Brukerveiledning Avbryt

Merker og utfallende

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Arbeide med stilpakker
   3. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter
  2. InDesign-nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Angi merker

Når du forbereder et dokument for trykking, må du angi bestemte merker som gjør det enklere å kutte papiret riktig, justere separasjonsfilmer når prøvetrykk produseres, måle film for riktig kalibrering og punkttetthet osv. Når du bruker et sidemerkevalg, utvides sidegrensene for å gi plass til merker eller utfallende (deler av tekst eller objekter som går utenfor sidegrensene, for å kompensere for små unøyaktigheter ved kutting), eller satslinjeområdet (et område utenfor siden og utfallende som inneholder trykkeinstruksjoner eller leveringsinformasjon).

Hvis du angir beskjæringsmerker og vil at grafikken skal inneholde et område for utfallende eller et satslinjeområde, må du kontrollere at du utvider grafikken forbi beskjæringsmerker for å få plass til det utfallende eller satslinjeområdet. Du må også forsikre deg om at mediet er stort nok til at det blir plass til siden og merker, utfallende eller statslinjeområdet. Hvis et dokument ikke passer til mediet, kan du kontrollere hvor objekter skal kuttes, ved hjelp av valget Sideplassering i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.

Hvis du velger Beskjæringsmerker når du skriver ut oppslag, blir falsemerker skrevet ut som heltrukne linjer.

Merker

A. Beskjæringsmerker B. Passmerke C. Sideinformasjon D. Fargesøyler E. Merker for utfallende F. Satslinjeområde 

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Merker og utfallende til venstre i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg enten Alle merker eller individuelle merker.

Angi utfalls- og satslinjeområdene i dialogboksen Dokumentoppsett. Utfalls- og satslinjeområdene fjernes når dokumentet kuttes til endelig sidestørrelse. Objekter utenfor utfalls- eller satslinjeområdet (det som går lengst ut), skrives ikke ut.

Når du skriver ut, kan du overstyre standardplasseringen for merker for utfallende i Utfallende og satslinje-området i Merker og utfallende-området.

Hvis du arkiverer filer i PostScript-format, kan programmer som støtter etterbehandling, implementere sine egne variable utfallende.

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. Velg Merker og utfallende til venstre i dialogboksen Skriv ut.
 3. Velg enten Alle merker eller individuelle merker.
 4. Hvis du vil overstyre utfallsinnstillingene i dialogboksen Dokumentoppsett, fjerner du merket for Bruk innstillinger for utfallende dokument, og angir verdier for Topp, Bunn, Venstre og Høyre (for enkeltsidige dokumenter) eller Topp, Bunn, Indre og Ytre (for dobbeltsidige dokumenter med motstående sider). Hvis du vil utvide forskyvningen jevnt på alle kanter av siden, velger du ikonet Gjør alle innstillinger like  .
 5. Klikk på Inkluder satslinjeområde hvis du vil bruke satslinjeområdet som er definert i dialogboksen Dokumentoppsett, når du skriver ut objekter.
Merk:

Du kan forhåndsvise det utfallende området og satslinjeområdene før du skriver ut, ved å velge forhåndsvisningsikonet for Utfallende  eller Satslinje  nederst i verktøykassen. (Det kan være at Forhåndsvisning-ikonet  skjuler disse ikonene.)

Valg for Merker og utfallende

I Merker og utfallende-området finner du følgende valg:

Alle merker

Velger alle merker, inkludert beskjæringsmerker, merker for utfallende, passmerker, fargesøyler og sideinformasjon.

Beskjæringsmerker

Legger til fine (svært tynne) horisontale og vertikale streker som definerer hvor siden skal kuttes. Beskjæringsmerker kan også hjelpe til med å tilpasse (justere) én fargeseparasjon til en annen. Når du bruker disse sammen med merker for utfallende, kan du velge overlappende merker.

Merker for utfallende

Legger til fine (svært tynne) streker som definerer ekstraområdet for bildet utenfor den definerte sidestørrelsen.

Passmerker

Legger til små "mål" utenfor sideområdet for å justere de forskjellige separasjonene i et fargedokument.

Fargesøyler

Legger til små fargekvadrater som gjenspeiler CMYK-farger og nyanser av grått (i intervaller på 10 %). Trykkeriet bruker disse merkene til å justere trykkfargetettheten i trykkpressen.

Sideinformasjon

Skriver ut filnavnet, sidetallet, gjeldende dato og klokkeslett og fargeseparasjonsnavnet i 6-punkts Helvetica i det nedre venstre hjørnet på hvert ark med papir eller film. Sideinformasjon krever 13 mm langs den horisontale kanten.

Merk at sideinformasjonen skrives i skriften GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic).

Type

Lar deg velge standardmerker eller egendefinerte merker (for eksempel for japanske sider). Du kan opprette egendefinerte merker eller bruke egendefinerte merker som er opprettet av en annen leverandør.

Tykkelse

Viser mulige tykkelser for linjer for beskjæringsmerker og merker for utfallende.

Forskyvning

Angir hvor langt fra sidekanten (ikke det utfallende) merker skal tegnes. Som standard tegnes merker 6 punkt fra sidekanten. Hvis du vil unngå merker i det utfallende, må du angi en større verdi for Forskyvning enn for Utfallende.

Endre sideplasseringen på mediet

Når du skriver ut et dokument på enkeltmedier som er større enn dokumentstørrelsen, kan du kontrollere hvor det utfallende, satslinjeområdene, merkene og selve siden plasseres på mediene ved hjelp av valgene for Sideplassering i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut. Hvis et dokument ikke passer til mediet og må kuttes, kan du angi hvilken del av dokumentet som skal kuttes. Resultatene vises på forhåndsvisningsbildet i dialogboksen Skriv ut.

Merk:

Hvis du vil vise det utfallende, satslinjeområdene og merkene, bruker du valget Tilpass i stedet for Sideplassering. Skalerte sider midtstilles alltid. Valgene for Sideplassering er ikke tilgjengelige når du velger Tilpass, Miniatyrer eller Oppdeling.

 1. Velg en plassering fra listen Sideplassering i Oppsett-området i dialogboksen Skriv ut.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din