Brukerveiledning Avbryt

Importere SVG-filer

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Administrer historikkpanelet i InDesign
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Finn ut hvordan du importerer SVG-filer i InDesign.

SVG file

InDesign gir deg nå muligheten til å importere filer i SVG- og SVGZ-format i InDesign- og InCopy-dokumenter. Tidligere ble filer i SVG-format fra CC Libraries importert som PNG-filer i InDesign.

SVG (Scalable Vector Graphics) er et vektorformat som beskriver bilder som former, baner, tekst og filtereffekter. Resultatfilene er kompakte og gir grafikk av høy kvalitet for web og utskrift, også på håndholdte enheter med begrensede ressurser. 

Plassere SVG-filen

 • Hvis du vil plassere SVG-filen som lagret på datamaskinen, velger du Fil Plasser.
 • Hvis du vil plassere SVG-filen som tilgjengelig i CC Libraries, velger du Fil Plasser fra CC Libraries.

Eksportere SVG-filen

Eksportere til EPUB og HTML ved hjelp av valg for objekteksport

 • Velg Objekt > Valg for objekteksport.
 • Åpne fanen EPUB og HTML.
 • Når SVG-objektet er valgt i dokumentet, vises verdien for Format som SVG.
 • Angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
  • Bygg inn kode: Opprinnelig XML-kode for SVG legges til i HTML eller ePub opprettet fra InDesign.
  • Objektkode: Det refereres til SVG i objektkoden i HTML, og SVG-filen lagres i ressursmappen.
Valg for objekteksport

Behold utseende fra layout

Velg ett av følgende alternativer i rullegardinlisten Behold utseende fra layout:

Valg for objekteksport

 • Standard: SVG-innstillinger hentes fra dialogboksen for HTML- eller ePub-eksport.
 • Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter: SVG brukes i dialogboksen for eksport basert på den angitte innstillingen for alternativet Bruk SVG som.
 • Rastrer beholder og Rastrer innhold: SVG rastreres og bevarer utseendet i layouten basert på formatet valgt i rullegardinlisten Format.

Eksportere til HTML

 • Velg Fil > Eksporter > HTML.
 • Åpne fanen Bilde.
 • Angi følgende SVG-alternativer i samsvar med den valgte innstillingen for Kopier bilder:
  • Original: Alternativer for Bruk SVG som er aktivert, og du kan angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
  • Optimalisert
   • Når alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) ikke er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert, og du kan angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
   • Når alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) er valgt: Alternativene for Bruk SVG som er deaktivert, og SVG-er i dokumentet rastreres basert på bildeformatet angitt i rullegardinlisten Bildekonvertering.
HTML-eksport

Eksportere til justerbar layout for EPUB

 1. Velg Fil > Eksporter > EPUB (justerbar).
 2. Åpne fanen Objekt.
  • Hvis alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) er valgt: Alternativet Bruk SVG som er deaktivert, og SVG-er i dokumentet rastreres basert på formatet angitt i innstillingene for Bildekonvertering.
  • Hvis alternativet Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert.
  • Når ingen av alternativene ovenfor er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert.
Alternativer for justerbart objekt for EPUB

Eksportere til fast layout for EPUB

Dialogboksen EPUB: alternativer for eksport av fast layout inneholder ingen alternativer som er spesifikke for SVG-er. SVG-innstillingene blir imidlertid hentet fra dialogboksen Valg for objekteksport.

Eksportere til PDF (trykking og interaktivt) eller arbeidsflyter for trykking

Ettersom SVG er et vektorformat blir den opprinnelige vektoren for SVG eksportert til PDF-filen generert fra InDesign. Eventuell interaktivitet eller maske eller maskerende bane støttes imidlertid ikke.

Publish Online

 • Det refereres til SVG- eller SVGZ-filen i koden <img> i den genererte HTML-en.
 • JavaScript støttes ikke. Det er imidlertid støtte for opprinnelig SMIL-animasjon.

Forhåndsvise SVG-animasjoner

Du kan importere eller plassere animerte SVG-filer i InDesign. Du kan forhåndsvise SVG-animasjoner i Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

Velg Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet