Endre størrelse på design raskt med forslag til tilpasset layout.

Hvis du bruker Dokumentoppsett eller Marger og spalter til å endre en eksisterende layout, for eksempel sidestørrelse eller sidemarker, risikerer du å måtte bruke mye tid og krefter på å ordne objekter på nytt slik at de passer inn i den nye layouten. Funksjonen Juster layout kan gjøre mye av dette arbeidet automatisk ved å justere sideelementene i dokumentlayouten når sidestørrelsen, sidemargene eller utfallende for dokumentet endres.

adjust_layout_382_306

Justere dokumentlayout

Slik justerer du layout for et dokument:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fil > Juster layout.
  • Velg Fil > Dokumentoppsett, og klikk på Juster layout.
 2. Angi følgende valg i dialogboksen Juster layout:

  Sidestørrelse

  Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for bredde og høyde. Du kan også velge retning for dokumentet.

  Marger

  Velg Autojuster marger ved endring av sidestørrelse for å justere margene dynamisk med endringene du har gjort i sidestørrelsen, eller angi verdiene for margene manuelt.

  Utfallende

  Angi verdiene for utfallsområdet i dokumentet.

  Juster skriftstørrelse

  Velg dette alternativet for å endre skriftstørrelsen i dokumentet basert på endring av sidestørrelse og marger. Du kan også definere grenser for skriftstørrelse for automatisk justering ved å velge Angi grenser for skriftstørrelse og angi en verdi for minste og største skriftstørrelse.

  Juster låst innhold

  Velg dette alternativet for å justere det låste Innholdet i layouten.

  Juster layout
  Juster layout
 3. Klikk OK.

Justere layout for side eller oppslag

Slik justerer du layout for en side eller et oppslag i et dokument:

 1. Gå til Layout > Marger og spalter

  Dialogboksen Marger og spalter vises.

 2. Velg Juster layout i dialogen Marger og spalter. Dette valget er ikke aktivert som standard.

  Dialogen Marger og spalter
  Dialogen Marger og spalter
 3. Velg Juster skriftstørrelse for å endre skriftstørrelsen i dokumentet basert på endring av marger. Du kan også definere grenser for skriftstørrelse for automatisk justering ved å velge Angi grenser for skriftstørrelse og angi en verdi for minste og største skriftstørrelse.

  Juster layout
  Juster layout -alternativer
 4. Velg Juster låst innhold for å justere det låste innholdet i layouten.

 5. Klikk OK.

Tilleggsinformasjon

Når du bruker funksjonen Juster layout, blir objekter som tekst og grafikk omkonfigurert med endringer i utfallende eller marger for dokumentet basert på følgende:

 • Hvis sidestørrelsen endres, flyttes linjalhjelpelinjer for å opprettholde proporsjonale avstander fra hjelpelinjer for sidekanter, marger eller spalter.
 • Den relative plasseringen av objekter som er forankret i teksten, opprettholdes.
 • Objekter flyttes for å holde dem i samme relative posisjon på siden hvis sidestørrelsen eller margene endres.
 • Justering av objekter etter utfallende, siderammer, sidemarger, kolonner, kolonnekanter, hjelpelinjer og rutenett opprettholdes.
 • Relativ justering og mellomrom mellom objekter i dokumentet opprettholdes.
 • Du kan velge om du vil skalere tekst eller ikke. Skriftstørrelse og linjeavstand endres i forhold til endringen i dokumentstørrelsen. Skriftstørrelsen går opp til neste desimaltall etter å ha blitt skalert. Det gjøres ingen stilendring, og alle endringer i tekst er som overstyringer.
 • Forholdet mellom ikke-rektangulære og roterte gjenstander opprettholdes.
 • Bilder tilpasses proporsjonalt til forholdet slik at innholdet som er synlig inne i rammen, forblir tilnærmet uendret.
 • Hvert objekt i en gruppe, både rektangulære og ikke-rektangulære, justeres mens høyde/bredde-forholdet holdes slik at formen på gruppen blir intakt.
 • Montasjebordelementer endres ikke i størrelse. De overlapper imidlertid ikke på siden.
 • Eventuelle skjulte objekter eller objekter i et skjult lag blir ikke endret i størrelse.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet