Brukerveiledning Avbryt

Punktmerking og nummerering

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Angre endringer og administrere Historikk-panelet
   9. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens
   1. Tekst til bilde
   2. Generativ utvidelse
   3. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Gjør PDF-er om til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opprette bokfiler
   8. Legge til enkel sidenummerering
   9. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   10. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Dele innhold
   12. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   13. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
   3. Skalere og skråstille tekst
   4. Bruke fargeeffekter på skrift
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Lagre og åpne nettsky-dokumenter
  2. Organisere, administrere og dele nettsky-dokumenter
  3. Se og administrere versjoner i nettsky-dokumenter
  4. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter
  5. Dele og samarbeide        
  6. Dele for gjennomgang
  7. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  8. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Kjente problemer
  3. Krasj ved oppstart
  4. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  5. Feilsøke filproblemer.
  6. InDesign-fil kan ikke eksporteres til PDF
  7. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Lage punktmerkede eller nummererte lister

I punktmerkede lister begynner hvert avsnitt med et punkt. I nummererte lister begynner alle avsnitt med et uttrykk som inneholder et tall eller en bokstav og et skilletegn, for eksempel et punktum eller en parentes. Numrene i nummererte lister oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner avsnitt i listen. Du kan endre typen punkt- eller nummereringsstil, skilletegnet, skriftattributtene og tegnstilene samt type og størrelse for innrykksmellomrommet.

Du kan ikke bruke tekstverktøyet for å velge punktene eller numrene i en liste. I stedet redigerer du formatering og innrykksmellomrom i dialogboksen Punktmerking og nummerering, Avsnitt-panelet eller delen Punktmerking og nummerering i dialogboksen Avsnittstil (hvis punktene eller numrene er en del av en stil).

Punktmerket liste og nummerert liste

En rask måte å opprette en punktmerket eller nummerert liste på, er å skrive inn listen, markere den og deretter velge knappen Punktliste eller Nummerert liste i kontrollpanelet. Med disse knappene kan du aktivere eller deaktivere listen og bytte mellom punkt og numre. Du kan også gjøre punkter og numre til en del av en avsnittstil og lage lister ved å tilordne stiler til avsnitt.

Merk:

Automatisk genererte punkt- og nummertegn settes ikke fysisk inn i teksten. Derfor kan du ikke finne dem ved hjelp av tekstsøk eller velge dem med tekstverktøyet, med mindre du konverterer dem til tekst. I tillegg vises ikke punktmerking og nummerering i artikkelredigeringsvinduet (unntatt i avsnittstilkolonnen).

 1. Marker avsnittene som skal være med i listen, eller klikk for å plassere innsettingspunktet der du vil at listen skal begynne.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på knappen Punktliste  eller Nummerert liste  i kontrollpanelet (i avsnittsmodus). Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker en knapp for å vise dialogboksen Punktmerking og nummerering.

  • Velg Punktmerking og nummerering i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet. For Listetype velger du enten Punktmerking eller Nummerering. Angi ønskede innstillinger, og velg deretter OK.

  • Bruk en avsnittstil som inneholder punktmerking eller nummerering.

 3. Du kan fortsette listen i neste avsnitt ved å flytte innsettingspunktet til slutten av listen og trykke på Enter eller Retur.
 4. Hvis du vil avslutte listen (eller listesegmentet hvis listen skal fortsette senere i artikkelen), klikker du på knappen Punktmerket liste eller Nummerert liste i kontrollpanelet på nytt. Du kan også velge Punktmerking og nummerering på menyen i Avsnitt-panelet.

Formatere en punktmerket eller nummerert liste

 1. Bruk tekstverktøyet  for å markere det punktmerkede eller nummererte avsnittet du vil formatere på nytt.
 2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Punktmerking og nummerering:
  • Velg Punktmerking og nummerering på menyen i kontrollpanelet (i avsnittsmodus) eller menyen i Avsnitt-panelet.

  • Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og klikk på knappen Punktliste  eller Nummerert liste .

 3. Gjør ett av følgende i dialogboksen Punktmerking og nummerering:
  • Endre punkttegnet.

  • Endre valg for nummererte lister.

  • Velg en stil for numrene eller punktene i Tegnstiler-listen.

 4. Hvis du vil endre plasseringen til punktet eller nummeret, angir du ett av følgende:

  Justering

  Venstrejuster, midtstill eller høyrejuster punktene eller numrene innenfor det horisontale området som er satt av til numre. (Hvis dette området er smalt, er forskjellen mellom de tre valgene ubetydelig.)

  Venstreinnrykk

  Angir hvor langt til venstre linjene etter den første linjen skal rykkes inn.

  Innrykk på første linje

  Styrer hvor punktet eller nummeret plasseres.

  Sett Innrykk av første linje til en høyere verdi hvis du vil at skilletegnet i nummereringen i lange lister skal justeres slik at skilletegnene plasseres på linje under hverandre. Hvis du for eksempel vil at "9." og "10." skal justeres i forhold til punktumet, setter du Justering til Høyre og øker innrykket for den første linjen gradvis inntil tallene står på linje under hverandre (Forhåndsvisning må være aktivert).

  Hvis du vil bruke hengende innrykk, angir du en positiv verdi (for eksempel 2p0) for Venstreinnrykk, og en tilsvarende negativ verdi (for eksempel -2p0) for Innrykk av første linje.

  Plasseringsinnstillinger

  Merk:

  Innstillingene Venstreinnrykk, Innrykk av første linje og Tabulatorplassering i dialogboksen Punktmerking og nummerering er avsnittsattributter. Hvis du endrer disse innstillingene i Avsnitt-panelet, endres derfor også formatene for punktlister og nummererte lister.

  Tabulatorplassering

  Aktiverer tabulatorplasseringen for å opprette mellomrom mellom punktet eller nummeret og starten på listeobjektet.

Som standard arver punkt og numre noe av tekstformateringen fra det første tegnet i avsnittet de er knyttet til. Hvis det første tegnet i ett avsnitt er ulikt det første tegnet i andre avsnitt, kan nummererings- eller punkttegnet bli inkonsekvent i forhold til andre listeelementer. Hvis dette ikke er ønsket format, oppretter du en tegnstil for numre eller punkter som du bruker på listen ved hjelp av dialogboksen Punktmerking og nummerering.

Hvis det første ordet i trinn 3 er kursivert, blir nummereringen også satt i kursiv, med mindre du oppretter en tegnstil for numre og bruker den på listen.

Endre punkttegn

Hvis du ikke vil bruke et av de eksisterende punkttegnene, kan du legge til andre punkttegn i Punkttegn-rutenettet. Et punkttegn som er tilgjengelig med én skrifttype, er ikke nødvendigvis tilgjengelig med en annen. Du kan velge om skrifttypen skal huskes for hvert punkttegn du legger til.

Hvis du vil bruke et punkt du finner i en bestemt skrifttype (for eksempel den pekende hånden fra Dingbats), må du sørge for å angi at punktet skal huske den skrifttypen. Hvis du bruker et enkelt punkttegn, er det sannsynligvis best å ikke huske skrifttypen ettersom de fleste skrifttypene har sin egen versjon av punkttegnet. Avhengig av om du velger Husk skrift med punktmerking, kan et punkt du legger til, vise til en Unicode-verdi og en bestemt skriftfamilie og -stil eller bare til en Unicode-verdi.

Merk:

Punkter som bare refererer til Unicode-verdien (uten en husket skrifttype), vises med en rød "u"-indikator.

Dialogboksen Punktmerking og nummerering

A. Punkt uten husket skrift B. Punkt med husket skrift 

Endre punkttegnet

 1. Velg Punktmerking og nummerering på menyen i kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet.
 2. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering.
 3. Velg et annet punkttegn, og velg deretter OK.

Legge til et punkttegn

 1. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering, og klikk deretter på Legg til.

 2. Velg tegnet du vil bruke som punkttegn. (Ulike skriftfamilier og skriftstiler inneholder ulike tegnvarianter.)
 3. Hvis du vil at det nye punktet skal huske den valgte skrifttypen og -stilen, velger du Husk skrift med punktmerking.
 4. Velg Legg til.
Merk:

Listen over punkttegn arkiveres i dokumentet slik som avsnitts- og tegnstiler. Når du limer inn eller laster inn avsnittstiler fra et annet dokument, vises eventuelle punkttegn som er brukt i de stilene, i dialogboksen Punktmerking og nummerering sammen med de andre punktene som er definert for det aktuelle dokumentet.

Fjerne et punkttegn

 1. Velg Punktmerking på Listetype-menyen i dialogboksen Punktmerking og nummerering.
 2. Marker punkttegnet du vil fjerne, og velg Slett. (Det første forhåndsdefinerte punkttegnet kan ikke slettes.)

Endre valg for nummererte lister

Numrene i nummererte lister oppdateres automatisk når du legger til eller fjerner avsnitt i listen. Avsnitt som er en del av den samme listen, nummereres i løpende rekkefølge. Disse avsnittene trenger ikke å følge etter hverandre så lenge du definerer en liste for dem.

Du kan også opprette en liste med flere nivåer der listeobjekter nummereres i konturform og rykkes inn med ulike grader.

 1. Åpne dialogboksen Punktmerking og nummerering.
 2. Velg hvilken type nummerering du vil bruke, under Nummereringsstil på Format-menyen.
 3. I Nummer-boksen bruker du standarduttrykk – punktum (.) og tabulatormellomrom (^t) eller lager ditt eget talluttrykk. Du skriver inn et talluttrykk ved å slette punktumet etter tallmetategnet (^#) og gjøre ett av følgende:
  • Skriv inn et tegn (for eksempel sluttparentes) eller flere tegn i stedet for punktumet.

   Tips: Du kan også sette inn et skilletegn i full bredde i stedet for et punktum i halv bredde. Dette er særlig nyttig for vertikal tekst.

  • Velg et objekt (for eksempel Lang tankestrek eller Ellipser) i menyen Sett inn spesialtegn.

  • Skriv inn et ord eller et tegn foran tallmetategnet. Du kan for eksempel skrive inn ordet Spørsmål for å nummerere spørsmål i en liste.

 4. Velg en tegnmal for uttrykket. (Stilen du velger, brukes på hele talluttrykket, ikke bare nummeret.)
 5. Velg ett av følgende alternativer under Modus:

  Fortsett fra forrige nummer

  Nummererer lister i løpende rekkefølge.

  Start på

  Starter nummerering på et nummer eller en annen verdi du skriver inn i tekstboksen. Skriv inn et tall, ikke en bokstav, selv om listen bruker bokstaver eller romertall i nummereringen.

 6. Angi eventuelle andre valg, og velg deretter OK.

Definere lister

En definert liste kan avbrytes av andre avsnitt og lister, og den kan inneholde ulike artikler og dokumenter i en bok. Bruk for eksempel definerte lister hvis du vil lage en disposisjon med flere nivåer, eller hvis du vil lage en løpende liste med nummererte tabellnavn i dokumentet. Du kan også definere lister for objekter som er nummerert eller punktmerket separat, eller som er blandet sammen. I for eksempel en liste med spørsmål og svar kan du definere én liste for nummerering av spørsmålene og en annen for nummerering av svarene.

Definerte lister brukes ofte til å holde orden på avsnitt i forbindelse med nummerering. Når du oppretter en avsnittstil for nummerering, kan du tilordne stilen til en definert liste, og avsnitt nummereres med den stilen i henhold til hvor de vises i den definerte listen. Det første avsnittet som vises, får for eksempel nummeret 1 ("Tabell 1") og neste nummer 2 ("Tabell 2"), selv om det kommer flere sider senere. Ettersom begge avsnittene hører til den samme definerte listen, kan de nummereres etter hverandre samme hvor langt fra hverandre de er i dokumentet eller boken.

Definer en ny liste for hver objekttype du vil nummerere, for eksempel trinnvise instruksjoner, tabeller og figurer. Når du definerer flere lister, kan du avbryte en liste med en annen og beholde nummerrekkefølgen i begge listene.

Merk:

Hvis listeelementene vises i ukoblede rammer på samme side, nummereres elementene i samme rekkefølge som tekstrammene legges til på siden. Hvis du vil ordne elementene i en annen rekkefølge, klipper og limer du inn tekstrammene én om gangen i den rekkefølgen de skal vises i listen.

Med definerte lister kan du avbryte én liste med en annen.

Definere en liste

 1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
 2. Velg Ny i dialogboksen Definer lister.
 3. Skriv inn et navn på listen, velg om du vil fortsette nummereringen på tvers av artikler, og fortsette nummereringen fra tidligere dokumenter i boken.
 4. Velg OK to ganger.

Når du har definert en liste, kan du bruke den i en avsnittstil, for eksempel som stil for tabeller, figurer eller sorterte lister, samt bruke den ved hjelp av kontrollpanelet eller Avsnitt-panelet.

Merk:

Noen lister defineres automatisk. Når du for eksempel importerer en nummerert liste fra et Microsoft Word-dokument, defineres en liste automatisk i InDesign for dokumentet.

Redigere en definert liste

 1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
 2. Marker en liste, og velg Rediger.
 3. Skriv inn et nytt navn for listen, eller endre valgene for Fortsett nummerering.

Avsnittstiler som er tilordnet til listen, tilordnes på nytt til listen under sitt nye navn.

Slette en definert liste

 1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
 2. Velg en liste.
 3. Klikk på Slett, og velg deretter en annen liste eller [Standard]-listen for å erstatte listen.

Opprette en avsnittstil for løpende lister

Hvis du vil opprette en løpende liste – det vil si en liste som avbrytes av andre avsnitt, eller som strekker seg over flere artikler eller dokumenter – oppretter du en avsnittsmal og bruker malen på avsnitt som du vil ha med som en del av listen. Hvis du for eksempel vil opprette en løpende liste i tabellene i dokumentet, oppretter du en avsnittsmal med navnet Tabeller og lager en definert listedel i malen. Deretter bruker du avsnittsmalen Tabeller på alle avsnitt som skal være med i tabellisten.

 1. Velg Ny avsnittstil på menyen i Avsnittstil-panelet.
 2. Skriv inn et stilnavn.
 3. På venstre side i dialogboksen Ny avsnittstil velger du Punktmerking og nummerering.
 4. Velg Punktmerking eller Nummerering for Listetype.
 5. Hvis du lager en stil for nummererte lister, velger du en definert liste på Liste-menyen eller velger Ny liste og definerer listen.
 6. Angi egenskaper for punktmerkingen eller nummereringen.
 7. Bruk delen Plassering av punktmerking eller nummerering i dialogboksen Ny avsnittstil til å endre innrykksmellomrommet. Du oppretter for eksempel et hengende innrykk ved å skrive inn 2p for Venstreinnrykk og ‑2p for Innrykk av første linje.
 8. Angi andre avsnittstilattributter for stilen, og velg deretter OK.

Opprette lister med flere nivåer

En liste med flere nivåer er en liste som beskriver hierarkiske relasjoner mellom listeavsnittene. Disse listene kalles også konturlister fordi de ligner på konturer. Nummereringen (og innrykkene) i listen viser rangering samt måten objekter er underordnet hverandre på. Du kan se hvor hvert avsnitt passer i listen i forhold til avsnittene før og etter. Du kan inkludere opptil ni nivåer i en liste med flere nivåer.

Lister med flere nivåer med numre og bokstaver som markerer hierarkinivåer

Du oppretter en liste med flere nivåer ved å definere listen og deretter opprette en avsnittsmal for hvert nivå du vil ha. En liste med fire nivåer krever for eksempel fire avsnittsmaler (som alle er tilordnet den samme definerte listen). Når du oppretter hver mal, definerer du nummererings- og avsnittsformateringen for malen.

 1. Velg Ny avsnittstil på menyen i Avsnittstil-panelet.
 2. Skriv inn et stilnavn.
 3. Hvis du allerede har opprettet en stil for listen med flere nivåer, velger du stilen du vil tilordne til nivåene over dette, på Basert på-menyen. Hvis ikke, velger du Ingen avsnittstil eller Grunnleggende avsnitt.
 4. På venstre side i dialogboksen Ny avsnittstil velger du Punktmerking og nummerering.
 5. Velg Tall på Listetype-menyen.
 6. Velg en liste du har definert, på Liste-menyen. Hvis du ikke har definert listen ennå, kan du velge Ny liste på menyen og definere den nå.
 7. I Nivå-boksen skriver du inn et tall som angir hvilket nivå i listen med flere nivåer du oppretter en stil for.
 8. Velg typen nummerering du vil bruke, i Format-menyen.
 9. I Tall-boksen skriver du inn metategn eller velger metategn på menyene for å beskrive nummerformateringen du vil bruke for listeobjekter på dette nivået.
  • Hvis du vil ha med nummereringsprefikser fra høyere nivåer, skriver du inn tekst eller klikker i starten av Nummer-boksen og velger Sett inn plassholder for nummer. Angi deretter et Nivå-valg (for eksempel Nivå 1), eller skriv inn ^ og listenivået (for eksempel ^1). I en liste der første nivå er nummerert 1, 2, 3 og så videre, og andre nivå er nummerert a, b, c og så videre, får du numrene 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c og 3a, 3b, 3c på andre nivå når du tar med prefikset for første nivå på andre nivå.

  • Hvis du vil opprette et talluttrykk, angir du tegnsetting, skriver inn metategn eller angir valg i listen Sett inn spesialtegn.

 10. Velg Start nummerering på nytt på dette nivået etter for å nummerere på nytt fra 1 når et avsnitt på dette nivået vises etter et avsnitt på et høyere nivå. Deaktiver valget for å nummerere avsnitt på dette nivået fortløpende gjennom listen uten hensyn til hvor avsnittet vises i listehierarkiet.

  Hvis du vil starte nummereringen på nytt etter et bestemt nivå eller et nivåområde, skriver du inn nivånummeret eller nivåområdet (for eksempel 2–4) i feltet Start nummerering på nytt på dette nivået etter.

 11. I delen Plassering av punktmerking eller nummerering angir du valg for Innrykk eller Tabulatorplassering for å rykke listeobjekter på dette nivået lengre inn enn listeobjekter på høyere nivåer. Med innrykk skiller underordnede objekter i listen seg ut.
 12. Klikk på OK.

I enkelte tilfeller, for eksempel ved bruk av nummererte trinn, vil du kanskje starte nummereringen på nytt i den samme artikkelen. For å slippe å starte den nummererte listen på nytt manuelt kan du opprette en separat stil som er identisk med Nivå 1-stil, med ett unntak. For Modus velger du Start på og angir 1. Gi stilen et navn, for eksempel "Nivå 1 Start på nytt".

Opprette løpende bildetekster for figurer og tabeller

Løpende bildetekster nummererer figurer, tabeller og andre objekter fortløpende i et dokument. Den første figurbildeteksten starter for eksempel med ordene "Figur 1", den andre med "Figur 2" og så videre. Hvis du vil være sikker på at figurer, tabeller eller lignende objekter nummereres fortløpende, kan du definere en liste for objektet og deretter opprette en avsnittsmal som inkluderer listedefinisjonen. Du kan også legge til beskrivende ord som "Figur" eller "Tabell" i nummereringen til avsnittsmalen.

Merk:

Listeelementer nummereres i samme rekkefølge som de er lagt til på siden. Hvis du vil ordne elementene i en annen rekkefølge, klipper og limer du dem inn én om gangen i den rekkefølgen de skal vises i listen.

 1. Opprett en ny avsnittstil, og velg Tall på Listetype-menyen i delen Punktmerking og nummerering i dialogboksen Valg for avsnittstil.
 2. Velg en definert liste på Liste-menyen (eller velg Ny liste for å definere en liste).
 3. Velg hvilken type nummerering du vil bruke, under Nummereringsstil på Format-menyen.

  Velg for eksempel A, B, C, D... for å opprette en liste for "Figur A", "Figur B" og så videre.

 4. I Tall-boksen oppgir du et beskrivende ord og eventuelt mellomrom eller tegnsetting (om nødvendig) sammen med metategnene for nummerering.

  Hvis du for eksempel vil ha effekten "Figur A", oppgir du ordet "Figur" og et mellomrom foran metategnet for nummerering (for eksempel Figur ^#.^t). Dette legger til ordet "Figur" etterfulgt av et tall i stigende rekkefølge (^#), et punktum og en tabulator (^t).

  Merk:

  Hvis du vil ha med kapittelnummer i løpende bildetekster, velger du Sett inn plassholder for nummer > Kapittelnummer på Nummer-listen eller skriver inn ^H der du vil at kapittelnummeret skal vises i nummereringen.

 5. Fullfør stilopprettingen, og velg OK.

Når du har opprettet stilen, kan du bruke den på bildetekst for figurer eller tabelltitler.

Merk:

Du kan bruke funksjonen Innholdsfortegnelse til å generere en liste over tabeller eller figurer.

Starte på nytt eller fortsette nummereringen av en liste

InDesign inneholder kommandoer for å starte en liste på nytt og fortsette en liste:

Starte en nummerert liste på nytt

Plasser innsettingspunktet i avsnittet, og velg Start nummerering på nytt på hurtigmenyen, eller velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Start nummerering på nytt. I vanlige lister tilordner denne kommandoen nummeret 1 (eller bokstaven A) til et avsnitt og gjør det til første avsnitt i en liste. I listen med flere nivåer tilordner denne kommandoen det første nummeret på det nederste nivået til et kjedet avsnitt.

Fortsette en nummerert liste

Velg Fortsett nummerering på hurtigmenyen, eller velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Fortsett nummerering. Med denne kommandoen fortsettes nummereringen av en liste som ble avbrutt av kommentarer, grafikk eller nestede listeobjekter. InDesign inneholder også kommandoer for nummerering av lister som begynner i én artikkel eller bok og går over i neste artikkel eller bok.

Nummerere en liste fra forrige eller gjeldende artikkel

Om en liste fortsetter nummereringen fra forrige artikkel eller begynner å nummerere på nytt i gjeldende artikkel, avhenger av hvordan listen er definert.

 1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
 2. Marker en liste, og velg Rediger-knappen.

  Ikke velg standardlisten, for den kan ikke gå over flere artikler.

 3. Velg Fortsett nummerering gjennom artikler for å fortsette nummereringen av listen fra forrige artikkel, eller deaktiver dette valget for å starte listen i gjeldende artikkel på 1 (eller A).
 4. Velg OK to ganger.

Nummerere en liste fra forrige eller gjeldende dokument i en bok

Om en liste fortsetter nummereringen fra forrige dokument i en bok eller begynner å nummerere på nytt i gjeldende dokument, avhenger av hvordan listen er definert.

 1. Velg Tekst > Punktmerkede og nummererte lister > Definer lister.
 2. Marker en liste, og velg Rediger-knappen.
 3. Velg Fortsett nummerering fra forrige dokument i boken for å fortsette nummereringen av listen fra forrige dokument (du må velge Fortsett nummerering gjennom artikler for å aktivere dette valget), eller deaktiver dette valget for å starte listen i gjeldende dokument på 1 (eller A).
 4. Velg OK to ganger.
Merk:

For å være sikker på at nummereringen oppdateres riktig i en bok kan du synkronisere dokumentene i boken og velge Oppdater nummerering > Oppdater all nummerering på menyen i Bok-panelet.

Konvertere punktmerkede eller nummererte lister til tekst

 1. Marker avsnittene som inneholder den punktmerkede eller nummererte listen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Konverter nummerering til tekst eller Konverter punktmerking til tekst på menyen i Avsnitt-panelet.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Kommando og klikk (Mac OS) på markeringen, og velg deretter Konverter nummerering til tekst eller Konverter punktmerking til tekst.

  Merk:

  Hvis du vil fjerne numrene eller punktene på listen, klikker du på knappen Nummerert liste eller Punktmerket liste for å fjerne formateringen på den markerte teksten.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet