Brukerveiledning Avbryt

Forberede utskrift av separasjoner

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du på koblingene nedenfor.

Opprette separasjoner

For å gjengi farge- og halvtonebilder separeres vanligvis grafikken til fire plater – én plate for hver av delene med cyan (C), gul (Y), magenta (M) og svart (K) i bildet. Når de riktige trykkfargene brukes og trykkes i register i forhold til hverandre, kombineres disse fargene for å gjengi den opprinnelige grafikken. Prosessen med å dele bildet opp i to eller flere farger kalles fargeseparasjon, og filmene platene opprettes fra, kalles separasjoner.

Sammensatt (til venstre) og separasjoner (til høyre)

Separasjonsarbeidsflyter

Adobe InDesign CS4 støtter to vanlige PostScript-arbeidsflyter. Hovedforskjellen er hvor det opprettes separasjoner – på vertsdatamaskinen (systemet som bruker InDesign og skriverdriveren), eller i RIPen (rasterbildeprosessoren) til utenheten. Et annet alternativ er en PDF-arbeidsflyt.

Vertsbaserte separasjoner

I den tradisjonelle vertsbaserte, forhåndsseparerte arbeidsflyten opprettes det PostScript-data for hver av separasjonene som kreves for dokumentet, og deretter sendes disse dataene til utenheten.

In-RIP-separasjoner

I den nyere, RIP-baserte arbeidsflyten utfører en ny generasjon av PostScript-RIPer fargeseparasjoner, overlapping og til og med fargestyring i RIPen, slik at vertsdatamaskinen frigjøres til andre oppgaver. Med denne metoden tar det mindre tid å generere filen, og mengden data som overføres for utskriftsjobbene, minimeres. I stedet for at for eksempel PostScript-data for fire eller flere sider sendes for å trykke vertsbaserte fargeseparasjoner, sendes PostScript-dataene for én enkelt sammensatt PostScript-fil for behandling i RIPen.

Forberede dokumentet for fargeseparasjoner

 1. Rett opp eventuelle fargeproblemer i grafikken.
 2. Angi overtrykksvalg.
 3. Lag overlappingsinstruksjoner for å kompensere for feilregistrering under trykking.
 4. Forhåndsvise fargeseparasjoner på skjermen.
  Merk:

  Trinn 1–4 anbefales, men er ikke nødvendige, når du produserer fargeseparasjoner.

 5. Velg Fil > Skriv ut for å vise dialogboksen Skriv ut.
 6. Hvis du har opprettet et utskriftsforvalg med passende separasjonsinnstillinger, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut.
 7. Velg en skriver eller PostScript-fil fra Skriver-listen.
 8. Hvis du skriver ut til en PostScript-fil, velger du PPD-filen for enheten som skal trykke separasjonene.
 9. Velg et seksjonsnavn til venstre i dialogboksen Skriv ut hvis du vil vise eller endre eksisterende utskriftsvalg.
 10. Prøvetrykk separasjonene før du leverer dokumentet til et trykkeri.
 11. Trykk eller arkiver separasjonene.

Utbytte-spotfarger

Du kan bruke egendefinerte trykkfarger, som kalles spotfarger, i tillegg til, eller i stedet for, prosessfarger. I stedet for å bruke de fire prosessfargene til å gjengi grafikk som består av svart tekst og blågrønne strektegninger, kan du for eksempel bruke to spotfarger – én svart og én som gjengir den nøyaktige grønnfargen. Du kan også bruke spotfarger til å produsere farger som ikke kan gjengis av CMYK-trykkfarger, for eksempel ferniss eller fluorescerende og metalliske farger. I tillegg kan du blande to eller flere spotfarger sammen, eller blande spotfarger med prosessfarger for å lage blandede trykkfarger.

Du kan fargelegge grafikk med prosessfarger, spotfarger eller en kombinasjon av begge. Når du trykker separasjoner, kan du konvertere spotfarger til de tilsvarende prosessfargene, slik at de kan trykkes på CMYK-platene.

Vise prosessfargeekvivalenter for en spotfarge

 1. Velg spotfargen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg CMYK på menyen i Farge-panelet.

De tilsvarende CMYK-verdiene for spotfargen vises i Farge-panelet.

Merk:

Du kan også holde pekeren over spotfargen i Fargeprøver-panelet. Formelen for fargen vises i verktøyinfoen.

Hvis du vil trykke et objekt på alle platene under trykking, inkludert spotfargeplater, kan du bruke registerfarge på objektet. Registerfarge brukes for skjæremerker og kuttmerker. For sammensatte data trykkes objekter med registerfarge som C 100, M 100, Y 100 og K 100. For separasjoner trykkes disse objektene som 100 % på hver plate.

 1. Marker objektene du vil bruke registerfarge på.
 2. Velg Vindu > Fargeprøver.
 3. Velg fargeprøven Register  i Fargeprøver-panelet.

Skrive ut forløpninger som separasjoner

Tenk over følgende når du produserer separasjoner for dokumenter med forløpninger:

 • En forløpning som er laget i InDesign, og som har en kombinasjon av spot- og prosessfarger, separeres både på prosess- og spotplatene.

 • En forløpning med prosessfarger separeres på prosessplatene.

 • En forløpning med to nyanser av den samme spotfargen separeres på én enkelt spotfargeplate.

 • Hvis du vil opprette en forløpning som separeres på ett stykke film mellom en spotfarge og hvitt, oppretter du et forløpningsfyll mellom spotfargen og fargeprøven Papir i Fargeprøver-panelet.

 • Hvis du oppretter en forløpning mellom to spotfarger, bør du tildele forskjellige rastervinkler for disse spotfargene. Hvis to spotfarger har samme rastervinkel, overtrykker de hverandre. Hvis du ikke er sikker på hva vinklene bør være, konsulterer du trykkeriet.

Skriv ut sammensatte dokumenter

Du kan skrive ut et prøvetrykk i farger eller gråtoner for å kontrollere fargene i dokumentet. Et sammensatt bilde kan hjelpe deg å utforme og prøvetrykke layouten før du trykker endelige (og dyre) separasjoner.

Når du skriver ut et sammensatt dokument i InDesign, trykkes alle fargene som brukes i filen, på én plate, uavhengig av om enkeltfarger er valgt.

Vurder følgende når du skriver ut sammensatte dokumenter:

 • Et prøvetrykk kan aldri vise helt nøyaktig hvordan det endelige produktet blir, men gjengivelsen blir betraktelig mer nøyaktig hvis du kalibrerer alle enhetene du bruker til å opprette et dokument, (for eksempel skannere, skjermer og skrivere). Når du har kalibrert enhetene, bidrar fargestyringssystemet til å gi forutsigbare og konsekvente farger.
 • Alle valg for overtrykk du har angitt i dokumentet, skrives ut riktig på en skriver som støtter overtrykking. Siden de fleste skrivebordsskrivere ikke støtter overtrykking, kan du simulere effektene av overtrykking ved å velge Simuler overtrykk i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.
Merk:

Når du velger Simuler overtrykk, konverteres spotfarger til prosessfarger for utskrift. Hvis du har tenkt å bruke en fil for separasjoner på en RIP, eller for endelig trykking, bruker du ikke dette valget.

 • Når du skriver ut på en svart-hvitt-skriver, produseres en sammensatt gråtoneversjon av sidene i InDesign. Hvis dokumentet inneholder farger, skrives visuelt riktige gråtoner ut for å simulere fargene. Gråtonen som for eksempel simulerer en 20 % nyanse av gult, er lysere enn en 20 % nyanse av svart siden gult er visuelt lysere enn svart.

 • Når du trykker en bok med kapitler som har spotfarger eller overlappingsmaler i konflikt, kan du angi at innstillingene skal synkroniseres med hoveddokumentet.

 • Hvis du bruker fargehåndtering med Bok-funksjonen, kontrollerer du at hvert dokument i boken bruker de samme fargehåndteringsinnstillingene i dialogboksen Fargeinnstillinger.

Merk:

Husk at fargeskrivere, i likhet med skjermer, gir svært ulik kvalitet på fargegjengivelse. Derfor er prøvetrykk fra et trykkeri det beste når du vil kontrollere hvordan det endelige produktet kommer til å se ut.

Forhåndsvise fargeseparasjoner

Du kan forhåndsvise fargeseparasjoner, begrensninger for fargedekning og overtrykking ved hjelp av panelet Forhåndsvisning av separasjoner. Når du forhåndsviser separasjoner på skjermen, kan du kontrollere følgende:

Ferniss og andre overtrekk

Det kan være vanskelig å forhåndsvise ferniss på skjermen siden de er gjennomsiktige. Når du forhåndsviser en fernisseparasjon for seg selv, vises området med ferniss i svart.

Dyp svart

Når du forhåndsviser separasjoner, kan du identifisere områder som trykkes i dyp svart, eller svart prosessfarge (K) blandet med farger for økt tetthet og dypere farger.

Trykkfargedekning

For mye trykkfarge på papiret kan føre til problemer med tørking. Spør trykkeriet om maksimal trykkfargedekning for pressen arbeidet skal trykkes med. Deretter kan du forhåndsvise dokumentet for å identifisere områder der trykkfargedekningen overskrider begrensningen til trykkpressen.

Overtrykk

Du kan forhåndsvise hvordan blanding, gjennomsiktighet og overtrykking vil vises på fargeseparert trykk.

Merk:

Du kan også se overtrykkseffekter når du trykker på en enhet som støtter sammensatt trykking. Dette er nyttig for å prøvetrykke fargeseparasjoner.

Ved å forhåndsvise separasjoner på skjermen kan du oppdage problemer uten kostnadene ved å trykke fargeseparasjoner, men du kan ikke forhåndsvise overlapping, emulsjonsvalg, merker eller rasterinformasjon og oppløsning. Du bør samarbeide med trykkeriet for å bekrefte disse innstillingene ved hjelp av fullstendige eller overliggende prøvetrykk.

Merk:

Objekter i skjulte lag inkluderes ikke i forhåndsvisning på skjermen.

Forhåndsvise separasjonsplater

 1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Velg Separasjoner for Vis.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise én enkelt separasjon og skjule alle andre, velger du navnet på den du vil vise. Dekningsområder vises som standard i svart. Hvis du vil endre dette, deaktiverer du Vis enkeltplater i svart på panelmenyen.

  • Hvis du vil vise én eller flere separasjoner, velger du den tomme boksen til venstre for separasjonsnavnet. Hver separasjon vises med fargen den er tilordnet.

  • Hvis du vil skjule én eller flere separasjoner, velger du øyeikonet  til venstre for hvert av separasjonsnavnene.

  • Hvis du vil vise alle prosessplatene samtidig, velger du CMYK-ikonet .

  • Hvis du vil vise alle separasjonene samtidig, klikker du og drar pekeren over alle øyeikonene (eller alle de tomme boksene) ved siden av separasjonsnavnene.

Merk:

Du kan også bruke panelet Forhåndsvisning av separasjoner ved hjelp av tastatursnarveier.

Forhåndsvisning av en enkelt separasjon (til venstre) og flere separasjoner (til høyre)

Forhåndsvise trykkfargedekning

 1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Velg Trykkfargebegrensning for Vis. Angi en verdi for maksimal trykkfargedekning i boksen som vises ved siden av Vis-menyen. (Spør trykkeriet du bruker, om hvilken verdi som skal oppgis her.)
 3. Kontroller trykkfargedekningen i forhåndsvisningen av dokumentet. Områder som overskrider begrensningen for trykkfargedekning, vises i rødtoner (mørkerøde områder overstiger begrensningen mer enn lyserøde områder). Alle andre områder vises i gråtoner.
  Områder som overskrider den angitte begrensningen for trykkfargedekning, vises i rødt.

 4. Hvis du vil kontrollere trykkfargedekning for et bestemt område, lar du pekeren hvile over det aktuelle området i dokumentvinduet. Trykkfargedekningen i prosent vises i panelet ved siden av hvert trykkfargenavn.
Merk:

Du kan justere trykkfargedekningen ved å konvertere noen spotfarger til prosessfarger. Hvis du vil justere trykkfargedekningen i montert grafikk, redigerer du grafikken i kildeprogrammet.

Gå tilbake til normalvisningen

 1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Velg Av for Vis.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din