Brukerveiledning Avbryt

Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Skrive ut miniatyrer

Hvis du vil skrive ut flere sider på én enkelt side, kan du lage miniatyrer – små forhåndsvisningsversjoner av dokumentet. Miniatyrer er nyttige når du vil kontrollere innhold og oppsett. Papirorienteringen endres automatisk for å gi den beste tilpasningen av siden på papiret. Du må imidlertid tilbakestille den opprinnelige orienteringen hvis du deaktiverer Miniatyrer.

Merk:

Når du skriver ut miniatyrer, ekskluderes merker og eventuelle objekter i det utfallende og satslinjeområdet.

 1. Velg Miniatyrer i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.
 2. Velg antallet miniatyrer per side fra listen.

Skrive ut dokumenter som er for store

Selv om du kan opprette InDesign-dokumenter på 18 x 18 fot, kan de fleste skrivebordsskrivere ikke skrive ut så store sider.

Hvis du vil skrive ut et dokument som er for stort, på en vanlig skriver, kan du skrive ut hver side av dokumentet i deler, som kalles ruter, og deretter klippe og sette sammen delene igjen. Du kan også skalere dokumentet slik at det passer til den tilgjengelige papirstørrelsen.

Dele opp et dokument

Dimensjonene til et dokument passer ikke nødvendigvis alltid til papirstørrelsene som brukes i skrivere. Når du skriver ut, deles dokumenter som er for store, derfor opp i ett eller flere rektangler eller ruter som tilsvarer sidestørrelsen som er tilgjengelig i skriveren. Du kan deretter sette sammen de overlappende delene.

Du kan angi at dokumentet skal deles opp automatisk, eller du kan angi rutene selv. Hvis du deler dokumentet manuelt, kan du kontrollere startpunktet for det øvre venstre hjørnet av ruten, slik at du kan angi hvor siden plasseres på papiret.

Store sider delt opp i utskrivbare ruter (til venstre) og de overlappende delene som settes sammen (til høyre)

Dele opp et dokument automatisk

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Oppdeling i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg ett av følgende for Oppdeling:

  Automatisk

  Beregner automatisk hvor mange ruter som kreves, inkludert overlappingen.

  Justert automatisk

  Øker (om nødvendig) mengden overlapping, slik at de høyre sidene av rutene helt til høyre justeres etter den høyre kanten av dokumentsiden, og at de nederste sidene av rutene helt nederst justeres etter den nederste kanten av dokumentsiden.

 4. Angi minimumsmengden av duplisert informasjon du vil skrive ut på hvert rute for å gjøre det enklere å sette dem sammen, under Overlapping. Målenheten som er angitt for dokumentet, brukes for Overlapping. Verdien bør være større enn minimumsverdien for marger som ikke skrives ut for skriveren. Du kan angi at opptil halve størrelsen av kortsiden til dokumentsiden skal overlappes. Ruter for en side som for eksempel måler 279,4 mm x 431,8 mm, kan overlappes opptil 139,7 mm.

Dele opp et dokument manuelt

Hvis du deler opp et dokument automatisk, skrives alle rutene ut samtidig, mens hvis du deler et dokument manuelt, må du skrive ut hver rute for seg.

 1. Hvis det er nødvendig, velger du Vis > Vis linjaler for å vise linjalene.
 2. Dra skjæringspunktet til linjalene for å flytte nullpunktet til ønsket øvre venstre hjørne av ruten du vil skrive ut. Pass på at det er plass til overlapping og merker.

  Størrelsen på og formen til området som skrives ut, avhenger av gjeldende papirstørrelse og orientering.

 3. Velg Fil > Skriv ut, og velg deretter Oppsett til venstre.
 4. Velg Oppdeling i Oppsett-området, og velg deretter Manuelt på listen Oppdeling.

Skalere dokumenter

Hvis du vil tilpasse et dokument som er for stort, til et mindre ark, kan du skalere bredden og høyden til dokumentet symmetrisk eller asymmetrisk. Asymmetrisk skalering er nyttig hvis du for eksempel skriver ut på film som skal brukes i en fleksografisk presse. Hvis du vet i hvilken retning platen festes på trommelen, kan skalering kompensere for de 2 til 3 prosentene som platen vanligvis strekkes. Skalering påvirker ikke størrelsen til sidene i dokumentet.

Merk:

Når du skriver ut oppslag, skaleres hvert oppslag for seg.

Skalere et dokument manuelt

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Bredde i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut for å aktivere boksene Bredde og Høyde.
 3. Hvis du vil beholde forholdet mellom bredden og høyden til dokumentet, velger du Behold proporsjoner. Kontroller ellers at dette valget er deaktivert.
 4. Skriv inn prosentverdier fra 1 til 1000 i boksene Bredde og Høyde. Hvis du valgte Behold proporsjoner, trenger du bare å skrive inn én verdi. Den andre verdien oppdateres automatisk.

Skalere et dokument automatisk

 1. Kontroller at valgene Oppdeling og Miniatyrer er deaktivert i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut. (Når valgene er aktiverte, er ikke valget Tilpass tilgjengelig.)
 2. Velg Tilpass. Prosentverdien for skalering vises ved siden av valget Tilpass. Denne verdien bestemmes av bildeområdet som er definert av den valgte PPD-filen.

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din