Brukerveiledning Avbryt

Tabell- og cellemaler

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

About table and cell styles

Just as you use text styles to format text, you can use table and cell styles to format tables. A table style is a collection of table formatting attributes, such as table borders and row and column strokes, that can be applied in a single step. A cell style includes formatting such as cell insets, paragraph styles, and strokes and fills. When you edit a style, all tables or cells to which the style is applied are updated automatically.

Merk:

There is one important difference between text styles and table styles. While all character styles attributes can be part of a paragraph style, cell style attributes are not part of the table style. For example, you cannot use a table style to change the border color of interior cells. Instead, create a cell style and include it in the table style.

Malene [Enkel tabell] og [Ingen]

By default, each new document contains a [Basic Table] style that can be applied to tables you create and a [None] style that can be used to remove cell styles applied to cells. You can edit the [Basic Table] style, but you can’t rename or delete either [Basic Table] or [None].

Bruke cellemaler i tabellmaler

When you create a table style, you can specify which cell styles are applied to different regions of the table: header and footer rows, left and right columns, and body rows. For example, for the header row, you can assign a cell style that applies a paragraph style, and for the left and right columns, you can assign different cell styles that apply shaded backgrounds.

Cellemaler brukt på regioner i tabellmal

A. Topptekstrad formatert med cellemal som inneholder avsnittstil B. Venstre kolonne C. Brødtekstceller D. Høyre kolonne 

Cellemalattributter

Cell styles do not necessarily include all the formatting attributes of a selected cell. When you create a cell style, you can determine which attributes are included. That way, applying the cell style changes only the desired attributes, such as cell fill color, and ignores all other cell attributes.

Formateringsprioritet i maler

If a conflict occurs in formatting applied to a table cell, the following order of precedence determines which formatting is used:

Cell style precedence

1. Header/Footer 2. Left column/Right column 3. Body rows. For example, if a cell appears in both the header and the left column, the formatting from the header cell style is used.

Table style precedence

1. Cell overrides 2. Cell style 3. Cell styles applied from a table style 4. Table overrides 5. Table styles. For example, if you apply one fill using the Cell Options dialog box and another fill using the cell style, the fill from the Cell Options dialog box is used.

Table/Cell Styles panels overview

Use the Table Styles panel (Window > Styles >Table Styles) to create and name table styles, and to apply the styles to existing tables or tables you create or import. Use the Cell Styles panel (Window > Styles > Cell Styles) to create and name cell styles, and to apply the styles to table cells. Styles are saved with a document and appear in the panel each time you open that document. You can save table and cell styles in groups for easier management.

When you position the insertion point in a cell or table, any style that is applied is highlighted in either of the panels. The name of any cell style that is applied through a table style appears in the lower left corner of the Cell Styles area. If you select a range of cells that contains multiple styles, no style is highlighted and the Cell Styles panel displays “(Mixed).”

Open the Table Styles or Cell Styles panel

 1. Velg Vindu > Maler, og velg deretter Tabellmaler eller Cellemaler.

Change how styles are listed in the panel

 • Velg Små panelrader for å vise en komprimert versjon av malene.
 • Dra malen til et annet sted. Du kan også dra maler til grupper du oppretter.
 • Velg Sorter etter navn på panelmenyen for å vise malene alfabetisk.

Define table and cell styles

 1. Hvis du vil basere en ny mal på formateringen i en eksisterende tabell eller celle, plasserer du innsettingspunktet i en celle.
 2. Hvis du vil, definerer du en avsnittsmal for cellemalen.
 3. Velg Vindu > Maler > Tabellmaler for å åpne Tabellmaler-panelet, eller velg Vindu > Maler > Cellemaler for å åpne Cellemaler-panelet.
 4. Velg Ny tabellmal på menyen i Tabellmaler-panelet, eller velg Ny cellemal på menyen i Cellemaler-panelet.
 5. Skriv inn et navn for Malnavn.
 6. I Basert på angir du hvilken mal den gjeldende malen er basert på.
 7. Hvis du vil definere en snarvei til malen, plasserer du innsettingspunktet i Tastatursnarvei-feltet og kontrollerer at NumLock er slått på. Hold nede en hvilken som helst kombinasjon av Skift, Alt og Ctrl (Windows) eller Skift, Tilvalg og Kommando (Mac OS), og trykk på et tall på det numeriske tastaturet. Du kan bare bruke tallene på det numeriske tastaturet til å lage tastatursnarveier for maler.
 8. Klikk på en kategori til venstre, og angi ønskede formateringsattributter. Hvis du for eksempel vil tilordne en avsnittsmal til en cellemal, velger du kategorien Generelt og velger deretter avsnittsmalen på Avsnittsmal-menyen.

  For cell styles, options that don’t have a setting specified are ignored in the style. If you don’t want a setting to be part of the style, choose (Ignore) from the setting’s menu, delete the contents of the field, or click a check box until a small box appears in Windows or a hyphen (-) appears in Mac OS.

 9. Hvis du vil at den nye malen skal vises i en malgruppe du har opprettet, drar du den til malgruppemappen.

Load (import) table styles from other documents

You can import table and cell styles from another InDesign document into the active document. During import, you can determine which styles are loaded and what should occur if a loaded style has the same name as a style in the current document. You can also import styles from an InCopy document.

 1. Velg Last inn cellemaler, Last inn tabellmaler eller Last inn tabell- og cellemaler på menyen i Cellemaler- eller Tabellmaler-panelet.
 2. Dobbeltklikk på InDesign-dokumentet som inneholder malene du vil importere.
 3. I dialogboksen Last inn maler kontrollerer du at du har merket av for malene du vil importere. Hvis en eksisterende mal har samme navn som en av de importerte malene, velger du ett av følgende under Konflikt med eksisterende mal, før du velger OK:

  Use Incoming Style Definition

  Overwrites the existing style with the loaded style and applies its new attributes to all cells in the current document that used the old style. The definitions of the incoming and existing styles appear at the bottom of the Load Styles dialog box so you can compare them.

  Auto-Rename

  Renames the loaded style. For example, if both documents have a style named “Table Style 1,” the loaded style is renamed “Table Style 1 copy” in the current document.

Apply table and cell styles

Unlike paragraph and character styles, table and cell styles do not share attributes, so applying a table style does not override cell formatting, and applying a cell style does not override table formatting. By default, applying a cell style removes formatting applied by any previous cell style, but does not remove local cell formatting. Similarly, applying a table style removes formatting applied by any previous table style, but does not remove overrides made using the Table Options dialog box.

In the Styles panel, a plus sign (+) appears next to the current cell or table style if the selected cell or table has additional formatting that isn’t part of the applied style. Such additional formatting is called an override.

 1. Plasser innsettingspunktet i en tabell, eller marker cellene du vil bruke malen på.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk tabell- eller cellemalen i Tabellmaler- eller Cellemaler-panelet (Vindu > Maler > Tabellmaler eller Cellemaler). Hvis malen finnes i en malgruppe, utvider du malgruppen for å finne stilen.

  • Trykk på snarveien du definerte for malen. (Pass på at NumLock er slått på.)

Base one table or cell style on another

You can create links between similar table or cell styles by creating a base, or parent, style. When you edit the parent style, any changed attribute that appears in the child styles will change as well. By default, table styles are based on [No Table Style], and cell styles are based on [None].

 1. Opprett en ny mal.
 2. Velg den overordnede malen på Basert på-menyen i dialogboksen Ny tabellmal eller Ny cellemal. Den nye malen blir den underordnede malen.
 3. Angi formatering for den nye malen for å skille den fra den overordnede malen.

Edit table and cell styles

One of the advantages of using styles is that when you change the definition of a style, all of the tables or cells formatted with that style change to match the new style definition.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du ikke vil bruke malen på den markerte tabellen eller cellen, høyreklikker du (Windows) eller holder du nede Ctrl og klikker (Mac OS) på malen i Maler-panelet og velger Rediger [malnavn].

  • Dobbeltklikk på malen i Maler-panelet, eller marker malen og velg Valg for maler på menyen i Maler-panelet. Vær klar over at med denne metoden brukes cellemalen på alle markerte celler eller tabellmalen på alle markerte tabeller. Hvis ingen tabell er markert, kan du dobbeltklikke på en tabellmal for å angi den som standardmal for tabeller du oppretter.

 2. Juster innstillingene i dialogboksen, og velg OK.

Delete table and cell styles

When you delete a style, you can select a different style to replace it, and you can choose whether to preserve the formatting.

 1. Velg malen i Maler-panelet.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg Slett mal på panelmenyen.

  • Klikk på sletteikonet  nederst i panelet, eller dra malen til sletteikonet.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) på malen, og velg deretter Slett mal. Denne metoden er særlig nyttig når du sletter en mal uten å bruke den på den markerte cellen eller tabellen.

 3. Velg malen som skal erstatte den.

  If you select [No Table Style] to replace a table style or [None] to replace a cell style, select Preserve Formatting to keep the formatting of the table or cell to which the style is applied. The table or cell preserves its formatting but is no longer associated with a style.

 4. Velg OK.

Redefine table or cell styles based on current formatting

After you apply a style, you can override any of its settings. If you decide you like the changes, you can redefine the style to retain the new formatting.

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen eller cellen som er formatert med malen du vil omdefinere.
 2. Gjør endringer i tabellen eller cellen etter behov.
 3. Velg Omdefiner mal på menyen i Maler-panelet.
Merk:

For cell styles, changes to only those attributes that are part of the cell style will enable the Redefine Style command. For example, if the cell style includes a red fill and you override a cell to use a blue fill, you can redefine the style based on that cell. But if you change an attribute that is ignored in the cell style, you can’t redefine the style with that attribute.

Override table and cell styles

After you apply a table or cell style, you can override any of its settings. To override a table style, you can change options in the Table Options dialog box. To override a cell, you can change options in the Cell Options dialog box or use other panels to change the stroke or fill. If you select a table or cell that has an override, a plus sign (+) appears next to the style in the Styles panel.

You can clear table and cell overrides when you apply a style. You can also clear overrides from a table or cell to which a style has already been applied.

Merk:

If a style has a plus sign (+) next to it, hover over the style to view a description of the override attributes.

Preserve or remove overrides while applying a table style

 • Hvis du vil bruke en tabellmal og beholde cellemalene, men fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på malen i Tabellmaler-panelet.
 • Hvis du vil bruke en tabellmal og fjerne både cellemaler og overstyringer, holder du nede Alt+Skift (Windows) eller Tilvalg+Skift (Mac OS) mens du klikker på malen i Tabellmaler-panelet.
Merk:

Right-click (Windows) or Control-click (Mac OS) the style in the Table Styles panel, and then choose Apply [table style], Clear Cell Styles to apply a style and clear cell styles.

Remove overrides while applying a cell style

 1. Hvis du vil bruke en cellemal og fjerne overstyringer, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på malnavnet i Cellemaler-panelet.
  Merk:

  Only those attributes that are part of the cell style are considered overrides. For example, if the cell style includes a red fill and all other attributes are ignored, changing a different cell option is not considered an override.

Clear attributes not defined by a cell style

 1. Velg “Fjern attributter som ikke er definert etter mal” på menyen i Cellemaler-panelet.

Clear table or cell overrides

 1. Velg tabellen eller cellene som inneholder overstyringene.
 2. Klikk på ikonet Fjern overstyringer i utvalg i Maler-panelet, eller velg Fjern overstyringer på menyen i Maler-panelet.

When you break the link between tables or cells and the style applied to them, the tables or cells retain their current formatting. However, future changes to that style won’t affect them.

 1. Marker cellene som malen er brukt på.
 2. Velg Bryt kobling til mal på menyen i Maler-panelet.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din