Brukerveiledning Avbryt

Bildetekster

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. Kan ikke eksportere PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

En bildetekst er beskrivende tekst som vises under et bilde. I InDesign er det mange metoder for å opprette bildetekster som viser metadataene du har angitt for bildet. Det finnes en spesiell bildetekstvariabel som viser de angitte metadataene for et bilde. Hvis en tekstramme som inneholder variabelen, er ved siden av eller gruppert sammen med bildet, viser variabelen metadataene for det bildet. Du kan generere en bildetekst fra et eksisterende bilde eller mens du monterer bildet, og du kan opprette en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel.

Bildetekst generert fra et bildes metadata

Generere en bildetekst fra et bilde

Når du genererer en bildetekst fra et eksisterende bilde, kan du generere enten en statisk bildetekst, som bare kan redigeres manuelt, eller en live bildetekst, som oppdateres hvis bildet eller bildets metadata endres. Hvis du for eksempel flytter en live bildetekst til et annet bilde, viser bildeteksten metadata fra det andre bildet.

Når du velger Generer live bildetekst, blir det automatisk generert en ny variabel basert på gjeldende bildetekstinnstillinger. Hvis du for eksempel velger metadatatypen Beskrivelse i dialogboksen Bildetekstoppsett, blir det opprettet en variabel med navnet "Live metadata-bildetekst: Beskrivelse".

 1. Hvis du vil definere innhold og utseende for bildeteksten du genererer, velger du Objekt > Bildetekster > Innstillinger for bildetekst og angir innstillingene. Se Angi valg for oppsett av bildetekst.

 2. Velg Objekt > Bildetekster > Generer live bildetekst eller Generer statisk bildetekst.

Merk:

Når du genererer en live bildetekst som inneholder en lang tekststreng, for eksempel en beskrivelse, brytes ikke bildeteksten over flere linjer ettersom den er en variabel. Hvis en live bildetekst komprimeres til en enkeltlinje, bør du vurdere å konvertere den til en statisk bildetekst. Du konverterer en live bildetekst til en statisk bildetekst ved å markere den og velge Objekt > Bildetekster > Konverter til statisk bildetekst.

Du kan også generere en statisk bildetekst mens du monterer et bilde. Velg Opprett statiske bildetekster i dialogboksen Monter, og plasser deretter bildetekstrammen etter at du har montert bildet.

Angi valg for oppsett av bildetekst

Bruk dialogboksen Innstillinger for bildetekst til å angi innhold og formatering for bildetekster du genererer. Disse bildetekstene vil bare påvirke fremtidige bildetekster, ikke eksisterende.

 1. Velg Objekt > Bildetekster > Innstillinger for bildetekst.

 2. Velg metadataene du vil inkludere, og angi teksten som skal vises før og etter metadataene.

 3. Hvis du vil inkludere flere rader med metadata, klikker du plussikonet.

 4. Angi følgende valg, og klikk OK.

  Tekst før / Tekst etter

  Teksten som vises før eller etter de angitte metadataene.

  Metadata

  Velg metadataalternativ, for eksempel Beskrivelse eller By, fra listen.

  Justering

  Angi hvor bildeteksten skal plasseres i forhold til bildet.

  Forskyvning

  Angi hvor langt fra kanten av tekstrammen ved siden av bildet bildeteksten skal plasseres.

  Avsnittsmal

  Angi en avsnittsmal for bildeteksten. Hvis du vil bruke automatisk nummerering i bildeteksten, for eksempel "Figur 1", "Figur 2" og så videre, inkluderer du nummereringen i avsnittsmalen. Se Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller.

  Lag

  Angi hvilket lag bildeteksten tilhører.

  Grupper bildetekst med bilde

  Angi om bilderammen og bildetekstrammen skal grupperes sammen.

Opprette bildetekster ved hjelp av variabler

Når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, er ved siden av eller gruppert sammen med et bilde, viser bildetekstvariabelen metadataene for bildet.

Variabler for bildetekst

A. Tekstramme med bildetekstvariabel ikke ved siden av bilde B. Tekstramme ved siden av bilde 

 1. Definer om nødvendig bildetekstvariabelen du vil bruke. Se Definere variabler for bildetekst.

 2. Opprett tekstrammen som skal brukes for bildeteksten.

 3. Plasser innsettingspunktet i tekstrammen, og velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel >, og velg deretter bildetekstvariabelen du vil inkludere. Sett inn så mange bildetekstvariabler som du trenger.

 4. Flytt bildetekstrammen til en bilderamme, eller grupper bildetekstrammen sammen med bilderammen.

Hvis bildetekstvariabelen er tom, redigerer du bildets metadata og bruker deretter Koblinger-panelet til å oppdatere bildet. Hvis du vil redigere bildets metadata, kan du se Redigere metadata i bildefiler.

Definere variabler for bildetekst

Bildetekstvariabler oppdateres automatisk når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, flyttes til et bilde. Som standard brukes metadataene for navn som variabeltype når du velger Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel > Bildenavn. Du kan redigere variabelen Bildenavn, eller du kan opprette nye variabler som angir bildets metadata.

 1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Velg Ny for å opprette en variabel, eller Rediger for å redigere en eksisterende variabel.

 3. Velg Metadata-bildetekst under Type.

 4. Velg et alternativ på Metadata-menyen.

 5. Angi teksten som skal vises før eller etter metadataene, og klikk deretter OK.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?