Brukerveiledning Avbryt

Beskjæringsbaner

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Kopiere, sette inn grafikk
   3. Eksportere innhold for EPUB
   4. Adobe PDF-valg
   5. Eksportere innhold til HTML
   6. Eksportere til Adobe PDF
   7. Eksportere til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   10. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 8. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Beskjæringsbaner

Beskjæringsbaner beskjærer deler av grafikken slik at bare en del av den vises gjennom formen eller formene du tegner. Du kan lage beskjæringsbaner for å skjule uønskede deler av et bilde, slik at du får en bane for bildet og en ramme for grafikken. Ved å holde beskjæringsbanen og grafikkrammen atskilt, kan du fritt endre beskjæringsbanen uten at grafikkrammen påvirkes ved å bruke segmentmarkøren og andre tegneverktøy i verktøykassen.

Du kan lage maskerende baner på følgende måter:

 • Monter bilder som allerede er arkivert med baner eller alfakanaler, som InDesign kan bruke automatisk. Du kan legge til baner og alfakanaler ved å bruke et grafikkprogram, for eksempel Adobe Photoshop.

 • Velg Registrer kanter under Type i dialogboksen Beskjæringsbane hvis du vil generere en beskjæringsbane for et bilde som ble arkivert uten en.

 • Bruk pennverktøyet hvis du vil tegne en bane og lime bildet inn i banen ved å bruke kommandoen Lim inn i.

Hvis du bruker en av de automatiske metodene til å generere en beskjæringsbane, festes beskjæringsbanen til bildet, slik at du får et bilde som er beskåret av banen og rammen.

Merk:

Grafikkrammen har fargen til laget den vises i, og beskjæringsbanen tegnes med den inverterte fargen til laget. Hvis for eksempel lagfargen er blå, er grafikkrammen blå og beskjæringsbanen oransje.

Utføre beskjæring ved hjelp av en bane eller alfakanal for et bilde

I InDesign kan du beskjære et importert EPS-, TIFF- eller Photoshop-bilde ved å bruke beskjæringsbanen eller alfakanalen som er arkivert sammen med filen. Når et importert bilde inneholder mer enn én bane eller alfakanal, kan du velge hvilken bane eller alfakanal som skal brukes når du lager beskjæringsbanen.

En alfakanal er en usynlig kanal som angir transparente områder i grafikk. Den arkiveres i et bilde med RGB- eller CMYK-kanaler. Alfakanaler brukes ofte i videoeffektprogrammer. I InDesign oppfattes standard gjennomsiktighet (sjakkbrettmønsteret) fra Photoshop automatisk som en alfakanal. Hvis grafikken har en ikke-transparent bakgrunn, bruker du Photoshop til å fjerne bakgrunnen eller opprette og arkivere én eller flere alfakanaler med grafikken. Du kan lage alfakanaler ved å bruke funksjoner for bakgrunnsfjerning i Adobe Photoshop, for eksempel lagmasker, panelet for kanaler, bakgrunnsviskelæret eller det magiske viskelæret.

Resultat av bruk av alfakanaler og innebygde baner

A. Originalbildet B. Alfakanal C. Montert bilde D. Originalbildet E. Bilde med innebygd bane F. Montert bilde 

Merk:

Når du monterer en Photoshop-fil, kan du velge om du vil bruke standard beskjæringsbane eller velge en alfakanal for beskjæring, i dialogboksen Valg for bildeimport.

 1. Marker et importert bilde, og velg Objekt > Beskjæringsbane.
 2. I dialogboksen Beskjæringsbane velger du Photoshop-bane eller Alfakanal fra Type-listen.
 3. Velg banen eller alfakanalen fra Bane- eller Alfa-listen.
  Merk:

  Hvis menykommandoen Alfakanal ikke er tilgjengelig, er det ikke arkivert alfakanaler med bildet.

 4. Hvis du vil innfelle beskjæringsbanen, angir du en verdi i Innfellingsramme.
 5. Hvis du vil veksle mellom synlige og skjulte områder, velger du Inverter.
 6. Hvis du valgte en alfakanal, angir du eventuelle andre valg for beskjæringsbane og velger OK.
Merk:

Hvis du vil deaktivere beskjæringsbanen, markerer du den importerte grafikken og velger Objekt > Beskjæringsbane. Velg Ingen under Type, og velg OK.

Lage maskerende bane automatisk

Hvis du vil fjerne bakgrunnen fra et bilde som ikke var arkivert med en beskjæringsbane, kan du gjøre det automatisk ved å velge Registrer kanter under Type i dialogboksen Beskjæringsbane. Valget Registrer kanter brukes til å skjule de lyseste eller mørkeste områdene på et bilde. Det virker best hvis bildet har en ren hvit eller svart bakgrunn.

Gode (til venstre) og dårlige (til høyre) kandidater for automatisk beskjæringsbane

 1. Marker et importert bilde, og velg Objekt > Beskjæringsbane.
 2. I dialogboksen Beskjæringsbane velger du Registrer kanter fra Type-listen. Som standard ekskluderes de lyseste fargene. Hvis du vil ekskludere de mørkeste fargene, velger du Inverter også.
 3. Angi valg for beskjæringsbane, og velg OK.

Valg for beskjæringsbane

Grenseverdi

Angir verdien for det mørkeste bildepunktet som definerer beskjæringsbanen som blir resultatet. Hvis du øker denne verdien, blir flere bildepunkt transparente ved at området med lyse verdier som legges til i det skjulte området, som starter fra 0 (hvit), utvides. Hvis du for eksempel vil fjerne en svært lys skygge når du bruker Registrer kanter, kan du prøve å øke innstillingen for Grenseverdi til skyggen forsvinner. Hvis lyse bildepunkt som skal være synlige, blir usynlige, er innstillingen for Grenseverdi for høy.

Grenseverdi på 25 (til venstre) og 55 (til høyre)

Toleranse

Angir hvor lik verdien for lysstyrken til et bildepunkt kan være verdien i Grenseverdi før bildepunktet skjules av beskjæringsbanen. Å øke verdien for Toleranse kan være nyttig hvis du vil fjerne ujevnheter forårsaket av bildepunkt som er mørkere enn, men likevel nesten like lyse som, verdien for Grenseverdi. Med høyere verdier for Toleranse lages det vanligvis en jevnere og løsere beskjæringsbane ved at området med verdier nær verdien for Toleranse, der mørkere bildepunkt finnes, økes. Å redusere verdien for Toleranse er som å stramme inn beskjæringsbanen rundt mindre variasjoner av verdier. Med lavere verdier for Toleranse får du en grovere beskjæringsbane ved at ankerpunkt legges til, noe som kan gjøre det vanskeligere å skrive ut bildet.

Toleransenivå på 0 (til venstre) og 5 (til høyre)

Innfellingsramme

Krymper den reelle beskjæringsbanen i forhold til beskjæringsbanen som er definert av verdiene for Grenseverdi og Toleranse. Til forskjell fra Grenseverdi og Toleranse tar ikke verdien for Innfellingsramme hensyn til verdier for lysstyrke. I stedet reduseres formen på beskjæringsbanen jevnt. Ved å finjustere verdien for Innfellingsramme, kan du skjule bildepunkt som ikke kunne fjernes med verdiene for Grenseverdi og Toleranse. Skriv inn en negativ verdi hvis du vil at den resulterende beskjæringsbanen skal være større enn beskjæringsbanen som er definert av verdiene for Grenseverdi og Toleranse.

Innfellingsramme på ‑0p1 (til venstre) og 0p3 (til høyre)

Inverter

Veksler mellom synlige og skjulte områder ved å starte med de mørkeste fargene i beskjæringsbanen.

Inkluder indre kanter

Gjør områder transparente hvis de ligger innenfor den opprinnelige beskjæringsbanen og verdiene for lysstyrke er innenfor områdene for Grenseverdi og Toleranse. Som standard gjør kommandoen Beskjæringsbane at bare de ytterste områdene blir transparente, slik at du må velge Inkluder indre kanter hvis du vil at "hull" i bildet skal gjengis riktig. Dette valget virker best når lysstyrken i områder du vil gjøre transparente, ikke er den samme som i noen av områdene som må være synlige. Hvis du for eksempel velger Inkluder indre kanter for et bilde av briller med sølvinnfatning, og linsene blir transparente, kan også svært lyse områder på brilleinnfatningen bli transparente. Hvis uønskede områder blir transparente, kan du prøve å justere verdiene for Grenseverdi, Toleranse og Innfellingsramme.

Begrens til ramme

Lager en beskjæringsbane som stopper ved den synlige kanten av bildet. Resultatet kan bli en enklere bane når du bruker rammen til bildet til å beskjære bildet.

Bruk bilde med høy oppløsning

Beregner transparente områder ved å bruke den faktiske filen for å få maksimal nøyaktighet. Deaktiver dette valget hvis du vil beregne gjennomsiktighet basert på skjermoppløsningen. Dette er raskere, men mindre nøyaktig. Dette valget er ikke tilgjengelig hvis du velger Alfakanal siden en alfakanal alltid brukes med den faktiske oppløsningen. (Se Om gjennomsiktighet.)

Konvertere en maskerende bane til en grafikkramme

 • Velg Objekt > Maskerende bane > Konverter maskerende bane til ramme.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din