Brukerveiledning Avbryt

Fotnoter

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Administrer historikkpanelet i InDesign
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Opprette fotnoter

En fotnote består av to deler som er koblet sammen, nemlig referansenummeret for fotnoten som vises i teksten, og fotnoteteksten som vises nederst i spalten. Du kan opprette fotnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Fotnoter nummereres automatisk etter hvert som de legges til i et dokument. Nummereringen startes på nytt for hver artikkel. Du kan angi nummereringsstil, utseende og layout for fotnoter. Du kan ikke legge til fotnoter i fotnotetekst. Bredden på fotnoteteksten er basert på bredden på spalten som inneholder merket for fotnotereferansen.

Følg disse trinnene for å lage fotnoter:

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at referansenummeret for fotnoten skal vises.
 2. Velg Tekst > Sett inn fotnote.

 3. Skriv inn fotnoteteksten.
Fotnote som er lagt til i et dokument

A. Referansenummer B. Fotnotetekst 

Mens du skriver tekst, utvides fotnoteområdet, men størrelsen på tekstrammen endres ikke. Fotnoteområdet utvides oppover til det når linjen med fotnotereferansen. Da deles fotnoten, og deler av fotnoteteksten plasseres om mulig i neste tekstrammespalte eller neste koblede ramme. Hvis fotnoten ikke kan deles, og det legges til mer tekst enn det er plass til i fotnoteområdet, flyttes linjen som inneholder fotnotereferansen, til neste spalte, eller det vises et ikon for skjult tekst. For å rette opp dette må du endre tekstformateringen eller størrelsen på rammen.

Merk:

Når innsettingspunktet er plassert i en fotnote, kan du velge Tekst > Gå til fotnotereferanse for å gå tilbake til det stedet i teksten der du la til fotnoten. Hvis du bruker dette valget ofte, kan du opprette en tastatursnarvei til det.

Endre nummerering og layout for fotnoter

Når du endrer nummerering og layout for fotnoter, påvirker det både eksisterende fotnoter og alle nye fotnoter.

 1. Velg Tekst > Valg for dokumentfotnoter.

 2. Angi valg for nummerering og formatering av referansenummeret og fotnoteteksten under fanen Nummerering og formatering.
 3. Velg fanen Layout, og angi valg som bestemmer utseendet for fotnoteseksjonen av siden.
 4. Klikk på OK.

Valg for nummerering og formatering av fotnoter

Følgende valg vises i kategorien Nummerering og formatering i dialogboksen Fotnotevalg:

Nummerering

Stil:

Velg nummereringsstil for referansenumre for fotnoter.

Start på:

Angi nummeret som skal brukes for første fotnote i artikkelen. Den samme verdien brukes for første fotnote i alle artikler i et dokument. Hvis du har en bok med flere dokumenter og fortløpende sidenummerering, kan du begynne fotnotenummereringen i hvert kapittel der det forrige kapittelet slutter.

Valget Start på er spesielt nyttig for dokumenter i en bok. Nummerering av fotnoter fortsettes ikke på tvers av dokumenter i en bok.

Start nummerering på nytt hver:

Hvis du vil at nummereringen skal starte på nytt innenfor dokumentet, merker du av for dette valget og velger Side, Oppslag eller Seksjon for å angi når fotnotenummereringen skal startes på nytt. Noen nummereringsstiler, for eksempel stjerner (*), fungerer best når de startes på nytt på hver side.

Vis prefiks/suffiks i:

Bruk dette valget hvis du vil vise prefikser eller suffikser i fotnotereferansen, fotnoteteksten eller begge deler. Prefikser vises før nummeret (for eksempel [1), og suffikser vises etter nummeret (for eksempel 1]). Dette valget er spesielt nyttig hvis du vil plassere fotnoter inne i tegn, for eksempel [1]. Skriv inn ett eller flere tegn, eller angi et valg for Prefiks, Suffiks eller begge deler. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du ikonene ved siden av prefiks- og suffikskontrollene for å vise en meny.

Merk:

Hvis du synes at referansenummeret for fotnoten ligger for nær den foregående teksten, kan du rette på det ved å legge til et av mellomromstegnene som prefiks. Du kan også bruke en tegnstil for referansenummeret.

Formatering

Plassering:

Dette valget bestemmer hvordan referansenummeret for fotnoter skal se ut. Hevet skrift brukes som standard. Hvis du foretrekker å formatere nummeret ved hjelp av en tegnstil, (for eksempel en tegnstil som inneholder innstillinger for hevet OpenType-skrift), velger du Bruk normal og angir tegnstilen.

Tegnstil:

Velg en tegnstil for å formatere referansenummeret for fotnoter. I stedet for å bruke hevet skrift, velger du for eksempel en tegnstil med normal plassering og forhøyet grunnlinje. Alle tegnstiler som er tilgjengelige i Tegnstil-panelet, vises på menyen.

Avsnittstil:

Bruk en avsnittstil til å formatere fotnoteteksten for alle fotnoter i dokumentet. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Stilen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Skilletegn:

Skilletegnet bestemmer hvilken type mellomrom som skal vises mellom fotnotenummeret og begynnelsen på fotnoteteksten. Hvis du vil endre skilletegn, må du markere eller slette gjeldende skilletegn før du velger et nytt skilletegn. Du kan bruke flere tegn. Når du setter inn blanktegn, angir du riktig metategn, for eksempel ^m for langt mellomrom.

Valg for fotnotelayout

Følgende valg vises i kategorien Layout i dialogboksen Fotnotevalg:

Strekk fotnotene over kolonnene:

Dette alternativet gjør at alle fotnotene i dokumentet strekkes over spaltene i en tekstramme med flere spalter.

Minste avstand før første fotnote:

Dette valget brukes til å angi minimumsavstanden mellom slutten av spalten og første fotnotelinje. Du kan ikke angi en negativ verdi. Hvis det er oppgitt en verdi for Mellomrom før i fotnoteavsnittet, ignoreres denne innstillingen.

Avstand mellom fotnoter:

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom siste avsnitt av en fotnote og første avsnitt av neste fotnote i en spalte. Du kan ikke angi en negativ verdi. Verdiene for Mellomrom før / Mellomrom etter i et fotnoteavsnitt gjelder bare hvis fotnoten inneholder flere avsnitt.

Forskyvning:

Dette valget brukes til å angi avstanden mellom begynnelsen på fotnoteområdet (der fotnoteskillelinjen vises som standard), og den første linjen med fotnotetekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om Grunnlinjevalg, kan du se Endre egenskaper for tekstrammer.

Sett fotnoter på slutten av artikkelen nederst i teksten:

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnotene for den siste spalten, skal vises rett nedenfor teksten i artikkelens siste ramme. Hvis dette valget er deaktivert, vises eventuelle fotnoter i siste ramme av artikkelen, nederst i spalten.

Tillat delte fotnoter:

Aktiver dette valget hvis du vil at fotnoter skal brytes til neste spalte når de er for store til å få plass i fotnotefeltet for spalten. Hvis dette valget er deaktivert, flyttes linjen som inneholder referansenummeret for fotnoten, til neste spalte, eller teksten skjules.

Merk:

Også når Tillatt delte fotnoter er slått på, kan du stoppe enkelte fotnoter fra å deles opp ved å sette innsettingspunktet i fotnotens tekst. Velg Behold valg fra paragrafpanelmenyen, og velg alternativene behold rader sammen og alle rader i paragraf. Hvis fotnoten inneholder flere avsnitt, bruker du valget Hold sammen med neste X linjer i første avsnitt i fotnoteteksten. Du kan velge Tekst > Sett inn skifttegn > Spalteskift for å bestemme hvor fotnoten skal deles.

Fotnote som er brutt over to spalter

Linje over:

Angi plasseringen for og utseendet på fotnoteskillelinjen som vises over fotnoteteksten. Det vises også en skillelinje over eventuell fotnotetekst som fortsetter i en annen ramme. Valgene du angir, gjelder enten for første fotnote i spalten eller for fotnoter som fortsetter i andre spalter, avhengig av hvilket valg som er angitt på menyen. Disse valgene likner på valgene som vises når du angir en avsnittsstrek. Hvis du vil fjerne fotnoteskillelinjen, deaktiverer du Linje aktivert.

Arbeide med fotnotetekst

Legg merke til følgende når du redigerer fotnoteteksten:

 • Hvis du velger Rediger > Marker alt når innsettingspunktet er plassert i fotnotetekst, markeres all teksten i denne fotnoten, men ikke resten av fotnotene eller teksten.
 • Bruk piltastene til å navigere mellom fotnoter.
 • Nummerering av fotnoter fortsetter ikke på tvers av dokumenter i en bok. Hvis du ikke vil at nummereringen skal starte på nytt i hvert dokument i boken, må du endre Start på-verdien manuelt i hvert dokument når du er ferdig med å redigere.
 • I Artikkelredigering kan du velge fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan vise eller skjule alle fotnoter ved å velge Vis > Artikkelredigering > Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.
 • I korrektur- eller artikkelvisning kan du klikke på fotnoteikonet for å vise eller skjule fotnoter. Du kan utvide eller skjule alle fotnoter ved å høyreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) en fotnote og velge Vis alle fotnoter eller Skjul alle fotnoter.
 • Du kan velge og bruke tegn- og avsnittsformatering for fotnotetekst. Du kan også angi og endre utseendet på referansenumrene for fotnoter, men det anbefales å gjøre det ved hjelp av dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

 • Når du klipper ut eller kopierer tekst som inneholder referansenumre for fotnoter, plasseres fotnoteteksten også på utklippstavlen. Hvis du kopierer teksten til et annet dokument, får fotnotene i teksten den nummereringen og layouten som brukes i det nye dokumentet.

 • Hvis du ved et uhell sletter fotnotenummeret i begynnelsen av fotnoteteksten, kan du legge det til på nytt. Plasser innsettingspunktet på starten av fotnoteteksten, høyreklikk (Windows) eller Kontroll-klikk (Mac OS), og velg Sett inn spesialtegn > Markører > Fotnotenummer.

 • Hvis du fjerner overstyringer og tegnstiler for et avsnitt som inneholder et fotnotereferansemerke, mister referansenumrene for fotnotene attributtene du tilordnet i dialogboksen Valg for dokumentfotnoter.

Strekke fotnotene over spaltene

Du kan strekke fotnotene over spaltene i en tekstramme med flere spalter.

Strekke fotnotene over alle spaltene i en tekstramme

Slik strekker du fotnotene over alle spaltene i en tekstramme:

 1. Marker tekstrammen, og velg Objekt > Valg for tekstramme.

 2. Velg Fotnoter-fanen.

 3. Merk av for Aktiver overstyringer og Strekk fotnotene over kolonnene.

 4. Klikk på OK.

Strekke fotnotene over spaltene i en tekstramme

Få alle fotnotene til å strekkes over spaltene

Slik får du alle fotnotene i dokumentet til å strekkes over spaltene:

 1. Velg Tekst > Valg for dokumentfotnoter.

 2. Velg Layout -fanen.

 3. Merk av for Strekk fotnotene over kolonnene.

 4. Klikk på OK.

Få alle fotnotene til å strekkes over spaltene

Merk:

Muligheten til å strekke fotnoter over spalter er aktivert som standard for et nytt dokument som er opprettet i InDesign CC 2017. Alternativet er imidlertid deaktivert som standard for et eksisterende dokument som er opprettet i en tidligere versjon.

Konvertere fotnoter og sluttnoter

Slik konverterer du fotnoter til sluttnoter og sluttnoter til fotnoter i dokumentet.

 1. Velg Tekst > Konverter fotnote og sluttnote.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fotnote til sluttnote for å konvertere fotnoter til sluttnoter.
  • Velg Sluttnote til fotnote for å konvertere sluttnoter til fotnoter.
  Konvertere fotnoter og sluttnoter

 3. Velg ett av følgende fra rullegardinmenyen Omfang:

  • Dokument: Hvis du vil konvertere alle fotnotene eller sluttnotene i dokumentet.
  • Markering: Hvis du bare vil konvertere fotnotene og sluttnotene i det markerte området.
 4. Klikk på Konverter.

Tekstbryting med fotnoter

Du kan bruke tekstbryting på et forankret eller flytende objekt som er del av en fotnote.

Intern tekstbryting av objekter i fotnoter

Du kan plassere et tekstbundet eller forankret objekt med tekstbryting i en fotnote. Teksten brytes rundt objektet og justeres sømløst rundt dette objektet.

For intern tekstbryting brytes tekst bare under punktet der et objekt er forankret i en fotnote.

Intern tekstbryting

Ekstern tekstbryting av objekter i fotnoter

Hvis et flytende objekt (ikke innebygd eller forankret) som tekstbryting brukes på, samhandler med fotnotens tekst, så trer tekstbrytning i kraft. Teksten justeres dynamisk rundt det objektet.

I eksempelet under er bildet ikke er en del av fotnoten, men teksten justeres perfekt rundt det objektet.

Ekstern tekstbryting

Fotnoter i ikke-rektangulære rammer

I ikke-rektangulære objekter som avrundede hjørnerammer, ovaler og sirkler, holder fotnotene seg innenfor objektgrensene.

Fotnoter i et avrundet hjørne

Slette fotnoter 

Hvis du vil slette en fotnote, markerer du referansenummeret for fotnoten som vises i teksten, og trykker deretter på Tilbake eller Slett. Hvis du bare sletter fotnoteteksten, beholdes referansenummeret for fotnoten og fotnotestrukturen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet