Blande farger

Angi hvordan farger skal blandes

Bland fargene mellom to overlappende objekter ved å bruke blandingsmodiene. Med blandingsmodiene kan du variere hvordan fargene på stablede objekter blandes.

 1. Marker ett eller flere objekter eller en gruppe.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg en blandingsmodus på menyen i Effekter-panelet, for eksempel Normal eller Overlegg.

  • Velg en overgangsmodus fra listen under Gjennomsiktighet i dialogboksen Effekter.

Valg for overgangsmodus

Blandingsmodiene bestemmer hvordan basisfargen, den underliggende fargen i grafikken, fungerer sammen med blandingsfargen, fargen på objektet eller objektgruppen som er markert. Fargen som oppstår etter blandingen, kalles resultatfargen.

Normal

Farger markeringen med blandingsfargen uten interaksjon med basisfargen. Dette er standard.

Flere

Legger til blandingsfargen i basisfargen. Dette resulterer alltid i en mørkere farge. Hvis du legger til svart i en farge, blir resultatet alltid svart. Hvis du legger til hvit i en farge, endres ikke fargen.

Skjerm

Legger til det motsatte av blandings- og basisfargene. Dette resulterer alltid i en lysere farge. Hvis du legger til svart, endres ikke fargen. Hvis du legger til hvit, blir fargen hvit. Effekten er den samme som når du legger flere lysbilder oppå hverandre.

Overlegg

Bruker Flere eller Skjerm på fargene, avhengig av basisfargen. Mønstre eller farger ligger over den eksisterende grafikken og bevarer belysningen og skyggene i basisfargen, mens blandingsfargen blandes inn for å gjenspeile lyset eller mørket i den opprinnelige fargen.

Mykt lys

Gjør fargene mørkere eller lysere, avhengig av blandingsfargen. Effekten er den samme som å skinne på grafikken med et diffust lys.

Hvis blandingsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir grafikken lysere. Hvis blandingsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir grafikken mørkere. Hvis du maler med ren svart eller hvit, produseres et markert mørkere eller lysere område, men det resulterer ikke i ren svart eller hvit.

Hardt lys

Bruker Flere eller Skjerm på fargene, avhengig av blandingsfargen. Effekten er den samme som å skinne på grafikken med et skarpt lys.

Hvis blandingsfargen (lyskilden) er lysere enn 50 % grå, blir grafikken lysere, som når Skjerm brukes på den. Dette er nyttig når du vil legge til belysning i grafikken. Hvis blandingsfargen er mørkere enn 50 % grå, blir grafikken mørkere, som når Flere brukes på den. Dette er nyttig når du vil legge til skygger i grafikken. Hvis du maler med ren svart eller hvit, blir resultatet ren svart eller hvit.

Lysne farge

Gjør basisfargen lysere for å gjenspeile blandingsfargen. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Mørkne farge

Gjør basisfargen mørkere for å gjenspeile blandingsfargen. Hvis du blander med hvit, endres ikke fargen.

Gjør mørkere

Velger basis- eller blandingsfargen – den mørkeste av dem – som den resulterende fargen. Områder som er lysere enn blandingsfargen, erstattes, og områder som er mørkere enn blandingsfargen, endres ikke.

Gjør lysere

Velger basis- eller blandingsfargen – den lyseste av dem – som den resulterende fargen. Områder som er mørkere enn blandingsfargen, erstattes, og områder som er lysere enn blandingsfargen, endres ikke.

Differens

Trekker enten blandingsfargen fra basisfargen eller basisfargen fra blandingsfargen, avhengig av hvilken farge som har høyest lysstyrke. Hvis du blander med hvit, inverteres basisfargeverdiene. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Utelatelse

Lager en effekt som ligner på Differens, men kontrasten er mindre. Hvis du blander med hvit, inverteres basisfargekomponentene. Hvis du blander med svart, endres ikke fargen.

Kulør

Lager en farge med lystettheten og metningen til basisfargen og kuløren til blandingsfargen.

Metning

Lager en farge med lystettheten og kuløren til basisfargen og metningen til blandingsfargen. Hvis du bruker denne modusen og maler i et område uten metning (grå), endres ikke fargen.

Farge

Lager en farge med lystettheten til basisfargen og kuløren og metningen til blandingsfargen. Dette beholder gråtonene i grafikken og er nyttig for å fargelegge grafikk i svart-hvitt og nyansere fargegrafikk.

Lysstyrke

Lager en farge med kuløren og metningen til basisfargen og lystettheten til blandingsfargen. Denne modusen lager en motsatt effekt i forhold til Farge.

Merk:

Unngå å bruke overgangsmodiene Differens, Utelatelse, Kulør, Metning, Farge og Lysstyrke på objekter med spotfarger. Dette kan gi uønskede farger i dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Beste praksis ved oppretting av gjennomsiktighet.

Isolere overgangsmodi

Når du bruker en blandingsmodus for et objekt, blandes fargene på objektet med alle underliggende objekter. Hvis du vil begrense blandingen til bestemte objekter, kan du gruppere disse objektene og deretter bruke valget Isoler blanding for denne gruppen. Når du velger Isoler blanding, begrenses blandingen til denne gruppen, slik at underliggende objekter ikke påvirkes. (Dette er nyttig for objekter som ikke har blandingsmodusen Normal.)

Grupper (stjerne og sirkel) med valget Isoler blanding deaktivert (til venstre) sammenlignet med aktivert (til høyre)

Det er viktig å forstå at blandingsmodi angis for hvert enkelt objekt, men at valget Isoler blanding brukes for hele gruppen. Dette valget fører til at blandingen isoleres til denne gruppen. Det påvirker ikke blandingsmodi som er angitt direkte for gruppen.

 1. Angi innstillinger for blandingsmodus og tetthet for hvert enkelt objekt du vil isolere blandingen for.
 2. Velg objektene du vil isolere, ved hjelp av markeringsverktøyet.
 3. Velg Objekt > Grupper.
 4. Velg Isoler blanding i Effekter-panelet. (Hvis valget ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Effekter-panelet.)
  Merk:

  Du kan isolere blandingen av objekter i en PDF-fil som inneholder blandingsmodi. Monter PDF-filen når valget Transparent bakgrunn er aktivert i dialogboksen Monter PDF. Deretter bruker du valget Isoler blanding.

Maske ut objekter inne i en gruppe

Du bruker valget Utmaskingsgruppe i Effekter-panelet for å angi at attributtene for tetthet og blanding for alle objektene i den markerte gruppen skal maske ut, eller visuelt blokkere, underliggende objekter i gruppen. Bare objekter innenfor den markerte gruppen blir masket ut. Objekter under den markerte gruppen påvirkes fremdeles av blandingen eller tettheten du bruker for objekter i gruppen.

Det er viktig å forstå at overgangsmodi og tettheten angis for hvert enkelt objekt, med at valget Utmaskingsgruppe brukes for hele gruppen.

Grupper der valget Utmaskingsgruppe er deaktivert (til venstre) sammenlignet med aktivert (til høyre)

 1. Angi innstillinger for blandingsmodi og tetthet for hvert enkelt objekt du vil utmaske.
 2. Marker objektene du vil utmaske, ved hjelp av markeringsverktøyet.
 3. Velg Objekt > Grupper.
 4. Velg Utmaskingsgruppe i Effekter-panelet. (Hvis valget ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Effekter-panelet.)

Angi et fargerom for blanding av transparente objekter

Hvis du vil blande fargene på transparente objekter på et oppslag, konverteres fargene på alle objekter til et felles fargerom, der enten CMYK- eller RGB-fargeprofilen til dokumentet brukes. Dette blandingsområdet gjør at objekter fra flere fargerom kan blandes når de påvirker hverandre med gjennomsiktighet. For å unngå manglende fargesamsvar mellom forskjellige områder av objektene på skjermen og under utskrift brukes blandingsområdet for skjermen og under sammenslåing.

Overgangsområdet brukes bare for oppslag som inneholder gjennomsiktighet.

 1. Velg Rediger > Blandingsområde for gjennomsiktighet, og velg ett av fargerommene i dokumentet.
Merk:

For vanlig trykking velger du Dokument-CMYK-fargerommet.

Mer som dette