking av fargefotografier.

Husk følgende når du angir en prosessfarge:

  • For å få best mulig resultat ved trykking av et dokument med høy kvalitet angir du prosessfarger ved å bruke CMYK-verdier fra referansekart for prosessfarger, for eksempel slike som er tilgjengelige fra et trykkeri.

  • De endelige fargeverdiene for en prosessfarge er CMYK-verdier, slik at hvis du angir en prosessfarge ved å bruke RGB (eller LAB i InDesign), konverteres disse fargeverdiene til CMYK-verdier når du trykker fargeseparasjoner. Konverteringene varierer avhengig av innstillingene for fargestyring og dokumentprofilen.

  • Ikke angi en prosessfarge basert på hvordan den ser ut på dataskjermen uten at du har konfigurert et fargestyringssystem og forstår systemets begrensninger ved forhåndsvisning av farger.

  • Unngå å bruke prosessfarger i dokumenter som bare skal vises på Internett, for CMYK har et mindre fargeområde enn en vanlig dataskjerm.

  • I Illustrator og InDesign kan du angi at en prosessfarge enten er global eller ikke-global. I Illustrator forblir globale prosessfarger knyttet til en fargeprøve i panelet Swatches (Fargeprøver), så hvis du endrer fargeprøven for en global prosessfarge, oppdateres alle objekter som bruker fargen. Ikke-globale prosessfarger oppdateres ikke automatisk i dokumentet når fargen redigeres. Prosessfarger er som standard ikke-globale. I InDesign, når du bruker en fargeprøve på objekter, brukes fargeprøven automatisk som en global prosessfarge. Ikke-globale fargeprøver er ikke-navngitte farger som du kan redigere i fargepanelet.

Merk:

Globale og ikke-globale prosessfarger påvirker bare hvordan en bestemt farge brukes på objekter, aldri hvordan farger separeres eller opptrer når du flytter dem mellom programmer.

Bruke spotfarger og prosessfarger sammen

Noen ganger er det praktisk å bruke prosessfarger og spotfarger i samme jobb. Du kan for eksempel bruke én spotfarge til å skrive ut en firmalogo i nøyaktige farger på samme side som en årsrapport der fotografier gjengis ved bruk av prosessfarger. Du kan også bruke en trykkplate for spotfarger hvis du vil bruke ferniss på områder i en jobb med prosessfarger. I begge tilfeller brukes totalt fem farger: fire prosessfarger og én spotfarge eller ferniss.

I InDesign kan du blande sammen prosess- og spotfarger for å lage blandede trykkfarger.

Sammenligning av farger i InDesign og Illustrator

Adobe InDesign og Adobe Illustrator bruker litt forskjellige metoder for bruk av navngitte farger. I Illustrator kan du angi en navngitt farge som enten global eller ikke-global, og InDesign behandler alle farger uten navn som ikke-globale prosessfarger.

I InDesign tilsvarer globale farger fargeprøver. Fargeprøver gjør det enkelt å endre fargesammensetninger uten at du må finne og justere hvert eneste objekt. Dette er spesielt nyttig i standardiserte, produksjonsorienterte dokumenter, for eksempel blader. Ettersom farger i InDesign er knyttet til fargeprøver i Fargeprøver-panelet, påvirker endring av en fargeprøve alle objektene som en farge er brukt på.

I InDesign tilsvarer ikke-globale fargeprøver farger uten navn. Farger uten navn vises ikke i Fargeprøver-panelet, og de oppdateres ikke automatisk i dokumentet når du redigerer fargen i Farge-panelet. Du kan imidlertid legge til en farge uten navn i Fargeprøver-panelet senere.

Farger med og uten navn påvirker bare hvordan en bestemt farge oppdateres i dokumentet, aldri hvordan farger separeres eller vises når du flytter dem mellom programmer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet