Nyanser

Om nyanser

En nyanse er en rastrert (lysere) versjon av en farge. Ved å bruke nyanser kan du lage flere spotfargevarianter uten å måtte betale for flere spotfarger. Det er også en rask måte å lage lysere versjoner av prosessfarger på, selv om kostnaden ved å trykke prosessfarger ikke reduseres. Du bør navngi og oppbevare nyanser i Fargeprøver-panelet slik at du enkelt kan redigere alle forekomster av nyansen i dokumentet, på samme måte som for farger uten nyanser.

Spotfarger og nyanser

En nyanse av en spotfarge trykkes på samme trykkplate som spotfargen. Ved nyanser av en prosessfarge multipliseres hver av CMYK-prosessfargene med nyanseprosenten. En 80 % nyanse av C10 M20 Y40 K10 gir for eksempel C8 M16 Y32 K8.

Siden farger og nyanser oppdateres sammen, oppdateres alle objektene som en nyanse av denne fargeprøven brukes på, hvis du redigerer en fargeprøve. Du kan også redigere fargeprøven som en navngitt nyanse er basert på, ved å bruke kommandoen Fargeprøvevalg på menyen i Fargeprøver-panelet. Da oppdateres alle nyanser som er basert på samme fargeprøve.

Nyanseområdet i Adobe Creative Suite 3 er fra 0 til 100 %. Jo lavere verdien er, desto lysere blir nyansen.

Lage og redigere nyanser

Du kan justere nyansen for ett enkelt objekt eller lage nyanser ved å bruke glidebryteren for nyanse i Fargeprøver-panelet eller Farge-panelet. Nyanseområdet er fra 0 til 100 %. Jo lavere verdien er, desto lysere blir nyansen.

Siden farger og nyanser oppdateres sammen, oppdateres alle objektene som en nyanse av denne fargeprøven brukes på, hvis du redigerer en fargeprøve. Du kan også redigere fargeprøven som en navngitt nyanse er basert på, ved å bruke kommandoen Fargeprøvevalg på menyen i Fargeprøver-panelet. Da oppdateres alle nyanser som er basert på samme fargeprøve.

Lage en nyansefarge med Fargeprøver-panelet

 1. Marker en fargeprøve i Fargeprøver-panelet.

 2. Klikk på pilen ved siden av Nyanse-boksen.

 3. Juster glidebryteren for nyanse, og velg Ny fargeprøve  eller Ny nyansefarge på menyen i Fargeprøver-panelet.

Nyansen vises i Fargeprøver-panelet med navnet på fargen den er basert på, og prosentverdien for nyansen.

Lage en nyansefarge med Farge-panelet

 1. Marker en fargeprøve i Fargeprøver-panelet.

 2. Dra glidebryteren for nyanse i Farge-panelet, eller angi en nyanseverdi i prosentverdiboksen.

 3. Velg Legg til i fargeprøver på menyen i Farge-panelet.

  Dra glidebryteren for nyanse, og velg deretter Legg til i fargeprøver.

Lage en nyanse uten navn

 1. Velg Fyll- eller Strek-boksen i Fargeprøver-panelet.

 2. Dra glidebryteren for nyanse, eller angi en nyanseverdi i prosentverdiboksen.

Redigere en nyanse eller fargeprøven den er basert på

 1. Dobbeltklikk på nyansefargen i Fargeprøver-panelet.

 2. Gjør ett av følgende, og velg OK:

  • Hvis du vil redigere nyansen, endrer du verdien for Nyanse. Dette gjør at alle objekter som bruker nyansefargen, oppdateres.

  • Hvis du vil redigere fargeprøven som nyansen er basert på, endrer du Fargemodus eller verdiene for Fargemodus. Da oppdateres alle andre nyanser som er basert på samme fargeprøve.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din