Brukerveiledning Avbryt

Arbeide med maler

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Duplisere maler eller malgrupper

 1. Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på en mal eller malgruppe i Maler-panelet, og velg deretter Dupliser mal.

  En ny mal eller gruppe vises i Maler-panelet med det samme navnet etterfulgt av "kopi". Hvis du dupliserer en gruppe med maler, bevares navnene på malene i den nye gruppen.

  Du kan også duplisere maler ved å kopiere dem til en annen gruppe.

Gruppemaler

Du kan organisere maler ved å gruppere dem i separate mapper i panelene Tegnmaler, Avsnittsmaler, Objektmaler, Tabellmaler og Cellemaler. Du kan til og med kjede grupper i grupper. Maler trenger ikke å ligge i en gruppe. Du kan legge dem til i en gruppe eller på rotnivået i panelet.

Opprette en malgruppe

 1. I Maler-panelet:
  • Hvis du vil opprette en gruppe på rotnivået, fjerner du markeringen for alle malene.

  • Hvis du vil opprette en gruppe i en gruppe, markerer og åpner du en gruppe.

  • Hvis du vil inkludere eksisterende maler i gruppen, markerer du malene.

 2. Velg Ny malgruppe på menyen i Maler-panelet, eller velg Ny gruppe fra maler for å flytte de markerte malene til den nye gruppen.
 3. Skriv inn navnet på gruppen, og velg OK.
 4. Hvis du vil flytte en mal til gruppen, drar du malen over malgruppen. Når malgruppen vises uthevet, slipper du museknappen.

Kopiere maler til en gruppe

Når du kopierer en mal til en annen gruppe, forblir ikke malene koblet. Selv om de har samme navn, endres ikke attributtene for den ene malen hvis du redigerer den andre.

 1. Velg malen eller gruppen du vil kopiere.
 2. Velg Kopier til gruppe på menyen i Maler-panelet.
 3. Velg gruppen (eller [Rot]-nivået) du vil kopiere maler eller grupper til, og velg deretter OK.

  Hvis gruppen allerede inneholder malnavn som er identiske med de som kopieres, endres navnet på de innkommende malene.

Vise eller skjule malgrupper

 • Hvis du vil vise eller skjule bare én gruppe, klikker du på trekantikonet ved siden av den.
 • Hvis du vil vise eller skjule gruppen og alle undergruppene, holder du nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og klikker på trekantikonet.

Slette malgrupper

Hvis du sletter en malgruppe, slettes gruppen og alt innholdet, inkludert maler og andre grupper.

 1. Velg gruppen du vil slette.
 2. Velg Slett malgruppe på menyen i Maler-panelet, og velg deretter Ja.
 3. Angi en erstatningsmal eller [Ingen] for hver mal i gruppen, og velg deretter OK.
  Merk:

  Hvis du vil bruke den samme erstatningsmalen for alle malene, velger du Bruk på alle.

Hvis du avbryter erstatningen av en mal, slettes ikke gruppen. Du kan gjenopprette slettede maler ved å velge Rediger > Angre Slett maler.

Flytte og omorganisere maler

Malene du oppretter, vises som standard nederst i malgruppen eller -panelet.

 • Hvis du vil sortere alle gruppene og malene i gruppene alfabetisk, velger du Sorter etter navn på menyen i Maler-panelet.
 • Hvis du vil flytte én mal, drar du den til en ny plassering. En svart linje indikerer hvor malen flyttes til. En uthevet gruppemappe indikerer at malen flyttes til denne gruppen.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din