Brukerveiledning Avbryt

Objektstiler

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Administrer historikkpanelet i InDesign
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om objektmaler

På samme måte som du raskt kan formatere tekst med avsnitts- og tegnmaler, kan du raskt formatere grafikk og rammer med objektmaler. Objektmaler omfatter innstillinger for streker, farger, gjennomsiktighet, skygger, avsnittsmaler, tekstflyt osv. Du kan tilordne ulike gjennomsiktighetseffekter for objektet, fyllet, streken og teksten.

Du kan bruke objektmaler på objekter, grupper og rammer (også tekstrammer). En mal kan enten fjerne og erstatte alle objektinnstillinger, eller den kan erstatte bestemte innstillinger uten å endre andre innstillinger. Du styrer hvilke innstillinger malen påvirker, ved å ta med eller utelate en kategori for innstillinger i definisjonen.

Du kan også bruke objektstiler på rammerutenett. Alle rammerutenett du oppretter, bruker som standard objektstilen [Grunnleggende rutenett]. Du kan redigere stilen [Grunnleggende rutenett], eller du kan bruke andre objektstiler i rutenettet. Når du oppretter eller redigerer en objektstil for et rammerutenett, kan du bruke Artikkelvalg-delen til å angi skriveretningen, rammetypen og det navngitte rutenettet.

Når du oppretter maler, oppdager du kanskje at en rekke maler har en del egenskaper til felles. I stedet for å angi disse egenskapene hver gang du definerer neste mal, kan du basere én objektmal på en annen mal. Når du endrer hovedmalen, vil eventuelle fellesattributter i den overordnede malen også endres i den underordnede malen.

Oversikt over Objektstiler-panelet

Bruk Objektmaler-panelet til å opprette, redigere og bruke objektmaler. For hvert nytt dokument viser panelet først et standardsett med objektmaler. Objektmaler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet. Ikonet for tekstramme  merker standardmalen for tekstrammer, og ikonet for grafikkramme  merker standardmalen for grafikkrammer og tegnede former.

Bruk Objektstiler-panelet til å opprette, gi navn til og bruke objektstiler. For hvert nytt dokument viser panelet først et standardsett med objektmaler. Objektmaler arkiveres med et dokument og vises i panelet hver gang du åpner dokumentet. Tekstrammeikonet merker standardstiler for tekstrammer, grafikkrammeikonet merker standardstilen for grafikkrammer, og rutenettikonet merker standardstilen for rammerutenett.

Åpne Objektmaler-panelet

 1. Velg Vindu > Maler > Objektmaler.

Endre måten objektmaler vises på i panelet

 • Velg Små panelrader på panelmenyen for å vise en mer komprimert utgave av objektmalene.
 • Dra objektmalen til et annet sted. Når en svart linje vises på ønsket sted, slipper du museknappen.
 • Velg Sorter etter navn på panelmenyen hvis du vil vise objektstilene i alfabetisk rekkefølge.

Definere objektstiler

Du kan definere en stil basert på innstillingene du allerede har tatt i bruk for et objekt, eller du kan opprette en helt ny stil eller en som er basert på en annen stil.

 1. Merk objektet eller tekstrammen med innstillingene som skal brukes i objektmalen.
 2. Velg Ny objektmal på menyen i Objektmaler-panelet, eller trykk Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker knappen Opprett ny mal.
 3. I dialogboksen Ny objektmal skriver du inn navnet på malen.
 4. Hvis du vil basere malen på en annen mal, velger du en mal i Basert på.
  Merk:

  Med valget Basert på kan du knytte maler til hverandre, slik at endringer i én mal oppdateres i maler som bygger på denne malen. Hvis du endrer formateringen i en underordnet mal og bestemmer deg for å begynne på nytt, velger du Tilbakestill til basis. Dette gjenoppretter formateringen i den underordnede malen til malen den bygger på.

 5. Hvis du vil legge til en tastatursnarvei, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-boksen og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall på det numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å lage tastatursnarveier for maler.
 6. Under Grunnleggende attributter velger du eventuelle tilleggskategorier som inneholder valg du vil definere, og angir valgene som ønsket. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for hver kategori for å angi om den skal inkluderes i eller ignoreres av malen.

  Bruk kategorien Artikkelvalg til å angi skriveretningen, rammetypen og det navngitte rutenettet for en objektstil for rutenett. Det navngitte rutenettet lagrer innstillinger for rammerutenett som kan brukes i alle rammerutenett.

 7. Hvis du vil bruke effekter, angir du et valg i Effekter for (Objekt, Strek, Fyll eller Tekst) og velger deretter effektkategoriene og angir innstillingene for disse. Du kan angi ulike effekter for hver kategori. Angi hvilke effektkategorier som skal være aktivert, deaktivert eller ignorert i malen.
 8. Under Eksportvalg foretar du et valg og angir eksportparametere for valget. Du kan definere alternativ tekst for monterte bilder og montert grafikk. For kodede PDF-er kan du bruke koder og innstillinger for faktisk tekst. For HTML- og EPUB-layouter kan du angi forskjellige konverteringsinnstillinger for hvert objekt slik at de gjengis som de skal, med forskjellige skjermstørrelser og pikseltettheter.
  Eksportvalg

  Merk:

  Valg for objekteksport brukes til å angi eksportparametre som kreves når du eksporterer til formater som EPUB, HTML eller tilgjengelige PDF-dokumenter. Valg for objekteksport brukes både på tekstrammer og grafikkrammer i tillegg til i grupper. Se Valg for objekteksport.

 9. Velg OK.

Objektmalkategorier

Hvis du vil at malen bare skal bruke bestemte attributter uten å endre andre innstillinger, kontrollerer du at kategoriene som malen skal styre, har riktig status. Du kan velge mellom disse tre statusene for hver kategori: aktivert, deaktivert eller ignorert. Hvis du for eksempel merker av for Skygge, inkluderes skyggeformatering i objektmalen. Hvis du deaktiverer Skygge, slås Skygge av som en del av malen, og alle skygger som brukes på et objekt, vises som overstyringer. Hvis du angir "ignorer" for Skygge (en liten boks i Windows eller en bindestrek i Mac OS), utelates skyggen fra malen, slik at eventuelle skygger som brukes for malen, ikke vises som overstyringer.

Objektstilkategorier

A. Aktivert B. Ignorert C. Deaktivert 

Merk:

For kategorier der innstillingene kan aktiveres eller deaktiveres enkeltvis, for eksempel Fyll, Strek og Gjennomsiktighet, finnes det bare to alternativer. De kan enten være aktivert eller ignorert.

Standard er at Avsnittsmaler ignoreres, selv om du oppretter en tekstramme. Denne kategorien brukes bare hvis objektet er en tekstramme med opphevet kobling.

Bruke objektmaler

Hvis du bruker en objektmal på en gruppe med objekter, brukes objektmalen på alle objektene i gruppen. Hvis du vil bruke en objektmal på en gruppe med objekter, må du kjede objektene i en ramme. (Kommandoen Rediger > Lim inn i er én måte å lime inn et objekt i en ramme på.)

 1. Marker et objekt, en ramme eller en gruppe.
 2. Velg en objektmal i kontrollpanelet eller Objektmaler-panelet hvis du vil bruke en mal.

Hvis du velger Fjern overstyringer under bruk av maler i Objektmaler-panelet, fjernes overstyringer som standard når du velger en objektmal. Hvis dette valget ikke er angitt, kan du holde nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikke på objektmalen for å fjerne overstyringer mens du bruker malen.

Merk:

Du kan også dra en objektstil til et objekt hvis du vil bruke stilen uten å markere objektet først.

Hvis du har markert en gruppe når du bruker en objektstil, brukes stilen på alle objekter i gruppen.

Når du bruker en mal på et objekt, kan du også angi andre innstillinger for objektet etter behov. Selv om du kanskje overstyrer en innstilling som er definert i malen, mister du ikke koblingen til malen.

Bruke standard objektstiler

For hvert nytt dokument viser Objektmaler-panelet et standardsett med objektmaler. Når du oppretter et objekt, brukes en objektmal på objektet. Hvis du oppretter en tekstramme, brukes objektmalen [Grunnleggende tekstramme] som standard. Hvis du tegner en bane eller en form, brukes objektmalen [Grunnleggende grafikkramme]. Hvis du monterer et bilde eller tegner en plassholder med en X, brukes objektmalen [Ingen]. Du kan velge en annen objektmal som standard for tekstrammer og grafikkrammer.

For hvert nytt dokument viser Objektmaler-panelet et standardsett med objektmaler. Når du oppretter et objekt, brukes en objektmal på objektet. Hvis du oppretter en tekstramme, brukes objektmalen [Grunnleggende tekstramme] som standard. Hvis du plasserer et bilde eller tegner en bane eller form, brukes objektstilen [Grunnleggende grafikkramme]. Hvis du oppretter et rammerutenett, brukes objektstilen [Grunnleggende rutenett]. Hvis du tegner en plassholderfigur med en X, brukes objektstilen [Ingen]. Du kan velge en annen objektstil som skal brukes som standard for hver av disse objekttypene.

 • Hvis du vil endre standardstilen for en tekstramme, velger du Standardstil for tekstramme på menyen i Objektstiler-panelet og markerer deretter objektstilen.
 • Hvis du vil endre standardstilen for en grafikkramme, velger du Standardstil for grafikkramme på menyen i Objektstiler-panelet og markerer deretter objektstilen.
 • Grafikkplassholderbilder (som inneholder en X) bruker alltid [Ingen] som standard. Du kan ikke angi en objektstil som standard.
 • Hvis du vil endre standardstilen for en rutenettramme, velger du Standard rutenettstil på menyen i Objektstiler-panelet og, og deretter merker du objektstilen.
 • Hvis du vil endre standardstilen for en hvilken som helst annen objekttype, drar du ikonet som merker standard objekttype, fra én objektstil til en annen.
Merk:

Hvis du velger en objektstil uten å ha markert noen ramme, blir denne stilen ny standard objektstil for tekst eller grafikk, avhengig av hvilket verktøy du velger i verktøykassen.

Merk:

Hvis du velger en objektstil uten å ha merket en ramme, blir denne stilen den nye standard objektstilen for tekst, grafikk eller rutenettrammer, avhengig av hvilket verktøy du velger i verktøykassen.

Du kan redigere [Grunnleggende]-stilene, men ikke slette dem.

Fjerne overstyringer for objektstil

Når objektformateringen som brukes, er i konflikt med deler av maldefinisjonen for objektet, oppstår en overstyring. Når du markerer et objekt med en overstyring, vises et plusstegn (+) ved siden av malnavnet.

Bruk kommandoen Fjern overstyringer hvis du vil overstyre all formatering som enten er aktivert eller deaktivert i objektstilen. Bruk Fjern attributter som ikke er definert etter stil hvis du vil fjerne ignorerte attributter.

Fjerne overstyringer for objektmal

 1. Marker et objekt eller en gruppe som du vil endre.
 2. Velg knappen Fjern overstyringer  nederst i Objektmaler-panelet.

Overstyringer vises bare hvis attributtet som brukes, er en del av stilen.

Fjerne attributter som ignoreres i en objektmal

Du kan fjerne attributter fra et objekt selv om attributtene ignoreres i en mal. Hvis for eksempel kategorien Fyll er ignorert i en objektmal og bruker rødt fyll i en ramme der objektmalen brukes, fjernes det røde fyllet hvis du velger Fjern attributter som ikke er definert etter mal.

Merk:

Hvis en objektstilkategori er deaktivert (ikke merket av for) i stedet for ignorert, bruker du kommandoen Fjern overstyringer for å overstyre stilen.

 1. Marker et objekt eller en gruppe som du vil endre.
 2. Velg knappen Fjern attributter som ikke er definert etter mal  nederst i Objektmaler-panelet.

Du kan bryte koblingen mellom et objekt og malen som brukes på objektet. Objektet beholder attributtene, men endres ikke selv om malen endres.

 1. Marker objektet med den aktuelle objektmalen.
 2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Objektmaler-panelet.

Hvis du ikke vil beholde formateringen for objektmalen, velger du [Ingen] i Objektmaler-panelet.

Endre navn på en objektstil

 1. Kontroller at ingen objekter er markert, slik at en mal ikke brukes feilaktig.
 2. Dobbeltklikk på objektmalen du vil endre navnet på, i Objektmaler-panelet.
 3. I dialogboksen Valg for objektmaler skriver du inn et nytt navn på malen og velger OK.
Merk:

Du kan også redigere en objektmal direkte i panelet. Klikk på malen, vent litt, og klikk på den på nytt hvis du vil redigere malnavnet.

Redigere objektstiler

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du ikke vil at malen skal brukes på den markerte rammen eller som standard, høyreklikker du (Windows) eller holder nede Ctrl og klikker (Mac OS) på malnavnet i Objektmaler-panelet og velger Rediger [malnavn].

  • Dobbeltklikk på malnavnet i Objektmaler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Merk at malen nå vil bli brukt på alle markerte objekter eller angitt som standard objekttype.

 2. Velg kategorien som inneholder valgene du vil endre, og endre de ønskede innstillingene i dialogboksen Valg for objektmaler.
 3. Angi om objektmalkategoriene er aktivert, deaktivert eller ignorert.
 4. Velg OK.

Slette en objektmal

 1. Velg en objektmal i Objektmaler-panelet.
 2. Velg Slett mal på panelmenyen, eller dra malen til ikonet for sletting nederst i Objektmaler-panelet.
 3. Hvis du sletter en mal som brukes på objekter, eller som er overordnet andre maler, må du angi en mal som skal erstatte malen i dialogboksen Slett objektmal. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre mal for objekter som bruker malen som slettes, angir du hvilken mal du vil bruke i stedet, og velger OK.

  • Hvis du ikke vil endre objektene, velger du [Ingen] og kontrollerer at du har merket av for Behold formatering. Velg deretter OK. Objekter som bruker den slettede malen, beholder attributtene, men er ikke lenger tilknyttet noen mal.

  • Hvis du vil fjerne alle attributtinnstillingene du har brukt, velger du [Ingen], fjerner merkingen for Behold formatering og klikker på OK.

Merk:

Hvis du vil slette alle stiler som ikke er brukt på objekter, velger du Marker alt på menyen i Objektstiler-panelet og klikker deretter på ikonet for sletting.

Omdefinere en objektstil

Når du har tatt i bruk en objektmal, kan du overstyre alle innstillingene for malen. Hvis du ønsker å beholde endringer for et bestemt objekt, kan du omdefinere malen slik at den tilpasses formateringen i objektet du endret. Merk at kommandoen Omdefiner objektmal bare omdefinerer kategorier som er aktivert eller deaktivert, men ikke kategorier som er ignorert. Hvis det er angitt flere innstillinger for objektet, legger du til innstillingene i malen separat eller oppretter en ny objektmal.

 1. Marker et objekt som bruker malen du vil endre.
 2. Juster attributtene for utseende.
 3. Velg Omdefiner mal på menyen i Objektmaler-panelet.

Definisjonen av objektmal endres, slik at den stemmer overens med overstyringsinnstillingene du angav. Alle forekomster av objektmalen i dokumentet oppdateres, slik at de nye innstillingene tas i bruk.

Merk:

Hvis valget Omdefiner objektmal ikke er tilgjengelig, er ikke attributtene du angav, en del av objektmaldefinisjonen. Hvis du vil endre maldefinisjonen direkte, velger du i stedet Valg for objektmaler eller oppretter en ny mal fra objektet.

Importere objektstiler

Du kan importere maler fra andre dokumenter. I tillegg til å importere selve objektmalene importerer InDesign alle fargeprøver, egendefinerte streker og tegn- eller avsnittsmaler som brukes i malene. Hvis du importerer en fargeprøve, strek eller avsnittsmal som har samme navn som, men andre verdier enn en eksisterende fargeprøve eller mal, endres navnet automatisk i InDesign.

Hvis objektstilene du importerer, inkluderer navngitte rutenett, importeres også disse.

 1. Velg Last inn objektmaler på menyen i Objektmaler-panelet.
 2. Angi hvilken fil du vil importere objektmaler fra, og velg Åpne.
 3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis det er en malnavnkonflikt, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende mal før du velger OK:

  Bruk definisjon av innkommende mal

  Overskriver den eksisterende malen med den innlastede malen og bruker de nye attributtene på alle objekter i det gjeldende dokumentet der den gamle malen ble brukt. Definisjonene av de innkommende og eksisterende malene vises nederst i dialogboksen Last inn maler, slik at du kan sammenligne malene.

  Endre navn automatisk

  Endrer navn på den innlastede malen.

  Objektstilene vises i Objektstiler-panelet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet