Importere SVG-filer

Finn ut hvordan du importerer SVG-filer i InDesign.

SVG file

InDesign gir deg nå muligheten til å importere filer i SVG- og SVGZ-format i InDesign- og InCopy-dokumenter. Tidligere ble filer i SVG-format fra CC Libraries importert som PNG-filer i InDesign.

SVG (Scalable Vector Graphics) er et vektorformat som beskriver bilder som former, baner, tekst og filtereffekter. Resultatfilene er kompakte og gir grafikk av høy kvalitet for web og utskrift, også på håndholdte enheter med begrensede ressurser. 

Plassere SVG-filen

 • Hvis du vil plassere SVG-filen som lagret på datamaskinen, velger du Fil Plasser.
 • Hvis du vil plassere SVG-filen som tilgjengelig i CC Libraries, velger du Fil Plasser fra CC Libraries.

Eksportere SVG-filen

Eksportere til EPUB og HTML ved hjelp av valg for objekteksport

 • Velg Objekt > Valg for objekteksport.
 • Åpne fanen EPUB og HTML.
 • Når SVG-objektet er valgt i dokumentet, vises verdien for Format som SVG.
 • Angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
  • Bygg inn kode: Opprinnelig XML-kode for SVG legges til i HTML eller ePub opprettet fra InDesign.
  • Objektkode: Det refereres til SVG i objektkoden i HTML, og SVG-filen lagres i ressursmappen.
Valg for objekteksport

Behold utseende fra layout

Velg ett av følgende alternativer i rullegardinlisten Behold utseende fra layout:

Valg for objekteksport

 • Standard: SVG-innstillinger hentes fra dialogboksen for HTML- eller ePub-eksport.
 • Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter: SVG brukes i dialogboksen for eksport basert på den angitte innstillingen for alternativet Bruk SVG som.
 • Rastrer beholder og Rastrer innhold: SVG rastreres og bevarer utseendet i layouten basert på formatet valgt i rullegardinlisten Format.

Eksportere til HTML

 • Velg Fil > Eksporter > HTML.
 • Åpne fanen Bilde.
 • Angi følgende SVG-alternativer i samsvar med den valgte innstillingen for Kopier bilder:
  • Original: Alternativer for Bruk SVG som er aktivert, og du kan angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
  • Optimalisert
   • Når alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) ikke er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert, og du kan angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
   • Når alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) er valgt: Alternativene for Bruk SVG som er deaktivert, og SVG-er i dokumentet rastreres basert på bildeformatet angitt i rullegardinlisten Bildekonvertering.
HTML-eksport

Eksportere til justerbar layout for EPUB

 1. Velg Fil > Eksporter > EPUB (justerbar).
 2. Åpne fanen Objekt.
  • Hvis alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) er valgt: Alternativet Bruk SVG som er deaktivert, og SVG-er i dokumentet rastreres basert på formatet angitt i innstillingene for Bildekonvertering.
  • Hvis alternativet Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert.
  • Når ingen av alternativene ovenfor er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert.
Alternativer for justerbart objekt for EPUB

Eksportere til fast layout for EPUB

Dialogboksen EPUB: alternativer for eksport av fast layout inneholder ingen alternativer som er spesifikke for SVG-er. SVG-innstillingene blir imidlertid hentet fra dialogboksen Valg for objekteksport.

Eksportere til PDF (trykking og interaktivt) eller arbeidsflyter for trykking

Ettersom SVG er et vektorformat blir den opprinnelige vektoren for SVG eksportert til PDF-filen generert fra InDesign. Eventuell interaktivitet eller maske eller maskerende bane støttes imidlertid ikke.

Publish Online

 • Det refereres til SVG- eller SVGZ-filen i koden <img> i den genererte HTML-en.
 • JavaScript støttes ikke. Det er imidlertid støtte for opprinnelig SMIL-animasjon.

Forhåndsvise SVG-animasjoner

Du kan importere eller plassere animerte SVG-filer i InDesign. Du kan forhåndsvise SVG-animasjoner i Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

Velg Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din