Formater tegn

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Bruke grunnlinjeforskyvning

Du kan bruke Grunnlinjeforskyvning til å flytte et markert tegn opp eller ned i forhold til den omliggende tekstens grunnlinje. Dette valget er svært nyttig når du håndsetter brøker eller justerer plasseringen til innebygd grafikk.

Verdier for grunnlinjeforskyvning brukt i tekst

 1. Markere tekst.
 2. Skriv inn eller velg en numerisk verdi for Tegnavstand  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. Positive verdier flytter tegnenes grunnlinje over grunnlinjen for resten av linjen. Negative verdier flytter den under grunnlinjen.
Merk:

Du kan klikke i boksen for grunnlinjeforskyvning og deretter trykke på Pil opp eller Pil ned for å øke eller redusere verdien. Hold nede Skift mens du trykker på Pil opp eller Pil ned hvis du vil endre verdien med større intervaller.

Du kan endre standardintervallet for grunnlinjeforskyvning ved å angi en verdi for Grunnlinjeforskyvning under Enheter og intervaller i dialogboksen Innstillinger.

Heve eller senke tegn i en skrift som ikke er OpenType

 1. Markere tekst.
 2. Velg Hevet skrift eller Senket skrift på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet.

Når du velger Hevet skrift eller Senket skrift, brukes en forhåndsinnstilt verdi for grunnlinjeforskyvning og skriftstørrelse på den markerte teksten.

Verdiene som brukes, er prosentverdier i forhold til gjeldende skriftstørrelse og linjeavstand, og de er basert på innstillinger under Tekst i dialogboksen Innstillinger. Disse verdiene vises ikke under Grunnlinjeforskyvning og Størrelse i Tegn-panelet når du markerer teksten.

Merk:

Du kan endre standardstørrelsen og -plasseringen for hevet og senket skrift med innstillingene for Avansert tekst.

Bruke understreking eller gjennomstreking

Standardtykkelsen på understreking og gjennomstreking avhenger av skriftstørrelsen.

Jeff Witchel har laget en opplæringsvideo om understreking på Egendefinerte understreker i InDesign.

Bruke understreking eller gjennomstreking

 1. Markere tekst.
 2. Velg Understreking eller Gjennomstreking på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet.

Endre innstillingene for understreking eller gjennomstreking

Det er spesielt nyttig å definere sin egen understreking når du til ha en jevn understreking under tegn av ulik størrelse eller når du skal lage spesialeffekter som bakgrunnsutheving.

Før og etter justering av understrekinger

 1. Velg Understrekingsvalg eller Gjennomstrekingsvalg på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
 2. Utfør ett eller flere av følgende trinn, og velg OK:
  • Velg Understreking på eller Gjennomstreking på for å understreke eller gjennomstreke gjeldende tekst.

  • Velg eller skriv inn en verdi for Tykkelse for å angi tykkelsen på understrekings- eller gjennomstrekingslinjen.

  • Velg ett av valgene for understreking eller gjennomstreking for Type.

  • Bestem den vertikale posisjonen for linjen under Forskyvning. Forskyvningen måles fra grunnlinjen. Negative verdier plasserer understrekingen over grunnlinjen og gjennomstrekingen under grunnlinjen.

  • Velg Overtrykk strek når du vil kontrollere at streken ikke utmasker underliggende trykkfarger i en trykkpresse.

  • Velg en farge og nyanse. Hvis du angav en annen linjetype enn heltrukket, velger du en bruddfarge eller bruddnyanse for å endre utseendet på mellomrommene mellom strekene, prikkene eller linjene.

  • Velg Overtrykk strek eller Overtrykk brudd hvis understrekingen eller gjennomstrekingen skal trykkes over en annen farge og du vil unngå feil som kan oppstå med feilregistrering av trykkfarger.

Merk:

Hvis du vil endre innstillingene for understreking eller gjennomstreking i en tegn- eller avsnittstil, endrer du valgene under Understrekingsvalg eller Gjennomstrekingsvalg i dialogboksen som vises når du definerer eller redigerer stilen.

Bruke ligaturer på bokstavpar

I InDesign kan ligaturer, som er typografiske erstatningstegn for enkelte bokstavpar, for eksempel "fi" og "fl", settes inn automatisk hvis de er tilgjengelige i en gitt skrifttype. Tegnene som brukes når valget Ligatur er angitt, vises og skrives ut som ligaturer, men de er fullt ut redigerbare og gir ingen problemer i forbindelse med stavekontroll.

Enkeltstående tegn (øverst) og ligaturkombinasjoner (nederst)

Med OpenType-skrifter lager InDesign standardligaturen som er definert i skrifttypen slik skriftdesigneren har bestemt, når du velger Ligaturer på menyen i Tegn-panelet, kontrollpanelet eller hurtigmenyen. Noen skrifttyper inneholder finere, valgfrie ligaturer som du kan bruke ved å velge kommandoen Myke ligaturer.

 1. Markere tekst.
 2. Velg Ligaturer fra popup-vinduet. Du kan også bruke menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet for å velge Ligaturer.

Endre farge, forløpning eller strek for tekst

Du kan angi farger, forløpninger og streker for tegn, og fortsette å redigere teksten. Bruk Fargeprøver-panelet og Strek-panelet til å angi farger, forløpninger og streker for tekst, eller endre innstillingene for Fargeprøver når du oppretter eller redigerer en stil.

Fargeprøver

A. Fargeprøve påvirker fyll eller strek B. Fargeprøve påvirker beholder eller tekst C. Nyanseprosent 

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bruke fargeendringene på tekst inne i en ramme, bruker du typeverktøyet  til å markere tekst.

  • Hvis du vil bruke fargeendringene på all tekst i en ramme, bruker du markeringsverktøyet  til å markere rammen. Når du bruker farge på teksten i stedet for beholderen, må du sørge for å velge ikonet Formatering påvirker tekst  i Verktøy-panelet eller i Fargeprøver-panelet.

 2. Velg om du vil bruke fargeendringene på fyllet eller streken, i Verktøy-panelet eller Fargeprøver-panelet. Hvis du velger Strek, påvirker fargeendringen bare tegnkonturen.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg en farge eller forløpningsfarge i Fargeprøver-panelet.

  • Angi en tykkelse eller andre strekvalg i Strek-panelet. (Se Valg på Strek-panel.)

Du kan også legge til en gradering i teksten ved å dra over den valgte teksten med ett av verktøyene Forløpningsfarge  eller Uttoningsforløpning .

Merk:

Hvis du vil lage omvendt tekst, kan du endre tekstfyllfargen til hvit eller [Papir] og rammens fyllfarge til en mørk farge. Du kan også lage omvendt tekst ved hjelp av en avsnittsstrek bak tekst. Hvis streken er svart, må du imidlertid endre teksten til hvit.

Legge til gjennomsiktighetseffekter i tekst

Bruk Effekter-panelet til å legge til gjennomsiktighetseffekter, for eksempel skygger, i tekst.

Mike Rankin gir noen eksempler på gjennomsiktighetseffekter på Visuelle InDesign-effekter, del I.

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere tekstrammen.
 2. Velg Objekt > Effekter > [effekt].
 3. Velg Tekst på Innstillinger for-menyen.

  Du kan velge Objekt hvis du vil at effektene du velger, skal brukes på streken og fyllet for tekstrammen i tillegg til teksten inni den.

 4. Angi effektattributtene, og velg OK.

  Hvis du vil endre blandingsmodus eller tetthetsinnstillinger for teksten, gjør du endringene i Effekter-panelet.

Tilordne et språk til tekst

Du angir hvilken ordliste for stavekontroll og orddeling som skal brukes, ved å tilordne et språk til teksten. Tilordning av et språk til tekst endrer ikke den faktiske teksten.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker teksten for å bruke språket bare på den markerte teksten.

  • Hvis du vil endre standardordlisten som brukes i InDesign, velger du språket uten noen dokumenter åpne.

  • Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt dokument, åpner du dokumentet, velger Rediger > Fjern all markering, og velger deretter språket.

 2. Velg språkordlisten under Språk i Tegn-panelet.

I InDesign brukes språkordlister fra tredjeparter både til staving og orddeling. Disse ordlistene gir deg muligheten til å angi et annet språk for så lite som ett tegn. Hver ordliste inneholder flere hundre tusen ord med standard stavelsesbrudd. Endring av standardspråk påvirker ikke eksisterende tekstrammer eller dokumenter.

Du kan tilpasse ordlister slik at ethvert unikt vokabular du bruker, gjenkjennes og behandles riktig.

Hvordan ordlister påvirker orddeling

A. “Glockenspiel” på engelsk B. “Glockenspiel” på tradisjonell tysk C. “Glockenspiel” på reformert tysk 

Endre bokstavtype for tekst

Kommandoene Store bokstaver og Kapiteler endrer utseendet på tekst, men ikke selve teksten. Kommandoen Endre små/store bokstaver, derimot, endrer bokstavtype for markert tekst. Denne forskjellen er viktig når du søker i eller stavekontrollerer tekst. La oss si at du for eksempel skriver inn "edderkopp" i dokumentet og bruker Store bokstaver på ordet. Hvis du bruker Finn/endre (og har valgt Skill mellom store og små bokstaver) til å søke etter "EDDERKOPP" blir ikke forekomsten av "edderkopp", som du brukte Store bokstaver på, funnet. Du får bedre søke- og stavekontrollresultater ved å bruke kommandoen Endre små/store bokstaver enn med Store bokstaver.

Anne-Marie Concepcion har skrevet en artikkel om kapiteler på Kapiteler og OpenType, alle kapiteler.

Endre tekst til Store bokstaver eller Kapiteler

Bokstavtypen kan endres automatisk for markert tekst. Når du formaterer tekst som kapiteler, brukes kapitelene som er utformet som en del av skrifttypen, automatisk hvis de er tilgjengelige. Ellers syntetiseres kapitelene ved bruk av versjoner av vanlige store bokstaver med redusert størrelse. Du kan angi størrelsen på syntetiserte kapiteler under Tekst i dialogboksen Innstillinger.

Før (øverst) og etter (nederst) at BC og AD er satt med kapiteler for tilpassing til omliggende tekst og tall i gammel stil

Hvis du velger Store bokstaver eller Kapiteler i en OpenType-skrift, får du en mer elegant tekst. Hvis du bruker en OpenType-skrift, kan du også velge Alle kapiteler på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. (Se Bruke OpenType-skriftattributter.)

 1. Markere tekst.
 2. Velg Store bokstaver eller Kapiteler på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet. Hvis teksten opprinnelig var skrevet med store bokstaver, endres den ikke hvis du velger Kapiteler.

Angi størrelsen for kapiteler

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Avansert tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Avansert tekst (Mac OS).
 2. Angi en prosentverdi i forhold til skriftstørrelsen for tekst som skal formateres som kapiteler, under Kapiteler. Velg OK.

Endre bokstavtype

 1. Markere tekst.
 2. Velg ett av følgende på undermenyen Tekst > Endre små/store bokstaver:
  • Hvis du vil endre alle tegn til små bokstaver, velger du små bokstaver.

  • Hvis du vil ha stor forbokstav i hvert ord, velger du Store Forbokstaver.

  • Hvis du vil endre alle tegn til store bokstaver, velger du STORE BOKSTAVER.

  • Hvis du vil ha stor forbokstav i begynnelsen på hver setning, velger du Stor bokstav etter punktum.

Merk:

Når du bruker Stor bokstav etter punktum, antas det at punktum (.), utropstegn (!) og spørsmålstegn (?) alltid står på slutten av en setning. Når du bruker Stor bokstav etter punktum, kan det hende at bokstavtypen endres uventet når disse tegnene brukes på andre måter, for eksempel i forkortelser, filnavn eller URL-adresser. Det kan også hende at egennavn får små bokstaver når de skal stå med store bokstaver.

Skalere tekst

Du kan angi forholdet mellom høyden og bredden på type i forhold til den opprinnelige bredden og høyden på tegnene. Uskalerte tegn har en verdi på 100 %. Enkelte typefamilier inneholder en sann utvidet skrift, som er utformet med en større vannrett utstrekning enn den normale stilen. Skalering forvrenger typen, så det er vanligvis best å bruke en skrift som er utformet som komprimert eller utvidet, hvis en slik er tilgjengelig.

Horisontal skalering av skrifttyper

A. Uskalert tekst B. Uskalert tekst i knepet skrift C. Skalert tekst i knepet skrift 

Justere vertikal eller horisontal skalering

 1. Marker teksten du vil skalere.
 2. Angi en numerisk verdi for å endre prosentverdien for Vertikal skalering  eller Horisontal skalering  i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Skalere tekst ved å endre størrelse på tekstrammen

 1. Gjør ett av følgende:
  • Bruk markeringsverktøyet, hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS), og dra et hjørne av tekstrammen for å endre størrelse på den.

  • Bruk skaleringsverktøyet  til å endre størrelse på rammen.

   (Se Skalere objekter.)

Bestemme utseendet på skalerte tekstverdier

Når du endrer skaleringen til en ramme, skaleres også teksten inne i rammen. Hvis du for eksempel dobler størrelsen på en tekstramme, dobles også teksten i størrelse. Tekst på 20 punkt økes til 40 punkt.

David Blatner har skrevet en artikkel om skalerte tekstrammer på Lage en tekstramme med forstørret tekst i InDesign.

Du kan endre et valg for å angi hvordan skalert tekst skal vises i paneler:

 • Når Bruk på Innhold er valgt, vises den nye tekststørrelsen (for eksempel 40 pkt) som standard i boksene for skriftstørrelse i kontrollpanelet og Tegn-panelet. Hvis du velger Juster prosentverdi for skalering, viser boksene for skriftstørrelse både den opprinnelige og den skalerte størrelsen på teksten, for eksempel "20 pkt (40)".

 • Skaleringsverdien i Transformering-panelet viser den horisontale og vertikale prosenten som rammen ble skalert med. Når Bruk på innhold er valgt, viser skaleringsverdiene 100 % etter at tekst er skalert. Hvis du velger Juster prosentverdi for skalering, gjenspeiler skaleringsverdiene den skalerte rammen, slik at hvis skaleringen av en ramme fordobles, vises verdien som 200 %.

Det er nyttig å holde oversikt over skaleringsendringer i rammer hvis du må sette en ramme og teksten inni den tilbake til den opprinnelige størrelsen. Det er også nyttig når du vil finne ut hvor mye du har endret størrelsen på en ramme. Slik holder du oversikt over endringer i rammer og teksten inni rammene:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Generelt (Mac OS).

 2. Velg Juster prosentverdi for skalering og deretter OK.

Merk følgende:

 • Innstillingen Juster prosentverdi for skalering gjelder for rammer du skalerer etter at innstillingen er aktivert, ikke for eksisterende rammer.

 • Innstillingen Juster prosentverdi for skalering følger med teksten. Den skalerte punktstørrelsen fortsetter å vises i parentes selv om du deaktiverer Juster prosentverdi for skalering og skalerer rammen på nytt.

 • Du kan fjerne den skalerte punktstørrelsen fra Transformering-panelet ved å velge Definer skalering på nytt som 100 %. Dette valget endrer ikke utseendet på den skalerte rammen.

 • Hvis du redigerer teksten eller skalerer en ramme i koblede rammer mens Juster prosentverdi for skalering er aktivert, skaleres teksten selv om den flyttes til en annen ramme. Hvis innstillingen Bruk på innhold er aktivert, vil tekst som flyter over til en annen ramme som resultat av redigering, ikke lenger være skalert.

Skråstille tekst

 1. Markere tekst.
 2. Oppgi en numerisk verdi for Skråstill  i Tegn-panelet. Positive verdier gjør teksten skråstilt mot høyre. Negative verdier gjør den skråstilt mot venstre.

Merk at selv om du gir teksten en vinkel, får du ikke ekte kursive tegn.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din