Brukerveiledning Avbryt

Løs krasjproblemer med InDesign

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Administrer historikkpanelet i InDesign
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Finn ut hvordan du feilsøker og løser krasjproblemer når du starter InDesign.

"Jeg installerte InDesign på systemet mitt, og det krasjer ved oppstart. Plutselig kan jeg ikke lenger åpne InDesign fra Start-menyen eller ved å dobbeltklikke på InDesign-filen". 

Før du fortsetter, følg disse trinnene for å feilsøke noen av de vanlige problemene selv hvis InDesign krasjer uventet eller ikke svarer:

 • Kjør verktøyet for reparasjon av disk for Windows eller Mac os.
 • Sørg for at InDesign er oppdatert.

Oppdater InDesign

InDesign-systemmeldinger bidrar til at du kan finne årsaken til krasj ved å gi en liste over scenarier som forårsaker problemer. Her er noen av scenariene og løsninger på disse:

DLL-feil ved oppstart

 Omtrentlig feilsøkingstid: 3 minutter. 

Merk:

Dette problemet oppstår kun på Windows 10-operativsystemer med standard brukerrettigheter. 

 1. Åpne Windows Event Viewer-logger fra C:\WINDOWS\system32\config\folder.

 2. Kontroller loggene for en feilaktig modulbane for InDesign
  %programfiles%\Adobe\Adobe InDesign[versjon] \PMRuntime.dll.

 3. Kjør appen som administrator.

 4. Høyreklikk InDesign i Start-menyen og velg Kjør som administrator.

Tillatelser for Innstillinger-mappen

 Omtrentlig feilsøkingstid: 4 minutter.

Merk:

Sørg for å sikkerhetskopiere mappene dine da tilbakestillingen av innstillingene fjerner alle tilpassede innstillinger, og InDesign starter med standardinnstillinger. 

Følg trinnene som er beskrevet på Kan ikke starte InDesign på grunn av utilstrekkelige tillatelser for å angi lese- / skrivetillatelser for innstillingsmappen. 

Skadede skrifter

 Omtrentlig feilsøkingstid: 5 minutter.

 1. Fjern eller deaktiver skrifter som inneholder spesialtegn i navnet, for eksempel Ithornët.

 2. Identifiser, isoler og feilsøk skriften som forårsaker problemet.

Applikasjonen fryser/krasjer ved oppstart

 Omtrentlig feilsøkingstid: 3 minutter.

 1. Avinstaller InDesign.

 2. Slett følgende InDesign-programmappe for å fjerne korrupte innstillinger, og installer InDesign på nytt.

Windows 10

 • InDesign_Cache=%USERPROFILE%\AppData\Local\Adobe\InDesign\

 • InDesign_Preferences=%USERPROFILE%\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\

macOS

 • InDesign_Cache=~/Library/Caches/Adobe InDesign\

 • InDesign_Preferences=~/Library/Preferences/Adobe InDesign\

Antivirusinnstillinger

Det er mulig at innstillinger for antivirusprogramvare på datamaskinen fører til at InDesign krasjer ved oppstart. Følg disse trinnene for å feilsøke noen av antivirusproblemene:

 Omtrentlig feilsøkingstid: 2 minutter.

 1. Åpne GDATA antivirusprogramvare og gå til Innstillinger > Avansert > Modus.

 2. Endre Modus til Sjekk bare lesetilgang.

 3. Klikk på OK og start InDesign.

For ytterligere avklaring om kontakt GDATA-støtteteamet.

Merk:

Dette problemet er løst i GDATA antivirusprogramvareversjon 25.5.9.25 og nyere.

 Omtrentlig feilsøkingstid: 2 minutter.

 1. Oppgrader AVG-antivirusprogrammet til den nyeste versjonen.

 2. Følg disse trinnene for å legge til dvatemporalxmp.dll-filen i unntakslisten for AVG:

  • I AVG UI-konsollen, velger du Innstillinger > Generelt alternativ > Unntaksliste.

  • I unntakslisten legger du til dvatemporalxmp.dll-filen, som er tilgjengelig i installasjonskatalogen til InDesign 15.0.

Merk:

AVG-antivirustyper, for eksempel AVG Zen eller Business Security, har forskjellige brukergrensesnittkonsoller og følger en annen fremgangsmåte for å legge til DLL-filen i unntakslisten. Kontakt støtteteamet til AVG-antivirusprodusenten for å få mer informasjon om AVG-antivirusprogramvare. 

 Omtrentlig feilsøkingstid: 2 minutter.

Når du starter en Adobe-applikasjon på systemer som kjører macOS 10.12 og nyere med Cylance antivirus, krasjer applikasjonen og returnerer følgende feil: Adobe-applikasjonen kan ikke åpnes på grunn av et problem

Kontakt IT-administratoren din for å godkjenne Adobe Crash Reporter Client fra Cylances nettbaserte administrasjonskonsoll. Del følgende baner for å godkjenne Adobe Crash Reporter Client med IT-administratoren:

Merk:

Erstatt <Adobe-applikasjon> med navnet og versjonen av applikasjonen som er installert på systemet ditt. Hvis du for eksempel har den siste versjonen av Adobe InDesign installert på systemet ditt, må du erstatte <Adobe-applikasjon> med Adobe InDesign 2022.

 • /Applications/<Adobe-applikasjon>/<Adobe-applikasjon>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/A/AdobeCrashReporter

 • /Applications/<Adobe-applikasjon>/<Adobe-applikasjon>.app/Contents/Frameworks/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

 • /Users/<brukernavn>.Trash/AdobeCrashReporter.framework/Versions/Current/AdobeCrashReporter

Diverse problemer

Følg disse trinnene for å feilsøke uventede feil som problemer med biblioteksfiler i et nettverk, OS-spesifikke problemer eller navngivningsproblemer for UXP- og CEP-mapper:

 Omtrentlig feilsøkingstid: 3 minutter. 

InDesign 2020 krasjer ved oppstart på grunn av feil Windows-oppdatering som ødelegger VCRuntime-dll-ene. Lukk alle programmer i systemet ditt før du følger trinnene nedenfor. 

Dialog med krasjproblemer
Krasj-dialogboks

 1. Åpne Kontrollpanel > Programmer > Programmer og funksjoner.

 2. Høyreklikk på Microsoft Visual C++ 2015-2019 (x64)/ 2017-2019 (x64).

 3. Klikk på Endre > Reparer. 

  Følg instruksjonene for å reparere Microsoft Visual C ++- programmet. 

  Endre programinnstillingene for VC 2015-2020
  Klikk på Endre.

  Reparere VC-kjøretiden
  Klikk på Reparer og følg instruksjonene.

 4. Start systemet på nytt og start InDesign.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, kan du laste ned den nyeste VCRuntime fra Microsofts støtteside og gjenta trinn 1-4. 

 Omtrentlig feilsøkingstid: 3 minutter. 

InDesign kan krasje når du arbeider med InDesign Libraries lagret på et nettverk eller delt plassering. Følg trinnene nedenfor for å løse problemet på Windows- eller macOS-operativsystemer. 

 1. Åpne mappen Bibliotek, som er skjult som standard. Se Vis skjulte filer for å vise skjulte filer og mapper.

 2. Gå til C:\Brukere\{user}\AppData\Local\Adobe\InDesign\{Versjon #}\{language}\. {user} er brukernavnet som du er logget på med, {Version #} er InDesign-versjonen, og {language} er språket for InDesign-applikasjonen som er installert på datamaskinen din.

  For eksempel, hvis du er logget på med bruker-ID som john doe, er InDesign-versjonen 17.0, og språket er en_US, vil banen være C:\Brukere\johndoe\AppData\Local\Adobe\InDesign\Versjon 17.0\en_US\

  Gå til installasjonsbanen for InDesign-applikasjonen
  Gå til installasjonsbanen for InDesign-applikasjonen

 3. Endre navnet på mappen Caches til Caches_old.

 4. Start InDesign.

 1. Åpne mappen Bibliotek, som er skjult som standard. For å åpne Bibliotek-mappen klikker du på skrivebordet for å sørge for at du er i Finder, holder nede Alternativ-tasten og velger deretter Gå > Bibliotek.

 2. Gå til Hard Drive/Brukere/{user}/Library/Caches/Adobe InDesign/{Version #}/{user} er brukernavnet du er logget på med og {Version #} er versjonen av InDesign.

  Hvis du for eksempel er logget på som johndoe og versjonen av InDesign er 17.0, vil banen bli Macintosh HD/Brukere/johndoe/Bibliotek/Buffere/Adobe InDesign/Versjon 17

 3. Gi mappen nytt navn, og indiker språket for InDesign-applikasjonen som er installert på systemet. For eksempel endrer du navnet på mappen en_US til en_US_old.

 4. Start InDesign.

 Omtrentlig feilsøkingstid: 3 minutter. 

Prøv følgende feilsøkingstrinn for å løse problemet. 

 1. Legg til den kjørbare InDesign-filen som et unntak i Symantec DLP Security Suite:

  1. Åpne Symantec Security Suite Enforce-konsollen og gå til System > Agent > Programovervåking og legg til InDesign som et unntak.
  2. Fjern merket for alle deteksjonskanalene under ApplicationMonitoring-konfigurasjon.
  3. Klikk på Lagre. Start systemet på nytt og start InDesign.
  Symantec-DLP_innstillinger
  Symantec-innstillinger for å legge til InDesign som unntak.

 2. Start og kjør InDesign fra Creative Cloud-skrivebordet.

  Merk:

  Denne løsningen gjelder ikke hvis applikasjonspanelet er deaktivert.

 3. Kjør den kjørbare InDesign-filen fra installasjonskatalogen eller fra Start-menysnarveien som administrator.

 4. Kjør applikasjonen i kompatibilitetsmodus for Windows 7.

  Høyreklikk på det merkede området og velg Egenskaper. I fanen Kompatibilitet velger du Kjør dette programmet i kompatibilitetsmodus for og velger Windows 7 fra rullegardinlisten.

  Endre kompatibilitetsmodus
  Kjør kompatibilitetsmodus for Windows 7.

 5. Rull tilbake Windows-installasjonen til Windows 7.

 Omtrentlig feilsøkingstid: 2 minutter. 

Gi nytt navn til CEP-mappen som CEP.old og UXP-mappen som UXP.old i følgende baner og start InDesign på nytt. 

 

Windows

macOS

CEP-mapper

 • C:\Users\BRUKERNAVN\AppData\Roaming\Adobe\CEP
 • C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CEP

 • /Library/Application Support/Adobe/CEP/
 • ~/Library/Application Support/Adobe/CEP/

UXP

Gå til C:\Program Files\Common Files\Adobe\UXP

Gå til Macintosh HD/Library/Application Support/Adobe/UXP

 Omtrentlig feilsøkingstid: 5 minutter. 

InDesign/InCopy krasjer ved oppstart på grunn av flere faktorer, både interne og eksterne, for InDesign/InCopy.

Oppdater macOS og Windows OS til de nyeste versjonene for å løse problemet.

Plugin-moduler fra tredjepart

Hvis du nylig har installert en plugin-modul fra tredjepart, kan det være årsaken til krasjet. Lær hvordan du feilsøker plugin-moduler fra tredjepart for InDesign.

Skadet InDesign-fil

Hvis du dobbeltklikker på en InDesign-fil for å åpne applikasjonen og det oppstår et krasj, kan det være et problem med InDesign-filen. Prøv å åpne applikasjonen separat for å utelukke problem med filen. Lær hvordan du feilsøker skadede InDesign-filer.

Oppfyller ikke minimumskravene

Vi anbefaler at du oppgraderer systemet i henhold til følgende krav:

Opplever du fortsatt krasjproblemer?

Vi hjelper deg gjerne!

Hvis du ikke klarer å løse problemet og trenger hjelp, kan du dele mer informasjon om krasj-problemet og krasjloggen for å hjelpe Adobe med å løse problemet for deg. 

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet