Bruk de berøringsaktiverte enhetene til å sette samme layouter når som helst, hvor som helst. Med arbeidsområdet for berøring kan du opprette layoutene ved å bruke håndbevegelser som InDesign konverterer til grafikk. Arbeidsområdet for berøring støttes på alle berøringsaktiverte enheter med Microsoft Windows. I tillegg til nettbrett inkluderer dette også berøringsaktiverte stasjonære PC-er eller bærbare datamaskiner. Bruk de intuitive berøringsbevegelsene til å tegne figurer, legge til tekst eller lage bilde av plassholdere. Du kan også velge å legge til kreative ressurser fra Creative Cloud Libraries i den sammensatte layouten.


Merk:

Bruke det nye arbeidsområdet for berøring til å sette sammen layouter på et blunk med enkle bevegelser! Her er en kjapp opplæring: Komposisjonslayouter ved bruk av berøringsfunksjonalitet.

Bytte til arbeidsområdet for berøring

Hvis du vil bytte til arbeidsområdet for berøring, kan du gå til Vindu > Arbeidsområde Berøring, eller trykke på ikonet Arbeidsområde for berøring øverst i høyre hjørne av gjeldende InDesign-arbeidsområde.

Hvis du kobler tastaturet fra den berøringsaktiverte enheten, oppdager InDesign øyeblikkelig denne endringen og bytter gjeldende arbeidsområde til arbeidsområdet for berøring. Hvis du så kobler tastaturet til enheten igjen, bytter InDesign tilbake til det forrige arbeidsområdet du arbeidet i.

Merk: Gå til InDesign-innstillinger for å deaktivere eller aktivere denne tastaturvirkemåten.

Verktøy for arbeidsområde for berøring

Arbeidsområdet for berøring inneholder ikke alle verktøyene som følger med InDesign. Du kan imidlertid åpne dokumenter som inneholder objekter som ikke kan opprettes i dette arbeidsområdet. Slike objekter vil fremdeles vises med fullstendig gjengivelse, men du kan ikke redigere dem. Bruk et av følgende verktøy for å starte oppretting av layoutene:

Tegning: Dette verktøyet er bare tilgjengelig i arbeidsområdet for berøring. Bruk tegneverktøyet for å begynne å sette samme layouten med bevegelser. Se Tegne med bevegelser.

Type: Bruk typeverktøyet for å ta med tekstrammer i layouten. Du kan flytte, endre størrelse på og endre tekstrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tekstrammer.

Ramme: Ta med grafikk i layouten ved hjelp av rammeverktøyet. Du kan endre en grafikk ved å endre forholdet til rammen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Rammer og objekter.

Form: Bruk formverktøyet for å ta med former i layouten. Du kan velge fra rektangel-, ellipse- og mangekantverktøyene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Tegne med former.

Tegne med bevegelser

Slik bruker du bevegelser for å sette sammen layouten:

  1. Opprett et nytt dokument, og velg tegneverktøyet hvis det ikke allerede er valgt.

  2. Bruk én av de 16 bevegelsene for å opprette InDesign-elementer for layouten. Se følgende bilde for bevegelser du kan bruke:

    Klikk på Hjelp-ikonet i øvre høyre hjørne i arbeidsområdet for å vise hjelp om bevegelser.

  3. Forbedre komponentene dine ved å endre størrelsen på dem eller endre fargene og stilene, ved hjelp av panelene som er tilgjengelige til høyre i arbeidsområdet. Du kan også velge å legge til de kreative ressurser fra et Creative Cloud-bibliotek.

Forbedre komponentene

Arbeidsområdet for berøring tilbyr deg også paneler du kan bruke til å forbedre elementene i layouten. Du kan endre egenskaper som blant annet farge, tetthet og justering. Velg et element, og åpne det tilhørende panelet til høyre.

 


Farge


Tekst


Strøk


CC Libraries


Juster og fordel


Kontekstmeny


Tetthet

Du kan bytte til andre InDesign-arbeidsområder og ytterligere forbedre eller fullføre layoutene og utkastene dine.