Forberede utskrift av separasjoner

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon og instruksjoner, klikker du på koblingene nedenfor.

Opprette separasjoner

For å gjengi farge- og halvtonebilder separeres vanligvis grafikken til fire plater – én plate for hver av delene med cyan (C), gul (Y), magenta (M) og svart (K) i bildet. Når de riktige trykkfargene brukes og trykkes i register i forhold til hverandre, kombineres disse fargene for å gjengi den opprinnelige grafikken. Prosessen med å dele bildet opp i to eller flere farger kalles fargeseparasjon, og filmene platene opprettes fra, kalles separasjoner.

Sammensatt (til venstre) og separasjoner (til høyre)

Separasjonsarbeidsflyter

Adobe InDesign CS4 støtter to vanlige PostScript-arbeidsflyter. Hovedforskjellen er hvor det opprettes separasjoner – på vertsdatamaskinen (systemet som bruker InDesign og skriverdriveren), eller i RIPen (rasterbildeprosessoren) til utenheten. Et annet alternativ er en PDF-arbeidsflyt.

Vertsbaserte separasjoner

I den tradisjonelle vertsbaserte, forhåndsseparerte arbeidsflyten opprettes det PostScript-data for hver av separasjonene som kreves for dokumentet, og deretter sendes disse dataene til utenheten.

In-RIP-separasjoner

I den nyere, RIP-baserte arbeidsflyten utfører en ny generasjon av PostScript-RIPer fargeseparasjoner, overlapping og til og med fargestyring i RIPen, slik at vertsdatamaskinen frigjøres til andre oppgaver. Med denne metoden tar det mindre tid å generere filen, og mengden data som overføres for utskriftsjobbene, minimeres. I stedet for at for eksempel PostScript-data for fire eller flere sider sendes for å trykke vertsbaserte fargeseparasjoner, sendes PostScript-dataene for én enkelt sammensatt PostScript-fil for behandling i RIPen.

Forberede dokumentet for fargeseparasjoner

 1. Rett opp eventuelle fargeproblemer i grafikken.
 2. Angi overtrykksvalg.
 3. Lag overlappingsinstruksjoner for å kompensere for feilregistrering under trykking.
 4. Forhåndsvise fargeseparasjoner på skjermen.
  Merk:

  Trinn 1–4 anbefales, men er ikke nødvendige, når du produserer fargeseparasjoner.

 5. Velg Fil > Skriv ut for å vise dialogboksen Skriv ut.
 6. Hvis du har opprettet et utskriftsforvalg med passende separasjonsinnstillinger, velger du det på menyen Forvalg for utskrift øverst i dialogboksen Skriv ut.
 7. Velg en skriver eller PostScript-fil fra Skriver-listen.
 8. Hvis du skriver ut til en PostScript-fil, velger du PPD-filen for enheten som skal trykke separasjonene.
 9. Velg et seksjonsnavn til venstre i dialogboksen Skriv ut hvis du vil vise eller endre eksisterende utskriftsvalg.
 10. Prøvetrykk separasjonene før du leverer dokumentet til et trykkeri.
 11. Trykk eller arkiver separasjonene.

Utbytte-spotfarger

Du kan bruke egendefinerte trykkfarger, som kalles spotfarger, i tillegg til, eller i stedet for, prosessfarger. I stedet for å bruke de fire prosessfargene til å gjengi grafikk som består av svart tekst og blågrønne strektegninger, kan du for eksempel bruke to spotfarger – én svart og én som gjengir den nøyaktige grønnfargen. Du kan også bruke spotfarger til å produsere farger som ikke kan gjengis av CMYK-trykkfarger, for eksempel ferniss eller fluorescerende og metalliske farger. I tillegg kan du blande to eller flere spotfarger sammen, eller blande spotfarger med prosessfarger for å lage blandede trykkfarger.

Du kan fargelegge grafikk med prosessfarger, spotfarger eller en kombinasjon av begge. Når du trykker separasjoner, kan du konvertere spotfarger til de tilsvarende prosessfargene, slik at de kan trykkes på CMYK-platene.

Vise prosessfargeekvivalenter for en spotfarge

 1. Velg spotfargen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg CMYK på menyen i Farge-panelet.

De tilsvarende CMYK-verdiene for spotfargen vises i Farge-panelet.

Merk:

Du kan også holde pekeren over spotfargen i Fargeprøver-panelet. Formelen for fargen vises i verktøyinfoen.

Trykke et objekt på alle fargeplatene

Hvis du vil trykke et objekt på alle platene under trykking, inkludert spotfargeplater, kan du bruke registerfarge på objektet. Registerfarge brukes for skjæremerker og kuttmerker. For sammensatte data trykkes objekter med registerfarge som C 100, M 100, Y 100 og K 100. For separasjoner trykkes disse objektene som 100 % på hver plate.

 1. Marker objektene du vil bruke registerfarge på.
 2. Velg Vindu > Fargeprøver.
 3. Velg fargeprøven Register  i Fargeprøver-panelet.

Skrive ut forløpninger som separasjoner

Tenk over følgende når du produserer separasjoner for dokumenter med forløpninger:

 • En forløpning som er laget i InDesign, og som har en kombinasjon av spot- og prosessfarger, separeres både på prosess- og spotplatene.

 • En forløpning med prosessfarger separeres på prosessplatene.

 • En forløpning med to nyanser av den samme spotfargen separeres på én enkelt spotfargeplate.

 • Hvis du vil opprette en forløpning som separeres på ett stykke film mellom en spotfarge og hvitt, oppretter du et forløpningsfyll mellom spotfargen og fargeprøven Papir i Fargeprøver-panelet.

 • Hvis du oppretter en forløpning mellom to spotfarger, bør du tildele forskjellige rastervinkler for disse spotfargene. Hvis to spotfarger har samme rastervinkel, overtrykker de hverandre. Hvis du ikke er sikker på hva vinklene bør være, konsulterer du trykkeriet.

Skriv ut sammensatte dokumenter

Du kan skrive ut et prøvetrykk i farger eller gråtoner for å kontrollere fargene i dokumentet. Et sammensatt bilde kan hjelpe deg å utforme og prøvetrykke layouten før du trykker endelige (og dyre) separasjoner.

Når du skriver ut et sammensatt dokument i InDesign, trykkes alle fargene som brukes i filen, på én plate, uavhengig av om enkeltfarger er valgt.

Vurder følgende når du skriver ut sammensatte dokumenter:

 • Et prøvetrykk kan aldri vise helt nøyaktig hvordan det endelige produktet blir, men gjengivelsen blir betraktelig mer nøyaktig hvis du kalibrerer alle enhetene du bruker til å opprette et dokument, (for eksempel skannere, skjermer og skrivere). Når du har kalibrert enhetene, bidrar fargestyringssystemet til å gi forutsigbare og konsekvente farger.
 • Alle valg for overtrykk du har angitt i dokumentet, skrives ut riktig på en skriver som støtter overtrykking. Siden de fleste skrivebordsskrivere ikke støtter overtrykking, kan du simulere effektene av overtrykking ved å velge Simuler overtrykk i seksjonen Utskrift i dialogboksen Skriv ut.
Merk:

Når du velger Simuler overtrykk, konverteres spotfarger til prosessfarger for utskrift. Hvis du har tenkt å bruke en fil for separasjoner på en RIP, eller for endelig trykking, bruker du ikke dette valget.

 • Når du skriver ut på en svart-hvitt-skriver, produseres en sammensatt gråtoneversjon av sidene i InDesign. Hvis dokumentet inneholder farger, skrives visuelt riktige gråtoner ut for å simulere fargene. Gråtonen som for eksempel simulerer en 20 % nyanse av gult, er lysere enn en 20 % nyanse av svart siden gult er visuelt lysere enn svart.

 • Når du trykker en bok med kapitler som har spotfarger eller overlappingsmaler i konflikt, kan du angi at innstillingene skal synkroniseres med hoveddokumentet.

 • Hvis du bruker fargehåndtering med Bok-funksjonen, kontrollerer du at hvert dokument i boken bruker de samme fargehåndteringsinnstillingene i dialogboksen Fargeinnstillinger.

Merk:

Husk at fargeskrivere, i likhet med skjermer, gir svært ulik kvalitet på fargegjengivelse. Derfor er prøvetrykk fra et trykkeri det beste når du vil kontrollere hvordan det endelige produktet kommer til å se ut.

Forhåndsvise fargeseparasjoner

Du kan forhåndsvise fargeseparasjoner, begrensninger for fargedekning og overtrykking ved hjelp av panelet Forhåndsvisning av separasjoner. Når du forhåndsviser separasjoner på skjermen, kan du kontrollere følgende:

Ferniss og andre overtrekk

Det kan være vanskelig å forhåndsvise ferniss på skjermen siden de er gjennomsiktige. Når du forhåndsviser en fernisseparasjon for seg selv, vises området med ferniss i svart.

Dyp svart

Når du forhåndsviser separasjoner, kan du identifisere områder som trykkes i dyp svart, eller svart prosessfarge (K) blandet med farger for økt tetthet og dypere farger.

Trykkfargedekning

For mye trykkfarge på papiret kan føre til problemer med tørking. Spør trykkeriet om maksimal trykkfargedekning for pressen arbeidet skal trykkes med. Deretter kan du forhåndsvise dokumentet for å identifisere områder der trykkfargedekningen overskrider begrensningen til trykkpressen.

Overtrykk

Du kan forhåndsvise hvordan blanding, gjennomsiktighet og overtrykking vil vises på fargeseparert trykk.

Merk:

Du kan også se overtrykkseffekter når du trykker på en enhet som støtter sammensatt trykking. Dette er nyttig for å prøvetrykke fargeseparasjoner.

Ved å forhåndsvise separasjoner på skjermen kan du oppdage problemer uten kostnadene ved å trykke fargeseparasjoner, men du kan ikke forhåndsvise overlapping, emulsjonsvalg, merker eller rasterinformasjon og oppløsning. Du bør samarbeide med trykkeriet for å bekrefte disse innstillingene ved hjelp av fullstendige eller overliggende prøvetrykk.

Merk:

Objekter i skjulte lag inkluderes ikke i forhåndsvisning på skjermen.

Forhåndsvise separasjonsplater

 1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Velg Separasjoner for Vis.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil vise én enkelt separasjon og skjule alle andre, velger du navnet på den du vil vise. Dekningsområder vises som standard i svart. Hvis du vil endre dette, deaktiverer du Vis enkeltplater i svart på panelmenyen.

  • Hvis du vil vise én eller flere separasjoner, velger du den tomme boksen til venstre for separasjonsnavnet. Hver separasjon vises med fargen den er tilordnet.

  • Hvis du vil skjule én eller flere separasjoner, velger du øyeikonet  til venstre for hvert av separasjonsnavnene.

  • Hvis du vil vise alle prosessplatene samtidig, velger du CMYK-ikonet .

  • Hvis du vil vise alle separasjonene samtidig, klikker du og drar pekeren over alle øyeikonene (eller alle de tomme boksene) ved siden av separasjonsnavnene.

Merk:

Du kan også bruke panelet Forhåndsvisning av separasjoner ved hjelp av tastatursnarveier.

Forhåndsvisning av en enkelt separasjon (til venstre) og flere separasjoner (til høyre)

Forhåndsvise trykkfargedekning

 1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Velg Trykkfargebegrensning for Vis. Angi en verdi for maksimal trykkfargedekning i boksen som vises ved siden av Vis-menyen. (Spør trykkeriet du bruker, om hvilken verdi som skal oppgis her.)
 3. Kontroller trykkfargedekningen i forhåndsvisningen av dokumentet. Områder som overskrider begrensningen for trykkfargedekning, vises i rødtoner (mørkerøde områder overstiger begrensningen mer enn lyserøde områder). Alle andre områder vises i gråtoner.
  Områder som overskrider den angitte begrensningen for trykkfargedekning, vises i rødt.

 4. Hvis du vil kontrollere trykkfargedekning for et bestemt område, lar du pekeren hvile over det aktuelle området i dokumentvinduet. Trykkfargedekningen i prosent vises i panelet ved siden av hvert trykkfargenavn.
Merk:

Du kan justere trykkfargedekningen ved å konvertere noen spotfarger til prosessfarger. Hvis du vil justere trykkfargedekningen i montert grafikk, redigerer du grafikken i kildeprogrammet.

Gå tilbake til normalvisningen

 1. Velg Vindu > Utskrift > Forhåndsvisning av separasjoner.
 2. Velg Av for Vis.