Layoutjustering

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Endre størrelse på design raskt med forslag til tilpasset layout.

Hvis du bruker Dokumentoppsett eller Marger og spalter til å endre en eksisterende layout, for eksempel sidestørrelse eller sidemarker, risikerer du å måtte bruke mye tid og krefter på å ordne objekter på nytt slik at de passer inn i den nye layouten. Funksjonen Juster layout kan gjøre mye av dette arbeidet automatisk ved å justere sideelementene i dokumentlayouten når sidestørrelsen, sidemargene eller utfallende for dokumentet endres.

Justere dokumentlayout

Slik justerer du layout for et dokument:

 1. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fil > Juster layout.
  • Velg Fil > Dokumentoppsett, og klikk på Juster layout.
 2. Angi følgende valg i dialogboksen Juster layout:

  Sidestørrelse

  Velg en sidestørrelse på menyen, eller angi verdier for bredde og høyde. Du kan også velge retning for dokumentet.

  Marger

  Velg Autojuster marger ved endring av sidestørrelse for å justere margene dynamisk med endringene du har gjort i sidestørrelsen, eller angi verdiene for margene manuelt.

  Utfallende

  Angi verdiene for utfallsområdet i dokumentet.

  Juster skriftstørrelse

  Velg dette alternativet for å endre skriftstørrelsen i dokumentet basert på endring av sidestørrelse og marger. Du kan også definere grenser for skriftstørrelse for automatisk justering ved å velge Angi grenser for skriftstørrelse og angi en verdi for minste og største skriftstørrelse.

  Juster låst innhold

  Velg dette alternativet for å justere det låste Innholdet i layouten.

  Juster layout

 3. Klikk OK.

Justere layout for side eller oppslag

Slik justerer du layout for en side eller et oppslag i et dokument:

 1. Gå til Layout > Marger og spalter

  Dialogboksen Marger og spalter vises.

 2. Velg Juster layout i dialogen Marger og spalter. Dette valget er ikke aktivert som standard.

  Dialogen Marger og spalter

 3. Velg Juster skriftstørrelse for å endre skriftstørrelsen i dokumentet basert på endring av marger. Du kan også definere grenser for skriftstørrelse for automatisk justering ved å velge Angi grenser for skriftstørrelse og angi en verdi for minste og største skriftstørrelse.

  Juster layout
  Juster layout -alternativer

 4. Velg Juster låst innhold for å justere det låste innholdet i layouten.

 5. Klikk OK.

Tilleggsinformasjon

Når du bruker funksjonen Juster layout, blir objekter som tekst og grafikk omkonfigurert med endringer i utfallende eller marger for dokumentet basert på følgende:

 • Hvis sidestørrelsen endres, flyttes linjalhjelpelinjer for å opprettholde proporsjonale avstander fra hjelpelinjer for sidekanter, marger eller spalter.
 • Den relative plasseringen av objekter som er forankret i teksten, opprettholdes.
 • Objekter flyttes for å holde dem i samme relative posisjon på siden hvis sidestørrelsen eller margene endres.
 • Justering av objekter etter utfallende, siderammer, sidemarger, kolonner, kolonnekanter, hjelpelinjer og rutenett opprettholdes.
 • Relativ justering og mellomrom mellom objekter i dokumentet opprettholdes.
 • Du kan velge om du vil skalere tekst eller ikke. Skriftstørrelse og linjeavstand endres i forhold til endringen i dokumentstørrelsen. Skriftstørrelsen går opp til neste desimaltall etter å ha blitt skalert. Det gjøres ingen stilendring, og alle endringer i tekst er som overstyringer.
 • Forholdet mellom ikke-rektangulære og roterte gjenstander opprettholdes.
 • Bilder tilpasses proporsjonalt til forholdet slik at innholdet som er synlig inne i rammen, forblir tilnærmet uendret.
 • Hvert objekt i en gruppe, både rektangulære og ikke-rektangulære, justeres mens høyde/bredde-forholdet holdes slik at formen på gruppen blir intakt.
 • Montasjebordelementer endres ikke i størrelse. De overlapper imidlertid ikke på siden.
 • Eventuelle skjulte objekter eller objekter i et skjult lag blir ikke endret i størrelse.

Mer som dette

Lag og publiser e-bøkerbrosjyrerflygebladerpostkortplakaterinteraktive sidelayouter og mye mer, med Adobe InDesign.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din