Å opprette et dynamisk PDF-dokument er en god metode for å opprette en interaktiv lysbildefremvisning. Du kan opprette interaktive dokumenter med knapper, filmer og lydklipp, hyperkoblinger, bokmerker og sideoverganger. I InDesign kan du også sette opp dokumenter som kan konverteres til skjemaer i Acrobat.

Opprette interaktive dokumenter for PDF

Du kan eksportere Adobe PDF-dokumenter som inneholder følgende interaktive funksjoner.

Bokmerker

Bokmerker du oppretter i InDesign-dokumentet, vises under fanen Bokmerker til venstre i Adobe Acrobat- eller Adobe Reader-vinduet. Hvert bokmerke hopper til en side, tekst eller grafikk i den eksporterte PDF-filen. Se Bokmerker.

Filmer og lydklipp

Du kan legge til filmer og lydklipp i et dokument, eller du kan lage koblinger til videofiler som kan spilles av over Internett. Disse filmene og lydklippene kan spilles av i den eksporterte PDF-filen. Se Filmer og lyder.

Hyperkoblinger

Hvis du klikker en hyperkobling i et eksportert PDF-dokument, kommer du til en annen plassering i det samme dokumentet, til et annet dokument eller til et webområde. Se Hyperkoblinger.

Kryssreferanser

En kryssreferanse henviser lesere fra én del av dokumentet til en annen i den eksporterte PDF-filen. Kryssreferanser er spesielt nyttige i brukerhåndbøker og referanseveiledninger. Når et dokument med kryssreferanser eksporteres til PDF, fungerer kryssreferansene som interaktive hyperkoblinger. Se Kryssreferanser.

Sideoverganger

Sideoverganger gir en dekorativ effekt, som en oppløsning eller bortskyvning, når du blar om i den eksporterte PDF-filen i fullskjermsmodus. Se Sideoverganger.

 1. Velg Fil > Eksporter.

 2. Angi et navn og en plassering for filen.

 3. Velg Bruk InDesign-dokumentnavn som utdata-filnavn hvis du vil at den eksporterte PDF-filen skal ha samme navn som dokumentet fra og med neste eksport.

 4. Velg Adobe PDF (interaktiv) under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klikk deretter Arkiver.

 5. Angi alternativer i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF, og klikk deretter på OK.

Alternativer for eksport til interaktiv PDF

Følgende alternativer vises i dialogboksen Eksporter til interaktiv PDF.

Generelt-fanen

Sider

Angi om alle sider i dokumentet eller bare et sideområde skal inkluderes. Hvis du velger Område, må du angi et sideområde, for eksempel 1-7, 9, for å skrive ut sidene 1 til 7 og 9. Se Angi hvilke sider som skal skrives ut.

Eksporter som

Angi om du vil eksportere dokumentet som sider eller oppslag.

Opprett separate PDF-filer

Velg dette alternativet for å opprette separate PDF-filer for hver side eller hvert oppslag.

Visning

Startvisningsinnstillinger for PDF-filen når den åpnes.

Layout

Startlayout for PDF-filen når den åpnes.

Presentasjon

Velg Åpne i Fullskjermmodus for å vise PDF-filen uten menyer og paneler i Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Hvis du vil bla om automatisk, velger du Vend sider hver og angir hvor mange sekunder det skal gå mellom sidevendingene.

Vis etter eksport

Åpner den nyopprettede PDF-filen i standardvisningsprogrammet.

Sideoverganger

Angi en sideovergang som skal brukes på alle sider under eksport. Hvis du angir overganger i Sideoverganger-panelet, må du velge Fra dokument for å bruke disse innstillingene.

Skjemaer og medier

Velg Inkluder alle for å tillate interaktive filmer, lyder og knapper i den eksporterte PDF-filen. Velg Bare utseende for å inkludere knapper og videoplakater i Normal-tilstand som statiske elementer.

Bygg inn sideminiatyrer

Bygger inn en forhåndsvisning i form av et miniatyrbilde i PDF-filen, slik at filstørrelsen øker. Denne innstillingen velges bort når brukere skal vise og skrive ut PDF-filer i Acrobat 5.0 eller nyere versjoner. Disse versjonene genererer miniatyrbilder dynamisk hver gang du klikker på Sider-panelet i en PDF.

Opprett Acrobat-lag

Arkiverer hvert InDesign-lag som et Acrobat-lag i PDF-filen. Lagene er fullt navigerbare, og brukere av Adobe Acrobat 6.0 og senere kan dermed generere flere versjoner av filen fra én PDF-fil.

Opprett kodet PDF

Koder automatisk objekter i artikkelen under eksport basert på et delsett av Acrobat-kodene som støttes i InDesign. Dette inkluderer gjenkjennelse av avsnitt, grunnleggende tekstformatering, lister og tabeller. (Du kan også sette inn og justere koder i dokumentet før du eksporterer til PDF. Se Angi struktur for PDF-filer.)

Bruk struktur for tabulatorrekkefølge

Under eksport brukes tabulatorrekkefølgen som er angitt ved hjelp av Objekt > Interaktiv > Angi tabulatorrekkefølge. Dette alternativet er bare tilgjengelig for kodede PDF-filer.

Komprimeringsfanen

Komprimering

Velg JPEG (med tap) for å fjerne bildedata, og dermed kanskje redusere bildekvaliteten. Filstørrelsen reduseres imidlertid, med et minimalt datatap. Velg JPEG 2000 (uten tap) for å eksportere filen uten komprimering med tap. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme den beste kvaliteten for farge- og gråtonebilder.

JPEG-kvalitet

Angir detaljmengden i det eksporterte bildet. Jo høyere kvalitet, jo større fil. Dette alternativet er nedtonet hvis du velger JPEG 2000 (uten tap) under Komprimering.

Oppløsning

Angi oppløsningen for punktgrafikkbilder i den eksporterte PDF-filen. Det er spesielt viktig å velge en høy oppløsning når brukerne skal kunne zoome inn på bildepunktbasert innhold i den eksporterte PDF-filen. En høy oppløsning kan imidlertid gi en betraktelig større filstørrelse.

Avansert-fanen

Vis tittel

Velg hva som skal vises i tittellinjen i Acrobat når PDF-filen åpnes. De tilgjengelige alternativene er dokumenttittelen og filnavnet.

Språk

Velg dokumentspråket for PDF-filen. Dette blir standardspråket for den eksporterte PDF-en. Hvis det aktuelle språket ikke står på listen, kan du også skrive ISO-koden for standardspråket.

Sikkerhetsfanen

Krev passord for å åpne dokumentet

Velg dette alternativet for å kreve at brukerne skriver inn det angitte passordet for å åpne dokumentet.

Passord for åpning av dokument

Angi passordet brukerne må skrive inn for å åpne PDF-filen.

Bruk et passord for å begrense utskrift, redigering og andre oppgaver

Begrenser tilgangen til PDF-filens sikkerhetsinnstillinger. Hvis filen åpnes i Adobe Acrobat, kan brukeren vise den, men må skrive inn det angitte tilgangspassordet for å endre innstillingene Sikkerhet og Tillatelser. Hvis filen åpnes i Illustrator, Photoshop eller InDesign, må brukeren angi tilgangspassordet, fordi det ikke er mulig å åpne filen i skrivebeskyttet modus.

Passord for tillatelser

Angi et passord som kreves for å endre tillatelsesinnstillingene. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis det forrige alternativet er valgt.

Utskrift tillatt

Angir utskriftsnivået som brukere tillates for PDF-dokumentet.

Ingen

Forhindrer brukere fra å skrive ut dokumentet.

Lav oppløsning (150 ppt)

Brukerne kan ikke skrive ut i høyere oppløsninger enn 150 ppt. Utskriften kan ta lengre tid fordi hver side skrives ut som et punktgrafikkbilde.

Høy oppløsning

Brukere kan skrive ut i alle slags oppløsninger, slik at vektorutdata av høy kvalitet sendes til PostScript-skrivere og andre skrivere som støtter avanserte utskriftsfunksjoner for høy kvalitet.

Endringer tillatt

Definerer hvilke redigeringshandlinger som er tillatt i PDF-dokumentet.

Ingen

Forhindrer at brukerne utfører noen av endringene som er oppført på Tillatte endringer-menyen, som å fylle ut skjemafelt eller legge til kommentarer i dokumentet.

Innsetting, sletting og rotering av sider

Brukere kan sette inn, slette og rotere sider og opprette bokmerker og miniatyrer.

Fylle ut skjemafelt og signere

Brukere kan fylle ut skjemaer og legge til digitale signaturer. Dette valget tillater ikke at brukere legger til kommentarer eller oppretter skjemafelt.

Kommentere, fylle ut skjemafelt og signere

Brukere kan legge til kommentarer og digitale signaturer og fylle ut skjemaer. Dette valget tillater ikke at brukere flytter sideobjekter eller oppretter skjemafelt.

Alt bortsett fra å trekke ut sider

Brukere kan redigere dokumentet, opprette og fylle ut skjemafelt og legge til kommentarer og digitale signaturer.

Aktiver kopiering av tekst, bilder og annet innhold

Lar brukerne merke og kopiere innholdet i en PDF-fil.

Aktiver teksttilgang for skjermleserenheter for synshemmede

Synshemmede brukere kan lese dokumentet med skjermlesere, men de kan ikke kopiere eller trekke ut dokumentinnhold.

Tillat metadata i ren tekst

Tillater at brukere kopierer og trekker ut innhold fra PDF-filen. Når du velger dette alternativet, kan arkiverings-/søkesystemer og søkemotorer få tilgang til metadata som er arkivert i dokumentet. 

Opprette PDF-skjema (CS5.5 og CS5)

InDesign har ikke verktøy for å legge til skjemafelt, men Adobe Acrobat har det. Du kan opprette et skjema som inneholder plassholdere for felt, for eksempel alternativknapper, avmerkingsbokser og tekstfelt, i InDesign. Deretter kan du eksportere dokumentet til PDF og bruke Acrobat til å konvertere plassholderne til skjemafelt.

 1. Opprett dokumentet som skal brukes for skjemaet, i InDesign. Bruk tabeller og tekstbokser til å opprette plassholdere for feltene.

  Du kan også legge til interaktive knapper i InDesign.

 2. Eksporter dokumentet til Adobe PDF.

 3. Start skjemaveiviseren for å konvertere plassholderne til skjemafelt. Bruk skjemaverktøyene til å legge til og redigere skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Adobe Acrobat-dokumentasjonen.

  • I Acrobat X velger du Verktøy > Skjemaer > Opprett for å starte skjemaveiviseren.

  • I Adobe Acrobat 9 velger du Skjemaer > Start skjemaveiviser.

Flere ressurser

Acrobat-teamet har skrevet en artikkel om å utforme skjemaer for automatisk feltgjenkjenning i Adobe Acrobat.

Michael Murphy har laget en opplæringsvideo om å opprette skjemaer: Acrobat-vennlig skjemautforming

Bob Bringhurst har skrevet en artikkel om å utforme skjemaer: Opprette PDF-skjemaer i InDesign

Forhåndsvise interaktive dokumenter

Bruk Forhåndsvisning-panelet til å forhåndsvise interaktivitet og animasjon i gjeldende markering, gjeldende oppslag eller hele dokumentet. Du kan endre størrelsen på Forhåndsvisning-panelet eller la det være forankret eller flyte i vinduet, eller du kan flytte det til en annen skjerm.

 1. Velg Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning.

 2. Gjør ett av følgende for å forhåndsvise interaktivitet og animasjon:

  • Klikk knappen Angi modus for å forhåndsvise merket område  for å forhåndsvise gjeldende markering.

  • Klikk knappen Angi modus for å forhåndsvise oppslag  for å forhåndsvise gjeldende oppslag.

  • Klikk knappen Angi modus for å forhåndsvise dokument  for å forhåndsvise gjeldende dokument.

 3. Klikk knappen Spill av forhåndsvisning  for å forhåndsvise markeringen, oppslaget eller dokumentet. Klikk om nødvendig interaktive objekter, for eksempel knapper, i Forhåndsvisning-panelet for å teste dem.

  Når du forhåndsviser dokumentet, kan du klikke Gå til forrige side- eller Gå til neste side-pilen nederst i panelet for å gå til en annen side.

Merk:

Når du redigerer dokumentet, kan du oppdatere forhåndsvisningen ved å klikke knappen Spill av forhåndsvisning i Forhåndsvisning-panelet.

Forhåndsvise dokumentet i en webleser

 1. Velg Test i nettleser på menyen i Forhåndsvisning-panelet.

 2. Klikk de interaktive objektene i dokumentet for å teste dem.

Redigere forhåndsvisningsinnstillinger

 1. Velg Rediger forhåndsvisningsinnstillinger på menyen i Forhåndsvisning-panelet.

  Dialogboksen Forhåndsvisningsinnstillinger viser gjeldende innstillinger for dialogboksen Eksporter SWF.

 2. Rediger innstillingene etter behov. Se SWF-eksportvalg.

Bruke presentasjonsmodus

I presentasjonsmodus vises det aktive InDesign-dokumentet som en presentasjon. Programmenyen, paneler, hjelpelinjer og rammekanter er skjult i presentasjonsmodus. Bakgrunnsområdet har som standard en mørk farge hvis dokumentproporsjonene ikke er de samme som gjeldende skjermmål.

Presentasjonsmodus er spesielt nyttig brukt sammen med Adobe Connect-funksjonen. Du kan starte et webmøte ved hjelp av kommandoen Fil > Del min skjerm. Når skjermdelingen har startet, kan du sette InDesign-dokumentet i presentasjonsmodus.

 1. Velg Vis > Skjermmodus > Presentasjon.

 2. Følgende tastetrykk kan brukes.

  Handling

  Resultat

  Museklikk, Pil høyre eller Page Down

  Neste oppslag

  Skift+klikk, høyreklikk, Pil venstre eller Page Up

  Forrige oppslag

  Esc

  Avslutt presentasjonsmodus

  Home

  Første oppslag

  End

  Siste oppslag

  B

  Endre bakgrunnsfarge til svart

  W

  Endre bakgrunnsfarge til hvit

  G

  Endre bakgrunnsfarge til grå

Merk:

Dokumentet kan ikke redigeres i presentasjonsmodus. Med en dobbeltskjerm kan du imidlertid ha to vinduer åpne i samme dokument og sette det ene vinduet i presentasjonsmodus. Da kan du redigere dokumentet i normalvisningsvinduet og straks se resultatet i presentasjonsmodusvinduet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet