Brukerveiledning Avbryt

Formater tegn

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Lær hvordan du formaterer tegn i InDesign, slik at du kan gjøre designprosjektene dine ekstra lesevennlige og visuelt innbydende.

Grunnlinjeforskyvning av spesifikk tekst

Bruk Grunnlinjeforskyvning for å flytte et markert tegn opp eller ned i forhold til grunnlinjen til teksten rundt. Dette valget er svært nyttig når du håndsetter brøker eller justerer plasseringen til innebygd grafikk.

Verdier for grunnlinjeforskyvning brukt i tekst

 1. Markere tekst.
 2. Gå til Tegn-panelet eller kontrollpanelet og legg inn en numerisk verdi for Grunnlinjeforskyvning  . Positive verdier flytter tegnenes grunnlinje over grunnlinjen for resten av linjen. Negative verdier flytter den under grunnlinjen.

 3. Gå til Rediger > InnstillingerEnheter og intervaller > Grunnlinjeforskyvning for å endre standardintervallet for grunnlinjeforskyvning.

Merk:

Juster verdien opp eller ned ved å velge Grunnlinjeforskyvning etterfulgt av Pil opp eller Pil ned. Hvis du ønsker å endre verdien i større trinn, velger du Shift + Pil opp eller Shift + Pil ned.

Heve eller senke tegn i en skrift som ikke er OpenType

 1. Marker teksten.
 2. Velg Hevet skrift eller Senket skrift i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. En forhåndsdefinert verdi for grunnlinjeforskyvning og skriftstørrelse tas i bruk på den markerte teksten.

 3. Gå til Rediger og velg innstillingene for Avansert skrift for å endre standard størrelse og plassering.

Verdiene som brukes, er prosentverdier i forhold til gjeldende skriftstørrelse og linjeavstand, og er basert på valgene som er gjort i Tekstinnstillinger. Når du markerer tekst, kan du ikke vise disse verdiene i Grunnlinjeforskyvning eller Størrelse i Tegn-panelet.

Bruke understreking eller gjennomstreking

Standardtykkelsen på understreking og gjennomstreking avhenger av skriftstørrelsen.

Bruke understreking eller gjennomstreking

 1. Marker teksten.
 2. Velg Understreking eller Gjennomstreking i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

Endre innstillingene for understreking eller gjennomstreking

Det er spesielt nyttig å definere sin egen understreking når du vil ha en jevn understreking under tegn av ulik størrelse, eller når du skal lage spesialeffekter som bakgrunnsutheving.

Før og etter justering av understrekinger

 1. Velg Understrekingsvalg eller Gjennomstrekingsvalg på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
 2. Gjør ett av følgende, og klikk deretter på OK:
  • Velg Understreking på eller Gjennomstreking på for å understreke eller gjennomstreke gjeldende tekst.

  • Velg eller skriv inn en verdi for Tykkelse for å angi tykkelsen på understrekings- eller gjennomstrekingslinjen.

  • Velg ett av valgene for understreking eller gjennomstreking for Type.

  • Bestem den vertikale posisjonen for linjen under Forskyvning. Forskyvningen måles fra grunnlinjen. Negative verdier plasserer understrekingen over grunnlinjen og gjennomstrekingen under grunnlinjen.

  • Velg Overtrykk strek når du vil kontrollere at streken ikke utmasker underliggende trykkfarger i en trykkpresse.

  • Velg en farge og nyanse. Hvis du angav en annen linjetype enn heltrukket, velger du en bruddfarge eller bruddnyanse for å endre utseendet på mellomrommene mellom strekene, prikkene eller linjene.

  • Velg Overtrykk strek eller Overtrykk brudd hvis understrekingen eller gjennomstrekingen skal trykkes over en annen farge og du vil unngå feil som kan oppstå med feilregistrering av trykkfarger.

Merk:

Hvis du vil endre innstillingene for understreking eller gjennomstreking i en tegn- eller avsnittsmal, endrer du valgene under Understrekingsvalg eller Gjennomstrekingsvalg i dialogboksen som vises når du definerer eller redigerer malen.

Endre bokstavtype for tekst

Endre til små eller store bokstaver ved hjelp av Skrift-menyen

 1. Marker teksten.
 2. Gå til Tekst > Endre små/store bokstaver og velg deretter mellom STORE BOKSTAVER, små bokstaver, Store forbokstaver eller Stor bokstav etter punktum.

Endre tekst til Store bokstaver eller Kapiteler i kontrollpanelet

Kommandoene Store bokstaver og Kapiteler endrer utseendet på tekst, men ikke selve teksten. Kommandoen Endre små/store bokstaver, derimot, endrer bokstavtype for markert tekst. Denne forskjellen er viktig når du søker i eller stavekontrollerer tekst. La oss si at du for eksempel skriver inn "edderkopp" i dokumentet og bruker Store bokstaver på ordet. Hvis du bruker Finn/endre (og har valgt Skill mellom store og små bokstaver) og søker etter "EDDERKOPP", blir ikke forekomsten av "edderkopp", som du brukte Store bokstaver på, funnet. Du får bedre søke- og stavekontrollresultater ved å bruke kommandoen Endre små/store bokstaver enn med Store bokstaver.

Anne-Marie Concepcion har skrevet en artikkel om kapiteler på Kapiteler og OpenType, alle kapiteler.

Bokstavtypen kan endres automatisk for markert tekst. Når du formaterer tekst som kapiteler, brukes kapitelene som er utformet som en del av skrifttypen, automatisk hvis de er tilgjengelige. Ellers syntetiseres kapitelene ved bruk av versjoner av vanlige store bokstaver med redusert størrelse. Du kan angi størrelsen på syntetiserte kapiteler under Tekst i dialogboksen Innstillinger.

Før (øverst) og etter (nederst) at BC og AD er satt med kapiteler for tilpassing til omliggende tekst og tall i gammel stil

Hvis du velger Store bokstaver eller Kapiteler i en OpenType-skrift, får du en mer elegant tekst. Hvis du bruker en OpenType-skrift, kan du også velge Alle kapiteler på menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet. (Se Bruke OpenType-skriftattributter.)

 1. Merk tekst.
 2. Velg Store bokstaver eller Kapiteler på menyen i Tegn-panelet eller i kontrollpanelet. Hvis teksten opprinnelig var skrevet med store bokstaver, endres den ikke hvis du velger Kapiteler.

Angi størrelsen for kapiteler

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Avansert tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Avansert tekst (Mac OS).
 2. Angi en prosentverdi i forhold til skriftstørrelsen for tekst som skal formateres som kapiteler, under Kapiteler. Velg OK.

Endre bokstavtype

 1. Markere tekst.
 2. Velg ett av følgende på undermenyen Tekst > Endre små/store bokstaver:
  • Hvis du vil endre alle tegn til små bokstaver, velger du små bokstaver.

  • Hvis du vil ha stor forbokstav i hvert ord, velger du Store Forbokstaver.

  • Hvis du vil endre alle tegn til store bokstaver, velger du STORE BOKSTAVER.

  • Hvis du vil ha stor forbokstav i begynnelsen på hver setning, velger du Stor bokstav etter punktum.

Merk:

Når du bruker Stor bokstav etter punktum, antas det at punktum (.), utropstegn (!) og spørsmålstegn (?) alltid står på slutten av en setning. Når du bruker Stor bokstav etter punktum, kan det hende at bokstavtypen endres uventet når disse tegnene brukes på andre måter, for eksempel i forkortelser, filnavn eller URL-adresser. Det kan også hende at egennavn får små bokstaver når de skal stå med store bokstaver.

Bruke ligaturer på bokstavpar

I InDesign kan ligaturer, som er typografiske erstatningstegn for enkelte bokstavpar, for eksempel "fi" og "fl", settes inn automatisk hvis de er tilgjengelige i en gitt skrifttype. Tegnene som brukes når valget Ligatur er angitt, vises og skrives ut som ligaturer, men de er fullt ut redigerbare og gir ingen problemer i forbindelse med stavekontroll.

Enkeltstående tegn (øverst) og ligaturkombinasjoner (nederst)

Med OpenType-skrifter lager InDesign standardligaturen som er definert i skrifttypen slik skriftdesigneren har bestemt, når du velger Ligaturer på menyen i Tegn-panelet, kontrollpanelet eller hurtigmenyen. Noen skrifttyper inneholder finere, valgfrie ligaturer som du kan bruke ved å velge kommandoen Myke ligaturer.

 1. Markere tekst.
 2. Velg Ligaturer fra popup-vinduet. Du kan også bruke menyen i Tegn-panelet eller kontrollpanelet for å velge Ligaturer.

Tilordne et språk til en tekst

Du angir hvilken ordliste for stavekontroll og orddeling som skal brukes, ved å tilordne et språk til teksten. Tilordning av et språk til tekst endrer ikke den faktiske teksten.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker teksten for å bruke språket bare på den markerte teksten.

  • Hvis du vil endre standardordlisten som brukes i InDesign, velger du språket uten noen dokumenter åpne.

  • Hvis du vil endre standardordlisten for et bestemt dokument, åpner du dokumentet, velger Rediger > Fjern all markering, og velger deretter språket.

 2. Velg språkordlisten under Språk i Tegn-panelet.

I InDesign brukes språkordlister fra tredjeparter både til staving og orddeling. Disse ordlistene gir deg muligheten til å angi et annet språk for så lite som ett tegn. Hver ordliste inneholder flere hundre tusen ord med standard stavelsesbrudd. Endring av standardspråk påvirker ikke eksisterende tekstrammer eller dokumenter.

Du kan tilpasse ordlister slik at ethvert unikt vokabular du bruker, gjenkjennes og behandles riktig.

Hvordan ordlister påvirker orddeling

A. “Glockenspiel” på engelsk B. “Glockenspiel” på tradisjonell tysk C. “Glockenspiel” på reformert tysk 

Beslektede emner

Har du et spørsmål eller en idé?

Spør fellesskapet

Hvis vil stille et spørsmål eller har en ide du vil dele, kan du delta i fellesskapet for Adobe InDesign. Vi vil gjerne høre fra deg og se det du lager.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet