Brukerveiledning Avbryt

Importere SVG-filer

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Finn ut hvordan du importerer SVG-filer i InDesign.

SVG file

InDesign gir deg nå muligheten til å importere filer i SVG- og SVGZ-format i InDesign- og InCopy-dokumenter. Tidligere ble filer i SVG-format fra CC Libraries importert som PNG-filer i InDesign.

SVG (Scalable Vector Graphics) er et vektorformat som beskriver bilder som former, baner, tekst og filtereffekter. Resultatfilene er kompakte og gir grafikk av høy kvalitet for web og utskrift, også på håndholdte enheter med begrensede ressurser. 

Plassere SVG-filen

 • Hvis du vil plassere SVG-filen som lagret på datamaskinen, velger du Fil Plasser.
 • Hvis du vil plassere SVG-filen som tilgjengelig i CC Libraries, velger du Fil Plasser fra CC Libraries.

Eksportere SVG-filen

Eksportere til EPUB og HTML ved hjelp av valg for objekteksport

 • Velg Objekt > Valg for objekteksport.
 • Åpne fanen EPUB og HTML.
 • Når SVG-objektet er valgt i dokumentet, vises verdien for Format som SVG.
 • Angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
  • Bygg inn kode: Opprinnelig XML-kode for SVG legges til i HTML eller ePub opprettet fra InDesign.
  • Objektkode: Det refereres til SVG i objektkoden i HTML, og SVG-filen lagres i ressursmappen.
Valg for objekteksport

Behold utseende fra layout

Velg ett av følgende alternativer i rullegardinlisten Behold utseende fra layout:

Valg for objekteksport

 • Standard: SVG-innstillinger hentes fra dialogboksen for HTML- eller ePub-eksport.
 • Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter: SVG brukes i dialogboksen for eksport basert på den angitte innstillingen for alternativet Bruk SVG som.
 • Rastrer beholder og Rastrer innhold: SVG rastreres og bevarer utseendet i layouten basert på formatet valgt i rullegardinlisten Format.

Eksportere til HTML

 • Velg Fil > Eksporter > HTML.
 • Åpne fanen Bilde.
 • Angi følgende SVG-alternativer i samsvar med den valgte innstillingen for Kopier bilder:
  • Original: Alternativer for Bruk SVG som er aktivert, og du kan angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
  • Optimalisert
   • Når alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) ikke er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert, og du kan angi SVG-alternativer som Bygg inn kode eller Objektkoder.
   • Når alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) er valgt: Alternativene for Bruk SVG som er deaktivert, og SVG-er i dokumentet rastreres basert på bildeformatet angitt i rullegardinlisten Bildekonvertering.
HTML-eksport

Eksportere til justerbar layout for EPUB

 1. Velg Fil > Eksporter > EPUB (justerbar).
 2. Åpne fanen Objekt.
  • Hvis alternativet Behold utseende fra layout (for grafikk-/medieobjekter) er valgt: Alternativet Bruk SVG som er deaktivert, og SVG-er i dokumentet rastreres basert på formatet angitt i innstillingene for Bildekonvertering.
  • Hvis alternativet Bruk eksisterende bilde for grafikkobjekter er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert.
  • Når ingen av alternativene ovenfor er valgt: Alternativet Bruk SVG som er aktivert.
Alternativer for justerbart objekt for EPUB

Eksportere til fast layout for EPUB

Dialogboksen EPUB: alternativer for eksport av fast layout inneholder ingen alternativer som er spesifikke for SVG-er. SVG-innstillingene blir imidlertid hentet fra dialogboksen Valg for objekteksport.

Eksportere til PDF (trykking og interaktivt) eller arbeidsflyter for trykking

Ettersom SVG er et vektorformat blir den opprinnelige vektoren for SVG eksportert til PDF-filen generert fra InDesign. Eventuell interaktivitet eller maske eller maskerende bane støttes imidlertid ikke.

Publish Online

 • Det refereres til SVG- eller SVGZ-filen i koden <img> i den genererte HTML-en.
 • JavaScript støttes ikke. Det er imidlertid støtte for opprinnelig SMIL-animasjon.

Forhåndsvise SVG-animasjoner

Du kan importere eller plassere animerte SVG-filer i InDesign. Du kan forhåndsvise SVG-animasjoner i Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

Velg Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av EPUB-interaktivitet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din