En bildetekst er beskrivende tekst som vises under et bilde. I InDesign er det mange metoder for å opprette bildetekster som viser metadataene du har angitt for bildet. Det finnes en spesiell bildetekstvariabel som viser de angitte metadataene for et bilde. Hvis en tekstramme som inneholder variabelen, er ved siden av eller gruppert sammen med bildet, viser variabelen metadataene for det bildet. Du kan generere en bildetekst fra et eksisterende bilde eller mens du monterer bildet, og du kan opprette en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel.

Bildetekst generert fra et bildes metadata
Bildetekst generert fra et bildes metadata

Generere en bildetekst fra et bilde

Når du genererer en bildetekst fra et eksisterende bilde, kan du generere enten en statisk bildetekst, som bare kan redigeres manuelt, eller en live bildetekst, som oppdateres hvis bildet eller bildets metadata endres. Hvis du for eksempel flytter en live bildetekst til et annet bilde, viser bildeteksten metadata fra det andre bildet.

Når du velger Generer live bildetekst, blir det automatisk generert en ny variabel basert på gjeldende bildetekstinnstillinger. Hvis du for eksempel velger metadatatypen Beskrivelse i dialogboksen Bildetekstoppsett, blir det opprettet en variabel med navnet "Live metadata-bildetekst: Beskrivelse".

 1. Hvis du vil definere innhold og utseende for bildeteksten du genererer, velger du Objekt > Bildetekster > Innstillinger for bildetekst og angir innstillingene. Se Angi valg for oppsett av bildetekst.

 2. Velg Objekt > Bildetekster > Generer live bildetekst eller Generer statisk bildetekst.

Merk:

Når du genererer en live bildetekst som inneholder en lang tekststreng, for eksempel en beskrivelse, brytes ikke bildeteksten over flere linjer ettersom den er en variabel. Hvis en live bildetekst komprimeres til en enkeltlinje, bør du vurdere å konvertere den til en statisk bildetekst. Du konverterer en live bildetekst til en statisk bildetekst ved å markere den og velge Objekt > Bildetekster > Konverter til statisk bildetekst.

Du kan også generere en statisk bildetekst mens du monterer et bilde. Velg Opprett statiske bildetekster i dialogboksen Monter, og plasser deretter bildetekstrammen etter at du har montert bildet.

Angi valg for oppsett av bildetekst

Bruk dialogboksen Innstillinger for bildetekst til å angi innhold og formatering for bildetekster du genererer. Disse bildetekstene vil bare påvirke fremtidige bildetekster, ikke eksisterende.

 1. Velg Objekt > Bildetekster > Innstillinger for bildetekst.

 2. Velg metadataene du vil inkludere, og angi teksten som skal vises før og etter metadataene.

 3. Hvis du vil inkludere flere rader med metadata, klikker du plussikonet.

 4. Angi følgende valg, og klikk OK.

  Tekst før / Tekst etter

  Teksten som vises før eller etter de angitte metadataene.

  Metadata

  Velg metadataalternativ, for eksempel Beskrivelse eller By, fra listen.

  Justering

  Angi hvor bildeteksten skal plasseres i forhold til bildet.

  Forskyvning

  Angi hvor langt fra kanten av tekstrammen ved siden av bildet bildeteksten skal plasseres.

  Avsnittsmal

  Angi en avsnittsmal for bildeteksten. Hvis du vil bruke automatisk nummerering i bildeteksten, for eksempel "Figur 1", "Figur 2" og så videre, inkluderer du nummereringen i avsnittsmalen. Se Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller.

  Lag

  Angi hvilket lag bildeteksten tilhører.

  Grupper bildetekst med bilde

  Angi om bilderammen og bildetekstrammen skal grupperes sammen.

Opprette bildetekster ved hjelp av variabler

Når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, er ved siden av eller gruppert sammen med et bilde, viser bildetekstvariabelen metadataene for bildet.

Variabler for bildetekst
Variabler for bildetekst

A. Tekstramme med bildetekstvariabel ikke ved siden av bilde B. Tekstramme ved siden av bilde 
 1. Definer om nødvendig bildetekstvariabelen du vil bruke. Se Definere variabler for bildetekst.

 2. Opprett tekstrammen som skal brukes for bildeteksten.

 3. Plasser innsettingspunktet i tekstrammen, og velg Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel >, og velg deretter bildetekstvariabelen du vil inkludere. Sett inn så mange bildetekstvariabler som du trenger.

 4. Flytt bildetekstrammen til en bilderamme, eller grupper bildetekstrammen sammen med bilderammen.

Hvis bildetekstvariabelen er tom, redigerer du bildets metadata og bruker deretter Koblinger-panelet til å oppdatere bildet. Hvis du vil redigere bildets metadata, kan du se Redigere metadata i bildefiler.

Definere variabler for bildetekst

Bildetekstvariabler oppdateres automatisk når en tekstramme som inneholder en bildetekstvariabel, flyttes til et bilde. Som standard brukes metadataene for navn som variabeltype når du velger Tekst > Tekstvariabler > Sett inn variabel > Bildenavn. Du kan redigere variabelen Bildenavn, eller du kan opprette nye variabler som angir bildets metadata.

 1. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Velg Ny for å opprette en variabel, eller Rediger for å redigere en eksisterende variabel.

 3. Velg Metadata-bildetekst under Type.

 4. Velg et alternativ på Metadata-menyen.

 5. Angi teksten som skal vises før eller etter metadataene, og klikk deretter OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet