Brukerveiledning Avbryt

Opprette tabeller

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

En tabell består av rader og kolonner av celler. En celle er som en tekstramme der du kan legge til tekst, forankrede rammer eller andre tabeller. Du kan opprette tabeller i Adobe InDesign CS5 eller eksportere dem fra andre programmer.

Merk:

Hvis du vil opprette, redigere og formatere tabeller i Adobe InCopy, må du passe på at du står i layoutvisningen.

Opprette tabeller

En tabell består av rader og kolonner av celler. En celle er som en tekstramme der du kan legge til tekst, innebygd grafikk eller andre tabeller. Du kan opprette nye tabeller eller konvertere dem fra eksisterende tekst. Du kan også bygge inn en tabell i en tabell.

Når du oppretter en tabell, fyller den nye tabellen bredden på beholdertekstrammen. En tabell settes inn på den samme linjen når innsettingspunktet er ved begynnelsen av linjen, eller på den neste linjen når innsettingspunktet er midt på en linje.

Tabeller flyter med omkringliggende tekst på samme måte som innebygd grafikk. En tabell flyttes for eksempel gjennom koblede rammer når teksten ovenfor endres i punktstørrelse, eller når tekst legges til eller slettes. En tabell kan imidlertid ikke vises i en tekst-på-bane-ramme.

Michael Murphy har skrevet om oppretting og formatering av tabeller i artikkelen God tabellskikk.

Jeff Witchell fra InfiniteSkills.com gir en demonstrasjon i videoen The basics of setting up tables (Enkel konfigurering av tabeller).

Opprette en ny tabell

Når du oppretter en tabell i InDesign, kan du velge å opprette tabellen i en eksisterende tekstramme (Bruke Sett inn tabell-alternativet). Du kan også velge å opprette en tabell og la InDesign opprette den omsluttende tekstrammen (Bruke Opprett tabell-alternativet).

Bruke Sett inn tabell-alternativet

 1. Hvis du vil tegne en tabell i en eksisterende tekstramme, bruker du tekstverktøyetog plasserer innsettingspunktet der du vil at tabellen skal vises.

 2. Velg Tabell > Sett inn tabell.

  Merk:

  Hvis markøren ikke står innenfor en tekstramme, er Opprett tabell-alternativet tilgjengelig.

 3. Angi antall rader og kolonner.
 4. Hvis tabellinnholdet fortsetter i mer enn én kolonne eller ramme, angir du antall topp- eller bunntekstrader du vil at informasjonen skal gjentas i.
 5. (Valgfritt) Angi en tabellmal.
 6. Velg OK.

  Den nye tabellen fyller bredden på tekstrammen.

Bruke Opprett tabell-alternativet

Når du bruker Opprett tabell-alternativet til å opprette en tabell, trenger du ikke å opprette en tekstramme i dokumentet på forhånd. Når du tegner tabellen i InDesign-dokumentet, opprettes automatisk en tekstramme på størrelse med tabellen du tegner.

 1. Velg Tabell > Opprett tabell.

  Merk:

  Hvis markøren står innenfor en tekstramme, er Sett inn tabell-alternativet tilgjengelig.

 2. Angi antall rader og kolonner.
 3. Hvis tabellinnholdet fortsetter i mer enn én kolonne eller ramme, angir du antall topp- eller bunntekstrader du vil at informasjonen skal gjentas i.
 4. (Valgfritt) Angi en tabellmal.
 5. Velg OK.
 6. Bruk tabellmarkøren til å tegne tabellen du ønsker.

  Det opprettes automatisk en tekstramme på størrelse med tegneområdet, og tabellen monteres i tekstrammen.

Radhøyden på tabellen bestemmes av den angitte tabellmalen. En tabellmal kan for eksempel bruke cellemaler til å formatere ulike deler av tabellen. Hvis noen av disse cellemalene inneholder avsnittsmaler, bestemmer verdien for linjeavstand i avsnittsmalen radhøyden i det området. Hvis det ikke er brukt noen avsnittsmal, bestemme standardsatslinjen for dokumentet radhøyden. (Satslinjen er basert på verdien for linjeavstand. I denne sammenhengen er en satslinje den omtrentlige høyden på uthevingen i markert tekst.)

Opprette en tabell fra eksisterende tekst

Før du konverterer tekst til en tabell, kontrollerer du at teksten er riktig satt opp.

 1. Forbered teksten for konvertering ved å sette inn tabulatorer, kommaer, avsnittsskift eller et annet tegn for å skille kolonner. Gjør det samme for å skille rader. (Ofte kan tekst konverteres til en tabell uten at du behøver å redigere den.)
 2. Velg tekstverktøyet  , og marker teksten du vil konvertere til en tabell.
 3. Velg Tabell > Konverter tekst til tabell.
 4. Angi hvor nye rader og kolonner skal begynne, i feltene Kolonneskille og Radskille. Velg Tabulator, Komma eller Avsnitt, eller skriv inn tegnet, for eksempel et semikolon (;), i feltene Kolonneskille og Radskille. (Alle tegn du skriver inn, vises i menyen neste gang du oppretter en tabell fra tekst.)
 5. Hvis du angir samme skilletegn for kolonner og rader, angir du hvor mange kolonner tabellen skal inneholde.
 6. (Valgfritt) Angi en tabellmal for å formatere tabellen.
 7. Velg OK.

Hvis en rad har færre objekter enn antall kolonner i tabellen, fylles raden ut med tomme celler.

Bygge inn en tabell i en tabell

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker cellene eller tabellen du vil bygge inn, og velg Rediger > Klipp ut eller Kopier. Plasser innsettingspunktet i cellen der du vil at tabellen skal vises, og velg deretter Rediger > Lim inn.

  • Klikk i en celle, velg Tabell > Sett inn tabell, angi antall rader og kolonner og klikk deretter OK.

 2. Juster cellerammemargen etter behov. (Se Formatere tekst i en tabell.)

Hvis du oppretter en tabell i en celle, kan du ikke bruke musen til å markere noen som helst del av tabellen som skjuler cellegrensen. Utvid i stedet raden eller kolonnen, eller plasser innsettingspunktet i den første delen av tabellen, og bruk tastatursnarveier til å flytte innsettingspunktet og markere tekst.

Importere tabeller fra andre programmer

Når du bruker Monter-kommandoen til å importere et Microsoft Word-dokument som inneholder tabeller, eller et Microsoft Excel-regneark, er de importerte dataene i en redigerbar tabell. Du kan bruke dialogboksen Importvalg til å styre formateringen.

Du kan også lime inn data fra et Excel-regneark eller en Word-tabell i et InDesign- eller InCopy-dokument. Innstillingene for Utklippstavlebehandling bestemmer hvordan tekst som limes inn fra et annet program, formateres. Hvis Ren tekst er valgt, vises informasjonen som uformatert tekst skilt med tabulatorer, som du deretter kan konvertere til en tabell. Hvis All informasjon er valgt, vises den innlimte teksten i en formatert tabell.

Hvis du limer inn tekst fra et annet program i en eksisterende tabell, må du sette inn nok rader og kolonner til å få plass til den innlimte teksten, velge Ren tekst i innstillingene for Utklippstavlebehandling og sørge for at minst én celle er markert (med mindre du vil bygge inn den innlimte tabellen i en celle).

Hvis du vil ha større kontroll over formateringen av den importerte tabellen, eller hvis du vil beholde formateringen i regnearket, bruker du kommandoen Monter til å importere tabellen. Hvis du vil beholde en kobling til regnearket, velger du Opprett koblinger ved montering av tekst- og regnearkfiler i innstillingene for Filbehandling.

Merk:

Du kan også kopiere og lime inn tabulatordelt tekst i et tabellcelleområde. Bruk denne teknikken hvis du vil erstatte innhold samtidig som du beholder formateringen. Sett at du for eksempel vil oppdatere innholdet i en formateringstabell i et ukeblad. Dette kan du gjøre ved å lage en kobling til et Excel-regneark. Hvis innholdet kommer fra ulike kilder, kan du imidlertid kopiere den tabulatordelte teksten som inneholder det nye innholdet, markere cellene i den formaterte InDesign-tabellen og deretter lime dem inn.

Legge til tekst i en tabell

Du kan legge til tekst, forankrede objekter, XML-koder og andre tabeller i tabellceller. Høyden på en tabellrad utvides for å gi plass til flere tekstlinjer hvis du ikke angir en fast radhøyde. Du kan ikke legge til fotnoter i tabeller.

 1. Velg tekstverktøyet  , og gjør ett av følgende:
  • Plasser innsettingspunktet i en celle, og skriv inn tekst. Trykk på Enter eller Retur hvis du vil lage et nytt avsnitt i den samme cellen. Trykk på Tab hvis du vil flytte fremover i cellene (hvis du trykker på tabulatortasten i den siste cellen, settes det inn en ny rad). Trykk på Skift+Tab for å flytte deg bakover i cellene.

  • Kopier tekst, plasser innsettingspunktet i en celle og velg deretter Rediger > Lim inn.

  • Plasser innsettingspunktet i en celle der du vil legge til tekst, velg Fil > Monter og dobbeltklikk deretter en tekstfil.

Legge til grafikk i en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellcellen der du vil legge til bildet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Fil > Monter, og velg én eller flere grafikkfiler.
  • Velg og dra og slipp én eller flere grafikker fra Grafikk-kategorien i CC Libraries-panelet.

  Bildet eller bildene er tilgjengelige i monteringsinnskytingen.

 3. Du plasserer bildet eller bildene ved å klikke i hver tabellcelle.

 4. Gjør ett av følgende:
Merk:

Du kan ikke dra og slippe InDesign-kodesnutter fra Graphics-kategorien i CC Libraries-panelet.

Når du legger til grafikk som er større enn cellen, utvides cellen for å gi plass til grafikken, men cellebredden endres ikke. Grafikken kan dermed gå utenfor den høyre siden av cellen. Hvis det er angitt en fast høyde for raden bildet monteres i, skjules cellen hvis bildet er høyere enn radhøyden.

Merk:

Du kan unngå skjulte celler ved å montere bildet utenfor tabellen, endre størrelsen på bildet og deretter lime det inn i tabellcellen.

Du kan også plassere bildene i tabellceller ved hjelp av følgende metoder:

 • Velg Objekt > Forankret objekt > Sett inn, og angi deretter innstillingene. Senere kan du legge til bildet i det forankrede objektet.
 • Kopier et bilde eller en ramme, plasser innsettingspunktet, og velg deretter Rediger > Lim inn.

Legge til topp- og bunntekst for tabeller

Når du oppretter en lang tabell, kan det være at den går over mer enn én kolonne, ramme eller side. Du kan bruke topp- og bunntekst til å gjenta informasjon øverst eller nederst i hver del av tabellen.

Du kan legge til topp- og bunntekstrader når du oppretter tabellen. Du kan også bruke dialogboksen Tabellvalg til å legge til topp- og bunntekstrader og til å endre måten de vises på i tabellen. Du kan konvertere brødtekstrader til topp- eller bunntekstrader.

Topptekstrader som er gjentatt én gang for hver ramme

Merk:

Hvis du vil nummerere tabeller sekvensielt, for eksempel Tabell 1A, Tabell 1B, legger du til en variabel i topp- eller bunnteksten. (Se Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller.)

 1. Marker radene øverst i tabellen for å opprette topptekstrader eller radene nederst i tabellen for å opprette bunntekstrader.
 2. Velg Tabell > Konverter rader > Til topptekst eller Til bunntekst.
 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen, og velg deretter Tabell > Tabellvalg > Topptekst og bunntekst.
 2. Angi antall topp- eller bunntekstrader. Du kan legge til tomme rader øverst eller nederst i tabellen.
 3. Angi om informasjonen i topp- eller bunnteksten skal vises i alle tekstkolonner (hvis tekstrammene består av mer enn én kolonne), én gang per ramme eller én gang per side.
 4. Velg Hopp over første hvis du ikke vil at toppteksten skal vises på første rad i tabellen. Velg Hopp over siste hvis du ikke vil at bunnteksten skal vises på siste rad i tabellen.

  Hopp over første er spesielt nyttig når du vil angi at topp- eller bunnteksten fortsetter. Hvis for eksempel en tabell går over flere sider, vil du kanskje at toppteksten skal være "Tabell 2 (forts.)". Ettersom "(forts.)" ikke skal vises på begynnelsen av tabellen, veler du Hopp over første og skriver inn Tabell 2 i den første raden i tabellen.

 5. Velg OK.

Du kan bruke en rekke funksjoner for å opprette lignende rader og kolonner eller duplisere dem. 

Du kan hovedsakelig bruke følgende funksjoner i tabellrader og -kolonner:

 • Dra og slippe tabellrader og -kolonner fra én plassering til en annen i den samme tabellen.
 • Duplisere rader og kolonner.
 • Lime inn rader og kolonner før eller etter en annen rad/kolonne
 • Kopiere innholdet i en rad til en kolonne, eller innholdet i en kolonne til en rad.

Dra/slippe og duplisere rader og kolonner

Du kan flytte tabellrader og -kolonner fra én plassering til en annen i den samme tabellen. Følg denne fremgangsmåten når du skal dra/slippe og duplisere rader og kolonner.

 1. Marker raden eller kolonnen du vil dra til en annen rad eller kolonne. Kontroller at hele kolonnen eller raden er markert. Du kan ikke dra og slippe delvis markerte rader eller kolonner.

 2. Hold markøren over de markerte radene. Det vises en unik markør som indikerer at det markerte området kan flyttes.

 3. Elementraden kan dras og slippes. Du kan bytte om kolonner og rader. Når du drar en rad, slippes den bare som en rad, og en kolonne som dras, slippes bare som en kolonne.

  Dra og slippe rader og kolonner

  Hvis du flytter en rad fra én plassering til en annen, vil totalt antall rader være det samme som før, altså tre.

  Merk:

  Dra og slipp er bare mulig innenfor den samme tabellen.

 4. Hvis du vil duplisere en rad eller kolonne, trykker du på eller holder nede Alt-tasten (Windows) eller Tilvalg-tasten (Mac) etter å ha markert en rad eller kolonne. Du kan dra og slippe flere kontinuerlig markerte rader eller kolonner.

 5. Dra den markerte raden eller kolonnen til ønsket plassering og slipp den. Det totale antall rader eller kolonner øker ettersom den markerte entiteten er duplisert.

  Du kan også kopiere innholdet fra topptekst- og bunntekstrader til brødtekstrader (ved å holde nede Alt eller Tilvalg). I tillegg kan brødtekstrader dupliseres og konverteres til topptekst- og bunntekstrader.

Du kan bare dra og slippe topptekstrader i en topptekstdel (gjelder bare hvis du har flere topptekstrader) med mindre Alt eller Tilvalg brukes til å duplisere radene. Du kan ikke dra brødtekstrader til en topptekstdel med mindre Alt eller Tilvalg brukes til å duplisere radene.

Kopiere rader/kolonner og lime dem inn før/etter

Du kan kopiere og lime inn rader før eller etter en markert rad. Ved hjelp av arbeidsflyten Lim inn før/etter kan du kopiere rader/kolonner fra en tabell og lime dem inn i en annen tabell.

 1. Marker en rad/kolonne.

 2. Marker kolonnen eller raden.

 3. Velg Tabell > Lim inn før / Lim inn etter. 

 1. Gjør ett av følgende:
  • Plasser innsettingspunktet i topp- eller bunntekstraden, og velg deretter Tabell > Konverter rader > Til brødtekst.

  • Velg Tabell > Tabellvalg > Topptekst og bunntekst, og angi deretter et annet antall topp- eller bunntekstrader.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din